Download Table of Contents Print this page
GE DV1 User Manual

GE DV1 User Manual

User manual (czech)
Hide thumbs Also See for DV1:

Advertisement

Návod pro uživatele
Digitální videokamera
DV 1
Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Návod pro uživatele Digitální videokamera DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  OBSAH OBSAH ....................... BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ..............6 Úvod ..........................6 Copyright ......................6 Obchodní značky ....................6 O tomto návodu ....................6 Symboly používané v návodu ................6 VAROVÁNÍ ........................7 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ..................9 Poznámky k videokameře .................9 Poznámky k paměťové kartě ................9 Poznámky k LCD obrazovce ................10 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě...
 • Page 3 Název jednotlivých komponentů ................14 Nabíjení a vkládání SD karty ...................15 Nabíjení .......................15 Vkládání SD/SDHC karty..................16 Vypnutí/Zapnutí ......................17 Nastavení jazyka a data/času ................18 Nastavit jazyk ....................19 Nastavit datum a čas ..................0 ZÁKLADNÍ OBSLUHA ................1 Nahrávání filmů ......................1 Funkce Zoom ......................1 Vyvážení bílé ...................... Fotografování...
 • Page 4 Zoom u fotek ......................9 Displej v režimu přehrávání................0 Mazání fotek a videa ..................1 NASTAVENÍ MENU ................ Nastavení fotoaparátu .................... Kvalita ......................... Měření expozice .................... HDR ........................4 Nepřetržité snímání ..................4 Vkládání časových údajů ................5 Nastavení videa ......................6 Rozlišení videa ....................7 Režimy měření expozice ..................7 HDR ........................8 Obecné...
 • Page 5 Kopírovat na kartu ...................4 Nastavení přehrávání ....................44 Vymazat ......................45 Prezentace......................47 Odstranění červených očí ................48 PŘIPOJENÍ ....................49 Připojení k TV výstupu s HDMI ................49 Připojení k PC přes USB ....................50 PŘÍLOHY....................5 Specifikace: DV1 ......................5 Chybové zprávy ......................55 Řešení problémů ......................57...
 • Page 6: Bezpečnostní Opatření

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Úvod Děkujeme vám za zakoupení digitální videokamery GE. Tento návod si pečlivě přečtěte a pro budoucí použití ho uložte na bezpečné místo. Copyright Copyright 2010 General Imaging Company. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přepisována, uložena ve vyhledávacím systému nebo překládána do jakéhokoliv cizího nebo počítačového jazyka, v jakékoli formě, jakkoli, bez předchozího písemného souhlasu společnosti General Imaging Company.
 • Page 7: Varování

  VAROVÁNÍ Baterii z videokamery ani další příslušenství nevystavujte dešti nebo vlhkosti, abyste tak snížili nebezpečí požáru, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Pro zákazníky v USA Testováno podle norem FCC PRO DOMÁCÍ NEBO KANCELÁŘSKÉ POUŽITÍ FCC Prohlášení Toto zařízení splňuje část 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn těmito podmínkami: (1) Toto zařízení...
 • Page 8 Prohlášení o shodě Název modelu: Název značky: Zodpovědná strana: General Imaging Co. Adresa: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, USA. Telefonní číslo: +1-800-730-6597 (Mimo USA a Kanadu: +1-310-755-6857) Napájení by mělo odpovídat normě CCC: EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Třída B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 EN 61000-3-3:1995/A1:2001...
 • Page 9: Bezpečnostní Opatření

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Poznámky k videokameře: Videokameru neskladujte ani nepoužívejte za následujících podmínek: • Na přímém slunečním světle, po dlouhou dobu nebo při vysokých teplotách (nad 40°C); • V prostředí s vysokým magnetickým polem; • Na velmi vlhkých a prašných místech. Mohlo by to zkrátit životnost digitální...
 • Page 10: Poznámky K Lcd Obrazovce

  Poznámky k LCD obrazovce: Vzhledem k současné technologii výroby LCD můžete na své LCD vidět několik světlých nebo tmavých pixelů. Je to běžné. Tyto světlé nebo tmavé pixely neovlivní kvalitu fotografií nebo videí. Je-li LCD displej poškozený, tekutým krystalům v displeji věnujte zvláštní péči. Jestliže dojde k některé...
 • Page 11: Ochrana Před Vodou A Prachem

  Ochrana před vodou a prachem Ochrana před vodou a prachem • Videokamera splňuje JIS/IEC stupeň vodotěsnosti 8 (IPX8) a JIS/IEC stupeň prachotěsnosti 6 (IPX6). • Příslušenství dodávané s videokamerou není určeno pro použití v mokru. Opatření před použitím • Zkontrolujte, že kryt SD a kryt HDMI/USB (dále jako “propojovací kryt”) jsou bezpečně...
 • Page 12: Údržba Po Použití

  Údržba po použití • Videokameru otřete čistou suchou látkou. • Po otevření SD krytu nebo propojovacího krytu se může na vnitřní straně SD krytu nebo propojovacího krytu objevit několik kapek vody, osušte je. • Po použití videokamery ve vodě nebo poblíž písku, bahna nebo jiných cizích materiálů...
 • Page 13: Začínáme

  ZAČÍNÁME Příslušenství Vaše balení by mělo obsahovat zakoupený model videokamery a níže uvedené položky. Pokud něco chybí nebo jeví známky poškození, kontaktuje naše oddělení zákaznických služeb. Záruční list Rychlý průvodce Poutko na zápěstí USB kabel Napájecí adaptér CD-ROM...
 • Page 14: Název Jednotlivých Komponentů

  Název jednotlivých komponentů LCD displej 1 Port na SD kartu Spoušť 1 Ovládání portu SD kartu Tlačítko přehrávání 14 Tlačítko zapnutí/vypnutí Tlačítko Nahoru/Tlačítko 15 Ukazatel stavu Zoom Levé tlačítko / Disp. 16 Objektiv Tlačítko Dolů / Tlačítko Zoom 17 Mikrofon Levé...
 • Page 15: Nabíjení A Vkládání Sd Karty

  Nabíjení a vkládání SD karty Nabíjení Tato videokamera má vnitřní baterii. Videokameru můžete nabíjet následujícími třemi způsoby: 1. Pro připojení videokamery k adaptéru použijte USB kabel, viz obrázek (1); 2. Pro připojení videokamery k počítači použijte USB kabel, viz obrázek (2); 3.
 • Page 16: Vkládání Sd/Sdhc Karty

  Vkládání SD/SDHC karty 1. Kryt SD karty otevřete podle 2. SD kartu vložte podle 3. Kryt SD karty zavřete podle Ochrana proti přepsání Po otevření spony na krytu SD karty podle směru šipek na obrázku se kryt SD karty otevře automaticky. Chcete-li vyjmout SD kartu, jemně ji stiskněte a karta vyskočí.
 • Page 17: Vypnutí/Zapnutí

  Vypnutí/Zapnutí Pro zapnutí/vypnutí videokamery stiskněte tlačítko napájení. Když je videokamera vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Když je videokamera zapnutá, stisknutím tlačítka napájení ji vypnete. Pokud videokamera nereaguje, stiskněte a přidržte tlačítko napájení alespoň po dobu dvou sekund, videokamera se resetuje a vypne.
 • Page 18: Nastavení Jazyka A Data/Času

  Nastavení jazyka a data/času Po prvním zapnutí videokamery se zobrazí nabídka nastavení Language, data/času. Pro nastavení fotoaparátu postupujte dle následujících instrukcí: 1. Pro zapnutí videokamery stiskněte tlačítko. . Pro výběr nastavení stiskněte tlačítko . PRo potvrzení nastavení stiskněte tlačítko...
 • Page 19: Nastavit Jazyk

  Nastavit jazyk 1. Pro otevření menu nastavení stiskněte tlačítko 2. Stiskněte pro výběr menu Stiskněte pro výběr jazyka . 3. Pro otevření menu nastavení stiskněte tlačítko 4. Stiskněte pro výběr jazyka, Pro návrat do menu stiskněte , nebo stiskněte tlačítko pro návrat na obrazovku foto- grafování.
 • Page 20: Nastavit Datum A Čas

  Nastavit datum a čas 1. Stisknout tlačítko pro výběr menu 2. Stiskněte Stiskněte pro výběr možnosti Datum/Čas. 3. Pro zadání data/času stiskněte 4. Stiskněte pro výběr funkce nebo vyberte , stiskněte pro návrat do menu; stiskněte pro výběr hodnoty; nebo stiskněte tlačítko pro návrat na displej fotografování.
 • Page 21: Základní Obsluha

  ZÁKLADNÍ OBSLUHA Nahrávání videa Tato funkce může nahrávat videa. 1. Pro zapnutí videokamery stiskněte tlačítko. 2. Pro nahrávání videa stiskněte tlačítko 3. Pro ukončení nahrávání stiskněte tlačítko Funkce Zoom Pro přiblížení a oddálení stiskněte tlačítko • : Digitální zoom in : Digitální...
 • Page 22 Vyvážení bílé S použitím funkce Vyvážení bílé mohou uživatelé nastavit teplotu barvy za různých světelných zdrojů a zajistit tak správnou barvu. Stiskněte pro procházení možností Vyvážení bílé, dostupné možnosti zahrnují: Vyvážení bílé Auto Vyvážení bílé Denní světlo Vyvážení bílé Oblačno Vyvážení...
 • Page 23 Zobrazení LCD obrazovky v různých režimech Obrazovka fotografování: 07-17-2010 09:13 1. Ukazatel stavu baterie 2. Paměťová karta 3. Zbývající počet fotografií 4. Rozlišení fotky 5. Kvalita fotky 9999+ 99:59:59 6. Vyvážení bílé 7. Nepřetržité snímání 1.0x 8. WT poměr 9. HDR 10.
 • Page 24 Nahrávání videa: 1. Ukazatel stavu baterie 07-17-2010 09:13 2. Paměťová karta 3. Během nahrávání 4. Počet možných fotografií 5. Počet fotografií, které lze vyfotit 6. Kvalita fotky 7. Vyvážení bílé 00:01:23 8. Nepřetržité snímání 9. WT poměr 1.0x 10. HDR 11.
 • Page 25 Vertikální Horizontální 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Přehrávání: 1. Ukazatel stavu baterie 2. Předchozí fotka/video 3. Vybraný film/fotka 4. Zobrazení připomenutí video souboru 5. Další fotka/video 6. Datum a čas 7. Pořadí/Počet fotografií 8. Délka filmu...
 • Page 26 DISP V režimu fotografování stiskněte tlačítko / DISP, můžete přepínat mezi těmito obrazovkami: Zobrazit jeden Zobrazit dva 6 6...
 • Page 27: Přehrávání

  PŘEHRÁVÁNÍ Prohlížení fotek a videa Fotky a videa můžete v režimu přehrávání zobra- zit buď vertikálně nebo horizontálně. 1. Stisknout 2. Vertikální: Pro výběr předchozího/dalšího videa/fotky stiskněte Horizontální: Pro výběr předchozího/dalšího videa/fotky stiskněte 3. Přehrajte vybrané video, pro spuštění režimu 00:02:11 00:10:12 přehrávání...
 • Page 28 Během přehrávání v režimu videa stiskněte pro návrat na obrazovku přehrávání. pro návrat na obrazovku přehrávání. Na obrazovce Pauza stiskněte V režimu Přehrávání se zobrazí pouze první snímek videa. Rychlé přetáčení: 2x / 4x / 8x / 16x Rychlé přetáčení zpět: 2x/ 4x/ 8x/ 16x. Když...
 • Page 29: Zoom U Fotek

  Zoom u fotek V režimu Přehrávání můžete použítím tohoto funkčního tlačítka fotky zvětšit až 1. Stiskněte pro návrat do režimu Přehrávání. 2. Vertikální: Stiskněte pro výběr fotky; horizontální: Stiskněte pro výběr fotky. 3. Stiskněte pro až čtyřnásobné zvětšení fotek, viz poznámka níže. 4.
 • Page 30: Displej V Režimu Přehrávání

  Displej v režimu přehrávání Po stisknutí se zobrazí následující režimy (obrázek se zobrazí v horizontální poloze): Přehrávání: Při fotografování, stiskněte pro návrat do režimu přehrávání, stiskněte pro návrat na snímání obrazovky. Miniatura: Když jste v režimu přehrávání, stiskněte 3x3 náhledy se zobrazí na obrazovce, stiskem vyberte prohlížení...
 • Page 31: Mazání Fotek A Videa

  Mazání fotek a videa V režimu Přehrávání (Přehrávání/Náhled/Datová složka/Náhled datové složky) stisknutím lze smazat vybrané fotky/videa. 1. Stiskněte pro návrat do režimu Přehrávání (Přehrávání/Náhled/Datová složka/Náhled datové složky). 2. Stiskněte pro výběr fotky/videa, které chcete smazat. 3. Stiskněte pro zobrazení informací, které mají...
 • Page 32 NASTAVENÍ Nastavení fotek Režim: Stiskněte tlačítko pro otevření menu Nastavení. 1. Vyberte menu 2. Stiskněte tlačítko pro výběr možností v Nastavení fotografií nebo stiskněte tlačítko pro návrat na obrazovku foto- grafování. 3. Stiskněte tlačítko pro spuštění nabídky vlastností, a to jakmile vyberete možnost v rámci Nastavení...
 • Page 33: Kvalita

  Kvalita Menu kvalita fotografie nastaví kompresi fotografií. Díky nastavení vyšší kvality získáte lepší fotky, ale zaberou více paměti. Existují tři možnosti kvality fotek: Kvalita: Nejlepší Kvalita: Dobrá Kvalita: Normální Měření expozice Specifikuje oblast, kterou kamera při fotografování zaměří. Existují tři možnosti měření expozice: •...
 • Page 34: Hdr

  HDR (High Dynamic Range) automaticky pořídí více expozic stejného obrazu a překrýváním zesvětlí tmavé plochy a ztmaví světlé oblasti, čímž se opraví expozice fotky. Pro HDR existují dvě možnosti: • HDR: ON • HDR: OFF Nepřetržité snímání Pro nepřetržité snímání držte stisknuté tlačítko ;...
 • Page 35: Vkládání Časových Údajů

  Vkládání časových údajů S fotografií uloží údaje o datu a čase. Existují tři možnosti vkládání časových údajů: • Vkládání časových údajů: Datum / Čas • Vkládání časových údajů: Datum • Vkládání časových údajů: OFF...
 • Page 36: Nastavení Videa

  Nastavení videa Režim: Stiskněte tlačítko pro otevření menu Nastavení. 1. Stiskněte tlačítko pro výběr menu pro výběr možností v Nas- 2. Stiskněte tavení fotografií nebo stiskněte tlačítko pro návrat na obrazovku fotografování. 3. Stiskněte tlačítko pro spuštění rozhraní nastavení odpovídajících možností v menu Nastavení...
 • Page 37: Rozlišení Videa

  Rozlišení videa Nastavení velikosti se týká rozlišení videa vyjádřeného v pixelech. Rozlišení videa má pět možností: • 1920X1080: 30FPS • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS Doba nahrávání HD omezena pod 9 min. Režimy měření expozice Měření...
 • Page 38: Hdr

  HDR (High Dynamic Range) překrývá různé expozice. Zesvětlí tmavší oblasti fotografie a ztmaví světlejší oblast, čímž je fotka správně exponována. Pro HDR existují dvě možnosti: • HDR: ON • HDR: OFF 8 8...
 • Page 39: Obecné Nastavení

  Obecné nastavení Režim: Stiskněte tlačítko pro otevření menu Nastavení. 1. Stiskněte pro výběr menu 2. Stiskněte tlačítko pro výběr možností v menu Obecné nastavení. 3. Stiskněte pro spuštění rozhraní nastavení odpovídajících možností v menu Obecné nastavení. 4. Stiskněte pro výběr funkce nebo vyberte, stiskněte pro návrat do menu;...
 • Page 40: Nastavení Zvukového Signálu

  Nastavení zvukového signálu Nastavení zvukového signálu použijte k nastavení hlasitosti zvukového signálu při stisknutí tlačítek. V Nastavení signálu existují dvě možnosti: • ON • OFF Jas LCD displeje Jas LCD displeje použijte k nastavení jasu displeje. V menu Jas LCD displeje stiskněte výběr automatického nebo různého poměru, pro uložení...
 • Page 41: Světový Čas

  Světový čas V zámoří nastavte Světový čas podle časové zóny nejbližšího města. V nastavení Světového času existují dvě možnosti: • Místo • Cíl cesty Úsporný režim Funkci Úsporný režim použijte k prodloužení životnosti baterií mezi nabíjením. Funkce Nepřetržité snímání má dvě možnosti: •...
 • Page 42: Verze Firmwaru

  Verze firmwaru Tuto možnost použijte k zobrazení aktuální verze firmwaru na videokameře. Existují dvě možnosti ve Verzi firmwaru: • Aktualizace FW (je možné aktualizovat verzi s novou verzí na SD kartu) • Zrušit Chcete-li zkontrolovat, zda je k dispozici novější verze firmwaru, jděte na adresu: www.ge.com/ digitalcameras.
 • Page 43: Resetovat

  Resetovat Funkci Resetovat použijte pro nastavení videokamery na hodnoty továrního nastavení. Resetovat má dvě možnosti: • Ano • Ne Kopírovat na kartu Funkci Kopírovat na kartu použijte pro kopírování souborů uložených v interní paměti. Kopírovat na kartu má dvě možnosti: •...
 • Page 44: Nastavení Přehrávání

  Nastavení přehrávání Režim: Stiskněte tlačítko pro otevření menu Nastavení. 1. Vyberte menu 2. Stiskněte pro výběr možnosti v menu nastavení. Nastavení přehrávání má tři možnosti: • Smazat • Prezentace • Redukce červených očí V režimu přehrávání, stiskněte tlačítko , v horizontálním režimu se zobrazí pouze Nastavení...
 • Page 45: Vymazat

  Smazat Pomocí této funkce dojde k vymazání fotek / videí uložených ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě. Smazat má tři možnosti: • Jeden • Vše • Datová složka Smazat jeden: 1. Stiskněte pro výběr možnosti Smazat, stiskněte tlačítko pro otevření rozhraní nastavení.
 • Page 46 Smazat vše: 1. Stiskněte tlačítko pro výběr možnosti Smazat, stiskněte tlačítko pro otevření rozhraní nastavení. 2. Vyberte možnost Všechny, stiskněte tlačítko , uložte nastavenou hodnotu a otevřete výběr rozhraní. 3. Stiskněte tlačítko pro výběr Ano nebo Ne pro návrat do menu. 4.
 • Page 47: Prezentace

  Prezentace Pomocí této funkce dojde k vymazání fotek / videí uložených ve vnitřní paměti nebo na paměťové kartě. 1. Vyberte možnost Prezentace, stiskněte tlačítko pro uložení nastavené hodnoty a otevřete výběr rozhraní. 2. Stiskněte pro výběr Start nebo Zrušit pro návrat do menu. 3.
 • Page 48: Odstranění Červených Očí

  Odstranění červených očí Funkci Odstranění červených očí použijte k odstranění červených očí na fotografiích. 1. Stiskněte tlačítko pro výběr možnosti Odstranění červených očí, stiskněte tlačítko pro otevření rozhraní nastavení. 2. Stiskněte tlačítko pro odstranění nebo zrušte návrat do menu, stiskněte tlačítko pro výběr fotografie.
 • Page 49: Připojení

  ZAPOJENÍ Připojení k TV výstupu s HDMI Fotky a videa lze přehrát na TV s HDMI. Po připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI (prodává se samostatně), fotoaparát auto- maticky vstoupí na obrazovku přehrávání. Je-li zapojení neúspěšné, zobrazí se chybová zpráva. Je-li podporováno 1080i, fotky se zobrazí...
 • Page 50: Připojení K Pc Přes Usb

  Stisknutím tlačítka se zastaví/spustí přehrávání videa, jestliže se na obrazovce Přehrávání zobrazí video ( ) soubor. Při přehrávání videa jsou funkce tlačítek stejné jak při přehrávání ve videokameře (viz str. 27). Při přehrávání videa stiskněte tlačítko pro zastavení, potom stiskněte tlačítko pro návrat na obrazovku Přehrávání.
 • Page 51 Připojení PC s USB Kopírování fotek a videí z videokamery do počítače viz následující kroky: 1. Otevřít kryt portu USB/HDMI. 2. Stlačte sponu na USB rozhraní. 3. Videokameru s PC propojte USB kabelem (1) nebo zapojte USB konektor do PC přímo (2). Tato videokamera podporuje (Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7).
 • Page 52: Přílohy

  PŘÍLOHY Specifikace: DV1 Design a specifikace podléhají změnám bez upozornění. Senzor 5.08 megapixelů [1/2.5” (COMS)] Ohnisková 5.5 mm vzdálenost = Objektiv F číslo Konstrukce Proti třesu rukou Elektronická stabilizace obrazu Digitální zoom 4x digitální zoom Statický snímek 5MP(4:3), 3MP(16:9) 1920x1080 pixelů: 30fps;...
 • Page 53 Funkce detekce Detekce obličeje Režim snímání Auto Redukce červených očí Podporováno Vodotěsný Až do hloubky 5 metrů nebo 16 stop Fukce odolnosti vůči nárazu Až do 1,5 metru nebo 5 stop 2.5 palcový LTPS (nízkoteplotní polykrysta- LCD displej lický křemík) TFT barevný LCD (230,400 pixelů) ISO citlivost Auto (100~800) Režimy měření...
 • Page 54 Automatický, Denní světlo, Oblačno, Zářivka, Kontrola vyvážení bílé Zářivka CWF, Pod vodou Nepřetržité snímání Přibl. 7.3 fps (režim Velký/Dobrý) Vnitřní paměť: 27MB Nahrávání SD/SDHC paměťová karta (až 32GB) Další funkce Podpora ukončení tisku, podpora více jazyků Jacky USB 2.0 OUT (Integrovaný konektor) HDMI Napájení...
 • Page 55: Chybové Zprávy

  Chybové zprávy Zprávy Vysvětlení Varování! Vybitá baterie • Baterie je vybitá, zapojte kameru do sítě a s dalším používáním počkejte, dokud se úplně nenabije Žádné soubory • Na paměťové kartě nebo na vnitřní kartě nejsou žádné fotky ani videa Vytáhněte USB •...
 • Page 56 Zprávy Vysvětlení Vnitřní paměťová karta • Vnitřní paměťová karta je plná a nelze na je plná ni ukládat žádné nové soubory. Soubory zkopírujte do PC a v kameře je smažte nebo vložte novou paměťovou kartu Paměťová karta je plná • Vnitřní paměťová karta je plná a nelze na ni ukládat žádné...
 • Page 57: Řešení Problémů

  Řešení problémů Problém Možné příčiny Řešení Videokamera • Slabá baterie • Dobít baterii nejde zapnout Videkamera se při • Baterie je vybitá • Dobít baterii používání náhle vypne Fotografie je • Kamera není při foto- • Navrhujeme použít stativ rozmazaná grafování...
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras © 2010 General Imaging Company Vytištěno v Číně...

Table of Contents