Download Print this page

Nederlands - Philips HX6992/03 Manual

Rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

inleiding
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt
profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product
dan op www.philips.com/welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat
gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
-
Houd de oplader en/of de UV-reiniger uit de buurt van water. Plaats
of bewaar deze niet in de buurt van of boven een bad, wasbak,
gootsteen enz. Dompel de oplader en/of de UV-reiniger nooit in water
of een andere vloeistof. Zorg ervoor dat de oplader en/of de UV-
reiniger na het schoonmaken helemaal droog is voordat u deze op het
stopcontact aansluit.
Waarschuwing
-
Het netsnoer kan niet worden vervangen. Dank de oplader en/of de
UV-reiniger af als het netsnoer beschadigd is.
-
Zorg er voor dat u de oplader en/of UV-reiniger vervangt door een
oplader en/of UV-reiniger van het oorspronkelijke type om gevaar te
voorkomen.
-
Gebruik de oplader niet buitenshuis of in de buurt van hete
oppervlakken.
-
Gebruik het apparaat niet langer als het op enige wijze beschadigd
is (opzetborstel, handvat van de tandenborstel, oplader en/of UV-
reiniger). Dit apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker
kunnen worden gerepareerd. Als het apparaat beschadigd is, neem dan
contact op met het Consumer Care Centre in uw land (zie hoofdstuk
'Garantie & service').
-
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of
hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-
Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat
gaan spelen.
-
Gebruik de UV-reiniger niet meer als de UV-lamp blijft branden als het
deurtje open staat. UV-licht kan schade aan ogen en huid veroorzaken.
Houd de UV-reiniger altijd buiten het bereik van kinderen.
let op
-
Maak de opzetborstel, het handvat, de oplader, de opladerkap en/of de
UV-reiniger niet schoon in de vaatwasmachine.
-
Raadpleeg uw tandarts voordat u de tandenborstel gebruikt als u in de
afgelopen 2 maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of
uw tandvlees hebt ondergaan.
-
Neem contact op met uw tandarts als er na het gebruik van deze
tandenborstel ernstige tandvleesbloeding optreedt of als het tandvlees
nog steeds gaat bloeden nadat u het apparaat 1 week hebt gebruikt.

nEDErlanDs

51

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Manuals for Philips HX6992/03