Download Print this page

NEC NP-UM330W Installation Manual page 16

Wall mount unit
Hide thumbs

Advertisement

Duvara Montaj Ünitesi
NP04WK/NP04WK1
Kurulum üzerine Uyarılar
Bu NEC duvara monte ünitesini satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Bu ürünün güvenli kullanımını sağlamak için, bu Kurulum üzerine
Uyarıları ve projeksiyon cihazının Çalışma Talimatlarını da dikkatli-
ce okuyun.
Kurulum üzerine Uyarılar aşağıdaki bölümleri içerir:
- Kurulumdan önce okuduğunuza emin olun
- Paketlenmiş Parçalar
- Teknik Özellikler
* Kurulum üzerine uyarılar ve ayarlamalar, sağlanan projeksiyon
cihazı ile birlikte gelen CD-ROM'da bulunabilir.
NP04WK kurulum ve ayarlamalar kılavuzunu görün-
tüleme
Windows için
1. Sağlanan projeksiyon cihazı ile birlikte gelen CD-ROM'u, bil-
gisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
Menü penceresi görünür.
2. "User's Manual" öğesine tıklayın.
Language menu görüntülenir.
3. "Wall Mount Unit"e tıklayın.
4. "Wall Mount Unit" PDF dosyası açılır. Soldaki sütundan dili
seçin.
Macintosh için
1. NEC Projeksiyon Cihazı CD-ROM'unu bilgisayarınızın CD-
ROM sürücüsüne yerleştirin.
2. Masaüstünde, "NECPJ" (CD-ROM simgesi)'ne çift tıklayın.
3. "Manual" klasöründe, "language_menu.pdf"e çift tıklayın.
Adobe Reader başlar ve "Language Menu" görüntülenir.
4. "Wall Mount Unit"e tıklayın.
"Wall Mount Unit" PDF dosyası açılır. Soldaki sütundan dili
seçin.
* Bir NP-U300X veya bir NP-U310W serisi projeksiyon cihazı kul-
lananlar, NP04WK için kurulum üzerine uyarılar ve ayarlamaları
aşağıdaki URL'den görüntüleyebilirler.
http://www.nec-display.com/dl/en/pj_manual/lineup.html
Bu duvara montaj ünitesini kurmak için özel ye-
tenekler gerekir.
Bunun asla müşteri tarafından gerçekleştirilme-
mesi gerekir.
Satıcı ve Yükleyici için
Müşteri güvenliğini sağlamak için, kurulum ça-
lışmasına ancak projeksiyon cihazının ve montaj
donanımının ağırlığına dayanacağından emin ol-
mak için montaj konumunun kuvvetine özellikle
dikkat edildikten sonra başlanılmasını rica ediyo-
ruz.
Lütfen aşağıdakilere uyun
Simge
Ürünün güvenli ve doğru kullanılmasını sağlamak ve kendinize ve
başkalarına ya da mala gelebilecek zararları önlemek için bu "Kurulum
ve Ayarlama Kılavuzunda" farklı simgeler kullanılmıştır. Simgeler ve
anlamları, aşağıdaki şekildedir. İçeriğinin çok iyi anlaşıldığından emin
olduktan sonra lütfen bu kılavuzu okuyun.
Uygun olmayan işleme ve bu bilgileri dik-
Uyarı
kate almama, ölüm, ağır yaralanma ve saire
gibi fiziksel yaralanmalara neden olabilir.
Uygun olmayan işleme ve bu bilgileri dikka-
Dikkat
te almama, fiziksel yaralanmalara ve çevre-
deki içeriğin hasar görmesine neden olabilir.
Simge örnekleri:
Simge sizi (uyarılar da dahil) ikazlar konusunda uyarır
Kesin ikazlar, rakamlarla belirtilmiştir.
Simge, yasak eylemlere işaret eder
Kesin yasaklar, rakamlarla belirtilmiştir.
 Simge, zorunlu eylemlere işaret eder.
Kesin talimatlar, rakamlarla belirtilmiştir.
• Projeksiyon cihazını kurarken ve projeksiyon pozis-
yonunu ayarlarken, bu kullanım kılavuzunda tarif
edildiği şekilde davrandığınızdan emin olun. Projek-
siyon cihazı yanlış takıldığı veya ayarlandığında aşağı
düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir.
• Projeksiyon cihazının aşağı düşmesini önlemek için,
onu projeksiyon cihazı, duvara montaj ünitesi ve saire
toplam ağırlığına uzun bir dönem boyunca dayana-
bileceği ve yeterli kuvveti gösterebileceği ve dep-
remlere mukavemet edebileceği bir konuma kurun.
Yetersiz güç veya sabitleme, projeksiyon cihazının
aşağı düşüp, yaralanmalara neden olmasına sebebi-
yet verebilir.
Aşağıdaki önlemleri aldığınızdan emin olun:
- Duvar adaptörü için duvarı sabitleme cıvata ve vi-
daları olarak M6 (1/4 inç) kullanın.
- Projeksiyon cihazının güç kaynağı olarak bir priz
kullanın. Doğrudan lamba hattına bağlamayın,
çünkü bu tehlikelidir. Ayrıca elektrik fişini takıp çı-
karabilmeniz için erişilebilir bir priz kullanın.
- Ahşap duvara takma
Yükün bir sütuna veya sağlam yapı malzemelerine
yerleştirildiğinden emin olun. Yapı maddesinin
gücü ve saire yetersizse, onu lütfen takviye edin.
Duvardaki kaplama malzemelerine, kaplama şeridi-
ne ve saire takmayın.
- Beton duvara takma
Projeksiyon cihazının yükünü taşıyabilecek bir ti-
cari ankraj cıvatası M6 (1/4 inç), ankraj somunları ve
benzerini kullanın.
16
Uyarı

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for NEC NP-UM330W

  Related Manuals for NEC NP-UM330W

This manual is also suitable for:

Np-um330xNp04wkNp04wk1Np06wkNp06wk1