Download Table of Contents Print this page
GE DV1 User Manual

GE DV1 User Manual

User manual (croatian)
Hide thumbs Also See for DV1:
Table of Contents

Advertisement

Priručnik za korisnike
Digitalna video kamera
DV 1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for GE DV1

 • Page 1 Priručnik za korisnike Digitalna video kamera DV 1...
 • Page 2: Table Of Contents

  SADRŽAJ SADRŽAJ .................... MJERE OPREZA ..................6 Uvod ..........................6 Autorska prava ....................6 Zaštitni znakovi ....................6 O priručniku ......................6 Simboli korišteni u ovom priručniku ...............6 UPOZORENJE ........................7 SIGURNOSNE MJERE ....................9 Bilješke o video kameri ..................9 Bilješke o memorijskoj kartici ................9 Bilješke o LCD ekranu..................10 Molimo vas da pažljivo pročitate sljedeće važne informacije prije korištenja ovog proizvoda.
 • Page 3 Naziv svake komponente..................14 Napunite i umetnite SD karticu ................15 Punjenje ......................15 Umetnite SD/SDHC karticu ................16 Uključivanje/isključivanje ..................17 Postavljanje jezika i datuma, vremena ...............18 Podesite jezik zaslona ..................19 Podesite datum i vrijeme ................0 OSNOVNI RAD ..................1 Snimanje filmova .......................1 Funkcija zumiranja ...................1 Balans bijele boje .................... Fotografiranje prilikom snimanja .............. Prikaz LCD ekrana u različitim načinima rada ...............
 • Page 4 Uvećavanje fotografija ..................9 Prikaz ekrana prilikom reprodukcije ............0 Izbrišite fotografije i video zapise ..............1 POSTAVKE IZBORNIKA ................. Postavke fotografija .................... Kvaliteta...................... Mjerenje ekspozicije .................. HDR ........................4 Neprekidni snimak....................4 Otisak datuma ....................5 Postavke filma ......................6 Rezolucija filma ....................7 Načini mjerenja ekspozicije ................7 HDR ........................8 Opće postavke......................9 Postavke zvučnog signala ................40...
 • Page 5 Kopiranje na karticu..................4 Postavke reprodukcije....................44 Brisanje .......................45 Niz slika .......................47 Uklanjanje crvenih očiju ..................48 POVEZIVANJE ..................49 Povezivanje na TV izlaz s HDMI ................49 Povezivanje na računalo putem USB-a ..............50 DODACI ....................5 Specifikacije: DV1 ......................5 Poruke o greškama ....................55 Rješavanje problema ....................57...
 • Page 6: Mjere Opreza

  MJERE OPREZA Uvod Hvala vam što se kupili ovu GE digitalnu video kameru. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga držite na sigurnom mjestu spremnog za buduću uporabu. Autorsko pravo Autorsko pravo 2010. General Imaging Company Sva prava pridržana. Niti jedan dio ove publikacije ne smije se reproducirati, prenositi, prepisivati, spremati u sustav za pohranjivanje podataka ili prevoditi na bilo koji jezik ili računalni jezik, u bilo kojem obliku, bez prethodnog pisanog dopuštenja General...
 • Page 7: Upozorenje

  UPOZORENJE Nemojte izlagati baterije video kamere ili drugu dodatnu opremu kiši ili vlazi, kako biste smanjili opasnost od požara ili opasnost od požara prilikom strujnog udara odnosno strujni udar. Za kupce u SAD-u Ispitano kako bi odgovaralo FCC standardima ZA KUĆNU ILI UREDSKU UPORABU FCC izjava Ovaj uređaj udovoljava dijelu br.
 • Page 8 Deklaracija o sukladnosti Naziv modela: Tržišni naziv: Odgovorno tijelo: General Imaging Co. Adresa: 1411 W. 190th Street, Suite 550, Gardena, CA 90248, SAD. Broj telefona: +1-800-730-6597 (Izvan SAD-a i Kanade: +1-310-755-6857) Napajanje bi trebalo odgovarati CCC standardu: EMC: EN 55022:1998/A1:2000/A2:2003 Klasa B EN 55024:1998/A1:2001/A2:2003 EN 61000-3-2:2000/A1:2001 EN 61000-3-3:1995/A1:2001...
 • Page 9: Sigurnosne Mjere

  SIGURNOSNE MJERE Bilješke o video kameri: Ne spremajte i ne koristite video kameru na sljedećim lokacijama: • Na mjestima direktno izloženima sunčevoj svjetlosti duže vrijeme ili na viso- kim temperaturama (iznad 40ºC); • U okolini s velikim magnetskim poljima; • Na vrlo vlažnim i prašnjavim mjestima. Takve bi situacije mogle skratiti vijek digitalne video kamere ili dovesti do toga da strane tvari uđu u kameru što bi moglo oštetiti unutarnje komponente.
 • Page 10: Bilješke O Lcd Ekranu

  Bilješke o LCD ekranu: Zbog sadašnje LCD proizvodne tehnologije, mogli biste vidjeti nekoliko svijetlih ili tamnih piksela na vašem LCD-u. To je normalno. Takvi svijetli ili tamni pikseli neće utjecati na kvalitetu fotografije ili video slike. Ako je LCD ekran oštećen, vodite posebnu pozornost o tekućem kristalu na ekranu.
 • Page 11: Mjere Opreza Kod Vode I Prašine

  Mjere opreza kod vode i prašine Otporno na vodu i prašinu • Video kamera udovoljava JIS/IEC stupnju 8 otpornosti na vodu (IPX8) i JIS/IEC stupnju 6 otpornosti na prašinu (IPX6). • Dodatna oprema koja dolazi uz video kameru nije namijenjena uporabi u mokrim uvjetima.
 • Page 12: Mjere Opreza Za Održavanje Nakon Uporabe

  Mjere opreza za održavanje nakon uporabe • Obrišite video kameru čistom, suhom tkaninom bez dlačica. • Kada se otvori SD poklopac ili poklopac sučelja, na unutrašnjoj strani SD poklopca ili poklopca sučelja moglo bi biti kapljica vode, kao i na kontaktnoj površini tijela video kamere;...
 • Page 13: Početak Rada

  POČETAK RADA Dodatna oprema Vaš bi paket trebao sadržavati model video kamere zajedno sa dolje navedenim dijelovima. Ako bi bilo što nedostajalo ili izgledalo oštećeno, molimo vas da kon- taktirate svoju službu za korisnike. Jamstvena kartica Brzi vodič Traka za omatanje oko zgloba USB kabel...
 • Page 14: Naziv Svake Komponente

  Naziv svake komponente LCD ekran 1 Otvor SD kartice Gumb za snimanje 1 Sklopka otvora SD kartice Gumb za reprodukciju 14 Gumb za napajanje Gumb za gore/gumb za 15 Indikator statusa uvećanje Lijevi gumb / Prikaz 16 Objektiv Gumb za dolje / gumb za 17 Mikrofon smanjivanje Desni gumb / Balans bijele...
 • Page 15: Napunite I Umetnite Sd Karticu

  Napunite i umetnite SD karticu Punjenje: Ova video kamera ima unutarnju bateriju. Možete koristiti sljedeće tri metode za punjenje video kamere: 1. Koristite USB kabel kako biste povezali video kameru s adapterom vidi sliku (1); 2. Koristite USB kabel kako biste povezali video kameru s računalom vidi sliku (2); 3.
 • Page 16: Umetnite Sd/Sdhc Karticu

  Umetnite SD/SDHC karticu 1. Otvorite poklopac SD kartice prema 2. Umetnite SD karticu sukladno 3. Zatvorite poklopac SD kartice sukladno Kopča za zaštitu od pisanja Nakon što otvorite kopču na poklopcu SD kartice u smjeru strelice prikazane na slici , poklopac SD kartice otvorit će se automatski. Kako biste uklonili SD karticu, lagano je pritisnite kako biste je oslobodili.
 • Page 17: Uključivanje/Isključivanje

  Uključivanje/isključivanje Pritisnite gumb za napajanje kako biste uključili/isključili video kameru. Kada je napajanje isključeno, pritisnite gumb Napajanje kako biste uključili video kameru Kada je napajanje uključeno, pritisnite gumb Napajanje kako biste isključili video kameru Ako kamera ne reagira, pritisnite i držite gumb za napajanje video kamere i gumb barem dvije sekunde kako biste je poništili i isključili je iz napajanja...
 • Page 18: Postavljanje Jezika I Datuma, Vremena

  Postavljanje jezika i datuma, vremena Izbornik za podešavanje Language, datuma / vremena pojavit će se pri- likom prvog uključivanja kamere. Koristite dolje navedene postupke kako bi kameru podesili prema vlastitim potrebama: 1. Pritisnite gumb Napajanje kako biste uključili video kameru. .
 • Page 19: Podesite Jezik Zaslona

  Podesite jezik zaslona 1. Pritisnite gumb kako biste ušli u izbornik s podešenjima. 2. Pritisnite za odabir izbornika; za odabir opcije jezika. Pritisnite 3. Pritisnite gumb kako biste ušli u sučelje za podešavanje. 4. Pritisnite kako biste odabrali željeni jezik. Zatim pritisnite gumb za povratak na izbornik;...
 • Page 20: Podesite Datum I Vrijeme

  Podesite datum i vrijeme 1. Pritisnite gumb 2. Pritisnite kako biste odabrali izbornik; Pritisnite kako biste odabrali opciju datum/vrijeme. 3. Pritisnite gumb kako biste ušli u program za podešavanje datuma/vremena. 4. Pritisnite kako biste odabrali opciju funkcije ili kako biste odabrali, pritisnite gumb za povratak na izbornik;...
 • Page 21: Osnovni Rad

  OSNOVNI RAD Snimanje filma Ova funkcija može snimati filmove. 1. Pritisnite gumb Napajanje kako biste uključili video kameru. 2. Pritisnite gumb kako biste započeli sa snimanjem videa. 3. Pritisnite gumb kako biste zaustavili snimanje videa. Funkcija zumiranja Pritisnite gumb kako biste povećali ili smanjili: : Digitalno uvećavanje •...
 • Page 22: Balans Bijele Boje

  Balans bijele boje Pomoću balansa bijele boje, korisnici mogu prilagoditi temperaturu boje pod različitim izvorima svjetlosti kako bi osigurali ispravnu boju. Pritisnite gumb za listanje kroz mogućnosti Balansa bijele boje, dostupne opcije uključuju: Balans bijele boje: Automatski Balans bijele boje: Dnevna svjetlost Balans bijele boje: Oblačno Balans bijele boje: Fluorescentno Balans bijele boje: Umjetna rasvjeta...
 • Page 23: Prikaz Lcd Ekrana U Različitim Načinima Rada

  Prikaz LCD ekrana u različitim načinima rada Ekran fotografiranja 07-17-2010 09:13 1. Indikator statusa baterije 2. Memorijska kartica 3. Preostali broj slika 4. rezolucija slike 5. Kvaliteta slike 9999+ 99:59:59 6. Balans bijele boje 7. Neprekidni snimak 1.0x 8. WT odnos 9.
 • Page 24: Video Snimanje

  Video snimanje: 1. Indikator statusa baterije 07-17-2010 09:13 2. Memorijska kartica 3. Tijekom snimanja 4. Broj dostupnih fotografija 5. Broj snimljenih fotografija 6. Kvaliteta slike 7. Balans bijele boje 00:01:23 8. Neprekidni snimak 9. WT odnos 1.0x 10. HDR 11. Smanjivanje 12.
 • Page 25 Okomito Vodoravno 00:10:12 23/342 00:10:12 23/342 2010-07-17 09:13 2010-07-17 09:13 Reprodukcija: 1. Indikator statusa baterije 2. Prethodna fotografija/video 3. Odabrani film /slika 4. Prikaz podsjetnika video datoteke 5. Sljedeća fotografija/video 6. Vrijeme i datum snimanja 7. Broj poretka/broj trenutačnih fotografija 8.
 • Page 26: Disp

  DISP U načinu rada snimanja pritisnite / gumb DISP, možete zamijeniti ekran između sljedeća dva ekrana: Prikaz jedan Prikaz dva 6 6...
 • Page 27: Reprodukcija

  REPRODUKCIJA: Pregled fotografija i video zapisa Možete gledati fotografije i video zapise okomito ili vodoravno kada su u načinu rada reprodukcije. 1. Pritisnite gumb 2. Okomito: Pritisnite gumb za odabir pre- thodne/sljedeće fotografije odnosno prethod- nog/sljedećeg videa; Vodoravno: Pritisnite gumb kako biste odabrali prethodnu/sljedeću fotografiju odnosno prethodni/sljedeći video.
 • Page 28 Prilikom reprodukcije u video načinu rada, pritisnite gumb za vraćanje na ekran za reprodukciju. za vraćanje na ekran za reprodukciju. U ekranu Pauza, pritisnite gumb U načinu rada reprodukcije, na videu se prikazuje samo prvi okvir. Prikaz brzog premotavanja unaprijed: 2x / 4x / 8x / 16x Prikaz brzog premotavanja unatrag: 2x / 4x / 8x / 16x.
 • Page 29: Uvećavanje Fotografija

  Uvećavanje fotografija U načinu rada reprodukcije, korištenje funkcijskog gumba može uvećati foto- grafije do 4x. 1. Pritisnite gumb za vraćanje u način rada reprodukcije. 2. Okomito: Pritisnite gumb za odabir fotografije; Vodoravno: Pritisnite gumb za odabir fotografije. 3. Pritisnite gumb za uvećanje fotografija do 4X Pogledajte niže navedene napomene.
 • Page 30: Prikaz Ekrana Prilikom Reprodukcije

  Prikaz ekrana prilikom reprodukcije Pritisak gumba za prikaz sljedećih načina rada (slika se prikazuje u vodor- avnom položaju): Ekran za reprodukciju: Prilikom snimanja, pritisnite gumb vraćanje u način rada reprodukcije; pritisnite gumb za vraćanje na ekran za snimanje. Sličica: U načinu rada reprodukcije, pritisnite gumb, na ekranu će se prikazati sličice 3x3, pritisnite gumb za odabir fotografije ili videa...
 • Page 31: Izbrišite Fotografije I Video Zapise

  Izbrišite fotografije i video zapise U načinu rada reprodukcije (ekran za reprodukciju / sličica / mapa s datumom / sličica mape s datumom) , pritiskom na gumb može se izbrisati trenutno odabranu fotografiju/video. 1. Pritisnite gumb za vraćanje u način rada reprodukcije (ekran za reprodukciju / sličice / mapa s datumom / sličica mape s datumom).
 • Page 32: Postavke Izbornika

  POSTAVKE IZBORNIKA Postavke fotografija Način rada: Pritisnite gumb za ulazak u izbornik postavki. 1. Odaberite izbornik. 2. Pritisnite gumb za odabir opcije u izborniku Postavke fotografija ili pritisnite gumb za vraćanje na ekran za snimanje. 3. Pritisnite gumb za ulazak u izbornik opcija nakon što ste odabrali opciju unutar podešenja Postavki fotografija.
 • Page 33: Kvaliteta

  Kvaliteta Izbornik za kvalitetu slike prilagođava odnos komprimiranja slika. Podešenja veće kvalitete daju bolje fotografije ali će zauzeti više memorijskog prostora. Postoje tri opcije za kvalitetu slike: Kvaliteta: Najbolja Kvaliteta: Dobra Kvaliteta: Normalna Mjerenje ekspozicije Ovo označava područje slike koje kamera koristi za ispravnu ekspoziciju slike. Postoje tri opcije za mjerenje ekspozicije: •...
 • Page 34: Hdr

  HDR (High Dynamic Range - visokodinamični opseg) automatski radi višestruke ekpozicije iste slike i preklapa ih za osvjetljavanje tamnih područja i zatamnjivanje svjetlih područja, na taj način ispravljajući ekspoziciju slike. Postoje dvije opcije za HDR: • HDR: UKLJUČENO • HDR: ISKLJUČENO Neprekidni snimak Neprekidno držite prema dolje gumb kako biste stalno snimali;...
 • Page 35: Otisak Datuma

  Otisak datuma Sprema podatke o datumu i vremenu zajedno sa slikom. Postoje tri opcije za otisak datuma: • Otisak datuma: Datum + Vrijeme • Otisak datuma: Datum • Otisak datuma: ISKLJUČENO...
 • Page 36: Postavke Filma

  Postavke filma Način rada: Pritisnite gumb za ulazak u izbornik s postavkama. 1. Pritisnite gumb za odabir izbornika. 2. Pritisnite gumb za odabir opcije u izborniku Postavke filma ili pritisnite gumb za vraćanje na ekran snimanja. 3. Pritisnite gumb za ulazak u sučelje podešenja za odgovarajuće opcije u izborniku Postavke filma.
 • Page 37: Rezolucija Filma

  Rezolucija filma Postavke veličine odnose se na filmsku rezoluciju izraženu u pikselima. Filmska rezolucija ima pet opcija: • 1920X1080: 30FPS • 1280x720: 60FPS • 1280x720: 30FPS • 1440X1080: 30FPS • 640x480: 30FPS HD vrijeme snimanja ograničeno je na manje od 9 min. Načini mjerenja ekspozicije Mjerenje ekspozicije koristi se za podešavanje područja kako bi se dobila ekspozicija.
 • Page 38: Hdr

  HDR (High Dynamic Range- visokodinamički opseg) uzima nekoliko ekspozicija i preklapa ih. To osvjetljava tamnija mjesta na fotografiji i zatamnjuje svijetlija mjesta, na taj način ispravno osvjetljavajući sliku. Postoje dvije opcije za HDR: • HDR: UKLJUČENO • HDR: ISKLJUČENO 8 8...
 • Page 39: Opće Postavke

  Opće postavke Način rada: Pritisnite gumb za ulazak u izbornik postavki. 1. Pritisnite gumb za odabir bornika. 2. Pritisnite gumb za odabir opcija na izborniku Opće postavke. 3. Pritisnite gumb za ulazak u izbornik odgovarajućih opcija u izborniku Opće post- avke.
 • Page 40: Postavke Zvučnog Signala

  Postavke zvučnog signala Koristite Postavke zvučnog signala za prilagođavanje jačine zvučnog signala prilikom pritiska na gumbe. Postoje dvije opcije u Postavkama zvučnog signala: • UKLJUČENO • ISKLJUČENO LCD svjetlina Koristite LCD svjetlinu za prilagođavanje svjetline na svojem ekranu. Na ekranu LCD svjetlina, pritisnite gumb za odabir automatske ili druge svjetline, pritisnite gumb...
 • Page 41: Svjetsko Vrijeme

  Svjetsko vrijeme Ako se nalazite na drugom kontinentu, prilagodite podešenje svjetskog vremena vremenskoj zoni najbližega grada. Postoje dvije opcije u Svjetskom vremenu: • Lokacija • Cilj putovanja Ušteda energije Koristite funkciju Ušteda energije kako biste produžili vijek trajanja baterije između punjenja. Funkcija Ušteda energije ima dvije mogućnosti: •...
 • Page 42: Verzija Firmware Softvera

  Verzija Firmware softvera Koristite ovu opciju za pregledavanje aktualne verzije Firmware softvera video kamere. Postoje dvije opcije u verziji Firmware softvera: • Ažuriranje upr. programa (može ažurirati verziju na novu verziju na SD kartici) • Odustani Kako biste provjerili je li dostupna novija verzija Firmware softvera, molimo vas da odete na: www.ge.com/digitalcameras.
 • Page 43: Poništavanje

  Poništavanje Koristite funkciju Poništavanje kako biste podesili video kameru na tvornička podešenja. Funkcija Poništavanje ima dvije mogućnosti: • Da • Ne Kopiranje na karticu Koristite funkciju Kopiranje na karticu za kopiranje datoteka pohranjenih na internoj memorijskoj kartici na karticu za pohranu podataka. Funkcija Kopiranje na karticu za pohranu podataka ima dvije mogućnosti: •...
 • Page 44: Postavke Reprodukcije

  Postavke reprodukcije Način rada: U načinu rada za reprodukciju, pritisnite gumb za ulazak u izbornik Postavke. 1. Odaberite izbornik. 2. Pritisnite gumb za odabir opcija na izborniku Postavke. Postavke reprodukcije imaju tri mogućnosti: • Brisanje • Niz slika • Korekcija crvenih očiju U načinu rada za reprodukciju, pritisnite gumb menu, prikazuju se samo Postavke reprodukcije za vodoravan način rada.
 • Page 45: Brisanje

  Brisanje Korištenje ove funkcije izbrisat će fotografije/video zapise s interne memorijske ili kartice za pohranu podataka. Funkcija Brisanje ima tri opcije: • Jedan • Svi • Datoteka s datumom Izbriši jedan: 1. Pritisnite gumb za odabir opcije Bri- sanje, pritisnite gumb za ulazak u sučelje postavki.
 • Page 46 Izbriši sve: 1. Pritisnite gumb za odabir opcije Bri- sanje, pritisnite gumb za ulazak u sučelje postavki. 2. Odaberite sve opcije, pritisnite gumb spremanje vrijednosti podešenja i ulazak u sučelje za odabir funkcije. 3. Pritisnite gumb kako biste odabrali Da ili Odustani za povratak u izbornik.
 • Page 47: Niz Slika

  Niz slika Korištenje ove funkcije prikazat će brzo fotografije s interne memorijske kartice ili kartice za pohranu podataka. 1. Odaberite opciju Niz slika, pritisnite gumb za spremanje vrijednosti podešenja i ulazak u sučelje odabira funkcije. 2. Pritisnite gumb kako biste odabrali Početak ili Odustani za povratak na izbornik.
 • Page 48: Uklanjanje Crvenih Očiju

  Uklanjanje crvenih očiju Koristite funkciju Uklanjanje crvenih očiju kako biste uklonili crvene oči na svojim fotografijama. za odabir opcije Uklan- 1. Pritisnite gumb janje crvenih očiju, pritisnite gumb ulazak u sučelje postavki. 2. Pritisnite gumb za uklanjanje ili odustaja- nje i povratak u izbornik; pritisnite gumb za odabir fotografije.
 • Page 49: Povezivanje

  POVEZIVANJE Povezivanje na TV izlaz s HDMI Fotografije i video zapisi mogu se reproducirati na vašem HDMI TV. Povezivanjem na vaš TV pomoću HDMI kabela (koji se zasebno prodaje) kamera će automatski ući u ekran za reproduk- ciju. Ako je povezivanje neuspješno, pojavit će se poruka greške.
 • Page 50 Kada se na ekranu za reprodukciju pojavljuje vid- eo ( ) datoteka, pritisak na gumb započet će/zaustavit će reprodukciju videa. Prilikom reprodukcije videa, funkcije jednake su reprodukciji videa na video kameri (pogledajte P27). Prilikom reprodukcije videa, prvo pritisnite gumb za pauzu, a zatim pritisnite gumb za vraćanje na ekran Reprodukcija.
 • Page 51: Povezivanje Na Računalo Putem Usb-A

  Povezivanje na računalo pomoću USB-a Kopirajte fotografije i video zapise s video kamere na računalo slijedeći navedene korake: 1. Otvorite poklopac USB/HDMI ulaza. 2. Gurnite kopču za otvaranje USB sučelja. 3. Koristite USB kabel za spajanje video kamere na računalo (1) ili USB konektor direktno spojite s računalom (2).
 • Page 52: Dodaci

  DODACI Specifikacije: DV1 Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Senzor 5.08 Megapiksela [1/2.5” (COMS)] Fokalna duljina 5.5 mm Objektiv F broj Izvedba Protiv trešnje ruku Elektronička stabilizacija slike digitalni zum 4x digitalni zum Mirna slika 5MP(4:3), 3MP(16:9) 1920x1080 piksela: 30fps;...
 • Page 53 Funkcija detektiranja Detektiranje lica Način rada snimanja Automatski Korekcija crvenih očiju Podržano Vodootporno Do 5 metara ili 16 stopa Funkcija otpornosti na udarce Do 1,5 metra ili 5 stopa 2,5 inčni LTPS (nisko temperaturni poli- LCD ekran kristalni silicij) TFT boja LCD (230,400 piksela) ISO osjetljivost Automatski (100~800) Načini mjerenja ekspozicije...
 • Page 54 Automatski, dnevno svjetlo, oblačno, fluo- Kontrola balansa bijele boje rescentno, fluorescentno CWF, pod vodom Neprekidno snimanje Otprilike 7,3 fps (Velik / fini način rada) Interna memorija: 27MB Snimanje medija SD/SDHC memorijska kartica (do 32GB) Funkcija podržavanje Exif print, podržavanje Ostale značajke više jezika USB 2,0 OUT (integrirani konektor) HDMI Utičnice...
 • Page 55: Poruke O Greškama

  Poruke o greškama Poruke Objašnjenje Upozorenje! Istrošena • Baterija je istrošena, spojite kameru na baterija izvor napajanja i pričekajte da se potpuno napuni kako biste nastavili korištenje Nema slike • Nema slika ili video zapisa na memorijskoj kartici ili u internoj memoriji Izvucite USB •...
 • Page 56 Poruke Objašnjenje Interna memorijska • Interna memorija je puna i ne može kartica je puna pohranjivati nove datoteke. Kopirajte datoteke na računalo i izbrišite ih sa ka- mere ili umetnite novu memorijsku karticu Memorijska kartica je • Memorijska kartica je puna i ne može puna pohranjivati nove datoteke.
 • Page 57: Rješavanje Problema

  Rješavanje problema Problem Mogući uzroci Rješenje Video kamera se • Slaba baterija • Napunite bateriju ne može upaliti Video kamera se • Baterija je istrošena • Napunite bateriju naglo isključuje tijekom rada Fotografija je • Kamera nije stabilna • Pokušajte koristiti nejasna prilikom fotografiranja tronožac...
 • Page 58 http://www.ge.com/digitalcameras © 2010 General Imaging Company Tiskano u Kini...

Table of Contents