Download  Print this page

Sony PCWA-C300S Quick Start Manual page 6

Wireless lan pc card
Hide thumbs

Advertisement

1
2
3
4
5
6
6
Uw Wireless LAN PC Card uitpakken
Haal uw Wireless LAN PC Card uit zijn verpakking en controleer de
volledige inhoud van de doos:
Wireless LAN PC Card
CD-ROM (installatieschijf)
Documentatiepakket
Het Access Point instellen
Alvorens het stuurprogramma en de software te installeren, dient u ervoor te
zorgen dat uw Access Point is geconfigureerd en aangesloten. Sluit alle
®
Windows
programma's. U moet beheerrechten hebben om de software te
installeren, indien uw besturingsprogramma Windows
De bijgeleverde CD-ROM plaatsen
Plaats de bijgeleverde CD-ROM. Vervolgens wordt u gevraagd een taal te
selecteren. De Easy Installation Wizard wordt opgestart. U kunt ook op
Setup.exe of het Setup-bestand klikken op de CD-ROM. Bevestig of u wilt
doorgaan met de installatie en selecteer het overeenkomstig type CD-ROM-
drive. Klik op External (Extern) indien uw computer een PC Card-slot heeft
waarop u uw CD-ROM-drive op aansluit. U zal gevraagd worden uw Wireless
LAN-map te kopiëren naar uw lokale harde schijf. Verwijder vervolgens de CD-
ROM-drive van het PC Card-slot. Klik op Main Menu (Hoofdmenu) om de
installatie te starten. Klik op Built-in (Intern) indien uw CD-ROM-drive gebruikt
kan worden terwijl de Wireless PC Card aanwezig is.
Het stuurprogramma en de software installeren
Klik in Main Menu (Hoofdmenu) op Install driver (Stuurprogramma
installeren). Vervolgens wordt u gevraagd de PC Card in te steken. U dient uw
computer niet uit te schakelen alvorens de Wireless LAN PC Card in te steken.
Steek de Wireless LAN PC Card stevig in het PC Card-slot van uw computer.
Houd de antennebasis stevig vast aan beide kanten tijdens het insteken. Houd
de kaart niet vast bij het uitstekende uiteinde van de antenne. Dit kan de kaart
beschadigen. Klik op Continue (Doorgaan) om Wireless Panel te installeren en
klik vervolgens op Install Utility (Software installeren) en volg de instructies
op het scherm op.
Wireless Panel starten
Zorg ervoor dat het stuurprogramma en de software van Wireless Panel juist
zijn geïnstalleerd. Klik op Start, (All) Programs, Wireless LAN, Wireless
Panel (Start, (Alle) programma's, Wireless LAN, Wireless Panel). Raadpleeg de
on line Help voor meer informatie over het gebruik van Wireless Panel.
De omgevingsaansluiting instellen
Zorg ervoor dat het Access Point en de computer met de Wireless LAN PC Card
zich binnen 100 meter van elkaar bevinden (afhankelijk van de omgeving),
alvorens de draadloze netwerkaansluiting in te stellen. Schakel het Access Point
aan, start de software en stel uw aansluitingsconfiguratie in alvorens te
beginnen. Volg hierbij de gedetailleerde instructies in de bijgesloten
documentatie. Raadpleeg de Wireless LAN PC Card PCWA-C300S Operating
Instructions, Troubleshooting Guide en de on line Help-bestanden voor meer
informatie over het instellen van de netwerkaansluiting, het gebruik van de
Wireless LAN PC Card en oplossen van problemen.
Belangrijk: Lees de veiligheidsvoorschriften (Safety Regulations Guide)
aandachtig alvorens de PC Card te gebruiken.
NL
®
2000 of XP is.

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony PCWA-C300S