Download Print this page

Teknik Özellikler - NEC NP-UM330W Installation Manual

Wall mount unit
Hide thumbs

Advertisement

• Sürekli titreşime maruz kalan yerlere kurmayın. Uzun
süreli titreşim, vidaların gevşemesine ve Duvara Montaj
Ünitesinin ve projeksiyon cihazının aşağı düşüp, yara-
lanmalara neden olmasına sebebiyet verebilir. Ayrıca
projeksiyon cihazının bozulmasına da neden olabilir.
• Güvenliği sağlamak için, cıvataları, vidaları ve güvenli
kilitleme vidalarını sağlam bir şekilde sıktığınızdan
emin olun. Bunun yapılamaması, projeksiyon cihazı-
nın aşağı düşmesine ve yaralanmalara neden olması-
na sebebiyet verebilir.
• Herhangi bir parçayı değiştirmeyin. Aksi takdirde pro-
jeksiyon cihazının ve Duvara Montaj Ünitesinin aşağı
düşmesine ve yaralanmalara neden olmasına sebebi-
yet verebilirsiniz.
• Kırık parçaları kullanmayın. Aksi takdirde projeksiyon
cihazının ve Duvara Montaj Ünitesinin aşağı düşme-
sine ve yaralanmalara neden olmasına sebebiyet ve-
rebilirsiniz. Herhangi bir parça kırıldığında, satıcınızla
irtibata geçin.
• Projeksiyon cihazı açıkken projeksiyon penceresine,
aynaya veya objektife doğrudan bakmayın. Aksi tak-
dirde görme duyunuza zarar verebilirsiniz.
• Projeksiyon cihazına ve Duvara Montaj Ünitesine asıl-
mayın. Aksi takdirde projeksiyon cihazının ve Duvara
Montaj Ünitesinin aşağı düşmesine ve yaralanmalara
neden olmasına sebebiyet verebilirsiniz. Çocuklara
özellikle dikkat edin.
• Kilitleme vidaları, yağlama maddesi aracısı, yağ ve
saire için duvar adaptörüne yapışkan sürmeyin. Aksi
takdirde duvar adaptörünün malzemesi bozulabilir
ve projeksiyon cihazının arızalanmasına ve yaralan-
malara neden olmasına sebebiyet verebilir.
• Projeksiyon cihazının havalandırma deliklerini engelleme-
yin. Aksi takdirde ısının yayılması önlenir ve yangına neden
olabilir. Projeksiyon cihazını özellikle aşağıdaki şekilde kul-
lanmayın:
projeksiyon cihazını duvar ve saire gibi, havalandırmanın
yetersiz olduğu, üzeri örtülü olduğu, vs. yerlerde kurma.
• Projeksiyon cihazını bir klima veya ısıtıcı çıkışlarının
önüne veya yoğun titreşimlere maruz kalacağı bir
yere kurmayın. Aksi takdirde yangınlara ve elektrik
çarpmasına neden olabilirsiniz.
• Projeksiyon cihazını nemli veya tozlu yerlere veya
yağlı duman veya buhara maruz kalacağı yerlere (ör-
neğin yemek pişirme ekipmanlarının veya nemlendi-
ricilerin yakınına) kurmayın. Aksi takdirde yangınlara
neden olabilirsiniz.
• Projeksiyon cihazını kurarken, onunla çevresindeki nes-
neler arasında yeterli boşluk bırakın. Bunun yapılma-
ması, ısının yayılmasını önler ve yangına neden olabilir.
Lütfen:
• Yoğun toz, nem, yağlı duman veya tütün dumanı olan odalar-
dan kaçının.
Kir, aynalar ve objektifler gibi optik parçalara yapışacak ve gö-
rüntü kalitesinin bozulmasına neden olacaktır.
• Ekranın doğrudan güneş ışığına veya parlak ışığa maruz kaldı-
ğı yerlerden kaçının.
Çevredeki ışık doğrudan ekranına geldiğinde, görüntü silik
görünür ve görüntülenmesi zorlaşır.
• Özellikle yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan konum-
lardan kaçının.
Aksi takdirde bozulmasına neden olabilirsiniz. (Ortam işletme
sıcaklığı için, projeksiyon cihazının yanında gelen kullanım
kılavuzuna bakın.)
Uyarı
Dikkat
Paketlenmiş Parçalar
Aşağıdaki parçaların paketin içinde olduğunu kontrol edin.
Teknik Özellikler
Ürün adı
: Duvar montaj ünitesi
Model adı
: NP04WK
Ayarlanabilir açılar
: Dikey açı – ±5°; Yatay açı – ±5°; Eğim açısı –
Ayarlanabilir konum-
: Ön/arka – 422; Yatay – ±50 mm; Dikey – ±40
lar
Dış boyutlar
: 530 (G) x 572 (D) x 223 (Y) mm
Ağırlık
: Yaklaşık 9,3 kg (NP04KW1: 11,2 kg)
Yük kapasitesi
: 7,0 kg
Bu teknik özellikler ve tasarım önceden uyarı yapılmaksızın değiştire-
lebilir.
17
Duvar adaptörü: 1 set
Kaydırma kolu: 1 set
Duvar adaptörü kapa-
ğı: 2
M4×8 mm vidalar: 4
Pullar: 4
Ara halkalar: 4
Duvar levhası: 1
(sadece NP04WK1)
M6×10 m vidalar: 4
(sadece NP04WK1)
Altıgen anahtar: 1
Kurulum üzerine Uyarı-
lar: 1
Çabuk Kurulum Kılavu-
zu: 1
±5°
mm
(NP04WK1; 530 (G) x 575 (D) x 223 (Y) mm)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for NEC NP-UM330W

  Related Manuals for NEC NP-UM330W

This manual is also suitable for:

Np-um330xNp04wkNp04wk1Np06wkNp06wk1