Download Table of Contents Print this page
GE DV1 User Manual

GE DV1 User Manual

User manual (norwegian)
Hide thumbs Also See for DV1:

Advertisement

Bruksanvisning
Digitalt videokamera
DV 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Bruksanvisning Digitalt videokamera DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  INNHOLD INNHOLD .................... FORHOLDSREGLER ................. 6 Forord ..........................6 Opphavsrett ......................6 Varemerker ......................6 Om denne veiledningen..................6 Symboler som brukes i denne veiledningen ..........6 ADVARSEL ........................7 SIKKERHETSFORANSTALTNINGER ................9 Merknader om videokamera ................9 Merknader om minnekort .................9 Merknader om LCD-skjerm ................10 Vennligst les følgende viktige informasjon grundig før du bruker dette produktet ............10 VANN- OG STØVTETTE FORHOLDSREGLER ............11 Vann-og støvtette .....................11...
 • Page 3 Hvert komponentnavn .....................14 Lad opp og sett inn SD-kort ..................15 Lading ........................15 Sett inn SD/SDHC-kort ..................16 Slå på og av .........................17 Innstilling av språk og dato/klokkeslett ..............18 Stille inn visningsspråket ................19 Endre dato og klokkeslett ..................0 GRUNNLEGGENDE BRUK ..............1 Videoopptak .......................1 Zoom-funksjon ....................1 Hvitbalanse ...................... Ta opp bilder og videoer .....................
 • Page 4 Zoom i bilder ......................9 Skjermvisning i avspillingsmodus ..............0 Slette bilder og videoer ...................1 MENYOPPSETT .................. Bildeoppsett ....................... Kvalitet ........................ Eksponeringsmåling.................. HDR - Høyt dynamisk omfang ................4 Kontinuerlig opptak ..................4 Skriv ut med dato ....................5 Filmoppsett .........................6 Filmoppløsning ....................7 Moduser for eksponeringsmåling ..............7 HDR - Høyt dynamisk omfang ................8 Generell oppsett ......................9 Pip.........................40...
 • Page 5 Kopier til kort .....................4 Avspilling-meny ......................44 Slett ........................45 Lysbildefremvisning ..................47 Korrigering av røde øyne ................48 FORBINDELSE ..................49 Tilkobling til TV Output med HDMI ................49 Koble til en PC via USB ....................50 VEDLEGG ....................5 Spesifikasjoner: DV1 ....................5 Feilmeldinger......................55 Feilsøking ........................57...
 • Page 6: Forholdsregler

  FORHOLDSREGLER Forord Takk for at du kjøpte et GE digitalt videokamera. Les denne håndboken nøye og oppbevar den på en sikker plass for fremtidig referanse. Copyright Copyright 010 General Imaging Company Alle rettigheter reservert. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres, overføres, kopieres, lagres i et gjeninnhentingssystem eller oversettes til andre språk eller datamaskinspråk i noen form eller på...
 • Page 7: Advarsel

  ADVARSEL Ikke utsett videokameraets batteripakke eller annet tilbehør for regn eller fuk- tighet for å forhindre brannfare eller elektrisk støt. For kunder i USA Testet for å etterkomme FCC-standarder FOR PRIVAT ELLER KONTORBRUK FCC-erklæring Denne innretningen overensstemmer med del 15 i FCC-kravene. Bruk er under- lagt de to følgende betingelsene: (1) Utstyret skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og () Utstyret må...
 • Page 8 Samsvarserklæring Modellnavn: Modellnavn: Ansvarlig part: General Imaging Co. Adresse: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA. Telefonnummer: +1-800-730-6597 (Utenfor USA og Canada: +1-310-755-6857) Strømforsyningen skal samsvares med CCC standard: EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Klasse B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 EN 61000-3-3:1995/A1:2001 følger forholdsreglene i EMC-direktivet (89/6/EEC, 004/108/EEC)
 • Page 9: Sikkerhetsforanstaltninger

  SIKKERHETSFORANSTALTNINGER Videokameramerknader: Ikke oppbevar eller bruk videokameraet på følgende typer steder: • På et sted hvor kameraet kan utsettes direkte for sollys eller høye tempera- turer (utover 40ºC); • På et sted hvor kameraet er utsatt for et høyt magnetisk felt; •...
 • Page 10: Merknader Om Lcd-Skjerm

  Merknader om LCD-skjerm: På grunn av dagens LCD fremstillingsmåte, kan det forekomme lyse og svarte piksler på LCD-skjermen. Dette er normalt. Disse lyse eller mørke pikslene vil ikke påvirke kvaliteten på bildet eller videobil- det. Hvis LCD-skjermen skades, ta spesielt vare på væskekrystallene i skjermen. Hvis noen av følgende situasjoner oppstår, gjør følgende: •...
 • Page 11: Vann- Og Støvtette Forholdsregler

  Forholdsregler om vann-og støvtetthet Vann-og støvtetthet • Videokameraet tilfredsstiller JIS/IEC -klasse 8 (IPX8) og JIS/IEC støvtetthet klasse 6 (IPx6). • Tilbehøret som følger med videokameraet er ikke for bruk i våte forhold. Forholdsregler før bruk • Kontroller at SD-dekselet og HDMI/USB dekselet er låst fast. •...
 • Page 12: Forholdsregler For Vedlikehold Etter Bruk

  Forholdsregler for vedlikehold etter bruk • Tørk av videokameraet med en ren, tørr lofri klut. • Når SD-dekselet eller HDMI/USB-dekselet er åpnet, kan det være vann dråper på innsiden av dekslene og på kontaktflaten på videokamerahuset; sørg for å tørke av kameraet skikkelig. •...
 • Page 13: Komme I Gang

  KOMME I GANG Tilbehør Pakken din bør inneholde videokameramodellen som du kjøpte sammen med følgende gjenstander. Hvis noe mangler eller virker skadet, ta kontakt med vår kundeserviceavdeling. Garantikort Rask veiled- Bærestropp ningshåndbok USB-kabel Strømadapter CD-ROM...
 • Page 14: Hvert Komponentnavn

  Kameravisninger LCD-skjerm 1 SD-kortplass Utløser 1 Bryter for SD-kortplass Avspillingsknapp 14 Strømknapp Opp-knappen/Zoom inn 15 Statusindikator knapp Venstre knapp/tvister 16 Objektiv Ned knapp/Zoom ut-knap- 17 Mikrofon Høyre knapp/hvitbalanse 18 Bryter for USB/HDMI kortspor OK-knapp/Record-knappen 19 USB-lås Bærestropphull 0 HDMI-kontakt 10 Slett-knappen 1 USB-kontakt Stativfeste 11 Meny-knapp...
 • Page 15: Lad Opp Og Sett Inn Sd-Kort

  Lad opp og sett inn SD-kortet Lading: Dette videokameraet har et internt batteri. Du kan bruke følgende tre metoder for å lade videokameraet: 1. Bruk USB-kabelen for å koble videokameraet til adapteren; se figur (1); 2. Bruk USB-kabelen for å koble videokameraet til PC-en; se figur (2); 3.
 • Page 16: Sett Inn Sd/Sdhc-Kort

  1. Åpne SD-dekselet ifølge . Sett in SD-kort ifølge . Lukk SD-kortdekselet ifølge Skrivebeskyttelseslås Åpne låsebryteren på SD-kortdekselet i pilens retning som vist i figuren , SD- kortdekselet åpnes automatisk. For å fjerne SD-kort, trykk forsiktig inn kortet til det spretter ut. 16 16...
 • Page 17: Slå På Og Av

  Slå på og av Trykk på Strøm-knappen for å slå på/av kameraet. Når kameraet er slått av, trykk på strømknappen og slå videokameraet på. Når kameraet er slått på, trykk på strømknappen og slå videokameraet av. Hvis det ikke er noen respons i videokamer- aet, trykk og hold av/på-knappen sammen knappen i minst to sekunder å...
 • Page 18: Innstilling Av Språk Og Dato/Klokkeslett

  Innstilling av språk og dato/klokkeslett Innstillingsmeny av Language dato/klokkeslett vises når du slår videokameraet på for første gang. 1. Trykk Strøm-knappen for å slå videokameraet på. . Trykk -knappen for å velge innstillingene. . Trykk knappen for å bekrefte innstillingene.
 • Page 19: Stille Inn Visningsspråket

  Stille inn visningsspråket 1. Trykk og gå til innstillingsmenyen. 2. Trykk og velg menyen; og velg språkinstillingen. Trykk 3. Trykk knappen og angi språkvalg. 4. Trykk for å velge språket du ønsker. Deretter trykker du knappen for å gå tilbake til menyen, eller trykk knappen for å...
 • Page 20: Endre Dato Og Klokkeslett

  Endre dato og klokkeslett 1. Trykk knappen. . Trykk for å velge menyen; Trykk for å velge dato/klokkeslett. . Trykk knappen for å angi program for innstilling av dato/klokkeslett. 4. Trykk for å velge funksjon-instillingen, trykk på knappen for å gå tilbake til menyen;...
 • Page 21: Grunnleggende Bruk

  GRUNNLEGGENDE BRUK Filmopptak Denne funksjonen kan ta filmer. 1. Trykk Strøm-knappen for å slå videokameraet på. . Trykk knappen å begynne videoopptak. . Trykk knappen å avslutte videoopptak. Zoom-funksjon Trykk for å zoome inn eller ut: • : Digital Zoom inn : Digital Zoom ut •...
 • Page 22: Hvitbalanse

  Hvitbalanse Hvitbalansen lar brukeren justere fargetemperaturen under ulike lyskilder for å sørge for rett fargebalanse. Trykk og bla gjennom hvitbalanseinnstillingen, tilgjengelige innstillinger inkluderer følgende: Hvitbalanse: Auto Hvitbalanse: Daglys Hvitbalanse: Overskyet Hvitbalanse: Lysstoffrør Hvitbalanse: Glødelampe Hvitbalanse: Under vann Ta bilder bilder under videoopptak Du kan ta bilder mens du filmer video.
 • Page 23: Lcd-Skjermvisning I Forskjellige Modi

  LCD-skjermvisning i forskjellige modi Opptaksskjerm: 07-17-2010 09:13 1. Batteristatusindikator . Minnekort . Gjenværende antall bilder 4. bildeoppløsning 5. Bildekvalitet 9999+ 99:59:59 6. Hvitbalanse 7. Kontinuerlig opptak 1.0x 8. WT Ratio 9. HDR - Høyt dynamisk omfang 10. Histogram 11. Videokvalitet 1.
 • Page 24 Videoopptak: 1. Batteristatusindikator 07-17-2010 09:13 . Minnekort . Under opptak 4. Antall tilgjengelige bilder 5. Antall bilder som har blitt tatt 6. Bildekvalitet 7. Hvitbalanse 00:01:23 8. Kontinuerlig opptak 9. WT Ratio 1.0x 10. HDR - Høyt dynamisk omfang 11. Zoom ut 1.
 • Page 25 Vertikal Horisontal 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Avspilling: 1. Batteristatusindikator . Forrige bilde/video . Valgte video/bilde 4. Visning av videofil påminnelse 5. Neste bilde/video 6. Dato og klokkeslett på bilde/video 7. Rangert rekkefølge/antall gjeldende bilder 8. Filmlengde...
 • Page 26: Disp

  DISP I opptaksmodus, trykk /DISP-knappen, og du kan bytte mellom følgende to skjermer: Vise en Vise to 6 6...
 • Page 27: Avspilling

  AVSPILLING Forhåndsvise bilder og videoer Du kan vise bilder og videoer enten vertikalt eller horisontalt i avspillingsmodus. 1. Trykk knappen. 2. Vertikal: Trykk knappen for å velge forrige/neste bilde/video; Horisontal: Trykk knappen for å velge forrige/neste bilde/video. . Spill den valgte videoen, trykk knappen 00:02:11 00:10:12...
 • Page 28 I videomodus, trykk knappen for å returnere til avspillingsmenyen. knappen å returnere til avspillingsmenyen. I pause, trykk I avspillingsmodus, vises bare den første sekvensen på videoen. Raskt fremover: 2x / 4x / 8x / 16x Raskt bakover: 2x / 4x / 8x / 16x. Når videokameraet er slått av, hold knappen inne i sek for å...
 • Page 29: Zoom I Bilder

  Zoom i bilder I avspillingsmodus, kan funksjonsknappen forstørre bilder opptil 4x. 1. Trykk knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus. 2. Vertikal: Trykk for å velge et bilde; Horisontal: Trykk for å velge et bilde. . Trykk knappen for å forstørre bilder opptil 4x Se merknad nedenfor.
 • Page 30: Skjermvisning I Avspillingsmodus

  Skjermvisning i avspillingsmodus Ved å trykke på knappen vises følgende modi (bildet vises i horisontal stilling): Avspillingsskjerm: Når du fotograferer, trykk knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus; trykk på knap- pen for å gå tilbake til opptaksskjermen. Miniatyrbilder: Når i avspillingsmodus, trykk knappen, x miniatyrbilder vises på...
 • Page 31: Slette Bilder Og Videoer

  Slette bilder og videoer I Avspilling-modus (Avspillingsskjerm / Miniatyrbildel / Dato-mappe / Miniatyrbil- de av dato-mappe), kan du trykke på knappen for å slette det aktuelle valgte bilde/video. 1. Trykk knappen for å gå tilbake til avspillingsmodus (Avspillingsskjerm / Min- iatyrbildel / Dato-mappe / Miniatyrbilde av dato-mappe).
 • Page 32: Bildeoppsett

  OPPSETTMENY Bildeoppsett Modus: Trykk knappen for å gå til oppsettmenyen. 1. Velg menyen. . Trykk knappen for å velge innstillingen ibildeoppsett- meny eller trykk knap- pen for å gå tilbake til opptaksskjermen. . Trykk på knappen å gå inn i innstillings- meny når du har valgt en innstilling innen Bildeoppsett.
 • Page 33: Kvalitet

  Kvalitet Bildekvalitets menyen justerer kompresjon på bildene. Høyere kvalitetsinnstill- inger gir bedre bilder, men tar opp mer plass i minnet. Det er tre innstillinger for bildekvalitet: Kvalitet: Beste Kvalitet: God Kvalitet: Normal Eksponeringsmåling Dette angir området av bildet som kameraet bruker til å eksponere bildet korrekt. Tre alternativer er tilgjengelige for eksponer- ingsmåling: •...
 • Page 34: Hdr - Høyt Dynamisk Omfang

  HDR - Høyt dynamisk omfang HDR (Høyt dynamisk omfang) tar automatisk flere eksponeringer av samme bildet og overlapper dem til å lysne mørke områder og mørkne lyse områder, for å få et bedre resultat. To alternativer er tilgjengelige for HDR: •...
 • Page 35: Skriv Ut Med Dato

  Skriv ut med dato Lagrer dato og klokkeslett på bildet. Det er tre innstillinger for å skrive ut med dato: • Skriv ut med dato: Dato + klokkeslett • Skriv ut med dato: Dato • Skriv ut med dato: AV...
 • Page 36: Filmoppsett

  Filmoppsett Modus: Trykk knappen for for å gå inn oppsettmenyen. 1. Trykk knappen for å velge menyen; . Trykk knappen for å velge innstillingen ifilmoppsett- meny eller trykk knappen for å gå tilbake til opptaksskjermen. . Trykk knappen for å angi grensesnit- tinnstilling for tilsvarende innstillinger i filmoppsett- menyen.
 • Page 37: Filmoppløsning

  Filmoppløsning Størrelsesoppsett refererer til filmoppløsning i piksler. Filmoppløsning har fem innstillinger: • 1920X1080: 30FPS • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS HD-opptakstid er begrenset til under 9min. Eksponeringsmålingsmodi Eksponeringsmåling brukes til å velge et område hvor lysmålingen skal foregå. Tre alternativer er tilgjengelige for eksponer- ingsmåling: •...
 • Page 38: Hdr - Høyt Dynamisk Omfang

  HDR - Høyt dynamisk omfang HDR (Høyt dynamisk omfang) tar automatisk flere eksponeringer og overlap- per dem. Dette for å lysne mørke områder og mørkne lyse områder, og dermed riktigere bilde. To alternativer er tilgjengelige for HDR: • HDR - Høyt dynamisk omfang: PÅ •...
 • Page 39: Generell Oppsett

  Generell oppsett Modus: Trykk knappen for å gå inn oppsettmenyen. 1. Trykk knappen for å velge nyen; . Trykk på knappen for å velge instill- inger i Generell oppsett-menyen. . Trykk knappen for å angi menyen for tilsvarende innstillinger i Generell oppsett- menyen.
 • Page 40: Pip

  Bruk denne innstillingen for å justere volumet på pipelyden når knapper trykkes. To instillinger er tilgjengelige for oppsett av pip: • PÅ • AV LCD-lysstyrke Bruk denne innstillingen for å justere lysstyrken på LCD-skjermen. I LCD-lysstyrke skjermen, trykk knappen for å velge automatisk eller annen lysstyrke, trykk knappen for å...
 • Page 41: Verdenstid

  Verdenstid Når du er i utlandet, juster klokken til tidssone i byen nærmest deg. To innstillinger er tilgjengelige for verdenstid: • Plassering • Reisemål Strømsparing Bruk strømsparing for å spare strøm og få mest mulig ut av batteriet. Strømsparing har to alternativer: •...
 • Page 42: Firmware-Versjon

  Firmware-versjon Bruk denne innstillingen til å vise videokameraets nåværende firmware. To innstillinger er tilgjengelige: • FW-oppdatering (kan oppdatere denne versjonen med den nye versjonen på SD- kort) • Avbryt For å oppdatere til siste tilgjengelige firmware, gå til følgende webside: www.ge.com/digital- cameras.
 • Page 43: Kopier Til Kort

  Nullstill innstillinger Bruk Nullstill innstillinger for å gjenopprette kameraets standardinnstillinger. Nullstill innstillinger har to alternativer: • Ja • Nei Kopiér til kort Bruk kopiér til kort for å kopiere filene som er lagret i internminnet over til min- nekortet. Kopiér til kort har to innstillinger: •...
 • Page 44: Avspilling-Meny

  Avspilling-meny Modus: I avspilling-modus, trykk på knappen for å gå inn i Avspilling- menyen. 1. Velg menyen. .Trykk på knappen for å velge innstillinger i Avspilling-menyen. Avspilling-menyen har tre alternativer: • Slett • Lysbildefremvisning • Korrigering av røde øyne I avspillingsmodus, trykk på knappen, bare Avspilling-meny viser til horisontal modus.
 • Page 45: Slett

  Slett Denne funksjonen vil slette bilder/videoer lagret i internminne eller minnekort. Slett-innstillingen har tre alternativer: • En • Alle • Dato-mappe: Slett en: 1. Trykk knappen for å velge Slett- innstillingen, trykk knappen for å gå inn i oppsettet. . Velg en innstilling, trykk knappen for å...
 • Page 46 Slett alle: 1. Trykk knappen for å velge Slett- innstillingen, trykk knappen for å gå inn i oppsettet. . Velg alle alternativer, trykk knappen for å lagre innstillingsverdien og gå inn i grens- esnitt for funksjonsvalg. . Trykk på knappen for å velge Ja eller Avbryt for å...
 • Page 47: Lysbildefremvisning

  Lysbildefremvisning Denne innstillingen lar deg vise alle lagrede bilder i internminne eller minnekort. 1. Velg Lysbildefremvisning-innstillingen, trykk knappen for å lagre innstillingsver- dien og gå inn i funksjonsvalg. . Trykk på knappen å velge Start eller Avbryt for å gå tilbake til menyen. .
 • Page 48: Korrigering Av Røde Øyne

  Korrigering av røde øyne Bruk korrigering av røde øyne innstillingen for å fjerne røde øyne i bildene. knappen for å velge korrigering 1. Trykk av røde øyne-instillingen, trykk knappen for å gå inn i oppsettet. . Trykk på knappen for å fjerne eller avbryte for å...
 • Page 49: Forbindelse

  TILKOBLINGER Tilkobling til TV-uttaket med HDMI Bilder og videoer kan avspilles på HDMI-klar TV. Ved å koble til din TV med en HDMI-kabel (selges separat) vil kameraet automatisk gå inn avspillingsoppsett. Hvis tilkoblingen mislykkes, vil følgende feilmelding vises. Hvis 1080i støttes, vil bildene vises på TV når tilkoblingen er vellykket.
 • Page 50: Koble Til En Pc Via Usb

  Når videofil ( ) vises på avspillingsskerm, trykk på knappen for å starte/stoppe videoavspilling. Når du spiller video, funksjoner av er det samme som å spille video i videokameraet (se P7). Når du spiller videoen, trykker du på knappen for å pause,deretter trykker du på...
 • Page 51 Koble til en PC med USB Kopier bilder og videoer i videokameraet til en PC i henhold til følgende fremgangsmåte: 1. Åpne USB/HDMI-port. . Åpne dekselet til USB-kontakten. . Bruk USB-kabel til å koble videokameraet til en PC (1) eller direkte koble USB-kontakten til en PC ().
 • Page 52: Vedlegg

  VEDLEGG Spesifikasjoner: DV1 Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Føler 5.08 Megapiksler [1/.5” (COMS)] Fokallengde = 5.5 mm F-nummer Linse Linsekonstruk- sjon Anti-shake Elektronisk bildestabilisering Digital zoom 4x digital zoom Still-bilde 5MP(4:3), 3MP(16:9) 1920x1080 piksler: 30fps; Antall regis- 1280x720 piksler: 60fps/30fps;...
 • Page 53 Registreringsfunksjon Ansiktsregistrering Opptaksmoduser Auto Korrigering av røde øyne Støttet Vanntett Ned til 5 meter eller 16 fot Sjokkfunksjon Opp til 1.5 meter eller 5 fot .5 tommer LTPS (low-temperature poly- LCD-skjerm crystalline silicon) TFT farge LCD (0.400 piksler) ISO-følsomhet Auto (100~800) Punkt, Sentervektet gjennomsnittlig, Eksponeringsmålingsmodi AiAE, Ansiktsregistrering...
 • Page 54 Auto, Dagslyd, Skyet, Fluorescerende, Hvitbalansekontroll Fluorescerende CWF, Under vann Kontinuerlig opptak Ca.7. fps (Stor/Fin-modus) Internminne: 27MB Opptaksmedier SD/SDHC-kort (opptil GB) Andre funksjoner Støtte for Exif-utskrift, Flerspråklig støtte USB .0 OUT (Innebygd Beskyttet Kontakt) Kontakter HDMI-grensesnitt Strøm GB-50 Lithium-ionbatteri, internt oppladbart Ca.
 • Page 55: Feilmeldinger

  Feilmeldinger Meldinger Forklaring Advarsel! Advarsel!! • Batteriet er tomt, koble kameraet til en Batteriet er utladet strømkilde og vente til det er fullt oppladet Intet bilde • Det er ingen bilder eller videoer på min- nekortet eller i internminnet Trekk ut USB •...
 • Page 56 Meldinger Forklaring Internminnet • Det interne minnet er fullt og kan ikke er fullt lagre nye filer. Kopier filer til PC og slett fra kamera eller sett inn et nytt minnekort Minnekortet er fullt • Minnekortet er fullt og kan ikke lagre nye filer.
 • Page 57: Feilsøking

  Feilsøking Problem Mulige årsaker Løsning Kameraet slår • Batteriet er tomt • Lad opp batteriet seg ikke på Videokameraet • Batteriet er tomt • Lad opp batteriet slås av under bruk Bildet er uklart • Kameraet er ikke • Bruk et stativ stødig når bildene er tatt Bilder kan ikke tas...
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras © 010 General Imaging Company Trykket i Kina...

Table of Contents