Download Table of Contents Print this page

Biztonsági Előírások - Black & Decker KS900S Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for KS900S:

Advertisement

Table of Contents
Rendeltetés
Black & Decker dekopírfűrésze fa, műanyagok
és fémek fűrészelésére alkalmas. A szerszám
kizárólag háztartási felhasználásra készült.
Biztonsági előírások
Elektromos kéziszerszámokra vonatkozó
általános biztonsági fi gyelmeztetések
Figyelmeztetés: Olvassa el az összes
biztonsági fi gyelmeztetést és utasítást.
Az utasítások fi gyelmen kívül hagyása
elektromos áramütést, tüzet és/vagy
súlyos balesetet okozhat.
Őrizze meg a fi gyelmeztetéseket és a használati
utasítást, hogy azokat később is használhassa
referenciaként. Az „elektromos szerszám"
kifejezés a fi gyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros
(vezeték nélküli) elektromos szerszámát jelenti.
1. A munkaterület biztonsága
a. A munkaterület legyen tiszta és világos.
A rendetlen és sötét munkaterületek
a balesetek melegágyai.
b. Soha ne használja az elektromos
szerszámot robbanásveszélyes
környezetben, például gyúlékony
folyadékok, gázok vagy porok jelenlétében.
Az elektromos szerszámokban szikrák
keletkeznek, amelyek meggyújthatják a porokat
vagy a gőzöket.
c. Az elektromos szerszám használata
közben ne engedje közel a gyerekeket és
a bámészkodókat. Ha elterelik fi gyelmét,
elveszítheti uralmát a szerszám fölött.
2. Elektromos biztonság
a. Az elektromos kéziszerszám dugasza
illeszkedjen a hálózati csatlakozóaljzathoz.
Soha, semmilyen módon se változtassa
meg a csatlakozódugaszt. A földelt
kéziszerszámokkal soha ne használjon
adapter-dugaszt. Az eredeti (módosítatlan)
csatlakozó és a megfelelő fali dugaljak
használata csökkenti az áramütés kockázatát.
b. Ügyeljen, hogy teste ne érintkezzék
földelt felületekkel, például csővezetékkel,
radiátorral, hűtőszekrénnyel. Ha teste földelt
felülettel érintkezik, az növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
c. Soha ne engedje, hogy az elektromos
szerszámok megázzanak, ill. azokat
nedvesség érje. Ha víz kerül az elektromos
szerszámba, az növeli az elektromos áramütés
kockázatát.
d. Óvatosan kezelje a tápkábelt. Az elektromos
kéziszerszámot soha ne vigye és ne
húzza a kábelnél fogva, és a dugaszt ne
a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. Óvja
a kábelt hőtől, olajtól, éles szegletektől,
illetve mozgó alkatrészektől. A sérült vagy
összegabalyodott kábel növeli az elektromos
áramütés kockázatát.
e. Ha a szabadban használja az elektromos
szerszámot, akkor kültéri használatra
alkalmas hosszabbító kábelt használjon.
A kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábellel csökkentheti az elektromos áramütés
kockázatát.
f. Ha az elektromos szerszám nedves
helyen való használata elkerülhetetlen,
alkalmazzon Fi-relével védett áramforrást.
A Fi-relé használata csökkenti az elektromos
áramütés kockázat.
3. Személyes biztonság
a. Soha ne veszítse el éberségét, fi gyeljen
oda arra, amit csinál, és használja a józan
eszét, ha elektromos szerszámmal dolgozik.
Ne dolgozzon elektromos szerszámmal,
ha fáradt, kábítószert vagy alkoholt
fogyasztott, illetve gyógyszer hatása alatt
áll. Elektromos szerszám használata közben
egy pillanatnyi fi gyelmetlenség is súlyos
sérülést okozhat.
b. Használjon egyéni védőfelszerelést. Mindig
viseljen védőszemüveget. A körülményeknek
megfelelő védőfelszerelés - például a porálarc,
a biztonsági csúszásmentes cipő, a védősisak
vagy a hallásvédelem - használata csökkentik
a személyes sérülések kockázatát.
c. Előzze meg a készülék nem szándékos
beindítását. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója a ki állásban van-e, mielőtt
azt a hálózatra vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, illetve kézbe veszi
a szerszámot. Ha a szerszámot úgy cipeli,
hogy az ujja a kapcsolón van, ill. olyan
szerszámot helyez áram alá, amely be van
kapcsolva, akkor azzal balesetet okozhat.
d. Távolítsa el a beállításhoz használt kulcsot
vagy csavarkulcsot, mielőtt bekapcsolja az
elektromos szerszámot. A forgó alkatrészhez
rögzített csavarkulcs vagy kulcs személyes
sérülést okozhat.
MAGYAR
39

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks900slKs950sl

Table of Contents