Download  Print this page

Sony PCWA-C300S Quick Start Manual page 12

Wireless lan pc card
Hide thumbs

Advertisement

1
2
3
4
5
6
12
Pakke ut Wireless LAN PC Card
Pakk ut Wireless LAN PC Card og kontroller innholdet i boksen:
Wireless LAN PC Card
CD-ROM (installasjons-CD)
Dokumentasjonspakke
Sette opp Access Point
Før du installerer enhetsdriveren og hjelpeprogramvaren, pass på at Access
Point (tilgangspunktet) er konfigurert og tilkoblet. Lukk alle Windows
programmer. Hvis operativsystemet ditt er enten Windows
®
Window
XP må du ha rettigheter som administrator for å installere
programvaren.
Sette inn CD-ROM som følger med
Sett inn CD-ROM som følger med Du vil bli bedt om å velge språk. Easy
Installation Wizard starter. Du kan også klikke på filen Setup.exe eller Setup
på CD-ROM. Bekreft om du vil fortsette med installasjonen og velg tilsvarende
type CD-ROM-stasjon. Klikk External (Ekstern) hvis PC-en har ett PC-kortspor
som du bruker til å koble opp CD-ROM-stasjonen. Du vil bli bedt om å kopiere
mappen Wireless LAN til den lokale harddisken. Deretter fjerner du CD-ROM-
stasjonen fra PC-kortsporet. Klikk Main Menu (Hovedmeny) for å starte
installasjonen. Klikk Built-in (Innebygd) hvis du kan bruke CD-ROM-stasjonen
samtidig som Wireless LAN PC Card er satt inn.
Installere enhetsdriveren og hjelpeprogramvaren
Klikk Install driver (Installer driver) i Main Menu (Hovedmeny). Du vil bli bedt
om å sette inn PC-kortet. Du trenger ikke slå av PC-en før du setter inn Wireless
LAN PC Card. Sett Wireless LAN PC Card godt inn i PC-ens PC-kortspor. Når du
setter kortet inn, skal det holdes i antennesokkelen på begge sider. Hold ikke
kortet i den delen av antennen som stikker du, da det kan skade kortet. Klikk
Continue (Fortsett) for å installere Wireless Panel (trådløs panel), klikk
deretter Install Utility (Installer hjelpeprogramvare) og følg instruksjonene på
skjermen.
Starte Wireless Panel
Pass på at enhetsdriveren og hjelpeprogramvaren Wireless Panel er installert
riktig. Klikk Start, (Alle) programmer, Wireless LAN, Wireless Panel. Se
programvarens online-hjelpefiler for mer informasjon om bruk av Wireless
Panel.
Sette opp tilkoblingsmiljøet
Før du setter opp den trådløse nettverkskoblingen, kontrollerer du at Access
Point og datamaskinen med innsatt Wireless LAN PC Card er innen 100 meters
avstand fra hverandre (avhengig av miljøet). Slå på Access Point, start opp
programvaren og gjør dine innstillinger for tilkoblingskonfigurasjonen før du
begynner, ved hjelp av de detaljerte instruksjonene i den medfølgende
dokumentasjonen. Se bruksanvisningen for Wireless LAN PC Card PCWA-C300S,
Feilsøkingsveiledning og programvarens online-hjelpefiler for detaljert
informasjon om oppsett av nettverkskobling, bruk av Wireless LAN PC Card, og
problemløsing.
Viktig: Les sikkerhetsforskriftene (Safety Regulations Guide) nøye før bruk.
NO
®
-
®
2000 eller

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony PCWA-C300S