Download Table of Contents Print this page

Mitsubishi Electric EHST20C- VM2C Operation Manual page 100

Ehst20 series; ehpt20 series; erst20 series; ehsc series; ehsd series; ehpx series; ersc series; ersd series
Hide thumbs Also See for EHST20C- VM2C:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 2
Indhold
1. Sikkerhedsforholdsregler ................................ 2
2. Introduktion ....................................................... 3
3. Dit varmesystem ............................................... 5
4. Tilpasning af indstillinger til dit hjem ............. 7
5. Service og vedligeholdelse ........................... 14
Forkortelser og ordliste
Nr.
Forkortelser/ord
1
Varmekurvefunktion
Rumvarme med inkorporering af kompensation for udendørstemperatur
2
COP
Virkningsgrad (COP) for varmepumpens effektivitet
3
Kølefunktion
Rumkøling via fancoil eller gulvkøling
4
Tank modul (unit)
Indendørs uventileret varmt brugsvandsbeholder og komponenttilslutningsdele
5
Varmt brugsvandsproduktion Opvarmningsfunktionen for varmt brugsvand til brusebade, vaske osv
6
Fremløbstemperatur
Temperatur for vand leveret til den primære kreds
7
Frostbeskyttelses funktion
Varmekontrolrutine for at forhindre vandrør i at fryse
8
FTC
Fremløbstemperatur kontrol, printpladen der står for kontrol af systemet
9
Varmefunktion
Rumvarme via radiatorer eller gulvvarme
10 Hydrobox
Indendørsenheden til komponenttilslutningsdele
11 Legionella
Bakterie, der muligvis findes i rør, brusebade og vandtanke, som kan medføre legionærsyge
12 LF-funktion
Legionella-forhindringsfunktion – en funktion på systemer med vandtanke for at forhindre vækst af legionellabakterier
13 Kompakt enhed
Pladevarmeveksler (kølemiddel – vand) i den udendørs varmepumpeenhed
14 TBV
Overtryksventil
15 Returtemperatur
Temperatur for vand leveret fra den primære kreds
16 Splitmodel
Pladevarmeveksler (kølemiddel – vand) i indendørsenheden
17 TV
Termostatventil – en ventil på indgangen eller udgangen af radiatorpanelet til at kontrollere varmeydelsen
1
Beskrivelse

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents