Mitsubishi Electric EHST20C- VM2C Operation Manual page 128

Ehst20 series; ehpt20 series; erst20 series; ehsc series; ehsd series; ehpx series; ersc series; ersd series
Hide thumbs Also See for EHST20C- VM2C:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Innhold
1. Sikkerhetsforanstaltninger .............................. 2
2. Innledning ......................................................... 3
3. Ditt varmesystem.............................................. 5
4. Tilpasse innstillinger for hjemmet .................. 7
5. Service og vedlikehold................................... 14
Forkortelser og ordliste
Nr.
Forkortelse/ord
1
Varmekurvemodus
Romoppvarming med kompensasjon for utendørs lufttemperatur
2
VF
Varmefaktor for varmepumpens effektivitet
3
Kjølemodus
Romavkjøling gjennom viftekonvektorer eller gulvavkjøling
4
Sylinderenhet
Innendørs uventilert tappevannsbereder og komponentrørsystem
5
Tappevannsmodus
Oppvarmingsmodus for husholdningstappevann til dusjer, servanter o.l.
6
Strømningstemperatur
Temperaturen på vannet når det leveres til hovedkretsen
7
Frostbeskyttelsesfunksj.
Oppvarming som hindrer at vannrørene fryser
8
FTC
Kontroller for strømningstemperatur, kretskortet som styrer systemet
9
Varmemodus
Romoppvarming gjennom radiatorer eller gulvvarme
10 Hydroboks
Innendørsenhet som huser komponentrørsystemet (ingen tappevannsbereder)
11 Legionella
Bakterier som kan eksistere i rørnett, dusjer og vanntanker, og som kan forårsake legionærsyken
12 LB-modus
Modus for legionellabeskyttelse – en funksjon som skal forhindre vekst av legionellabakterier i systemer med vannberedere
13 Pakket modell
Platevarmeveksler (Kuldemedium - vann) i utendørs varmepumpeenhet
14 TSV
Trykksikkerhetsventil
15 Returtemperatur
Temperaturen på vannet når det leveres fra hovedkretsen
16 Splitsystem
Platevarmeveksler (Kuldemedium - vann) i innendørsenheten
17 TV
Termostatventil – en varmeregulerende ventil på inngangen eller utgangen til radiatorpanelet
1
Beskrivelse

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents