Download  Print this page

Sony PCWA-C300S Quick Start Manual page 10

Wireless lan pc card
Hide thumbs

Advertisement

1
2
3
4
5
6
10
Udpakning af dit PC-kort til trådløst LAN
Pak dit PC-kort til trådløst LAN ud og kontrollér hele kassens indhold:
PC-kort til trådløst LAN
CD-ROM (installationsdisc)
Dokumentationspakke
Installation af Access Point
Før du installerer enhedsdriveren og programmet, skal du kontrollere, at Access
Point er konfigureret og tilsluttet. Luk alle Windows
anvender enten Windows
du have administratorrettigheder for at kunne installere programmet.
Indsættelse af den medfølgende cd-rom
Indsæt den medfølgende cd-rom. Du bliver nu bedt om at vælge sprog. Guiden
Easy Installation (Hurtig installation) starter. Hvis guiden ikke starter, skal du
klikke på filen Setup.exe eller Setup på cd-rom'en. Fortsæt derefter
installationen, og vælg det korrekte cd-rom-drev. Klik på External (Ekstern),
hvis du har tilsluttet cd-rom-drevet på den kortplads, der er beregnet til pc-
kortet. Du bliver nu bedt om at flytte mappen med det trådløse LAN-netværk
over på den lokale harddisk. Fjern derefter cd-rom-drevet fra pc-kortpladsen.
Klik på Main Menu (Hovedmenu) for at starte installationen.
Klik på Built-in (Indbygget), hvis du vil bruge cd-rom-drevet, mens pc-kortet til
trådløst LAN-netværk er isat.
Installation af enhedsdriver og program
Klik på Install driver (Installer driver) under Main Menu (Hovedmenue). Du
bliver nu bedt om at indsætte pc-kortet. Det er ikke nødvendigt at slukke for
computeren, før du indsætter pc-kortet. Monter forsigtigt pc-kortet på pc-
kortpladsen i computeren. Hold kortet i antennesoklen på begge sider, mens
du sætter det ind. Hold ikke i antennens udragende del, da det kan beskadige
kortet. Klik på Continue (Fortsæt) for at installere Wireless Panel, klik derefter
på Install Utility (Installer program), og følg vejledningerne på skærmen.
Start Wireless Panel
Kontrollér, at enhedsdriveren og programmet Wireless Panel Utility er
installeret korrekt. Klik på Start, (All) Programs ((Alle) programmer),
Wireless LAN (Trådløst LAN-netværk), Wireless Panel. Du kan finde derligere
oplysninger om brug af Wireless Panel i online-hjælpefilerne.
Opsætning af tilslutningsmiljøet
Før du indstiller den trådløse kommunikation, skal du sørge for, at der ikke er
længere end 100 meter mellem Access Point og computeren med pc-kortet til
det trådløse netværk (afhængigt af omgivelserne). Tænd for Access Point, start
programmet, og foretag tilslutningskonfigurationen inden du starter. Følg den
detaljerede vejledning i den medfølgende dokumentation. Du kan finde
yderligere oplysninger om opsætning af netværksforbindelsen med pc-kortet
til trådløst LAN-netværk samt fejlfinding i brugervejledningen og
fejlfindingsvejledningen til pc-kortet PCWA-C300S samt i online-hjælpefilerne
i programmet.
Vigtigt: Læs Sikkerhedsoplysningerne (Safety Regulations Guide) omhyggeligt
igennem inden brug.
®
2000 eller Windows
®
-programmer. Hvis du
®
XP som operativsystem, skal
DA

Advertisement

loading

  Related Manuals for Sony PCWA-C300S