KitchenAid ARTISAN 5KES100 Manuals

Manuals and User Guides for KitchenAid ARTISAN 5KES100. We have 3 KitchenAid ARTISAN 5KES100 manuals available for free PDF download: Manual, User Instructions

KitchenAid ARTISAN 5KES100 Manual

KitchenAid ARTISAN 5KES100 Manual (213 pages)

Brand: KitchenAid | Category: Coffee Maker | Size: 4.11 MB
Table of contents
Table Of Contents4................................................................................................................................................................
Veiligheid Van De Espressomachine4................................................................................................................................................................
Belangrijke Voorzorgen5................................................................................................................................................................
Elektrische Vereisten5................................................................................................................................................................
Model 5kes1006................................................................................................................................................................
Eigenschappen Van De Espressomachine6................................................................................................................................................................
Espressomachine Klaarmaken Voor Gebruik8................................................................................................................................................................
De Kopjesreling Bevestigen8................................................................................................................................................................
De Watertank Verwijderen En Afwassen8................................................................................................................................................................
De Boilers Vullen En Spoelen8................................................................................................................................................................
Espresso Maken9................................................................................................................................................................
Melk Opschuimen En Opstomen11................................................................................................................................................................
Cappuccino Maken11................................................................................................................................................................
Heet Water Aftappen12................................................................................................................................................................
Reinigen En Onderhoud12................................................................................................................................................................
Vóór Het Reinigen Van De Espressomachine12................................................................................................................................................................
Stoom-/heetwaterpijpje En Uiteinde Stoompijpje Reinigen12................................................................................................................................................................
Behuizing En Accessoires Reinigen12................................................................................................................................................................
Doucheplaatje Reinigen13................................................................................................................................................................
Spoelen Na Een Lange Periode Van Stilstand13................................................................................................................................................................
Ontkalken13................................................................................................................................................................
Storingen Opheffen13................................................................................................................................................................
Wat Is Espresso14................................................................................................................................................................
Te Kleine, Te Grote Extractie14................................................................................................................................................................
Vóór De Bereiding: Elementen Van Een Goede Espresso14................................................................................................................................................................
Verse Koffiebonen14................................................................................................................................................................
Lekker Smakend Water14................................................................................................................................................................
Juiste Maling En Koffiemolen14................................................................................................................................................................
Techniek Van Het Bereiden Van Espresso15................................................................................................................................................................
Watertemperatuur15................................................................................................................................................................
Malen15................................................................................................................................................................
Doseren15................................................................................................................................................................
Afstrijken15................................................................................................................................................................
Aandrukken16................................................................................................................................................................
Hoeveelheid Water16................................................................................................................................................................
Extractiesnelheid16................................................................................................................................................................
Gouden "crema16................................................................................................................................................................
Diagnose Van Lopende Espresso17................................................................................................................................................................
Espressoglossarium17................................................................................................................................................................
Garantie Voor De Kitchenaid ® -espressomachine In Europa18................................................................................................................................................................
Dienst Na-verkoop/service18................................................................................................................................................................
Klantencontact18................................................................................................................................................................
Espresso Machine Safety20................................................................................................................................................................
Important Safeguards21................................................................................................................................................................
Electrical Requirements21................................................................................................................................................................
Espresso Machine Features22................................................................................................................................................................
Preparing The Espresso Machine For Use24................................................................................................................................................................
Attach The Cup Rail24................................................................................................................................................................
Remove And Wash The Water Tank24................................................................................................................................................................
Fill And Rinse The Boilers24................................................................................................................................................................
Brewing Espresso25................................................................................................................................................................
Frothing And Steaming Milk27................................................................................................................................................................
Preparing Cappuccino27................................................................................................................................................................
Dispensing Hot Water28................................................................................................................................................................
Care & Cleaning28................................................................................................................................................................
Before Cleaning The Espresso Machine28................................................................................................................................................................
Cleaning The Frothing Arm And Nozzle28................................................................................................................................................................
Cleaning The Housing And Accessories28................................................................................................................................................................
Cleaning The Shower Screen29................................................................................................................................................................
Priming After Long Periods Of Non-use29................................................................................................................................................................
Descaling29................................................................................................................................................................
Troubleshooting Problems29................................................................................................................................................................
What Is Espresso30................................................................................................................................................................
Overextraction And Underextraction30................................................................................................................................................................
Before Brewing: The Elements Of A Great Espresso30................................................................................................................................................................
Fresh Coffee Beans30................................................................................................................................................................
Great Tasting Water30................................................................................................................................................................
The Right Grind - And Grinder30................................................................................................................................................................
Espresso Brewing Technique31................................................................................................................................................................
Brewing Temperature31................................................................................................................................................................
Grinding31................................................................................................................................................................
Dosing31................................................................................................................................................................
Leveling31................................................................................................................................................................
Tamping32................................................................................................................................................................
Volume32................................................................................................................................................................
Extraction Rate32................................................................................................................................................................
The Golden Crema32................................................................................................................................................................
Troubleshooting Espresso As It Brews33................................................................................................................................................................
A Glossary Of Espresso Drinks33................................................................................................................................................................
Household Kitchenaid34................................................................................................................................................................
Espresso Machine Warranty34................................................................................................................................................................
Service Centers34................................................................................................................................................................
Customer Service34................................................................................................................................................................
Consignes De Sécurité Importantes37................................................................................................................................................................
Alimentation électrique37................................................................................................................................................................
Conservez Ces Instructions37................................................................................................................................................................
Modèle 5kes10038................................................................................................................................................................
Caractéristiques De La Machine à Espresso38................................................................................................................................................................
Préparation De La Machine à Espresso Avant Utilisation40................................................................................................................................................................
Mise En Place Du Rail De Protection40................................................................................................................................................................
Démontage Et Lavage Du Réservoir à Eau40................................................................................................................................................................
Remplissage Et Rinçage Des Chauffe-eau40................................................................................................................................................................
Infusion D'un Espresso41................................................................................................................................................................
Moussage Du Lait à La Vapeur43................................................................................................................................................................
Préparation D'un Cappuccino43................................................................................................................................................................
Distribution D'eau Chaude44................................................................................................................................................................
Entretien Et Nettoyage44................................................................................................................................................................
Avant De Nettoyer La Machine à Espresso44................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Bras Et De La Buse De Moussage44................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Bâti Et Des Accessoires44................................................................................................................................................................
Nettoyage Du Tamis45................................................................................................................................................................
Amorçage Après Une Longue Période D'inactivité45................................................................................................................................................................
Détartrage45................................................................................................................................................................
Résolution Des Problèmes45................................................................................................................................................................
Qu'est-ce Qu'un Espresso46................................................................................................................................................................
Surextraction Et Sous-extraction46................................................................................................................................................................
Avant L'infusion : Les éléments D'un Espresso D'exception46................................................................................................................................................................
Des Grains De Café Frais46................................................................................................................................................................
Une Eau De Qualité Supérieure46................................................................................................................................................................
Une Mouture Idéale Et Un Broyeur à Café Approprié46................................................................................................................................................................
Technique D'infusion De L'espresso47................................................................................................................................................................
La Température D'infusion47................................................................................................................................................................
La Mouture47................................................................................................................................................................
Le Dosage47................................................................................................................................................................
L'arasement47................................................................................................................................................................
Le Tassage48................................................................................................................................................................
Le Volume48................................................................................................................................................................
La Vitesse D'extraction48................................................................................................................................................................
La "crema" Dorée48................................................................................................................................................................
Résolution Des Problèmes En Cours D'infusion49................................................................................................................................................................
Glossaire Des Variétés D'espresso49................................................................................................................................................................
Garantie Européenne Sur La Machine à Espresso Kitchenaid (pour Un Usage Domestique Uniquement)50................................................................................................................................................................
Centres De Service Après-vente50................................................................................................................................................................
Service à La Clientèle50................................................................................................................................................................
Wichtige Sicherheitshinweise53................................................................................................................................................................
Elektrische Anforderungen53................................................................................................................................................................
Modell 5kes10054................................................................................................................................................................
Merkmale Der Espressomaschine54................................................................................................................................................................
Inbetriebnahme Der Espressomaschine56................................................................................................................................................................
Anbringen Der Tassenschiene56................................................................................................................................................................
Abnehmen Und Waschen Des Wassertanks56................................................................................................................................................................
Füllen Und Spülen Der Boiler56................................................................................................................................................................
Espressozubereitung57................................................................................................................................................................
Aufschäumen Und Dampfen Von Milch58................................................................................................................................................................
Cappuccino-zubereitung59................................................................................................................................................................
Ausgabe Von Heißwasser59................................................................................................................................................................
Pflege Und Reinigung60................................................................................................................................................................
Vor Der Reinigung Der Espressomaschine60................................................................................................................................................................
Reinigung Des Dampfrohrs Und Der Aufschäumdüse60................................................................................................................................................................
Reinigung Von Gehäuse Und Zubehör60................................................................................................................................................................
Reinigung Des Spülsiebs60................................................................................................................................................................
Vorbereitung Nach Längerer Stillstandszeit60................................................................................................................................................................
Entkalken61................................................................................................................................................................
Störungssuche61................................................................................................................................................................
Was Ist Espresso62................................................................................................................................................................
Überextraktion Und Unterextraktion62................................................................................................................................................................
Die Grundlagen Eines Perfekten Espressos62................................................................................................................................................................
Frische Kaffeebohnen62................................................................................................................................................................
Gut Schmeckendes Wasser62................................................................................................................................................................
Der Richtige Mahlgrad - Die Richtige Kaffeemühle62................................................................................................................................................................
Espresso Brühtechnik63................................................................................................................................................................
Brühtemperatur63................................................................................................................................................................
Mahlen63................................................................................................................................................................
Dosieren63................................................................................................................................................................
Nivellieren63................................................................................................................................................................
Pressen64................................................................................................................................................................
Volumen64................................................................................................................................................................
Extraktionsrate64................................................................................................................................................................
Die Goldene Crema64................................................................................................................................................................
Erkennen Von Störungen Beim Ausfließen Ihres Espresso65................................................................................................................................................................
Glossar Von Espressogetränken65................................................................................................................................................................
Espressomaschinen-garantie Für Den Haushalt Für Europa66................................................................................................................................................................
Kitchenaid66................................................................................................................................................................
Kundendienststellen66................................................................................................................................................................
Kundenservice66................................................................................................................................................................
Precauzioni Importanti69................................................................................................................................................................
Requisiti Elettrici69................................................................................................................................................................
Modello Ikpes10070................................................................................................................................................................
Caratteristiche Della Macchina Per Caffè Espresso70................................................................................................................................................................
Preparazione Per L'uso Della Macchina Per Caffè Espresso72................................................................................................................................................................
Installazione Del Binario Porta Tazzine72................................................................................................................................................................
Rimozione E Lavaggio Del Serbatoio Dell'acqua72................................................................................................................................................................
Riempimento E Lavaggio Delle Caldaie72................................................................................................................................................................
Preparazione Dell'espresso73................................................................................................................................................................
Montatura E Riscaldamento Del Latte75................................................................................................................................................................
Preparazione Del Cappuccino75................................................................................................................................................................
Produzione Di Acqua Calda76................................................................................................................................................................
Manutenzione E Pulizia76................................................................................................................................................................
Prima Di Pulire La Macchina Per Espresso76................................................................................................................................................................
Pulizia Dello Stilo Erogatore E Del Beccuccio76................................................................................................................................................................
Pulizia Della Custodia E Degli Accessori76................................................................................................................................................................
Pulizia Del Vaglio A Doccia77................................................................................................................................................................
Avvio Dopo Lunghi Periodi Di Inutilizzo77................................................................................................................................................................
Rimozione Del Calcare77................................................................................................................................................................
Ricerca Ed Eliminazione Dei Problemi77................................................................................................................................................................
Cos'è Un Espresso78................................................................................................................................................................
Estrazione Eccessiva Ed Estrazione Insufficiente78................................................................................................................................................................
Prima Dell'infusione: Gli Elementi Di Un Grande Caffè Espresso78................................................................................................................................................................
Caffè In Grani Fresco78................................................................................................................................................................
Acqua Di Sapore Gradevole78................................................................................................................................................................
La Giusta Macinatura - Ed Il Giusto Macinacaffè78................................................................................................................................................................
Tecnica Di Preparazione Dell'espresso79................................................................................................................................................................
Temperatura Di Infusione79................................................................................................................................................................
Macinatura79................................................................................................................................................................
Dosatura79................................................................................................................................................................
Livellamento79................................................................................................................................................................
Compattamento Del Caffè80................................................................................................................................................................
Velocità Di Estrazione80................................................................................................................................................................
La Crema Dorata80................................................................................................................................................................
Individuazione Ed Eliminazione Dei Problemi Durante L'erogazione Dell'espresso81................................................................................................................................................................
Glossario Dei Caffè Espresso81................................................................................................................................................................
Garanzia Sulla Macchina Per Caffè Espresso Kitchenaid Per L'europa (uso Domestico)82................................................................................................................................................................
Assistenza Post-vendita82................................................................................................................................................................
Servizio Clienti82................................................................................................................................................................
Medidas De Precaución Importantes85................................................................................................................................................................
Requisitos Eléctricos85................................................................................................................................................................
Modelo 5kes10086................................................................................................................................................................
Características De La Cafetera Exprés86................................................................................................................................................................
Preparación De La Cafetera Exprés Para Su Utilización88................................................................................................................................................................
Colocar El Portatazas88................................................................................................................................................................
Retirar Y Lavar El Depósito De Agua88................................................................................................................................................................
Rellenar Y Enjuagar Las Calderas88................................................................................................................................................................
Elaboración De Café Expreso89................................................................................................................................................................
Calentar Y Espumar Leche90................................................................................................................................................................
Preparación Del Capuchino91................................................................................................................................................................
Suministro De Agua Caliente91................................................................................................................................................................
Cuidado Y Lavado92................................................................................................................................................................
Antes De Limpiar La Cafetera Exprés92................................................................................................................................................................
Limpieza Del Brazo Y La Boquilla Del Vaporizador92................................................................................................................................................................
Limpieza De La Cubierta Y Los Accesorios92................................................................................................................................................................
Limpieza Del Orificio De Salida92................................................................................................................................................................
Preparación Tras Largos Períodos De Desuso92................................................................................................................................................................
Descalcificación93................................................................................................................................................................
Detección De Averías93................................................................................................................................................................
Qué Es Un Expreso94................................................................................................................................................................
Sobre-extracción Y Sub-extracción94................................................................................................................................................................
Antes De Elaborar El Café: Los Elementos De Un Excelente Expreso94................................................................................................................................................................
Granos De Café Frescos94................................................................................................................................................................
Agua De Buen Sabor94................................................................................................................................................................
El Molido - Y El Molino - Correcto94................................................................................................................................................................
Técnica De Elaboración Del Expreso95................................................................................................................................................................
Temperatura De Elaboración Del Café95................................................................................................................................................................
Molido95................................................................................................................................................................
Dosificación95................................................................................................................................................................
Nivelación95................................................................................................................................................................
Compactación96................................................................................................................................................................
Velocidad De Descenso96................................................................................................................................................................
La Crema Dorada96................................................................................................................................................................
Detección De Problemas En La Elaboración Del Expreso97................................................................................................................................................................
Glosario De Bebidas De Expreso97................................................................................................................................................................
Garantía De La Cafetera Exprès Kitchenaid97................................................................................................................................................................
Planificación Del Servicio98................................................................................................................................................................
Condiciones De La Garantía98................................................................................................................................................................
Atención Al Cliente98................................................................................................................................................................
Viktiga Säkerhetsföreskrifter101................................................................................................................................................................
Elkrav101................................................................................................................................................................
Egenskaper Espressomaskin102................................................................................................................................................................
Att Förbereda Espressomaskinen För Användning104................................................................................................................................................................
Fäst Koppräcket104................................................................................................................................................................
Ta Bort Och Rengör Vattenbehållaren104................................................................................................................................................................
Fyll Och Skölj Bryggarna104................................................................................................................................................................
Att Brygga Espresso105................................................................................................................................................................
Att Skumma Och ånga Mjölk107................................................................................................................................................................
Att Förbereda Cappuccino107................................................................................................................................................................
Att Tappa Ut Hett Vatten108................................................................................................................................................................
Skötsel & Rengöring108................................................................................................................................................................
Innan Espressomaskinen Rengörs108................................................................................................................................................................
Rengöring Av Skumningsarm Och Munstycke108................................................................................................................................................................
Rengöring Av Kåpa Och Tillbehör108................................................................................................................................................................
Rengöring Av Vattenspridningsfilter109................................................................................................................................................................
Återfyllning Efter Långa Perioder Utan Användning109................................................................................................................................................................
Avkalkning109................................................................................................................................................................
Felsökningsproblem109................................................................................................................................................................
Vad är Espresso110................................................................................................................................................................
Överurdragning Och Underurdragning110................................................................................................................................................................
Innan Bryggning: Ingredienserna I En God Espresso110................................................................................................................................................................
Färska Kaffebönor110................................................................................................................................................................
Gott Vatten110................................................................................................................................................................
Den Riktiga Malningen - Och Kvarnen110................................................................................................................................................................
Espresso Bryggningsteknik111................................................................................................................................................................
Bryggningstemperatur111................................................................................................................................................................
Malning111................................................................................................................................................................
Dosering111................................................................................................................................................................
Jämnhet111................................................................................................................................................................
Packning112................................................................................................................................................................
Volym112................................................................................................................................................................
Urdragsmängd112................................................................................................................................................................
Det Gyllene Skummet112................................................................................................................................................................
Felsökning Av Espresso Vid Bryggning113................................................................................................................................................................
En Ordlista över Espresso Drinkar113................................................................................................................................................................
Kitchenaid Espressomaskinsgaranti För Europa (hushållsbruk)114................................................................................................................................................................
Service Efter Försäljning114................................................................................................................................................................
Viktige Sikkerhetsregler117................................................................................................................................................................
Elektriske Krav117................................................................................................................................................................
Espressomaskinens Funksjoner118................................................................................................................................................................
Forberede Espressomaskinen For Bruk120................................................................................................................................................................
Sette På Rekkverket120................................................................................................................................................................
Fjerne Og Vaske Vanntanken120................................................................................................................................................................
Fylle Og Rense Kjelene120................................................................................................................................................................
Trakte Espresso121................................................................................................................................................................
Skumming Og Steaming Av Melk123................................................................................................................................................................
Hvordan Lage Cappuccino123................................................................................................................................................................
Tappe Varmt Vann124................................................................................................................................................................
Vedlikehold Og Rengjøring124................................................................................................................................................................
Før Du Rengjør Espressomaskinen124................................................................................................................................................................
Rengjør Steamarmen Og Dysen124................................................................................................................................................................
Rengjøring Av Huset Og Tilbehør124................................................................................................................................................................
Rengjøring Av Dusjhodet125................................................................................................................................................................
Påfyll Etter Lange Perioder Uten Bruk125................................................................................................................................................................
Avkalking125................................................................................................................................................................
Finne Ut Av Problemer125................................................................................................................................................................
Hva Er Espresso126................................................................................................................................................................
Overekstraksjon Og Underekstraksjon126................................................................................................................................................................
Før Trakting: Bestanddelene I En Topp Espresso126................................................................................................................................................................
Ferske Kaffebønner126................................................................................................................................................................
Vann Med God Smak126................................................................................................................................................................
Den Riktige Malingsgraden - Og Kaffekvern126................................................................................................................................................................
Tilberedningsteknikker For Espresso127................................................................................................................................................................
Riktig Temperatur127................................................................................................................................................................
Kaffemaling127................................................................................................................................................................
Avstryking127................................................................................................................................................................
Volum128................................................................................................................................................................
Ekstraksjonshastighet128................................................................................................................................................................
Den Gyldne Crema128................................................................................................................................................................
Finne Feil Ved Espressoen Under Tilberedningen129................................................................................................................................................................
En Ordliste For Espressodrikker129................................................................................................................................................................
Husholdnings Kitchenaid130................................................................................................................................................................
Espressomaskinens Garanti For Europa130................................................................................................................................................................
Ettersalgsservice130................................................................................................................................................................
Servicesenter130................................................................................................................................................................
Tärkeät Turvatoimenpiteet133................................................................................................................................................................
Sähkövaatimukset133................................................................................................................................................................
Malli 5kes100134................................................................................................................................................................
Espressokeittimen Ominaisuudet134................................................................................................................................................................
Espressokeittimen Valmistelu Käyttöä Varten136................................................................................................................................................................
Kiinnitä Kuppikaide136................................................................................................................................................................
Irrota Ja Pese Vesisäiliö136................................................................................................................................................................
Täytä Ja Huuhtele Boilerit136................................................................................................................................................................
Espresson Valmistaminen137................................................................................................................................................................
Maidon Vaahdotus Ja Höyrystys139................................................................................................................................................................
Cappuccinon Valmistaminen139................................................................................................................................................................
Kuuman Veden Jakelu140................................................................................................................................................................
Huolto Ja Puhdistus140................................................................................................................................................................
Ennen Espressokeittimen Puhdistamista140................................................................................................................................................................
Vaahdotusvarren Ja Suuttimen Puhdistus140................................................................................................................................................................
Kotelon Ja Lisävarusteiden Puhdistus140................................................................................................................................................................
Suihkutussihdin Puhdistus141................................................................................................................................................................
Täyttö Pitkän Käyttämättömän Jakson Jälkeen141................................................................................................................................................................
Kalkinpoisto141................................................................................................................................................................
Vianetsintä141................................................................................................................................................................
Mitä On Espresso142................................................................................................................................................................
Liian Suuri Ja Liian Vähäinen Uutto142................................................................................................................................................................
Ennen Valmistusta: Great Espresson Osatekijät142................................................................................................................................................................
Tuoreet Kahvipavut142................................................................................................................................................................
Hyvänmakuinen Vesi142................................................................................................................................................................
Oikea Jauhatus - Ja Kahvimylly142................................................................................................................................................................
Espresson Valmistustapa143................................................................................................................................................................
Valmistuslämpötila143................................................................................................................................................................
Jauhatus143................................................................................................................................................................
Annostelu143................................................................................................................................................................
Tasoitus143................................................................................................................................................................
Sullonta144................................................................................................................................................................
Määrä144................................................................................................................................................................
Uuttonopeus144................................................................................................................................................................
Kultainen Crema144................................................................................................................................................................
Vianetsintä Espressoa Valmistettaessa145................................................................................................................................................................
Espressojuomien Sanasto145................................................................................................................................................................
Espressokeittimen Takuu Euroopassa (vain Kotikäyttöön)146................................................................................................................................................................
Huollon Järjestäminen146................................................................................................................................................................
Palvelukeskus146................................................................................................................................................................
Espressomaskinens Funktioner150................................................................................................................................................................
Forberede Espressomaskinen Til Brug152................................................................................................................................................................
Fastgøre Kopgelænder152................................................................................................................................................................
Aftage Og Vaske Vandtanken152................................................................................................................................................................
Påfylde Og Efterskylle Kedlerne152................................................................................................................................................................
Brygge Espresso153................................................................................................................................................................
Opskumme Og Varme Mælk155................................................................................................................................................................
Forberede En Cappuccino155................................................................................................................................................................
Bruge Varmt Vand156................................................................................................................................................................
Vedligeholdelse & Rengøring156................................................................................................................................................................
Før Espressomaskinen Rengøres156................................................................................................................................................................
Rengøre Opskumningsarm Og Dyse156................................................................................................................................................................
Rengøre Selve Maskinen Og Tilbehøret156................................................................................................................................................................
Rengøre Brusehoved157................................................................................................................................................................
Når Maskinen Ikke Har Været Brugt Gennem Længere Tid157................................................................................................................................................................
Afkalkning157................................................................................................................................................................
Fejlfinding Af Problemer157................................................................................................................................................................
Hvad Er Espresso158................................................................................................................................................................
Overekstraktion Og Underekstraktion158................................................................................................................................................................
Før Der Brygges: Elementerne I En Rigtig Espresso158................................................................................................................................................................
Friske Kaffebønner158................................................................................................................................................................
Velsmagende Vand158................................................................................................................................................................
Den Rigtige Maling - Og Kværn158................................................................................................................................................................
Bryggeteknik For Espresso159................................................................................................................................................................
Bryggetemperatur159................................................................................................................................................................
Formale159................................................................................................................................................................
Udjævning159................................................................................................................................................................
Stampning160................................................................................................................................................................
Ekstraktionshastighed160................................................................................................................................................................
Fejlfinding Mens Der Brygges161................................................................................................................................................................
En Ordliste Over Espresso Drinks161................................................................................................................................................................
Espressomaskinens Garanti For Europa (husholdningsbrug)162................................................................................................................................................................
Efter-salgsservice/reparation162................................................................................................................................................................
Servicecenter162................................................................................................................................................................
Medidas De Segurança Importantes165................................................................................................................................................................
Características Da Máquina De Café Expresso166................................................................................................................................................................
Preparação Da Máquina De Café Expresso Para Uso168................................................................................................................................................................
Montagem Da Calha De Chávenas168................................................................................................................................................................
Remoção E Lavagem Do Depósito De Água168................................................................................................................................................................
Enchimento E Lavagem Das Caldeiras168................................................................................................................................................................
Tiragem De Café De Expresso169................................................................................................................................................................
Formação De Espuma E Aquecimento De Leite A Vapor171................................................................................................................................................................
Preparação De Cappuccino171................................................................................................................................................................
Distribuição De Água Quente172................................................................................................................................................................
Cuidados E Limpeza172................................................................................................................................................................
Antes De Limpar A Máquina De Café Expresso172................................................................................................................................................................
Limpeza Do Braço E Bocal De Espuma172................................................................................................................................................................
Limpeza Do Alojamento Acessórios172................................................................................................................................................................
Limpeza Da Grelha De Água173................................................................................................................................................................
Escorvamento Após Períodos Longos De Inactividade173................................................................................................................................................................
Desincrustação173................................................................................................................................................................
Resolução De Problemas173................................................................................................................................................................
O Que é Um Café Expresso174................................................................................................................................................................
Sobre-extracção E Sub-extracção174................................................................................................................................................................
Os Elementos De Um Excelente Café Expresso174................................................................................................................................................................
Grão De Café Fresco174................................................................................................................................................................
Água Para Um Óptimo Sabor174................................................................................................................................................................
A Moagem E Moínho Certos174................................................................................................................................................................
Técnica De Tiragem De Café Expresso175................................................................................................................................................................
Temperatura De Tiragem175................................................................................................................................................................
Moagem175................................................................................................................................................................
Doseamento175................................................................................................................................................................
Nivelamento175................................................................................................................................................................
Calcamento176................................................................................................................................................................
Razão De Extracção176................................................................................................................................................................
O Creme Dourado176................................................................................................................................................................
Resolução De Problemas Da Máquina De Café Expresso Durante A Tiragem177................................................................................................................................................................
Um Glossário De Bebidas Expresso177................................................................................................................................................................
Garantia Da Máquina De Café Expresso Kitchenaid (uso Domestico)178................................................................................................................................................................
Serviço Pós-venda178................................................................................................................................................................
Serviço De Assistência178................................................................................................................................................................
Mikilvægir Varnaglar181................................................................................................................................................................
Kröfur Um Rafmagn181................................................................................................................................................................
Gerð 5kes100182................................................................................................................................................................
Helstu þættir Expressó Vélarinnar182................................................................................................................................................................
Undirbúningur Undir Notkun184................................................................................................................................................................
Festið Bollagrindina184................................................................................................................................................................
Fjarlægið Og þrífið Vatnsgeyminn184................................................................................................................................................................
Að Fylla Og Hreinsa Katlana184................................................................................................................................................................
Að Laga Expressó185................................................................................................................................................................
Að Freyða Og Hita Mjólk187................................................................................................................................................................
Cappuccino187................................................................................................................................................................
Að Losa Heitt Vatn188................................................................................................................................................................
Umhirða Og þrif188................................................................................................................................................................
Áður En Vélin Er þrifin188................................................................................................................................................................
Þrif á Froðuarmi Og Stút188................................................................................................................................................................
Að þrífa Hylkið Og Fylgihluti188................................................................................................................................................................
Að þrífa Sigtið189................................................................................................................................................................
Undirbúningur Eftir Að Vélin Hefur Ekki Verið Notuð Um Skeið189................................................................................................................................................................
Úrfellingar189................................................................................................................................................................
Ýmis Vandkvæði189................................................................................................................................................................
Hvað Er Expressó190................................................................................................................................................................
Of Mikið Og Of Lítið190................................................................................................................................................................
Fyrir Lögun: Grunnþættir Frábærs Expressó190................................................................................................................................................................
Ferskar Kaffibaunir190................................................................................................................................................................
Gott Vatn190................................................................................................................................................................
Rétt Mölun - Og Kvörn190................................................................................................................................................................
Expressó Uppáhellingartækni191................................................................................................................................................................
Lögunarhiti191................................................................................................................................................................
Mölun191................................................................................................................................................................
Skömmtun191................................................................................................................................................................
Jöfnun191................................................................................................................................................................
Þjöppun192................................................................................................................................................................
Magn192................................................................................................................................................................
Lögunarhraði192................................................................................................................................................................
Gullin Froðan192................................................................................................................................................................
Ýmsar Lausnir á Vandamálum Sem Upp Geta Komið193................................................................................................................................................................
Listi Yfir Expressó Drykki193................................................................................................................................................................
Evrópuábyrgð Fyrir Expressó Vélinni (aðeins Til Heimilisnota)194................................................................................................................................................................
Viðhaldsþjónusta194................................................................................................................................................................
Þjónustumiðstöð194................................................................................................................................................................
Σηµαντικά µέτρα προφύλαξης197................................................................................................................................................................
Ηλεκτρικές απαιτήσεις197................................................................................................................................................................
Μοντέλο 5kes100198................................................................................................................................................................
Χαρακτηριστικά της µηχανής εσπρέσο198................................................................................................................................................................
Προετοιµασία της µηχανής παρασκευής εσπρέσο για χρήση200................................................................................................................................................................
Γεµίστε και ξεπλύνετε τους βραστήρες200................................................................................................................................................................
Παρασκευή καφέ Εσπρέσο201................................................................................................................................................................
Παραγωγή αφρού γάλακτος και θέρµανση του γάλακτος µε ατµ203................................................................................................................................................................
Προετοιµασία καπουτσίνου203................................................................................................................................................................
Παροχή ζεστού νερού204................................................................................................................................................................
Φροντίδα και καθαρισµ ς204................................................................................................................................................................
Πριν τον καθαρισµ της µηχανής εσπρέσο204................................................................................................................................................................
Καθαρισµ ς στο σωληνάκι και καθαρισµ ς του στοµίου παραγωγής αφρού204................................................................................................................................................................
Καθαρισµ ς του περιβλήµατος της µηχανής και των εξαρτηµάτων204................................................................................................................................................................
Καθαρισµ ς του προστατευτικού καλύµµατος205................................................................................................................................................................
Φ ρτωση του συστήµατος µετά απ µεγάλες περι δους µη χρησιµοποίησής της µηχανής205................................................................................................................................................................
Αφαλάτωση205................................................................................................................................................................
Επιδι ρθωση προβληµάτων206................................................................................................................................................................
Τι είναι ο καφές εσπρέσο206................................................................................................................................................................
Υπερ-απ σταξη και υπο-απ σταξη206................................................................................................................................................................
Πριν την παρασκευή του καφέ207................................................................................................................................................................
Τα συστατικά εν ς εξαιρετικού εσπρέσο207................................................................................................................................................................
Φρέσκοι κ κκοι καφέ207................................................................................................................................................................
Το σωστ άλεσµα - και ο σωστ ς µύλος207................................................................................................................................................................
Τεχνικές παρασκευής εσπρέσο207................................................................................................................................................................
Θερµοκρασία παρασκευής207................................................................................................................................................................
Άλεσµα208................................................................................................................................................................
οσολογία208................................................................................................................................................................
Ευθυγράµµιση καφέ208................................................................................................................................................................
Πάτηµα καφέ208................................................................................................................................................................
Ποσ τητα209................................................................................................................................................................
Ταχύτητα απ σταξης209................................................................................................................................................................
Η χρυσοκίτρινη κρέµα209................................................................................................................................................................
Επιδι ρθωση προβληµάτων κατά τη διάρκεια παρασκευής εσπρέσο209................................................................................................................................................................
Γλωσσάριο των ροφηµάτων εσπρέσο210................................................................................................................................................................
Εγγύηση Οικιακής Μηχανής Espresso Kitchenaid211................................................................................................................................................................
Service211................................................................................................................................................................

Advertisement

KitchenAid ARTISAN 5KES100 Manual

KitchenAid ARTISAN 5KES100 Manual (16 pages)

Brand: KitchenAid | Category: Coffee Maker | Size: 0.21 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Espresso Machine Safety2................................................................................................................................................................
Important Safeguards3................................................................................................................................................................
Electrical Requirements3................................................................................................................................................................
Model 5kes1004................................................................................................................................................................
Espresso Machine Features4................................................................................................................................................................
Preparing The Espresso Machine For Use6................................................................................................................................................................
Attach The Cup Rail6................................................................................................................................................................
Remove And Wash The Water Tank6................................................................................................................................................................
Fill And Rinse The Boilers6................................................................................................................................................................
Brewing Espresso7................................................................................................................................................................
Frothing And Steaming Milk9................................................................................................................................................................
Preparing Cappuccino9................................................................................................................................................................
Dispensing Hot Water10................................................................................................................................................................
Care & Cleaning10................................................................................................................................................................
Before Cleaning The Espresso Machine10................................................................................................................................................................
Cleaning The Frothing Arm And Nozzle10................................................................................................................................................................
Cleaning The Housing And Accessories10................................................................................................................................................................
Cleaning The Shower Screen11................................................................................................................................................................
Priming After Long Periods Of Non-use11................................................................................................................................................................
Descaling11................................................................................................................................................................
Troubleshooting Problems11................................................................................................................................................................
What Is Espresso12................................................................................................................................................................
Overextraction And Underextraction12................................................................................................................................................................
Before Brewing: The Elements Of A Great Espresso12................................................................................................................................................................
Fresh Coffee Beans12................................................................................................................................................................
Great Tasting Water12................................................................................................................................................................
The Right Grind - And Grinder12................................................................................................................................................................
Espresso Brewing Technique13................................................................................................................................................................
Brewing Temperature13................................................................................................................................................................
Grinding13................................................................................................................................................................
Dosing13................................................................................................................................................................
Leveling13................................................................................................................................................................
Tamping14................................................................................................................................................................
Volume14................................................................................................................................................................
Extraction Rate14................................................................................................................................................................
The Golden Crema14................................................................................................................................................................
Troubleshooting Espresso As It Brews15................................................................................................................................................................
A Glossary Of Espresso Drinks15................................................................................................................................................................
Household Kitchenaid16................................................................................................................................................................
Espresso Machine Warranty16................................................................................................................................................................
Service Centers16................................................................................................................................................................
Customer Service16................................................................................................................................................................
KitchenAid ARTISAN 5KES100 User Instructions

KitchenAid ARTISAN 5KES100 User Instructions (16 pages)

Espresso Machine  
Brand: KitchenAid | Category: Coffee Maker | Size: 0.8 MB
Table of contents
Table Of Contents2................................................................................................................................................................
Espresso Machine Safety2................................................................................................................................................................
Important Safeguards3................................................................................................................................................................
Electrical Requirements3................................................................................................................................................................
Model 5kes1004................................................................................................................................................................
Espresso Machine Features4................................................................................................................................................................
Preparing The Espresso Machine For Use6................................................................................................................................................................
Attach The Cup Rail6................................................................................................................................................................
Remove And Wash The Water Tank6................................................................................................................................................................
Fill And Rinse The Boilers6................................................................................................................................................................
Brewing Espresso7................................................................................................................................................................
Frothing And Steaming Milk9................................................................................................................................................................
Preparing Cappuccino9................................................................................................................................................................
Dispensing Hot Water10................................................................................................................................................................
Care & Cleaning10................................................................................................................................................................
Before Cleaning The Espresso Machine10................................................................................................................................................................
Cleaning The Frothing Arm And Nozzle10................................................................................................................................................................
Cleaning The Housing And Accessories10................................................................................................................................................................
Cleaning The Shower Screen11................................................................................................................................................................
Priming After Long Periods Of Non-use11................................................................................................................................................................
Descaling11................................................................................................................................................................
Troubleshooting Problems11................................................................................................................................................................
What Is Espresso12................................................................................................................................................................
Overextraction And Underextraction12................................................................................................................................................................
Before Brewing: The Elements Of A Great Espresso12................................................................................................................................................................
Fresh Coffee Beans12................................................................................................................................................................
Great Tasting Water12................................................................................................................................................................
The Right Grind - And Grinder12................................................................................................................................................................
Espresso Brewing Technique13................................................................................................................................................................
Brewing Temperature13................................................................................................................................................................
Grinding13................................................................................................................................................................
Dosing13................................................................................................................................................................
Leveling13................................................................................................................................................................
Tamping14................................................................................................................................................................
Volume14................................................................................................................................................................
Extraction Rate14................................................................................................................................................................
The Golden Crema14................................................................................................................................................................
Troubleshooting Espresso As It Brews15................................................................................................................................................................
A Glossary Of Espresso Drinks15................................................................................................................................................................
Household Kitchenaid™ Espresso Machine Warranty16................................................................................................................................................................
Service Centers16................................................................................................................................................................
Customer Service16................................................................................................................................................................

Advertisement

Share and save

Advertisement