GE DV1 User Manual

GE DV1 User Manual

User manual (polish)
Hide thumbs Also See for DV1:
Table of Contents

Advertisement

Podręcznik Użytkownika
Kamera Cyfrowa
DV 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI .................... ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ................6 Wstęp ..........................6 Prawa autorskie ....................6 Znaki handlowe ....................6 O podręczniku ......................6 Symbole użyte w podręczniku ................6 OSTRZEŻENIE ........................7 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA ..................9 Uwagi dotyczące kamery ..................9 Uwagi dotyczące karty pamięci ..............9 Uwagi dotyczące wyświetlacza LCD.............10 Proszę...
 • Page 3 Nazwa każdego elementu ..................14 Ładowanie i wkładanie karty SD ................15 Ładowanie ......................15 Wkładanie karty SD/SDHC ................16 Włączanie i wyłączanie ....................17 Ustawienie języka i daty/czasu ................18 Ustaw wyświetlaną wersję językową............19 Ustawianie daty i godziny ................0 PODSTAWOWE CZYNNOŚCI..............1 Nagrywanie filmów ....................1 Funkcja zoom .....................1 Balans bieli ...................... Wykonywanie zdjęć...
 • Page 4 Zoom w zdjęciach .....................9 Ekran w trybie odtwarzania ................0 Usuwanie zdjęć i filmów ..................1 USTAWIENIA MENU ................ Ustawienia zdjęć ....................... Jakość ........................ Pomiar ekspozycji światła ................ HDR ........................4 Zdjęcia seryjne ....................4 Nadruk daty .......................5 Ustawienia filmu......................6 Rozdzielczość filmów ..................7 Tryby pomiaru ekspozycji światła ..............7 HDR ........................8 Ustawienie ogólne ....................9 Ustawienia sygnału dźwiękowego..............40...
 • Page 5 Ustawienia odtwarzania ..................44 Usuwanie ......................45 Pokaz slajdów ....................47 USUWANIE EFEKTU CZERWONYCH OCZU ............48 PODŁĄCZANIE ..................49 Podłączanie do wyjścia TV obsługującego HDMI ..........49 Podłączanie do komputera poprzez port USB .............50 ZAŁĄCZNIKI ....................5 Specyfikacje: DV1 ......................5 Informacje o błędach ....................55 Rozwiązywanie problemów ..................57...
 • Page 6: Środki Ostrożności

  ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Wstęp Dziękujemy Państwu za zakup kamery cyfrowej firmy GE. Prosimy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go na przyszłość. Prawa autorskie Pod żadnym pozorem nie wolno niniejszego podręcznika kopiować, przekazywać, transkrybować, przechowywać w systemie przechowywania lub też tłumaczyć na jakikolwiek język, w jakiejkolwiek formie, w części lub w całości, bez pisemnej zgody General Imaging Company.
 • Page 7: Ostrzeżenie

  OSTRZEŻENIE Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub porażenia prądem elektrycznym nie należy narażać akumulatora kamery wideo lub innych jej części na działanie deszczu lub wilgoci. Dla klientów z USA Przetestowany pod kątem zgodności ze standardami FCC. DO UŻYTKU DOMOWEGO LUB BIUROWEGO Deklaracja FCC Urządzenie to jest zgodne z częścią...
 • Page 8 Deklaracja zgodności Nazwa modelu: Nazwa handlowa: Strona odpowiedzialna: General Imaging Co. Adres: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA. Numer telefonu: +1-800-730-6597 Poza terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady: +1-310-755-6857 Zasilacz powinien być zgodny ze standardem CCC: EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Klasa B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001...
 • Page 9: Środki Bezpieczeństwa

  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA Uwagi dotyczące kamery: Nie należy przechowywać lub używać kamery wideo w następujących miejscach: • W pełnym słońcu przez dłuższy czas lub w wysokiej temperaturze (powyżej 40 ºC); • W silnym polu magnetycznym; • W bardzo wilgotnych i zakurzonych miejscach; W przeciwnym wypadku żywotność...
 • Page 10: Uwagi Dotyczące Wyświetlacza Lcd

  Uwagi dotyczące wyświetlacza LCD: Z uwagi na obecną technologie wytwarzania ekranów LCD może on zawierać kilka białych lub czarnych pikseli. To normalne. Białe i czarne piksele nie wpływają na jakość zdjęć i filmów. W przypadku uszkodzenia monitora LCD trzeba zwrócić szczególną uwagę na ciekły kryształ...
 • Page 11: Zabezpieczenie Przed Wodą I Kurzem

  Zabezpieczenie przed wodą i kurzem Odporność na wodę i kurz • Kamera spełnia wymogi odporności na wodę klasy 8 (IPX8) JIS/IEC oraz odporności na kurz klasy 6 (IPX6) JIS/IEC. • Akcesoria dołączone do kamery nie są przeznaczone do użytkowania w wilgotnych warunkach.
 • Page 12: Środki Ostrożności W Trakcie Czyszczenia

  Środki ostrożności w trakcie czyszczenia • Należy wytrzeć kamerę suchą ściereczką nie pozostawiającą śladów. • Kiedy osłona lub zabezpieczenie złącza SD jest otwarte na jego wewnętrznej stronie oraz na powierzchni styku mogą znajdować się krople wody; należy zadbać o ich usunięcie. •...
 • Page 13: Zapoznanie Się Z Kamerą

  ZAPOZNANIE SIĘ Z KAMERĄ Akcesoria Opakowanie powinno zawierać model kamery, który Państwo kupili wraz z poniższymi przedmiotami. W przypadku, gdy czegoś brakuje lub wydaje się uszkodzone, proszę skontaktować się z naszym działem obsługi klienta. Karta gwarancyjna Szybki przewodnik Pasek na nadgarstek Przewód USB Zasilacz...
 • Page 14: Nazwa Każdego Elementu

  Nazwa każdego elementu Ekran LCD 1 Gniazdo karty SD Zrób zdjęcie 1 Przełącznik gniazda karty SD Odtwarzaj 14 Zasilanie W górę / W dół 15 Wskaźnik stanu W lewo / Disp 16 Obiektyw W dół / Oddal 17 Mikrofon W prawo / Balans bieli 18 Przełącznik gniazda USB/HDMI OK.
 • Page 15: Ładowanie I Wkładanie Karty Sd

  Ładowanie i wkładanie karty SD Ładowanie: Kamera posiada wewnętrzny akumlator. Istnieją trzy sposoby naładowania kamery: 1. Zastosowanie przewodu USB do podłączenia aparatu do zasilacza, patrz rysunek (1); 2. Zastosowanie przewodu USB do podłączenia aparatu do komputera, patrz rysunek (2); 3. Bezpośrednie podłączenie złącza USB do komputera, patrz rysunek (3); Za pierwszym razem kamerę...
 • Page 16: Wkładanie Karty Sd/Sdhc

  Wkładanie karty SD/SDHC 1. Otwórz osłonę karty SD zgodnie z punktami 2. Włóż kartę SD zgodnie z 3. Zamknij osłonę karty SD zgodnie z punktami Zabezpieczenie przed zapisem Po otwarciu blokady na osłonie karty SD zgodnie z kierunkiem strzałek pokazanymi na obrazku  , osłona karty SD otworzy się automatycznie. Aby wyjąć...
 • Page 17: Włączanie I Wyłączanie

  Włączanie i wyłączanie Naciśnij przycisk Power, aby wyłączyć lub włączyć kamerę. W przypadku, gdy kamera jest wyłączona, naciśnij przycisk Power, żeby ją włączyć. Kiedy kamera jest włączona, naciśnij przycisk Power, żeby ją wyłączyć. W przypadku, gdy kamera nie reaguje, naciśnij i przytrzymaj przycisk Power oraz przycisk przez przynajmniej dwie sekundy, aby zresetować...
 • Page 18: Ustawienie Języka I Daty/Czasu

  Ustawienie języka i daty/czasu Podczas włączania kamery po raz pierwszy pojawi się menu ustawień Language, daty i godziny. Wykonaj poniższe czynności, aby ustawić aparat według preferencji: 1. Naciśnij przycisk Power, aby włączyć kamerę. 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać ustawienia. 3.
 • Page 19: Ustaw Wyświetlaną Wersję Językową

  Ustaw wyświetlaną wersję językową 1. Naciśnij przycisk , aby wejść do menu ustawień. 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać menu ; naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Język. 3. Naciśnij przycisk , aby wejść do interfejsu ustawień. 4. Naciśnij przycisk , aby wybrać...
 • Page 20: Ustawianie Daty I Godziny

  Ustawianie daty i godziny 1. Naciśnij przycisk 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać menu ; naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Data / Godzina. 3. Naciśnij przycisk , aby wprowadzić datę i godzinę. 4. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję funkcja lub wybierz, naciśnij przycisk aby powrócić...
 • Page 21: Podstawowe Czynności

  PODSTAWOWE CZYNNOŚCI Nagrywanie filmu Funkcja ta pozwala na nagrywanie filmów. 1. Naciśnij przycisk Power, aby włączyć kamerę. 2. Naciśnij przycisk , aby rozpocząc nagrywanie. 3. Naciśnij przycisk , aby zakończyć nagrywanie. Funkcja zoom Naciśnij przycisk , aby zbliżyć lub oddalić obraz : •...
 • Page 22 Balans bieli Za pomocą balansu bieli użytkownicy mogą dostosować temperaturę barwy przy różnych źródłach światła, aby zapewnić właściwe kolory. Naciśnij przycisk , aby przewinąć opcje balansu bieli, dostępne opcje obejmują: Balans bieli: Auto Balans bieli: Światło dzienne Balans bieli: Zachmurzenie Balans bieli: Jarzeniowy Balans bieli: Żarowy Balans bieli: Podwodny...
 • Page 23 Wyświetlacz LCD w różnych trybach Ekran robienia zdjęć: 07-17-2010 09:13 Wskaźnik stanu akumlatora Karta pamięci Ilość zdjęć do wykonania Rozdzielczość zdjęć Jakość zdjęć 9999+ 99:59:59 Balans bieli Zdjęcia ciągłe 1.0x Współczynnik WT 10. Histogram 11. Jakość filmów 12. Pozostały czas nagrywania 13.
 • Page 24: Nagrywanie Filmów

  Nagrywanie filmów: Wskaźnik stanu akumlatora 07-17-2010 09:13 Karta pamięci W trakcie nagrywania Liczba dostępnych zdjęć Liczba wykonanych zdjęć Liczba zdjęć zrobionych (podczas nagrywania) 00:01:23 Jakość zdjęć Balans bieli 1.0x Współczynnik WT 10. HDR 11. Oddalanie obrazu 12. Przybliżanie obrazu 13. Wskaźnik nagrywania filmu 14.
 • Page 25: Odtwarzanie

  Pionowy Poziomy 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Odtwarzanie: 1. Wskaźnik stanu akumlatora 2. Poprzednie zdjęcie/film 3. Wybrany film/zdjęcie 4. Wyświetlacz pozostałej ilości plików wideo 5. Następne zdjęcie/film 6. Robienie zdjęć z nadrukiem daty i godziny 7. Liczba porządkowa / liczba wykonanych zdjęć...
 • Page 26: Disp

  DISP W trybie kręcenia filmu naciśnij przycisk / DISP, aby przełączyć się pomiędzy następującymi ekranami: Pokaż jeden Pokaż dwa 6 6...
 • Page 27: Odtwarzanie

  ODTWARZANIE Podgląd zdjęć i filmów Zdjęcia i filmy w trybie odtwarzania mogą być przeglądane zarówno w pionie jak i w poziomie. 1. Naciśnij przycisk 2. Pionowo: Naciśnij przycisk , aby wybrać poprzednie /następne zdjęcie /film; Poziomo: Naciśnij przycisk , aby wybrać poprzednie /następne zdjęcie /film.
 • Page 28 Odtwarzając film w trybie wideo, naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu odtwarzania. , aby powrócić do Ekranu Na ekranie pauzy naciśnij przycisk odtwarzania. W Trybie odtwarzania wyświetla się tylko pierwsza klatka pokazywanego filmu. Wyświetlacz szybkiego przewijania do przodu: 2x / 4x / 8x / 16x Wyświetlacz szybkiego przewijania do tyłu: 2x / 4x / 8x / 16x.
 • Page 29: Zoom W Zdjęciach

  Zoom w zdjęciach W Trybie odtwarzania, można powiększać zdjęcia do 4X używając przycisku funkcyjnego. 1. Naciśnij przycisk , aby wejść do Trybu odtwarzania. 2. Pionowo: Naciśnij przycisk , aby wybrać zdjęcie; Pionowo: Naciśnij przycisk , aby wybrać zdjęcie. 3. Naciśnij przycisk , aby powiększyć...
 • Page 30: Ekran W Trybie Odtwarzania

  Ekran w trybie odtwarzania Naciśnij przycisk , aby wyświetlić następujące tryby (zdjęcie jest wyświetlane w pozycji poziomej): Ekran odtwarzania: Nagrywając film, naciśnij przycisk , aby powrócić do Trybu odtwarzania; naciśnij przycisk , aby powrócić do Ekranu nagrywania. Miniatury: W trybie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wyświetlić...
 • Page 31: Usuwanie Zdjęć I Filmów

  Usuwanie zdjęć i filmów W Trybie odtwarzania (Ekran odtwarzania / Miniatury / Folder danych / Folder usuwa aktualnie wybrane zdjęcie/ danych miniatury) naciśnięcie na przycisk film. 1. Naciśnij przycisk , aby powrócić do Trybu odtwarzania (Ekran odtwarzania / Miniatury / Folder danych / Folder danych miniatury).
 • Page 32: Ustawienia Zdjęć

  MENU KONFIGURACJI Ustawienia zdjęć Tryb: Naciśnij przycisk , aby wejść do Menu ustawień. 1. Wybierz menu 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję w menu Ustawienia zdjęć lub naciśnij przycisk , aby powrócić do Ekranu nagrywania. 3. Kiedy wybrałeś już opcję w menu Ustawienia zdjęć...
 • Page 33: Jakość

  Jakość Menu Jakość zdjęć dostosowuje współczynnik kompresji zdjęć. Ustawienia wyższej jakości dają lepsze zdjęcia, ale zajmują więcej pamięci. Funkcja Jakość zdjęć ma trzy opcje: Jakość: Najlepsza Jakość: Dobra Jakość: Normalna Pomiar ekspozycji światła Określa, jaki obszar zdjęcia kamera wykorzysta do określenia prawidłowego naświetlenia.
 • Page 34: Hdr

  HDR (z ang. High Dynamic Range) automatycznie stosuje wielokrotne naświetlanie tego samego zdjęcia i nakłada je na siebie w celu rozjaśnienia ciemnych obszarów i przyciemnienia rozjaśnionych, tym samym poprawiając naświetlenie zdjęcia. Funkcja HDR ma dwie opcje: • HDR: Włączone • HDR: Wyłączone Zdjęcia seryjne Przytrzymaj przycisk , aby wykonać...
 • Page 35: Nadruk Daty

  Nadruk daty Zapisuje datę i godzinę na zdjęciach. Funkcja nadruku daty ma trzy opcje: • Nadruk daty: Data + godzina • Nadruk daty: Data • Nadruk daty: Wyłączony...
 • Page 36: Ustawienia Filmu

  Ustawienia filmów Tryb: Naciśnij przycisk , aby wejść do Menu ustawienia. 1. Naciśnij przycisk , aby wybrać menu 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję w menu Ustawienia filmów lub naciśnij przycisk , aby powrócić do Ekranu nagrywania. 3. Naciśnij przycisk , aby wejść...
 • Page 37: Rozdzielczość Filmów

  Rozdzielczość filmów Ustawienia rozmiaru odnoszą się do rozdzielczości filmu wyrażonej w pikselach. Funkcja Rozdzielczość filmów ma pięć opcji: • 1920X1080: 30FPS • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS Czas nagrywania filmu HD wynosi poniżej 29min. Tryby pomiaru ekspozycji światła Pomiar ekspozycji światła jest stosowany w celu ustawienia obszaru do naświetlania.
 • Page 38: Hdr

  HDR (z ang. High Dynamic Range) stosuje kilka naświetleń i nakłada je na siebie. Powoduje to rozjaśnienie ciemnych obszarów zdjęcia oraz pociemnienie jaśniejszych, tym samym prawidłowo naświetlając zdjęcie. Funkcja HDR ma dwie opcje: • HDR: Włączone • HDR: Wyłączone 8 8...
 • Page 39: Ustawienie Ogólne

  Ustawienia ogólne Tryb: Naciśnij przycisk , aby wejść do Menu ustawienia. 1. Naciśnij przycisk , aby wybrać menu 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję z menu Ustawienia ogólne. 3. Naciśnij przycisk , aby wejść do menu odpowiednich opcji w menu Ustawienia ogólne.
 • Page 40: Ustawienia Sygnału Dźwiękowego

  Ustawienia sygnału dźwiękowego Użyj ustawień sygnału dźwiękowego, aby dostosować głośność sygnału w momencie przyciskania przycisków. Ustawienia sygnau dźwiękowego mają dwie opcje: • Włączone • Wyłączone Jasność LCD Użyj Jasności LCD, aby ustawić jasność wyświetlacza. Na ekranie Jasność LCD naciśnij przycisk aby wybrać...
 • Page 41: Ustawienia Czasu

  Ustawienia czasu Będąc za granicą dostosuj Ustawienia czasu do strefy czasowej najbliższego miasta. Funkcja Ustawienia czasu ma dwie opcje: • Miejsce • Cel podróży Oszczędzanie energii Użyj funkcji Oszczędzanie energii, aby przedłużyć żywotność akumulatora pomiędzy ładowaniami. Funkcja Oszczędzanie energii ma dwie opcje: •...
 • Page 42: Wersja Oprogramowania

  Wersja oprogramowania Użyj tej opcji, aby zobaczyć aktualną Wersję oprogramowania kamery. Funkcja Wersja oprogramowania ma dwie opcje: • Aktualizacja FW (można dokonać aktualizacji do nowej wersji znajdującej sie na karcie SD) • Anuluj Aby sprawdzić czy jest nowsza wersja oprogramowania odwiedź www.ge.com/ digitalcameras.
 • Page 43: Resetowanie

  Resetowanie Użyj funkcji Resetowanie, aby przywrócić w kamerze ustawienia domyślne. Funkcja Resetowanie ma dwie opcje: • Tak • Nie Kopiuj na kartę Użyj funkcji Kopiuj na kartę, aby skopiować pliki zapisane w pamięci wewnętrznej na kartę pamięci. Funkcja Skopiuj na kartę pamięci ma dwie opcje: •...
 • Page 44: Ustawienia Odtwarzania

  Ustawienia odtwarzania Tryb: W Trybie odtwarzania wciśnij przycisk , aby wejść do Menu ustawienia. 1. Wybierz menu 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję z Menu ustawienia. Menu Ustawienia odtwarzania ma dwie opcje: • Usuń • Pokaz slajdów • Redukcja efektu czerwonych oczu W Trybie odtwarzania naciśnij przycisk , aby wyświetlić...
 • Page 45: Usuwanie

  Usuń Użycie tej funkcji spowoduje usunięcie zdjęć/filmów zapisanych w wewnętrznej pamięci lub na karcie pamięci. Funkcja Usuń ma trzy opcje: • Jeden • Wszystkie • Folder danych Usuń jeden plik: 1. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Usuń, naciśnij przycisk , aby wejść...
 • Page 46 Usuń wszystkie pliki: 1. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Usuń, naciśnij przycisk , aby wejść do interfejsu ustawień. 2. Wybierz opcje Wszystkie, naciśnij przycisk aby zapisać ustawioną wartość i wejść do interfejsu wyboru funkcji. 3. Naciśnij przycisk , aby wybrać Tak lub Anuluj, aby powrócić...
 • Page 47: Pokaz Slajdów

  Pokaz slajdów Zastosowanie tej funkcji szybko wyświetli zdjęcia zapisane w wewnętrznej pamięci kamery lub na karcie pamięci. 1. Wybierz opcję Pokaz slajdów, naciśnij przycisk , aby zapisać ustawioną wartość i wejść do interfejsu wyboru funkcji. 2. Naciśnij przycisk , aby wybrać Start lub Anuluj, aby powrócić...
 • Page 48: Usuwanie Efektu Czerwonych Oczu

  Usunięcie efektu czerwonych oczu Użyj funkcji Usunięcie efektu czerwonych oczu, aby usunąć czerwone oczy ze swoich zdjęć. 1. Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Usunięcie efektu czerwonych oczu, naciśnij przycisk , aby przejść do interfejsu ustawień. 2. Naciśnij przycisk , aby usunąć lub anulować...
 • Page 49: Podłączanie

  PODŁĄCZENIE Podłączanie do wyjścia TV obsługującego HDMI Zdjęcia i filmy mogą być odtwarzane na telewizorze wyposażonym w matrycę HD READY. Podłączając kamerę do telewizora za pomocą przewodu HDMI (sprzedawanego oddzielnie) automatycznie pojawi się ekran odtwarzania. W przypadku gdy podłączanie nie powiedzie się, na ekranie pojawi się...
 • Page 50: Podłączanie Do Komputera Poprzez Port Usb

  Kiedy plik wideo pojawi się na ekranie odtwarzania wciśnij przycisk , aby rozpocząć/ zatrzymać odtwarzanie filmu. W trakcie odtwarzania filmu funkcje są takie same jak w trakcie odtwarzania filmu w kamerze (patrz strona 27). Odtwarzając film, naciśnij przycisk , aby zrobić...
 • Page 51 Podłączanie do komputera za pomocą złącza USB Skopiuj zdjęcia i filmy z kamery na komputer zgodnie z poniższymi wskazówkami: 1. Otwórz osłonę portów USB/HDMI. 2. Naciśnij zatrzask, aby wysunąć interfejs USB. 3. Użyj przewodu USB, aby podłączyć kamerę do komputera (1) lub włóż wtyk USB bezpośrednio do gniazda komputera.
 • Page 52: Załączniki

  ZAŁĄCZNIKI Specyfikacje: DV1 Projekt i dokumentacja mogą podlegać zmianom bez powiadomienia. Sensor obrazu 5.08 Megapikseli [1/2.5” (COMS)] Odległość 5.5 mm ogniskowej = Obiektyw Liczba F Konstrukcja Funkcja redukcji drgań Elektroniczna stabilizacja obrazu Zoom cyfrowy Zoom cyfrowy 4x Zdjęcie 5MP(4:3), 3MP(16:9) 1920x1080 pikseli: 30fps;...
 • Page 53 Funkcja wykrywania Wykrywanie twarzy Tryb robienia zdjęć Auto Funkcja redukcji efektu Obsługiwany czerwonych oczu Wododporność Do 5 metrów lub 16 stóp Funkcja odporności na wstrząsy Do 1,5 metra lub 5 stóp 2,5 calowy wyświetlacz LCD LTPS (nisko- Wyświetlacz LCD temperaturowa polikrystaliczna powłoka silikonowa) TFT.
 • Page 54 Auto, Światło dzienne, Zachmurzenie, Kontrola balansu bieli Jarzeniowy, Jarzeniowe CWF, Podwodne Zdjęcia seryjne Około 7,3 fps (Tryb duży / dobry) Pamięć wewnętrzna: 27MB Nośnik nagrania Karta pamięci SD/SDHC (do 32GB) Obsługuje funkcję wydruku Exif, obsługuje Pozostałe funkcje wiele wersji językowych Gniazda USB 2.0 OUT, Interfejs HDMI Wewnętrzny akumlator GB-50 litowo jonowy...
 • Page 55: Informacje O Błędach

  Informacje o błędach Wiadomości Objaśnienia Ostrzeżenie! • Akumlator jest rozładowany, podłącz Rozładowany akumlator kamerę do źródła zasilania i czekaj aż się w pełni naładuje przed ponownym użyciem Brak zdjęcia • Na karcie pamięci brak zdjęć lub plików wideo Wyciągnij gniazdo USB •...
 • Page 56 Wiadomości Objaśnienia Karta pamięci • Brak miejsca na zapis plików na wewnętrznej jast pełna wewnętrznej karcie pamięci. Skopiuj pliki do komputera i usuń z kamery lub włóż nową kartę pamięci Karta pamięci jast pełna • Brak miejsca na zapis nowych plików na karcie pamięci.
 • Page 57: Rozwiązywanie Problemów

  Rozwiązywanie problemów Problem Możliwe przyczyny Rozwiązanie Kamera nie chce • Akumulator jest bliski • Naładuj akumulator się włączyć rozładowania Kamera wyłącza • Akumulator jest • Naładuj akumulator się nagle w rozładowany trakcie pracy Zdjęcia są • Kamera chwieje • Sugerujemy użycie rozmazane się, gdy zdjęcia są...
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras © 2010 General Imaging Company Wydrukowane w Chinach...

Table of Contents