GE DV1 User Manual

GE DV1 User Manual

User manual (swedish)
Hide thumbs Also See for DV1:

Advertisement

Bruksanvisning
Digital Videokamera
DV 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Bruksanvisning Digital Videokamera DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  INNEHÅLL INNEHÅLL .................... FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ..............6 Inledning ........................6 Upphovsrätt ......................6 Varumärken ......................6 Om denna bruksanvisning ................6 Symboler som används i denna bruksanvisning .........6 VARNING ........................7 FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ..................9 Anvisningar ......................9 Noteringar om minneskort ................9 Noteringar om LCD-skärmen .................10 Läs noggrant följande viktiga information innan du använder denna produkt ...............10 VATTEN- OCH DAMMTÄTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER ........11 Vatten- och dammtät ..................11...
 • Page 3 Delarnas namn ......................14 Ladda och sätt in minneskortet ................15 Laddning ......................15 Sätt in SD/SDHC-kortet ...................16 Slå På/Av ........................17 Ställa in språk, datum och tid .................18 Ställ in Skärmspråk ..................19 Ställ in Datum och Tid ..................0 BASFUNKTIONER ..................1 Filminspelning ......................1 Zoomfunktion ....................1 Vitbalans ...................... Bildtagning ...................... LCD-skärmen i olika lägen .....................
 • Page 4 Zooma in bilder ....................9 Skärmen i uppspelningsläget ................0 Radera bilder och videor .................1 MENYINSTÄLLNING ................ Fotoinställningar ....................... Kvalitet ........................ Exponeringsmätning .................. HDR ........................4 Kontinuerlig tagning ..................4 Datummärke ......................5 Filminställningar .......................6 Filmupplösning ....................7 Exponeringsmätning ..................7 HDR ........................8 Allmänna inställningar ....................9 Pipinställning .....................40 LCD-ljusstyrka ....................40 Världstid ......................41 Energibesparing ....................41...
 • Page 5 Kopiera till kort ....................4 Uppspelningsinställningar ..................44 Radera .........................45 Bildspel ........................47 Borttagning av röda ögon................48 ANSLUTNING ..................49 Anslutning till TV-uttag med HDMI................49 Anslutning till en PC via USB ...................50 BILAGOR ....................5 Specifikationer: DV1 ....................5 Felmeddelanden ......................55 Felsökning ........................57...
 • Page 6: Försiktighetsåtgärder

  FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Inledning Tack för att du valt denna GE digitala videokamera. Läs denna bruksanvisning noggrant och förvara den på en säker plats för framtida referens. Upphovsrätt Upphovsrätt 010 General Imaging Company Med ensamrätt. Ingen del av denna publikation får reproduceras, överföras, transkriberas, lagras i ett lagringssystem eller översättas till något språk eller datorspråk, i någon form, på...
 • Page 7: Varning

  VARNING Utsätt inte videokamerans batteripaket eller andra tillbehör för regn eller fukt för att minska risken för brand eller elektriska stötar. För kunder i U.S.A. Testad för överensstämmelse med FCC-standarder FÖR HEMMA- ELLER KONTORSBRUK FCC-deklaration Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underställd följande två...
 • Page 8 Deklaration om överensstämmelse Modellnamn: Handelsnamn: Ansvarig part: General Imaging Co. Adress: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA. Telefonnummer: +1-800-730-6597 (Utanför U.S.A & Canada: +1-310-755-6857) Strömförsörjning bör överensstämma med CCC-standard: EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Klass B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 EN 61000-3-3:1995/A1:2001 efter bestämmelsen i EMC-direktivet (89/6/EEG, 004/108/EEG)
 • Page 9: Försiktighetsåtgärder

  SÄKERHETSÅTGÄRDER Anvisningar: Förvara eller använd inte videokameran på följande typer av platser: • I direkt solljus under en längre tid eller hög temperatur (över 40ºC); • I miljöer med höga magnetiska fält; • I mycket fuktiga och dammiga områden; Detta kan förkorta livslängden för den digitala videokameran eller tillåta att främmande material kommer in och skadar interna delar.
 • Page 10: Noteringar Om Lcd-Skärmen

  Noteringar om LCD-skärmen: På grund av nuvarande LCD tillverkningsteknik kan du se några ljusa eller mörka bildpunkter på din LCD. Detta är normalt. Dessa ljusa eller mörka bildpunkter kommer inte att påverka kvaliteten på bilden eller videon. Om LCD-skärmen är skadad, var särskilt försiktig med de flytande kristallerna i skärmen.
 • Page 11: Vatten- Och Dammtäta Försiktighetsåtgärder

  Vatten- och dammtäta försiktighetsåtgärder Vatten- och dammtät • Videokameran uppfyller JIS / IEC vattentät klass 8 (IPX8) och JIS / IEC dammtät klass 6 (IPX6). • Tillbehören som medföljer videokameran ska inte användas i våta förhållanden. Försiktighetsåtgärder innan användning • Kontrollera att minneskortsluckan och gränssnittsluckan till HDMI / USB är stängda ordentligt.
 • Page 12: Underhållsåtgärder Efter Användning

  Underhållsåtgärder efter användning • Torka av videokameran med en ren, torr och luddfri duk. • När minneskortsluckan eller gränssnittsluckan öppnas, kan det finnas vattendroppar på insidan av luckan och på kontaktytan till videokameran. Se till att det torkar ut. • Efter att du har använt videokameran i vatten, nära sand, lera eller andra främmande material, vänligen tvätta den med rent vatten (öppna inte minneskortsluckan eller gränssnittsluckan under rengöringen).
 • Page 13: Komma Igång

  KOMMA IGÅNG Tillbehör Ditt paket bör innehålla den videokameramodell du köpte tillsammans med nedanstående föremål. Om någoting skulle saknas eller visar sig vara skadat, vänligen kontakta säljstället. Garantikort Snabbguide Handledsrem USB-kabel Nätadapter CD-ROM...
 • Page 14: Delarnas Namn

  Delarnas namn LCD-skärm 1 SD-kortplats Avtryckningsknapp 1 SD-kortplats brytare Uppspelningsknapp 14 Av/På-knapp Upp-knapp / 15 Statusindikator Inzoomningsknapp Vänster knapp / Disp 16 Lins Ned-knapp / 17 Mikrofon Utzoomningsknapp Höger knapp / Vitbalans 18 USB/HDMI-kortplats brytare OK-knapp / Inspelningsknapp 19 USB-spärr 0 HDMI gränssnitt Ögla för handledsrem 10 Raderingsknapp...
 • Page 15: Ladda Och Sätt In Minneskortet

  Ladda och sätt in Minneskortet Ladda: Den här videokameran har ett internt batteri. Du kan använda följande tre metoder för att ladda videokameran: 1. Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till adaptern, se figur (1); 2. Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till datorn, se figur (2); 3.
 • Page 16: Sätt In Sd/Sdhc-Kortet

  Sätt in SD/SDHC-kortet 1. Öppna minneskortsluckan enligt . Sätt in minneskortet enligt . Stäng minneskortsluckan enligt Skrivskyddsspärr på minneskortet Efter att ha öppnat spärren på minneskortsluckan enligt pilens riktning som visas i figuren  , kommer minneskortsluckan att öppnas automatiskt. För att ta ut minneskortet, tryck lätt på...
 • Page 17: Slå På/Av

  Slå På/Av Tryck på Av/på-knappen för att stänga av eller starta videokameran. När kameran är avstängd, tryck på Av/på- knappen för att starta videokameran När kameran är påslagen, tryck på Av/på-knappen för att stänga av videokameran. Om videokameran inte svarar, tryck och håll ned Av/på-knappen och knappen under åtminstone sekunder för att...
 • Page 18: Ställa In Språk, Datum Och Tid

  Ställa in språk, datum och tid En inställningsmeny för Language, Datum / tid kommer att visas när videokameran startas för första gången. I följande steg visar vi hur du gör inställningarna: 1. Tryck på Av/på-knappen för att starta videokameran. . Tryck på knappen för att välja inställningar .
 • Page 19: Ställ In Skärmspråk

  Ställ in Skärmspråk 1. Tryck på knappen för gå till inställningsmenyn. 2. Tryck på för att välja menyn; för att välja Language / Tryck på Språk. 3. Tryck på knappen för gå till inställningen. 4. Tryck på för att välja Språk. Tryck på knappen för att gå...
 • Page 20: Ställ In Datum Och Tid

  Ställ in Datum och Tid 1. Tryck på knappen. . Tryck på för att välja menyn; för att välja Datum / tid Tryck på alternativ. . Tryck på knappen för att gå in i programmet Ställ in Datum / tid. 4.
 • Page 21: Basfunktioner

  BASFUNKTIONER Filminspelning Denna funktion kan ta filmer. 1. Tryck på Av/på-knappen för att starta videokameran. . Tryck på knappen för att börja spela in. . Tryck på knappen för att avsluta inspelningen. Zoomfunktion Tryck på knappen för att zooma in eller zooma ut: •...
 • Page 22: Vitbalans

  Vitbalans Med vitbalansen kan användaren justera färgtemperaturen under olika ljuskällor för att säkerställa en korrekt färg. Tryck på knappen för att skrolla igenom vitbalansalternativen. Tillgängliga alternativ inkluderar: Vitbalans: Auto Vitbalans: Dagsljus Vitbalans: Molnigt Vitbalans: Lysrör Vitbalans: Glödlampa Vitbalans: Under vattnet Fotografera under inspelning Du kan ta bilder medan du spelar in en video.
 • Page 23: Lcd-Skärmen I Olika Lägen

  LCD-skärmen i olika lägen Bildskärm: 07-17-2010 09:13 Batteristatus Minneskort Återstående antal bilder Bildupplösning Bildkvalitet 9999+ 99:59:59 Vitbalans Kontinuerlig tagning 1.0x Zoomfaktor 10. Histogram 11. Videokvalitet 1. Återstående inspelningstid 1. Ansiktsdetektering 14. Datum och tid för tagning...
 • Page 24: Videoinspelning

  Videoinspelning Batteristatus 07-17-2010 09:13 Minneskort Under inspelning Antal tillgängliga bilder Antal bilder som har knäppts Bildkvalitet Vitbalans 00:01:23 Kontinuerlig tagning Zoomfaktor 1.0x 10. HDR 11. Zooma ut 1. Zooma in 1. Videoinspelningsindikator 14. Video inspelningstid (under inspelningen) 15. Datum och tid för bildtagning Antalet ark är begränsad i animationen, olika bildstorlekar skiljer sig i antalet tagningar.
 • Page 25: Uppspelning

  Vertikal Horisontell 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Uppspelning: 1. Batteristatus . Föregående bild/video . Vald video /bild 4. Videofil påminnelse 5. Nästa bild/video 6. Datum och tid för tagning 7. Rangordning / antal av de aktuella bilderna 8.
 • Page 26: Disp

  DISP I inspelningsläget tryck på / DISP -knappen så kan du växla mellan de följande två skärmarna: Skärm Ett Skärm Två 6 6...
 • Page 27: Uppspelning

  UPPSPELNING Förhandsgranska Bilder och Videor Du kan visa bilder och videor horisontalt eller vertikalt när de är i uppspelningsläge. 1. Tryck på knappen. 2. Vertikalt: Tryck på knappen för att välja föregående /nästa bild /video; Horisontalt: Tryck på knappen för att välja föregående /nästa bild /video.
 • Page 28 När du är i videoläget, tryck på knappen för att gå till Uppspelningsskärmen. På Paus-skärmen, tryck på knappen för att återgå till Uppspelningsskärmen. I Uppspelningsläget visas bara den första bildrutan på videon. Snabbspolningsskärm: 2x / 4x/ 8x / 16x Snabbspolningsskärm: 2x / 4x / 8x / 16x. När videokameran är avstängd, tryck på...
 • Page 29: Zooma In Bilder

  Zooma in bilder Genom att använda funktionsknappen i Uppspelningsläget, kan du förstora bilder upp till 4 gånger. 1. Tryck på knappen för gå tillbaka i Uppspelningsläget. 2. Vertikalt: Tryck på knappen för att välja en bild; Horisontalt: Tryck på knappen för att välja en bild.
 • Page 30: Skärmen I Uppspelningsläget

  Skärmen i Uppspelningsläget Tryck på knappen för att visa följande lägen (bilden visas horisontalt): Uppspelningsskärm: Under tagningen, tryck på knappen för att gå tillbaka till uppspelningsläget eller tryck på knappen för att gå tillbaka till bildskärmen. Miniatyrbildvisning: När du befinner dig i uppspelningsläget, tryck på knappen så...
 • Page 31: Radera Bilder Och Videor

  Radera bilder och videor Genom att trycka på knappen i Uppspelningsläget (Uppspelningsskärm / Miniatyrbilder / Datummapp / Datummapp Miniatyrbilder) kan aktuell bild/video raderas. 1. Tryck på knappen för att gå tillbaka i uppspelningsläget (Uppspelningsskärm / Miniatyrbilder / Datummapp / Datummapp Miniatyrbilder).
 • Page 32: Menyinställning

  MENY INSTÄLLNING Fotoinställningar Läge: Tryck på knappen för att gå till inställningsmenyn. 1. Välj meny. 2. Tryck på knappen för att välja alternativ i Fotoinställningsmenyn eller tryck på knappen för att återgå till bildskärmen. 3. Tryck på knappen för att gå in i inställningsmenyn när du har valt ett alternativ i Fotoinställningar.
 • Page 33: Kvalitet

  Kvalitet Menyn Bildkvalitet justerar bildernas kompressionsförhållande. Högre kvalitetsinställningar ger bättre bilder, men tar upp mer minne. Det finns tre alternativ för bildkvalitet: Kvalitet: Bäst Kvalitet: Fin Kvalitet: Normal Exponeringsmätning Detta anger den del av bilden som kameran använder för en korrekt exponering av bilden.
 • Page 34: Hdr

  HDR (High Dynamic Range) tar automatiskt flera exponeringar av samma bild och överlappar dem för att göra mörka områden ljusare och göra ljusa områden mörkare och på så sätt justera bildens exponering. Det finns två alternativ för HDR: • HDR: PÅ •...
 • Page 35: Datummärke

  Datummärke Sparar datum och tid med bilden. Det finns tre alternativ för datummärke: • Datummärke: Datum / Tid • Datummärke: Datum • Datummärke: AV...
 • Page 36: Filminställningar

  Filminställning Läge: Tryck på knappen för att gå till inställningsmenyn. 1. Tryck på knappen för att välja menyn. . Tryck på knappen för att välja alternativ i filminställningsmenyn eller tryck på knappen för att återgå till bildskärmen. . Tryck på knappen för att gå...
 • Page 37: Filmupplösning

  Filmupplösning Storleksinställning hänvisar till förhållandet av filmupplösningen uttryckt i bildpunkter. Det finns fem alternativ för Filmupplösning: • 1920X1080: 30FPS (bilder per sekund) • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS HD inspelningstid är begränsad till under 9 min.
 • Page 38: Hdr

  HDR (High Dynamic Range) tar flera exponeringar och överlappar dem. Detta gör mörkare områden i bilden ljusare och ljusa områden mörkare för att på så sätt korrekt exponera bilden. Det finns två alternativ för HDR: • HDR: PÅ • HDR: AV 8 8...
 • Page 39: Allmänna Inställningar

  Allmänna inställningar Läge: Tryck på knappen för gå till inställningsmenyn. 1. Tryck på knappen för att välja menyn. . Tryck på knappen för att välja alternativ i menyn för Allmänna Inställningar. . Tryck på knappen gå in i menyn för motsvarande alternativ i menyn för Allmänna Inställningar 4.
 • Page 40: Pipinställning

  Pipinställningar Använd Pipinställningar för att justera pipljudet när knappar trycks ned. Det finns två alternativ i Pipinställningar: • PÅ • AV LCD ljusstyrka Använd LCD Ljusstyrka för att justera ljusstyrkan på din skärm. På skärmen för LCD-Ljusstyrka, tryck på knappen för att välja automatisk eller andra ljusförhållanden, tryck på...
 • Page 41: Världstid

  Världstid När du befinner dig utomlands, justera Världstiden till den tidszon för staden som är närmast dig. Det finns två alternativ för Världstid: • Plats • Resm Energibesparing Använd energibesparing för att förlänga batteriets livslängd mellan laddningar. Det finns två alternativ för Energibesparing: •...
 • Page 42: Fast Programvara

  Version Fast programvara Använd denna funktion för att se aktuell version av den fasta programvaran på videokameran. Det finns två alternativ för Versionen av fast programvara: • FW Uppdatering (kan uppdatera versionen med den nya versionen på minneskortet) • Avbryt För att kontrollera om det finns en nyare version av den fasta programvaran tillgänglig, gå...
 • Page 43: Återställ

  Återställ Använd funktionen Återställ för att återställa videokameran till fabriksinställningarna. Funktionen Återställ har två alternativ: • Ja • Nej Kopiera till kort Använd Kopiera till kort för att kopiera lagrade filer i det interna minnet till minneskortet. Funktionen Kopiera till kort har två alternativ: •...
 • Page 44: Uppspelningsinställningar

  Uppspelningsinställningar Läge: I uppspelningsläget, tryck på knappen för gå till inställningsmenyn. 1. Välj meny. . Tryck på knappen för att välja alternativen i inställningsmenyn. Uppspelningsinställningar har två alternativ: • Radera • Bildspel • Borttagning röda ögon I Uppspelningsläget, tryck på knappen, bara Uppspelningsinställningar visas i horisontalt läge.
 • Page 45: Radera

  Radera Genom att använda denna funktion kommer sparade bilder/videor i det interna minnet eller minneskortet att raderas. Radera har tre alternativ: • En • Alla • Datummapp Radera en: 1. Tryck på knappen för att välja raderingsmetod och tryck på knappen för att gå...
 • Page 46 Radera allt: 1. Tryck på knappen för att välja raderingsmetod och tryck på knappen för att gå in i setup-gränssnitt. . Markera alla alternativ och tryck på knappen för att spara det inställda värdet och gå till funktionens gränssnittsval. . Tryck på knappen för att välja Ja, eller Avbryt för att återgå...
 • Page 47: Bildspel

  Bildspel Genom att använda denna funktion kan du snabbt visa bilder i det interna minnet eller minneskortet. 1. Välj alternativ för Bildspel och tryck på knappen för att spara det inställda värdet och gå till funktionens gränssnittsval. . Tryck på knappen för att välja Starta eller Avbryt för att återgå...
 • Page 48: Borttagning Av Röda Ögon

  Borttagning av röda ögon Använd funktionen Borttagning av röda ögon för att ta bort röda ögon i dina bilder. 1. Tryck på knappen för att välja Borttagning röda ögon. Tryck på knappen för att gå in i setup-gränssnitt. . Tryck på knappen för att ta bort eller Avbryt för att gå...
 • Page 49: Anslutning

  ANSLUTNING Ansluter till TV-uttag med HDMI Foton och filmer kan spelas upp på din HDMI TV. Genom att ansluta till din TV med en HDMI-kabel (säljs separat) kommer kameran automatiskt att gå till Uppspelningsskärmen. Om anslutningen misslyckas kommer ett felmeddelande att visas. Om 1080i stöds, kommer bilderna att visas på...
 • Page 50: Anslutning Till En Pc Via Usb

  När videofil visas på Uppspelningsskärmen, kommer ett tryck på knappen att starta/ stoppa videouppspelningen. När du spelar upp en video, är funktionerna samma som att spela upp en video i videokameran (se sid 7). När du spelar upp en video, tryck på knappen för att först pausa och sedan på...
 • Page 51 Ansluta till en PC med USB Kopiera bilder och videor i videokameran till en PC enligt följande moment: 1. Öppna USB / HDMI-portens lucka . Tryck på säkerhetsspärren för att poppa ut USB-gränssnitt. . Använd USB-kabeln för att ansluta videokameran till en dator (1) eller koppla in USB-kontakten direkt till en dator ().
 • Page 52: Bilagor

  BILAGOR Specifikationer: DV1 Design och specifikationer kan ändras utan förvarning. Sensor 5.08 Megapixels [1/.5” (COMS)] Brännvidd = 5.5 mm Lins F-nummer Konstruktion Antiskakfunktion Elektronisk bildstabilisering Digital zoom 4x digital zoom Stillbild 5MP(4:3), 3MP(16:9) 1920x1080 bildpunkter: Antal 1280x720 bildpunkter: 60/30fps; inspelningspixlar Film 1440x1080 bildpunkter: 30fps;...
 • Page 53 Avkänningsfunktion Ansiktsdetektering Bildläge Auto Borttagning av röda ögon Stöds Undervattensfilmning Ner till 5 meter Stötsäker funktion Upp till 1,5 meter 2,5 tum LTPS (low-temperature LCD-skärm polycrystalline silicon) TFT color LCD (0, 400 bildpunkter) ISO-känslighet Auto (100~800) Exponeringsmätning Punkt, Centrerat, AiAE, Ansiktsdetektering Enstaka Bild, Index, Datumbild, Bildspel, Film Uppspelningslägen...
 • Page 54 Auto, Dagsljus, Molnigt, Lysrör, Lysrör CWF, Vitbalanskontroll Undervattensfilmning Kontinuerlig tagning Ca.7. fps (Stor / Fint Läge) Internt minne: 27MB Inspelning SD/SDHC minneskort (upp till GB) Andra funktioner Stödjer Exif Print-funktion, stöder flera språk USB .0 OUT (Integrated Proprietary Uttag Connector) HDMI-gränssnitt Internt uppladdningsbart litiumjonbatteri Ström GB-50...
 • Page 55: Felmeddelanden

  Felmeddelanden Meddelande Förklaring Varning! Batteriet är • Batteriet är förbrukat, anslut kameran till urladdat ett eluttag och vänta tills det är fulladdat innan den används igen Ingen Bild • Det är inga bilder eller videor i minneskor- tet eller i det interna minnet Dra ur USB-kabeln •...
 • Page 56 Meddelande Förklaring Internt minneskort är • Det interna minnet är fullt och kan inte fullt lagra nya filer. Kopiera filer till datorn och radera dem från kameran eller sätt in ett nytt minneskort Minneskort fullt • Minneskortet är fullt och kan inte lagra nya filer.
 • Page 57: Felsökning

  Felsökning Problem Troliga orsaker Lösning Videokameran • Lågt batteri • Ladda batteriet startar inte Videokameran • Batteriet är urladdat • Ladda batteriet stängs av plötsligt under användning Bilden är suddig • Kameran är inte • Stativ rekommenderas stadig när bilderna Kan inte ta bilder •...
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras © 010 General Imaging Company Tryckt i Kina...

Table of Contents