Suomi - Black & Decker BDV066 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for BDV066:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Käyttötarkoitus

Suomi

Black & Deckerin 400 W:n vaihtomuunnin on tarkoitettu
muuntamaan tasavirta (DC) vaihtovirraksi (AC). Se
mahdollistaa auton 12 V:n tasavirran muuntamisen
vaihtovirraksi ja sen käytön laitteissa, jotka normaalisti
toimivat verkkovirralla. Tämä tuote on tarkoitettu vain
kotikäyttöön.
Turvallisuusohjeet
Varoitus! Käytettäessä paristokäyttöisiä laitteita on aina
noudatettava perusvarotoimenpiteitä palovaaran, vuotavien
paristojen, tapaturmien ja aineellisten vaurioiden
välttämiseksi.
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.
Käyttötarkoitus kuvataan ohjeissa. Muiden kuin
ohjeissa suositeltujen lisävarusteiden tai -osien käyttö
sekä laitteen käyttö muuhun kuin oppaassa suositeltuun
tarkoitukseen voi aiheuttaa henkilövahingon vaaran.
Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
Laitteen käyttö
Ole aina huolellinen käyttäessäsi laitetta.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu nuorten tai lihasvoimaltaan
heikkojen henkilöiden käyttöön ilman valvontaa.
Laitetta ei tule käyttää leluna.
Soveltuu vain kuivaan käyttöympäristöön. Älä anna
laitteen kastua.
Älä upota laitetta veteen.
Älä avaa laitteen koteloa. Sen sisällä ei ole käyttäjän
huollettavissa olevia osia.
Älä käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa
on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Älä koskaan irrota johtoa pistorasiasta johdosta vetäen.
Pistoke tai johto voi vahingoittua.
Käytön jälkeen
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä kuivassa, ilmavassa
paikassa poissa lasten ulottuvilta.
Pidä laite lasten ulottumattomissa.
Kun laitetta säilytetään tai kuljetetaan ajoneuvossa,
sijoita se tavaratilaan tai kiinnitä se kunnolla, ettei se
matkan aikana pääse liikkumaan.
Muunnin pitää suojata suoralta auringonvalolta,
kuumuudelta ja kosteudelta.
Tarkastus ja korjaus
Tarkista ennen laitteen käyttöä, ettei laitteessa ole
vahingoittuneita tai viallisia osia. Tarkista osien ja
kytkimien kunto sekä muut seikat, jotka voivat vaikuttaa
laitteen toimintaan.
Älä käytä laitetta, jos jokin osa on vahingoittunut tai
viallinen.
Korjauta tai vaihdata vaurioituneet tai vialliset osat
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä koskaan yritä korjata tai vaihtaa muita kuin ohjeissa
erikseen määriteltyjä osia.
Erityisturvaohjeet vaihtomuuntimille
Muuntimessa olevat turvamerkinnät
Varoitus! Tämä laite muuntaa akun 12 V:n tasavirran
sähköverkon 230 V:n vaihtovirraksi. Noudata seuraavia
varotoimenpiteitä sähköiskuvaaran välttämiseksi.
Älä kytke muuta kuin vaihtovirtalaitteen syöttöjohdon
pistoke vaihtomuuntimeen.
Älä missään tapauksessa kytke laitetta muuttamalla
pistoketta tai käyttämällä jotain sovitinta.
Älä missään tapauksessa kytke vaurioitunutta tai
puutteellista laitetta.
Älä missään tapauksessa kytke vaihtomuunninta
verkkovirtaan tai jonkin toisen vaihtomuuntimen
lähtöliitäntään.
– Vaihtomuunnin ei muunna vaihtovirtaa tasavirraksi.
– Vaihtomuunninta ei voida käyttää täydentämään
verkkovirran syöttöä.
Irrota vaihtovirtalaitteen pistoke vaihtomuuntimesta
ennen sen huoltoa tai puhdistusta.
Älä peitä vaihtomuunninta. Käytä sitä ainoastaan hyvin
tuuletetussa tilassa.
Älä avaa vaihtomuunninta, siinä ei ole mitään
huollettavia osia. Älä peukaloi tai käsittele
vaihtomuunninta millään tavoin.
Varmista, että liitännät tasavirtalähteeseen ovat puhtaat
ja pitävät. Löysät liitännät saattavat aiheuttaa johdinten
ylikuumenemisen ja eristeiden sulamisen.
Varmista, että napaisuus on varmasti oikein päin.
Älä asenna vaihtomuunninta moottoritilaan.
Älä käytä vaihtomuunninta lääketieteellisten laitteiden
virran syöttöön.
Yleiskuvaus
1. Kahva
2. Verkkovirtapistorasia
3. Virtakytkin
4. 12 V:n tasavirtalaitepistoke
5. Kaapelikengät
6. Virran LED-merkkivalo
7. Liittimet
Vaihtomuuntimen lähtövirran aaltomuoto
Vaihtomuuntimen tuottaman vaihtovirran aaltomuoto
tunnetaan "muunneltuna siniaaltona".
SUOMI
53

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents