Advertisement

Quick Links

Operator´s manual
325HDA55
X-SERIES
325HE3
325HE4
X-SERIES
X-SERIES
Please read these instructions carefully and make sure
English
you understand them before using the machine.
ROMANA

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Husqvarna 325HDA55 X Series

 • Page 1 Operator´s manual 325HDA55 X-SERIES 325HE3 325HE4 X-SERIES X-SERIES Please read these instructions carefully and make sure English you understand them before using the machine. ROMANA...
 • Page 2: Symbol Explanation Explicarea Simbolurilor

  SYMBOL EXPLANATION Symbols Sageti ce indica limitarile pentru Arrows which show limits for handle montajul manarelor mounting. ATENTIE! WARNING! The hedge trimmer can Dispozitivul pentru tuns gard viu poate fi be dangerous! periculos. Careless or incorrect use can result in Intotdeauna purtati manusi de protectie ce Utilizare incorecta poate avea ca urmari serious, even fatal injury.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTINUT Husqvarna AB conduce o politica de permanenta List of contents Husqvarna AB has a policy of continuous product dezvoltare a produselor sale si de aceea isi development and therefore reserves the right to modify the rezeva dreptul de modifica proiectul sau aspectul design and appearance of products without prior notice.
 • Page 4: Instructiuni De Siguranta

  SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA ECHIPAMENT DE PROTECTIE Personal protective eqipment The machine’s protective equipment Echipamentul de protectie al masinii IMPORTANT Aceasta sectiune descrie echipamentul de IMPORTANT INFORMATION This section describes the hedge trimmer’s protective equip- # Utilizarea incorecta sau neglijenta a ment, its function and how checks and maintenance are protectie al dispozitivului de tuns gard viu, •...
 • Page 5 SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA TOBA DE SISTEMUL DE AMORTIZARE A VIBRATIILOR 4. Vibration damping system ESAPAMENT The hedge trimmer is The muffler is designed to Dispozitivul de tuns Toba de esapament este equipped with a vibration give the lowest possible noise gard viu este echipat cu destinata sa ofere cel damping system, which is...
 • Page 6: Protective Equipment

  SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA Control, intretinere si service pentru Control, maintenance and service of ATENTIE! WARNING! echipamentele de protectie ale dispozitivului the hedge trimmer’s protective Nu utilizati masina avand parti defecte. Never use a machine with defective safety de tuns gard viu. Echipamentele de sigurante trebuiesc equipment.
 • Page 7 SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA TOBA DE 5. Muffler 7. Blade guard (325HDA55) PROTECTIA CUTITELOR (325 HDA 55) ESAPAMENT • Never use a machine that • Check that the blade guard is not damaged or distorted. # Nu utilizati o masina care # Verificati daca protectia cutitelor nu este deteriorata .
 • Page 8: General Safety Instructions

  Always stop the medicines that can affect your sight, your atunci cand amestecati carburantul engine and let it cool for cu ulei 2 TIMPI HUSQVARNA. judgement or the control of your body. # Folositi echipamentul de protectie a few minutes before # Relocati masina la o distanta de refuelling.
 • Page 9 SAFETY INSTRUCTIONS INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE IN TIMPUL LUCRULUI Safety instructions when Protective instructions while working PENTRU LUCRUL CU DISPOZITIVUL DE TUNS GARD VIU using the hedge trimmer • Always ensure you have a safe and firm working ATENTIE !! WARNING! position.
 • Page 10 SAFETY INSTRUCTIONS Instructiuni de protectie dupa lucru Protective instructions when Schimbare unghiului sistemului de taiere Changing the hedge trimmer angle work is completed (325HE3, 325HE4) # Protectiile pentru transport trebuie sa fie montate pe cutite atunci • The transport guard should always be fitted to the blades •...
 • Page 11: What Is What

  WHAT IS WHAT? 325HE4 325HDA55 What is what on the hedge trimmer? 15. Soc 1. Cutite 1. Blade 15. Choke 16. Pompa Carburnt 2. Orificiu de ungere 2. Grease nipple (3) 16. Fuel pump 17. Carcasa filtrului de aer 3. Angrenaj 3.
 • Page 12: Control, Maintenance And Service Of The Hedge Trimmer's

  ASSEMBLY ASAMBLARE Fitting the hand guard and loop Montarea dispozitivului de taiere Fitting the cutting attachment Montarea protectiei pentru mana si a manerului ( 325HDA; 325 HE3) handle (325HDA55, 325HE3) Lay the hedge trimmer on a Asezati dispozitivul pe o 1.
 • Page 13: Carburant

  Raportul componentelor de amestec este egal cu 1:50 (2%). • Dacã nu existã ulei pentru motorul în doi timpi Gasolin Oil • Öl Benzinã Ulei Benzin HUSQVARNA, acesta poate fi înlocuit cu alt ulei de înaltã Huile • Aceite Essence litri litri Lit. Gasolina calitate pentru motoare în doi timpi, prevãzut pentru...
 • Page 14: Pornire / Oprire

  PORNIREA SI OPRIREA START AND STOP Inspetia inaintea pornirii Control before starting Warm engine MOTORUL CALD IGNITION: • Inspect the working area. Remove objects that can be APRINDERE: Set the stop switch to the thrown. # pozitionati butonul de # verificati zona de lucru si start position.
 • Page 15 • Carburatorul se ajusteazã la un reglaj de bazã în timpul funcöionãrii de probã în fabricã. Acest reglaj este fãcut Produsul Husqvarna a fost proiectat äi construit conform pentru un amestec aer/combustibil mai bogat decît la specificaöiilor de reducure a gazelor toxice. Dupã ce motorul a reglajul optimal äi se va menöine la acest nivel în timpul...
 • Page 16 ÎNTREÖINEREA TEHNICÃ Acul de turaöie înaltã H Acul de turaöie joasã L Acul de turaöie joasã trebuie Acul de turaöie înaltã rotit spre dreapta sau spre influenöeazã puterea, turaöia, stînga pînã ce se atinge temperatura äi consumul de valoarea maximã a turaöiei de combustibil al motorului.
 • Page 17: Muffler

  ÎNTREÖINEREA TEHNICÃ Toba de eäapament Sistemul de rãcire Pentru oböinerea unei mai OBS! mici temperaturi de regim, Unele tobe de eäapament sînt înzestrate cu catalizator. Citiöi motorul este utilat cu sistem capitolul “Date tehnice” pentru a vedea dacã aparatul de rãcire. dumneavoastrã...
 • Page 18: Air Filter

  Stoarceti excesul de ulei in # Folositi unsoarea speciala interiorul pungii inainte de Husqvarna no. 503 98 96-01. monatrea filtrului pe masina. NU FOLOSITI ULEI NORMAL DE MOTOR. ATENTIE Angrenajul nu trebuie sa fie complet umplut cu unsoare.
 • Page 19: Maintenance

  MAINTENANCE INTRETINERE PROGRAM INTRETINERE Maintenance schedule Weekly maintenance Intretinere Saptamanala Intretinerea Zilnica 1. Check the starter, the Below follows some general maintenance instructions. starter cord and the If you need further information please contact your service 1 Verificati starterul, return spring. workshop.
 • Page 20 MAINTENANCE Monthly maintenance INTRETINERE LUNARA 1. Clean the fuel tank. 1 Curatati rezervorul de carburant 2. Clean the carburettor and the area surrounding it. 2 Curatati zona carburatorului si pe acesta 3. Clean the fan wheel and the area around it. 3 Curatati volanta si zona adiacenta ei 4.
 • Page 21: Date Tehnice

  TECHNICAL DATA Technical data 325HDA55 325HE3 325HE4 Engine Cylinder capacity, cu. in/cm 1,50/24,5 1,50/24,5 1,50/24,5 Cylinder bore, inch/mm 1,34/34 1,34/34 1,34/34 Stroke length, inch/mm 1,06/27 1,06/27 1,06/27 Idling speed, rpm 2 700 2 700 2 700 Recommended max. speed, rpm 9 500-10 500 9 500-10 500 9500-10 500...
 • Page 22 Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, tel: +46-36-146500, declare under sole responsibility that the hedge trimmers Husqvarna 325HDA55, 325HE3 and 325HE4 from 2002's serial numbers and onwards (the year is clearly stated in plain text on the type plate with subsequent serial number), are in conformity with the standards or or other normative documents following the provisions in the COUNCIL'S DIRECTIVES: - of June 22, 1998 ”relating to machinery”...
 • Page 23 English –...
 • Page 24 114 01 01-26 ´+H*,¶6r¨ 2002W19...

This manual is also suitable for:

325he3 x series325he4 x series

Table of Contents