Download Print this page
Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hand shear
Hide thumbs Also See for CE 16SA:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

Plåtsaxar
Pladesakse
Platesaks
Levyleikkuri
Hand Shear
CE 16SA
Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning.
Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug.
Les grundig og forstå anvisningene før bruk.
Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Read through carefully and understand these instructions before use.
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Handling Instructions

Advertisement

loading

Summary of Contents for Hitachi CE 16SA

 • Page 1 Plåtsaxar Pladesakse Platesaks Levyleikkuri Hand Shear CE 16SA Läs igenom bruksanvisningen noga före verktygets användning. Læs instruktionerne nøje igennem, før maskinen tages i brug. Les grundig og forstå anvisningene før bruk. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Read through carefully and understand these instructions before use.
 • Page 3 Svenska Dansk Norsk Namnplåt Navneplade Navneplate Startomkopplare Afbryder Bryter Rörlight blad Bevægelight blad Bevegende blad Skruv med invänding sexkant Sekskantbolt Sekskantet fatningsbolt Stationärt blad Stationært blad Fastmontert blad Ställskruv M4 × 14 med spår Rillet stilleskrue M4 × 14 Splittet skue M4 × 14 Låsmutter M4 Låsemøtrik M4 Låsemutter M4...
 • Page 4 Svenska ut vid behov. Håll alltid handtagen torra och rena. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR ELVERKTYG Se till att det inte kommer olja och fett på dem. 15. Ta bort alla verktyg när du inte använder maskinen, VARNING! Vid användning av elektriska verktyg måste före underhållsåtgärder och efter byte av tillbehör, grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de som t.ex.
 • Page 5 Svenska TEKNISKA DATA Spänning (i förbruksländer)* (110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Ineffekt 400W* Mjuk kolstålsplåt (400N/mm 1,6 mm Skärförmåga Rostfri stålplåt (600N/mm 1,2 mm Aluminiumplåt (200N/mm 2,3 mm Antal slag utan belastning 4700 min Vikt (exkl. nät kabel) 1,7 kg *Se till att du kontrollerar verktygets namnplåt på...
 • Page 6 C: Brukat nr D: Anm. VARNING: Reparationer, modifieringar och inspektioner av Hitachis elverktyg får endast utföras av en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad. Vi rekommenderar att denna servicelista lämnas in tillsammans med verktyget som referens, då verktyget lämnas in för reparation eller annat underhåll till en av Hitachi auktoriserad serviceverkstad.
 • Page 7 Dansk er beskadiget. Sørg for, at håndtagene holdes GENERELLE FORSIGTIGHEDSREGLER tørre, rene og frie for olie og fedt. 15. Tag stikket ud af stikkontakten, når værktøjet ikke ADVARSEL! Når der anvendes elektrisk værktøj, skal er i brug og når der skal skiftes redskab som f.eks. grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes for at klinger, bits og skær.
 • Page 8 Dansk SPECIFIKATIONER Spænding (per område)* (110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Optagen effekt 400W* Flusjernplade (400N/mm 1,6 mm Skærekapacitet Rustfri stålplade (600N/mm 1,2 mm Aluminiumplade (200N/mm 2,3 mm Slagantal/min. ubelastet 4700 min Vægt (uden ledring) 1,7 kg *Kontroller navnepladen på produktet, da der kan være forandring ofhængig af område. (4) Skru M4 boltene forsvarligt til efter justeringen, STANDARD TILBEHØR således at de ikke løsnes under arbejdet.
 • Page 9 B: Kode nr. C: Anvendt nr. D: Bemærkninger ADVARSEL: Reparationer, modifikationer og eftersyn af Hitachi el-værktøj skal udføres af et autoriseret Hitachi service- center. Denne liste over reservedele vil være nyttig, når værktøjes indleveres til det autoriserede Hitachi service-center reparation...
 • Page 10 Norsk 15. Fjern alle verktøyene når maskinen ikke er i bruk, GENERELLE SIKKERHETSREGLER FOR BRUK før service, når du skifter utstyr som blader, bor, sagblader etc. ADVARSEL! Når elektriske verktøy brukes, må 16. Fjern justeringsnøklene. Gjør det til en vane å grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å...
 • Page 11 Norsk SPESIFIKASJONER Spenning (etter områder)* (110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Opptatt effekt 400W* Myk stålplate (400N/mm 1,6 mm Skjærekapasitet Rustfritt stål (600N/mm 1,2 mm Aluminiumsplate (200N/mm 2,3 mm Antall slag ved tomagangshastighet 4700 min Vekt (uten ledning) 1,7 kg *Se etter pa produktetes dataskilt etter som det kan varieres etter hvilket strøk en er i.
 • Page 12 B: Kodenr. C: Bruksnr. D: Anmerkninger Reparasjoner, modifikasjoner og inspeksjon av Hitachi elektroverktøy må utføres av et Hitachi autorisert serviceverksted. Denne dellisten er behjelpelig hvis den leveres inn sammen med verktøyet til et Hitachi autoristert serviceverktsted når reparasjoner eller annet vedlikeholdsarbeid kreves.
 • Page 13 Suomi voitelusta ja vaihdosta annettuja ohjeita. Tarkista SÄHKÖTYÖKALUJEN sähköjohdot ajoittain ja jos niissä ilmenee vikoja, TURVALLISUUSSÄÄNNÖT anna valtuutetun huoltohenkilön korjata ne. Pidä kädensijat puhtaina ja kuivina, äläkä päästä niihin VAROITUS! Sähkötyökaluja käytettäessä tulee aina öljyä tai rasvaa. noudattaa perusturvallisuustoimenpiteitä, jotta tulipalon, 15.
 • Page 14 Suomi TEKNISET TIEDOT Jännite (eroja maasta riippuen)* (110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Ottoteho 400W* Valantateräslevy (400N/mm 1,6 mm Leikkauskyky Ruostumaton teräslevy (600N/mm 1,2 mm Alumiinilevy (200N/mm 2,3 mm Iskumäärä ilman kuormaa 4700 min Paino (ilman johtoa) 1,7 kg *Älä unohda tarkistaa tuotteen nimikilpeä, koska siinä saattaa olla oroja maasta riippuen. VAKIOVARUSTEET LEIKKAAMINEN (1) Paksuusmittari ............
 • Page 15 6. Huolto-osalista A: Kohtanr. B: Koodinr. C: Käytetty nr. D: Huomautuksia HUOMAUTUS: Hitachi-sähkötyökalujen korjaukset, muutokset ja tarkastukset on teetettävä valtuutetussa Hitachi- huoltokeskuksessa. Osalista on hyödyllinen, kun se annetaan yhdessä työkalun kanssa valtuutettuun Hitachi- huoltokeskukseen korjausta tai huoltoa pyydettäessä.
 • Page 16: General Operational Precautions

  English 16. Remove adjusting keys and wrenches. Form the GENERAL OPERATIONAL PRECAUTIONS habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the tool before turning WARNING! When using electric tools, basic safety it on. precautions should always be followed to reduce the 17.
 • Page 17: Specifications

  English SPECIFICATIONS Voltage (by areas)* (110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V) Input 400W* Mild steel plate (400N/mm 1.6 mm Cutting Stainless steel plate (600N/mm 1.2 mm capacity Aluminum plate (200N/mm 2.3 mm Number of strokes at no load 4700 min Weight (without cord) 1.7 kg *Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.
 • Page 18 C: No. Used D: Remarks CAUTION: Repair, modification -and inspection of Hitachi Power Tools must be carried out by a Hitachi Authorized Service Center. This Parts List will be helpful if presented with the tool to the Hitachi Authorized Service Center when requesting repair or other maintenance.
 • Page 21 EN61000-3 i samsvar med Rådsdirektiver 73/23/EØS, 89/336/EØS og 98/37/EF. Denne erklæringen gjelder produktets påklistrede CE- merking. Representative office in Europe Hitachi Power Tools Europe GmbH 28. 11. 2003 Siemensring 34, 47877 Willich 1, F. R. Germany Head office in Japan Hitachi Koki Co., Ltd.