Download Table of Contents Print this page
GE DV1 User Manual

GE DV1 User Manual

User manual (danish)
Hide thumbs Also See for DV1:

Advertisement

Brugermanual
Digital Videokamera
DV 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Brugermanual Digital Videokamera DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE .............. FORSIGTIGHEDSFORANSTALTNINGER ..........6 Indledning ........................6 Copyright ......................6 Varemærker ......................6 Om denne manual ....................6 Anvendte symboler i denne manual ...............6 ADVARSEL ........................7 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER ................9 Oplysninger om videokamera ................9 Oplysninger om Hukommelseskort ..............9 Oplysninger om LCD skærm ................10 Læs følgende vigtige oplysninger omhyggeligt, før du anvender dette produkt ..............10 FORSIGTIGHEDSREGLER, VAND OG STØV-TÆTHED ..........11...
 • Page 3 Komponenters Betegnelse ..................14 Oplad og Indsæt SD-kort ..................15 Opladning ......................15 Indsæt SD/SDHC kort ..................16 Tænd/Sluk ........................17 Konfiguration af sprog og dato/klokkeslæt ............18 Indstilling af Sprog ...................19 Indstil dato og Tid .....................0 BASISFUNKTIONER ................1 Optag video ........................1 Zoomfunktion ....................1 Hvidbalance ....................... Optagelse ...................... LCD Skærmvisning, Forskellige Funktioner ............ Optageskærm .......................
 • Page 4 Zoom ind Fotos ....................9 Skærmvisning ved gengivelse ...............0 Slet Fotos og Videoer ..................1 MENU INDSTILLING ................ Foto Indstilling ...................... Kvalitet ........................ Eksponeringsmåling.................. HDR ........................4 Kontinuerlig Optagelse ...................4 Dato Print ......................5 Indstilling af video .....................6 Videoopløsning ....................7 Eksponeringsmålingsmåder ................7 HDR ........................8 Generelle indstillinger ....................9 Indstilling af Bipper ..................40 LCD lysstyrke .....................40...
 • Page 5 Kopier til Kort .....................4 Gengive indstillinger ....................44 Slet ........................45 Lysbilledshow ....................47 Fjern Røde Øjne ....................48 TILSLUTNING ..................49 Tilslut til TV med HDMI .....................49 Tilslut til en PC via USB .....................50 ØVRIGT ....................5 Specifikationer: DV1 ....................5 Fejlmeldinger......................55 Fejlsøgning ........................57...
 • Page 6: Forsigtighedsforanstaltninger

  FORSIGTIGHEDSREGLER Indledning Tak for at du har købt dette GE digitale videokamera. Læs denne manual omhyg- geligt og opbevar den, så du også i fremtiden kan slå op i den. Copyright Copyright 010 General Imaging Company Alle rettigheder forbeholdes. For denne manual, eller dele heraf, gælder det, at man ikke må gengive, udskrive, afskrive, lagre i et søgesystem, eller oversætte til noget sprog eller computer- sprog i nogen form eller på...
 • Page 7: Advarsel

  ADVARSEL Udsæt ikke videokameraets batteripakke eller andet tilbehør for regn eller fugt for at forhindre risiko for brand eller elektrisk chok. For kunder i U.S.A. Testet i overensstemmelse med FCC Standarder TIL ANVENDELSE PRIVAT ELLER FORRETNINGSMÆSSIGT FCC Erklæring Dette apparat er i overensstemmelse med FCC reglementets stykke 15. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Dette apparat må...
 • Page 8 Overensstemmelseserklæring Model Betegnelse: Handelsnavn: Ansvarlig Part: General Imaging Co. Adresse: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA. Telefon: +1-800-730-6597 (Udenfor U.S.A. & Canada: +1-310-755-6857) Strømforsyning bør være i overensstemmelse med CCC standarden: EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Klasse B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 EN 61000-3-3:1995/A1:2001...
 • Page 9: Sikkerhedsforanstaltninger

  SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Oplysninger om videokameraet: Opbevar eller anvend ikke dit kamera følgende steder: • I direkte sollys eller ved meget høje temperaturer (over 40ºC)i længere perioder, • I miljøer med højmagnetiske felter, Ovenfornævnte kan forårsage at dit digitale videokameras levetid risikerer at blive forkortet, eller du risikerer at fremmedlegemer trænger ind i apparatet og beskadiger de indre dele.
 • Page 10: Oplysninger Om Lcd Skærm

  Oplysninger om LCD skærmen: På grund af den nuværende produktionsteknologi inden for LCD-skærme, vil du måske kunne se et par lyse eller mørke pixels på din LCD-skærm. Det er normalt. Disse lyse eller mørke pixels vil ikke påvirke kvaliteten af dine fotos eller videos. Hvis LCD-skærmen bliver beskadiget, skal du især være påpasselig med de flydende krystaller inde i skærmen.
 • Page 11: Forsigtighedsregler, Vand Og Støv-Tæthed

  FORSIGTIGHEDSREGLER, VAND- OG STØVTÆT Vand- og Støvtæthed • Videokameraet overholder kravene i JIS/IEC vandtæthed Klasse 8 (IPX8) og JIS/IEC støvtæthed Klasse 6 (IPX6). • Tilbehøret som følger med videokameraet er ikke egnet til anvendelse i våde omgivelser. Forsigtighedsregler Før Anvendelse •...
 • Page 12: Vedligeholdelse Efter Anvendelse

  Vedligeholdelse Efter Anvendelse • Tør videokameraet af med en ren, tør og fnugfri klud. • Når SD dækslet eller interface dækslet åbnes, kan der være vanddråber indvendigt i SD dækslet eller interface dækslet og på videokamera-enhedens kontaktflade, sørg for at det bliver tørret bort. •...
 • Page 13: Kom I Gang

  KOM I GANG Tilbehør Din pakke bør indeholde den model af videokameraet, som du har købt, plus nedenstående dele: Hvis der mangler noget, eller noget er beskadiget, bedes du kontakte vores kundeserviceafdeling. Garantikort Quick Guide Håndledsstrop USB-kabel Strømadapter CD-ROM...
 • Page 14: Komponenters Betegnelse

  Komponenters Betegnelse LCD Skærm 1 SD kortåbning Optageknap 1 SD dæksellås Gengive-knap 14 Tænd/sluk-knap Op-knap/Zoom ind-knap 15 Statusindikator Venstre knap/Display 16 Objektiv Ned-knap/Zoom ud-knap 17 Mikrofon Højre knap/Hvidbalance 18 USB/HDMI dæksellås OK-knap/Optagknap 19 USB-lås Remfæste 0 HDMI interface 10 Sletteknap 1 USB stik Stativgevind 11 Menu-knap...
 • Page 15: Oplad Og Indsæt Sd-Kort

  Oplad og indsæt SD-kort Opladning: Dette videokamera har et indbygget batteri. Du kan bruge de følgende tre metoder til at oplade dit videokamera: 1. Brug USB-kablet til at tilslutte videokameraet til adapteren, se figur(1); 2. Brug USB-kablet til at tilslutte videokameraet til PC’en, se figur(2); 3.
 • Page 16: Indsæt Sd/Sdhc Kort

  Indsæt SD/SDHV-kort 1. Åbn SD dækslet som vist på . Indsæt SD-kort som vist på . Luk SD-kortet som vist på Skrivebeskyttelseslås Efter åbning af låsen på SD dækslet i pilenes retning som vist i figur , åbnes SD dækslet automatisk. Tryk forsigtigt på SD-kortet, for at få det ud. Ekstra SD/SDHC kort er ikke inkluderet i tilbehørspakken og skal købes separat.
 • Page 17: Tænd/Sluk

  Tænd/Sluk Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde eller slukke videokameraet. Når kameraet er slukket, trykker du på tænd/ sluk-knappen for at tænde kameraet. Når kameraet er tændt, trykker du på tænd/ sluk-knappen for at slukke kameraet. Hvis ikke videokameraet reagerer, tryk og hold tænd/sluk-knappen og knappen nede i mindst to sekunder for at nulstille...
 • Page 18: Konfiguration Af Sprog Og Dato/Klokkeslæt

  Konfiguration af sprog og dato/klokkeslæt Menuen for Language, dato / tidsindstilling vil komme til syne den første gang, du tænder videokameraet. 1. Tryk på Tænd/sluk knappen for at tænde videokameraet. . Brug -knapperne til at vælge indstillingerne. . tryk på knappen for at bekræfte indstillingerne.
 • Page 19: Indstilling Af Sprog

  Indstilling af Sprog 1. Tryk på knappen for at komme ind i indstillingsmenuen . Tryk på for at vælge menu; tryk for at vælge Sprog. på . Tryk på knappen for at komme til indstillingsmenuen. 4. Tryk på for at vælge sprog. Tryk derefter på...
 • Page 20: Indstil Dato Og Tid

  Indstil dato og Tid 1. Tryk på knappen. . Tryk på for at vælge menu; for at vælge Dato / tid. tryk på . Tryk på knappen for at komme ind i programmet for indstilling af Dato/tid 4. Tryk på for at vælge funktionsmulighed eller, tryk på...
 • Page 21: Basisfunktioner

  BASISFUNKTIONER Optagelse af Video Denne funktion kan optage video. 1. Tryk på Tænd/sluk knappen for at tænde videokameraet . Tryk på knappen for at begynde at optage video. . Tryk på knappen for at afslutte en videooptagelse. Zoom-funktion Tryk på knappen for at zoome ind eller zoome ud: •...
 • Page 22: Hvidbalance

  Hvidbalance Med hvidbalancen kan du indstille farvetemperaturen under forskellige lysforhold og således sikre at farver gengives korrekt. Tryk på knappen for at bladre gennem Hvidbalancens valgmuligheder, som inkluderer: Hvid Balance: Auto Hvid Balance: Dagslys Hvid Balance: Overskyet Hvid Balance: Lysstofrør Hvid Balance: Glødepærer Hvid Balance: Under vand Tag Billeder, Mens Du Optager...
 • Page 23: Lcd Skærmvisning, Forskellige Funktioner

  LCD Skærmvisning, Forskellige Funktioner Fotograferings-visning: 07-17-2010 09:13 Indikator for batteristatus Hukommelseskort Resterende antal fotos Billedopløsning Billedkvalitet 9999+ 99:59:59 Hvidbalance Kontinuerlig Optagelse 1.0x Zoom 10. Histogram 11. Videokvalitet 1. Resterende videotid 1. Ansigtsgenkendelse 14. Optagelsesdato og –tid...
 • Page 24: Videooptagelse

  Videooptagelse: Indikator for batteristatus 07-17-2010 09:13 Hukommelseskort Under optagelse Antal disponible fotos Antal fotos, der er blevet taget Billedkvalitet Hvidbalance 00:01:23 Kontinuerlig Optagelse Zoom 1.0x 10. HDR 11. Zoom ud 1. Zoom ind 1. Indikator for Videooptagelse 14. Videooptagelsestid (under optagelse) 15.
 • Page 25: Gengivelse

  Lodret Vandret 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Gengivelse: 1. Indikator for batteristatus . Forrige foto/video . Valgte video/billede 4. Visning af videofil-reminder 5. Næste foto/video 6. Optagelsesdato og -tid 7. Rækkeorden/aktuelle fotos 8. Videolængde...
 • Page 26: Display

  Display Tryk på / Display-knappen i optage-funktion, og du kan skifte mellem følgende to visninger: Visning Et Visning To 6 6...
 • Page 27: Gengivelse

  GENGIVELSE Se Fotos og Videoer Du kan se fotos og videoer enten i lodret eller vandret visning i gengive-funktionen. 1. Tryk på knappen. 2. Lodret: Tryk på knappen for at vælge forrige/næste foto/video. Vandret: Tryk på knappen for at vælge forrige/næste foto/video.
 • Page 28 Når du afspiller i play-mode, tryk på knappen, for at returnere til gengive-funktion. Når du på pauseskærmen, tryk på knappen for at returnere til gengive-funktion. Det er kun den første ramme på videoen, der vises i gengive-funktion. Hurtig Frem visning: 2x / 4x / 8x / 16x Hurtig Tilbage visning: 2x / 4x / 8x / 16x Når videokameraet er slukket, tryk på...
 • Page 29: Zoom Ind Fotos

  Zoom ind Fotos I gengivefunktionen kan billeder forstørres op til 4x ved brug af funktionsknappen. 1. Tryk på knappen for at returnere til gengive-funktion. 2. Lodret: Tryk på knappen for at vælge et foto. Vandret: Tryk på knappen for at vælge et foto. .
 • Page 30 Skærmvisning i gengive-funktion Tryk på knappen for at vise følgende funktioner (billedet vises i vandret position): gengive-funktion: Ved optagelse, tryk på knappen for at returnere til gengive-funktion, tryk på knappen for at returnere til optage-funktion. Miniature: Tryk på knappen i gengive-funktion, x miniaturebilleder vil komme til syne på...
 • Page 31: Slet Fotos Og Videoer

  Slet Fotos og Videoer I gengive-funktion (gengive-funktion / Miniature / Datomappe / Datomappe Miniature) funktion, tryk på knappen for at slette det valgte foto eller den valgte video. 1. Tryk på knappen for at returnere til gengive-funktion (gengive-funktion / Minature / Datomappe / Datomappe Miniature).
 • Page 32: Menu Indstilling

  MENU INDSTILLING Foto Indstilling Funktion: Tryk på knappen for at komme til Indstillingsmenuen. 1. Vælg menu. . Tryk på knappen for at vælge mulighed i menuen for Foto Indstilling, eller tryk på knappen for at returnere til optage-funktion. . Tryk på knappen for at komme til menuen, når du har valgt en mulighed i Foto Indstilling.
 • Page 33: Kvalitet

  Kvalitet I billedkvalitets-menuen kan du justere billedernes komprimeringsforhold. En højere kvalitetsindstilling giver bedre fotos, men tager mere hukommelsesplads. Der er tre valgmuligheder i Billedkvalitet: Kvalitet: Bedst Kvalitet: Fin Kvalitet: Normal Eksponeringsmåling Det angiver det område af billedet, som kameraet bruger til at finde den korrekte eksponering til billedet.
 • Page 34: Hdr

  HDR (High Dynamic Range) tager automatisk flere optagelser af samme billede og lægger dem ovenpå hinanden for at gøre mørke områder lysere, og lyse områder mørkere, hvorved billedets eksponering korrigeres. Der er to muligheder i HDR: • HDR: TÆND • HDR: SLUK Kontinuerlig Optagelse Hold knappen nede for at tage fotos kontinuerligt.
 • Page 35: Dato Print

  Dato print Gemmer dato og tid sammen med billedet. Der er tre valgmuligheder i Dato Print: • Print Dato: Dato / tid • Print Dato: Dato • Print Dato: SLUK...
 • Page 36: Indstilling Af Video

  Indstilling af Video Mode: Tryk på knappen for at komme til indstillingsmenuen. 1. Tryk på knappen for at vælge menu. . Tryk på knappen for at vælge mulighed i menuen for Indstilling af Video eller tryk på knappen for at returnere til optage- funktion.
 • Page 37: Videoopløsning

  Videoopløsning Størrelsesindstilling henviser til videoopløsningen i pixel. Der er fem valgmuligheder inden for Videoopløsning: • 1920X1080: 30FPS • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS HD optagelsestid begrænset til under 9 min. Eksponeringsmålings funktioner Angiver det område kameraet anvender til at bestemme eksponeringen. Der er tre valgmuligheder for Eksponeringsmåling: •...
 • Page 38: Hdr

  Med HDR (High Dynamic Range) tages der automatisk flere optagelser, der lægger sig oveni hinanden. Det betyder at mørke områder på billedet bliver lysere, og lyse områder bliver mørkere, hvorved eksponeringen af billedet korrigeres. Der er to valgmuligheder i HDR: •...
 • Page 39: Generelle Indstillinger

  Generelle Indstillinger Funktion: Tryk på knappen for at komme til Indstillingsmenuen. 1. Tryk på knappen for at vælge menu. . Tryk på knappen for at vælge muligheder i menuen for Generelle Indstillinger. . Tryk på knappen for at komme til menuen for muligheder i Generelle Indstillinger.
 • Page 40: Indstilling Af Bipper

  Indstilling af Bipper Brug Indstilling af Bipper til at justere volumen for bipper, når knapperne trykkes ned. Der er to valgmuligheder i Indstilling af Bipper: • TÆND • SLUK LCD Lysstyrke Brug LCD Lysstyrke til at justere lysstyrken på din skærm. På...
 • Page 41: Verdenstid

  Verdenstid Når du er i udlandet, kan du justere Verdenstid til den tidszone, du befinder dig i. Der er to valgmuligheder i Verdenstid • Hjemsted • Rejsemål Strømsparer Brug Strømsparer-funktionen til at forlænge batteriets levetid mellem opladningerne. Strømsparer-funktionen giver to valgmuligheder: •...
 • Page 42: Firmwareversion

  Firmware version Brug denne mulighed for at se videokameraets aktuelle Firmware version. Der er to valgmuligheder i Firmware Version: • FW-opdatering (kan opdatere versionen med den nye version på SD-kort) • Annuller For at tjekke om der findes en nyere Firmwareversion, kan du se: www.ge.com/ digitalcameras.
 • Page 43: Nulstil

  Nulstil Brug funktionen for Nulstil til at indstille videokameraet til fabriksindstillingsvær dierne. Nulstil giver to valgmuligheder: • Ja • Nej Kopier til kort Brug funktionen Kopier til Kort til at kopiere de filer, som opbevares på den interne hukommelse til hukommelseskortet. Kopier til Hukommelseskort giver to valgmuligheder: •...
 • Page 44: Gengive Indstillinger

  Gengive Indstillinger Funktion: Tryk på knappen i gengive-funktion for at komme til Indstillingsmenuen. 1. Vælg menu. . Tryk på knappen for at vælge muligheder i menuen for Indstillinger. Gengive Indstilling giver tre valgmuligheder: • Slet • Lysbilledshow • Rødøje-reduktion Tryk på menuknappen i gengivefunktion. Bemærk at denne funktion kun vises i vandret funktion.
 • Page 45: Slet

  Slet Brug af denne funktion vil slette fotos/videoer i den interne hukommelse eller på hukommelseskortet. Slet giver tre valgmuligheder: • Enkeltvis • Alle • Datomappe Slet Enkeltvis: 1. Tryk på knappen for at vælge Slettevalg, tryk på knappen for at komme til indstillingsmenuen.
 • Page 46 Slet alt: 1. Tryk på knappen for at vælge Slettevalg, tryk på knappen for at komme til indstillings-menuen. . Vælg Alt, tryk på knappen for at gemme indstillingsværdien og komme til funktionsvalg-menuen. . Tryk på knappen for at vælge Ja eller Annuller for at returnere til menuen.
 • Page 47: Lysbilledshow

  Lysbilledshow I denne funktion kan du se en række billeder med regelmæssige mellemrum (fra hukommelseskort eller intern hukommelse). 1. Vælg Lysbilledshow, tryk på knappen for at gemme indstillingsværdien for at komme til funktionsvalg-menuen. . Tryk på knappen for at vælge Start eller Annuller for at returnere til menuen.
 • Page 48: Fjern Røde Øjne

  Fjern Røde Øjne Brug funktionen for Fjern Røde Øjne til at fjerne røde øjne på dine fotos. knappen for at vælge Fjern Røde 1. Tryk på Øjne, tryk på knappen for at komme til indstillings-menuen. . Tryk på knappen for at fjerne eller annullere for at returnere til menuen, tryk på...
 • Page 49: Tilslutning

  TILSLUTNING Tilslut til TV med HDMI Fotos og videoer kan vises på dit TV ved anvendelse af en HDMI-interface. Ved at tilslutte kameraet til dit TV via et HDMI-kabel (sælges separat) vil kameraet automatisk komme ind på Playback-skærmen. Hvis tilkoblingen ikke fungerer vises en fejlmeddelelse.
 • Page 50: Tilslut Til En Pc Via Usb

  Når video filen ses i Gengive-menuen, kan du trykke på knappen og starte/stoppe videoafspilningen. Under videoafspilning, anvendes funktionerne ligesom når du afspiller video i videokameraet (se side 7). Under videoafspilning, tryk på knappen til at pause først, tryk derefter på knappen for at returnere til Gengive-menuen Enkeltvis.
 • Page 51 Tilslut til en PC med USB Kopier fotos og videoer i videokameraet til en PC således: 1. Åbn USB/HDMI portdækslet. . Åbn rem for at løsne USB stikket. . Brug USB kablet til at slutte videokameraet til en PC (1) eller slut USB-stikket til en PC direkte ().
 • Page 52: Øvrigt

  ØVRIGT Specifikationer: DV1 Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Sensor 5,08 Megapixels [1/” (COMS)] Brændvidde = 5,54mm Objektiv Lysstyrke Design Billedstabilisator Elektronisk billedstabilisering Digital Zoom 4x digital zoom Stillbillede 5MP(4:3), 3MP(16:9) 1920x1080 pixels: 30fps; Antal 1280x720 pixels: 60fps/30fps; Optagelsespixels Video 1440x1080 pixels: 30fps;...
 • Page 53 Genkendelsesfunktion Ansigtsgenkendelse Optagelsesmode Auto Rødøje-reduktion Understøttet Vandtæt Ned til 5 meters dybde Modstandsdygtig mod stød og Op til 1,5 meter slag LCD skærm ,5" LTPS TFT farve LCD (0. 400 pixels) ISO følsomhed Auto (100 ~ 800) Spot, Center-vægt, AiAE, Eksponeringsfunktioner Ansigtsgenkendelse Enkelt foto, Indeks , Fotodato, Lysbilledshow,...
 • Page 54 Auto, Dagslys, Overskyet, Lysstofrør, Hvidbalance-kontrol Lysstofrør CWF, Under vand Cirka 7, billeder pr. sekund (Stor/Fin ind- Kontinuerlig optagelse stilling) Intern Hukommelse: 27 MB Hukommelse SD/SDHC hukommelseskort (op til GB) Understøtter Exif printfunktion, understøtter Andre egenskaber flere sprog Tilslutninger USB .0 OUT HDMI interface. Strømforsyning Intern genopladelig lithium-batteri GB-50.
 • Page 55 Fejlmeddelelser Meddelelser Forklaring Advarsel! Lavt batteri • Der er ikke mere batteri, tilslut kameraet til strømforsyningen og vent med at bruge det, indtil det er fuldt opladet. Intet billede • Der er ingen billeder eller videoer på hukommelseskortet eller i den interne hukommelse.
 • Page 56 Meddelelser Forklaring Intern hukommelse er • Den interne hukommelse er fuld og kan fuld ikke lagre nye filer. Kopier filer til PC og slet fra kamera eller indsæt et nyt hukom- melseskort. Hukommelseskortet er • Hukommelseskort er fuldt og kan ikke lagre fuldt nye filer.
 • Page 57 Fejlfinding Problem Mulige årsager Løsning Videokameraet • Lavt batteri • Oplad batteri tænder ikke. Videokameraet • Batteri er tomt. • Oplad batteri slukker pludseligt, mens det er i gang. Foto er uklart. • Kameraet holdes ikke • Prøv at bruge et stativ. stabilt, mens du tager billeder.
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras © 010 General Imaging Company Printet i Kina...

Table of Contents