Download  Print this page

Sony PCWA-C300S Quick Start Manual page 14

Wireless lan pc card
Hide thumbs

Advertisement

1
2
3
4
5
6
14
Packa upp ditt Wireless LAN PC Card
Packa upp ditt Wireless LAN PC Card:
Wireless LAN PC Card
CD-ROM (installationsskiva)
Dokumentationspaket
Installation av åtkomstpunkten
Innan du installerar styrrutinen och hjälpprogrammet, se till att din
åtkomstpunkt är konfigurerad och ansluten. Stäng alla Windows
Om ditt operativsystem är antingen Windows
du ha administratörsrättigheter för att installera programvaran.
Sätt i bifogad CD-ROM-skiva
Sätt i den bifogade CD-ROM-skivan. Du kommer uppmanas att välja språk. Nu
startar Easy Installation Wizard. Klicka annars på Setup.exe eller Setup-fil
på CD -ROM-skivan. Bekräfta om du vill fortsätta med installationen och välj
därefter motsvarande typ av drivenhet för CD-ROM. Klicka på External
(extern) om din dator har en öppning för PC Card som du använder för att
ansluta din CD-ROM-drivrutin. Du kommer uppmanas att kopiera Wireless LAN-
broschyren till din lokala hårddisk. Därefter tar du bort CD-ROM drivrutinen
från PC Card-öppningen. Klicka på Main Menu (Huvudmeny) för att starta
installationen. Klicka på Built-in (Inbyggd) om du kan använda CD-ROM
drivrutinen medan Wireless LAN PC Card sitter i öppningen.
Installera styrrutinen och hjälpprogrammet
Klicka på Install driver (Installera drivrutin) på Main Menu (Huvudmenyn)
Du kommer uppmanas att sätta i PC Card. Du behöver inte stänga av datorn
innan du sätter i Wireless LAN PC Card. Skjut in Wireless LAN PC hårt i PC Card-
öppningen på din dator. När du sätter i den håller du den i antennbasen på
båda sidorna. Håll inte kortet i den utstickande delen av antennen eftersom det
kan skada kortet. Klicka på Continue (Fortsätt) för att installera Wireless-
panelen och klicka därefter på Install Utility (Installera programvarans
hjälpprogram).
Starta Wireless-panelen
Se till att styrrutinen och hjälpprogrammet för Wireless-panelen är korrekt
installerade. Klicka på Start, (All) Programs, Wireless LAN, Wireless Panel.
(Starta, (alla) program, Wireless LAN, Wireless-panelen.) För ytterligare
information om hur man använder Wireless-panelen, se online Hjälpfiler.
Installera omgivande anslutningar
Innan du installerar anslutningen för det trådlösa nätverket, skall du se till att
åtkomstpunkten och den dator där Wireless LAN PC Card finns befinner sig
inom 100 meter från varandra (beroende på omgivningen). Sätt på
åtkomstpunkten, starta programvaran och installera din
anslutningskonfiguration innan du börjar. Följ de detaljerade instruktionerna i
medföljande handbok. För detaljerad information om att installera
nätverksanslutningen, om att använda Wireless LAN PC Card, och felsökning, se
bruksanvisningen för Wireless LAN PC Card PCWA-C300S,
Problemlösningsguide och programvarans online hjälpfiler.
Viktigt: Läs säkerhetsföreskrifterna (Safety Regulations Guide) noggrant innan
du använder Access Point.
®
2000 eller Windows
SV
®
program.
®
XP måste

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony PCWA-C300S