Download Table of Contents Print this page

Mitsubishi Electric EHST20C- VM2C Operation Manual page 184

Ehst20 series; ehpt20 series; erst20 series; ehsc series; ehsd series; ehpx series; ersc series; ersd series
Hide thumbs Also See for EHST20C- VM2C:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 2
Spis treści
1. Zasady bezpieczeństwa ................................... 2
2. Wprowadzenie .................................................. 3
3. Parametry systemu grzewczego ..................... 5
4. Nastawy parametrów........................................ 7
5. Przeglądy i usuwanie usterek ....................... 14
Skróty i terminologia
Nr
Skrót lub pojęcie
1
Tryb charakterystyki cieplnej
2
COP
3
Tryb chłodzenia
4
Moduł wewnętrzny z wbudowanym
zasobnikiem CWU
5
Tryb CWU
6
Temperatura zasilania
7
Funkcja ochrony przed zamarzaniem
8
FTC
9
Tryb ogrzewania
10 Moduł wewnętrzny bez
wbudowanego zasobnika CWU
11 Legionella
12 Tryb AL
13 Monoblok
14 zaw. bezpieczeństwa
15 Temperatura powrotu
16 Split
17 THV
1
Opis
Regulacja pogodowa
Współczynnik wydajności, stopień sprawności pompy ciepła
Chłodzenie pomieszczenia za pomocą klimakonwektorów lub chłodzenia podłogowego
Jednostka wewnętrzna z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i elementami hydraulicznymi instalacji
Tryb przygotowanie ciepłej wody użytkowej do kąpieli, mycia naczyń, gotowania itp.
Temperatura zasilania w obiegu systemu grzewczego
Funkcja regulatora ogrzewania, która zapobiega zamarznięciu instalacji wodnych
Sterownik ogrzewania i pompy ciepła, który steruje działaniem systemu grzewczego
Ogrzewanie pomieszczeń za pomocą grzejników lub ogrzewania podłogowego
Jednostka wewnętrzna z elementami hydraulicznymi instalacji (bez zasobnika CWU)
Bakterie, które mogą występować w przewodach instalacji cwu, prysznicach, zasobnikach wody i powodować chorobę legio-
nistów
Tryb Antylegionella — funkcja przeciwdziałania rozwojowi bakterii Legionella w zbiornikach ciepłej wody użytkowej
Płytowy wymiennik ciepła (czynnik chłodniczy–woda) zamontowany w jednostce zewnętrznej pompy ciepła
Zawór bezpieczeństwa, nadciśnieniowy
Temperatura powrotu w obiegu systemu grzewczego
Płytowy wymiennik ciepła (czynnik chłodniczy–woda) zamontowany w jednostce wewnętnrzne pompy ciepła (module we-
wnętrznym z wbudowanym zasobnikiem CWU)
Termostatyczny zawór grzejnikowy — zawór na zasilaniu lub powrocie grzejnika, który reguluje moc grzewczą

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents