Download Print this page

Suomi - Kenwood HB850 series Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
40534 Iss 3 HB850_HB890 multi A5:18288 Iss 2 HB790 multi
Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
turvallisuus
yleistä
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta
G
varten.
Älä koske teriin, kun laitteen pistoke on pistorasiassa.
G
Älä työnnä sormia, hiuksia, vaatteita tai työvälineitä laitteen
G
liikkuviin osiin.
Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen ja ennen osien
G
vaihtoa.
Älä koskaan sekoita sauvasekoittimella kuumaa rasvaa tai öljyä.
G
Turvallisuussyistä on suositeltavaa antaa kuumien nesteiden
G
jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen niiden tehosekoittamista.
Älä koskaan käytä vioittunutta sauvasekoitinta. Vie se
G
tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta 'huolto ja
asiakaspalvelu'.
Sähköiskuvaaran takia älä koskaan upota sauvasekoittimen
G
sähköosaa veteen tai anna sen virtajohdon tai pistokkeen
kastua.
Älä koskaan anna virtajohdon koskettaa kuumia pintoja. Äläkä
G
koskaan anna virtajohdon roikkua, sillä lapset voivat tarttua
siihen.
Älä koskaan käytä sellaista lisälaitetta, jota ei ole hankittu
G
valtuutetulta Kenwood-kauppiaalta.
Irrota tehosekoittimen pistoke pistorasiasta, jos laite jätetään
G
ilman valvonta sekä ennen asentamista, irrottamista tai
puhdistamista.
Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai
G
kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on
koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät
käyttämisen aiheuttamat vaarat.
Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
G

Suomi

66
A5
4/6/14
12:27
Page 66

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Hb870 seriesHb890 series