Download Print this page

Magyar - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
A használati utasítás ábrái az elsö oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt
biztonság
általános biztonsági elòírások
Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg
G
későbbi felhasználásra!
Soha ne nyúljon a késekhez, amíg a készülék áram alatt van.
G
Kezét, haját és ruháját valamint a konyhai eszközöket tartsa
G
távol a készülék mozgó alkatrészeitòl.
A tartozékok cseréje elòtt a hálózati vezetéket mindig húzza ki
G
a konnektorból. Használat után is áramtalanítsa a turmixgépet.
Soha ne használja a készüléket forró zsír vagy olaj
G
keverésére.
A legbiztonságosabb használat érdekében ajánljuk, hagyja a
G
forró folyadékokat lehűlni szobahőmérsékletűre mixelés előtt.
Ha a turmixgép megsérül, az újabb bekapcsolás elòtt
G
szakemberrel ellenòriztesse, és ha szükséges, javíttassa meg
(l. szerviz és vevőszolgálat).
Az áramütés elkerülése érdekében a meghajtó egységet soha
G
ne merítse vízbe, és a hálózati vezetéket, illetve a dugaszt is
mindig tartsa szárazon.
Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen forró felülethez
G
és ne lógjon le az asztal széléròl, nehogy egy kisgyermek
magára rántsa a készüléket.
Csak eredeti, gyári, vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat
G
használjon.
Mindig húzza ki a kézi turmixot a konnektorból, ha azt
G
felügyelet nélkül hagyja, illetve összeszerelés, szétszerelés és
tisztítás előtt.
A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban,
G
érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs
kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a
készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak
biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el
őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.

Magyar

84
A5
4/6/14
12:27
Page 84

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series