Miele A 300/2 Operating Instructions Manual

Miele A 300/2 Operating Instructions Manual

Injector modules
Hide thumbs Also See for A 300/2:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 41

Quick Links

A 300/2
,
A 301/4
,
A 302/2
,
cs
Návod k obsluze Injektorové moduly
da
Brugsanvisning Injektormoduler
en
Operating instructions Injector modules
fi
Käyttöohje Suorasuihkumoduulit
hu
Használati útmutató Injektormodulok
no
Bruksanvisning injektormoduler
pl
Instrukcja użytkowania Moduł iniekcyjny
ro
Instrucțiuni de utilizare Module de injecție
sk
Návod na použitie Injektorové moduly
sv
Bruksanvisning Injektormoduler
A 300/3
,
A 301/5
,
A 302/3
M.-Nr. 10 318 180

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Miele A 300/2

 • Page 1 A 300/2 A 300/3 A 301/4 A 301/5 A 302/2 A 302/3 Návod k obsluze Injektorové moduly Brugsanvisning Injektormoduler Operating instructions Injector modules Käyttöohje Suorasuihkumoduulit Használati útmutató Injektormodulok Bruksanvisning injektormoduler Instrukcja użytkowania Moduł iniekcyjny Instrucțiuni de utilizare Module de injecție Návod na použitie Injektorové moduly Bruksanvisning Injektormoduler M.-Nr.
 • Page 2 cs ............................da ............................23 en ............................42 fi ............................61 hu ............................80 no ............................99 pl ............................118 ro ............................137 sk ............................156 sv ............................175...
 • Page 3: Table Of Contents

  Používání ke stanovenému účelu.................. 5 Součásti dodávky ........................ 6 A 300/2 ..........................6 A 300/3 ..........................6 Komponenty k dokoupení pro A 300/2 a A 300/3..............7 A 301/4 ..........................8 A 301/5 ..........................8 Komponenty k dokoupení pro A 301/4 a A 301/5..............9 A 302/2 ..........................
 • Page 4: Upozornění K Návodu

  Výrazy zobrazené na displeji se vyznačují zvláštním typem písma na- podobujícím písmo na zobrazovačích. Příklad: Nastavení  Menu Dotazy a technické problémy Při dotazech nebo technických problémech se prosím obracejte na Miele. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně návodu k obsluze svého mycího a dezinfekčního automatu nebo na www.miele.com/professional.
 • Page 5: Používání Ke Stanovenému Účelu

  Injektorové moduly A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 a A 302/3 jsou určeny pro přípravu laboratorního skla s úzkým hrdlem. Moduly lze nasadit do těchto košů: –...
 • Page 6: Součásti Dodávky

  - Součásti dodávky A 300/2 – Injektorový modul, výška 73 mm, šířka 133 mm, hloubka 475 mm. A 300/3 – Injektorový modul, výška 73 mm, šířka 133 mm, hloubka 475 mm. Obsah dodávky – 4 x A 840, injektorová tryska s plastovou opěrou, pro myté předmě- ty s velikostí otvoru od 12 do 85 mm, délka 130 mm, Ø 6 mm –...
 • Page 7: Komponenty K Dokoupení Pro A 300/2 A A 300/3

  Různé průměry ovšem mají vliv na mycí tlak a tím na čisticí výkon. Pokud chcete používat trysky s různými průměry, poraďte se pří- padně se servisní službou. – A 860, mřížkový držák s vystřeďovacími držáky pro moduly A 300/2 a A 300/3 Další komponenty jsou k dostání na přání u Miele.
 • Page 8 cs - Součásti dodávky A 301/4 – Injektorový modul, výška 73 mm, šířka 173 mm, hloubka 475 mm. A 301/5 – Injektorový modul, výška 73 mm, šířka 173 mm, hloubka 475 mm. Obsah dodávky – 9 x A 842, injektorová tryska s plastovou opěrou, pro myté předmě- ty s velikostí otvoru od 10 do 70 mm, délka 90 mm, Ø 4 mm –...
 • Page 9: Komponenty K Dokoupení Pro A 301/4 A A 301/5

  Mřížkovým držákem A 861 lze dodatečně vybavit jen moduly, které se používají výhradně ve spodním koši A 150. – SD-B, injektorová tryska pro butyrometry, délka 140 mm, Ø 4 mm plus navařená plochá tryska, délka 100 mm, Ø 1,5 mm Další komponenty jsou k dostání na přání u Miele.
 • Page 10 cs - Součásti dodávky A 302/2 – Injektorový modul, výška 73 mm, šířka 195 mm, hloubka 475 mm. A 302/3 – Injektorový modul, výška 73 mm, šířka 195 mm, hloubka 475 mm. Obsah dodávky – 16 x A 844, injektorová tryska s plastovou opěrou, pro myté předměty s velikostí otvoru od 6 do 55 mm, délka 80 mm, Ø 2,5 mm –...
 • Page 11: Komponenty K Dokoupení Pro A 302/2 A A 302/3

  Pokud chcete používat trysky s různými průměry, poraďte se pří- padně se servisní službou. – A 862, povlakovaný mřížkový držák pro moduly A 302/2 a A 302/3 Další komponenty jsou k dostání na přání u Miele. Likvidace obalového materiálu Obal chrání před poškozením během přepravy. Obalové materiály byly zvoleny s přihlédnutím k aspektům ochrany životního prostředí...
 • Page 12: Bezpečnostní Pokyny A Varovná Upozornění

   Modul je schválený výhradně pro oblasti použití uvedené v tomto návodu k obsluze v kapitole „Technika používání“. Komponenty, jako jsou např. trysky, smí být nahrazeny jen komponenty Miele nebo ori- ginálními náhradními díly výrobce.  Před prvním použitím musí být nové mycí koše omyty v mycím au- tomatu bez předmětů...
 • Page 13: Montáž

  cs - Montáž Injektorové trysky Potřebné nářadí: – plochý klíč, velikost klíče 9 mm (SW 9) Zašroubování in- jektorových try- Zvedněte dosed na injektorové trysce a zašroubujte trysku na poža-  dované pozici . Utáhněte trysku plochým klíčem .  Zasouvejte dosed dolů, dokud nedosedne na rozvodu vody . ...
 • Page 14: Přídržná Mřížka

  cs - Montáž Přídržná mřížka Pro přípravu zvláště choulostivých mytých předmětů je možné namontovat doplňkovou přídržnou mřížku. Ta brání dotyku, když mycí mechanika pohybuje mytými předměty. Přídržné mřížky jsou přizpůsobeny velikosti modulů a lze je kdykoli dovybavit.  Netahejte za přídržné mřížky ani za ně moduly nezvedejte. Mohly by se poškodit myté...
 • Page 15: Technika Používání

  cs - Technika používání Injektorové moduly  Do košů dávejte vždy jen prázdné moduly bez předmětů k mytí. Před každým naplněním zkontrolujte správnou aretaci. Moduly musí být před vyjmutím úplně vyprázdněny. Při nasazování nebo vyjímání osazených modulů se mohou poško- dit myté předměty a např. v případě rozbití skla vést k poranění. Nasazení...
 • Page 16: Příklady Osazení

  Erlenmeyerovy odměrné baň- předmětů lahve baňky A 300/2 a A 300/3 Moduly A 300/2 a A 300/3 mají vždy 8 pozic pro mytí předmětů. Mo- duly jsou koncipovány pro myté předměty s objemem 200 ml až 1000 ml. kapacita objem laboratorní kulaté baň- Erlenmeye- odměrné...
 • Page 17: Butyrometry

  cs - Technika používání Butyrometry Pro přípravu butyrometrů se doporučují moduly A 301/4 nebo A 301/5. Moduly k tomu musí být vybaveny tryskami SD-B pro přípravu butyrometrů. Z důvodu výšky trysek se modul může používat jen ve spodním koši A 150. Současné použití horního koše není možné. A 302/2 a A 302/3 Moduly A 302/2 a A 302/3 mají...
 • Page 18: Uložení Předmětů K Mytí

  cs - Technika používání Uložení předmětů k mytí Pro přípravu je optimální určitý odstup mezi sousedními mytými předměty. Pro přípravu zvláště choulostivých mytých předmětů je možné namontovat doplňkový mřížkový držák. Tím se zabrání dotyku, když mycí mechanika pohybuje mytými předměty. Pokud uložíte bachraté předměty k mytí na sousedních pozicích mo- dulu, může docházet k dotykům.
 • Page 19 cs - Technika používání  Poškození mytých předmětů. Okraj mytého předmětu má dosedat celou plochou na dosedu in- jektorové trysky. Pokud se myté předměty na sousedních tryskách vytlačují, může dojít během přípravy k poškození v místě dotyku, například vzniknou škrábance nebo praskne sklo. Použijte: –...
 • Page 20 cs - Technika používání Špička trysky je dimenzována tak, aby během přípravy mohla dose- dat na skleněné dno. Tvar ochranné krytky zajišťuje, že během pří- pravy může vytékat voda z trysky.  Poškození mytých předmětů. Při časté přípravě může docházet k poškození místa dosedání na horní...
 • Page 21: Při Plnění A Před Každým Spuštěním Programu Zkontrolujte

  cs - Technika používání Při plnění a před každým spuštěním programu zkont- rolujte: – Jsou pevně zašroubovaná mycí zařízení jako např. mycí pouzdra a trysky?  Aby byl pro všechna mycí zařízení k dispozici dostatečně stan- dardizovaný mycí tlak, musí být všechny šroubovací nástavce opatřeny tryskami, adaptéry, mycími pouzdry nebo zaslepovacími šrouby.
 • Page 22 Medfølgende udstyr ...................... 25 A 300/2 ..........................25 A 300/3 ..........................25 Komponenter, der kan købes som ekstraudstyr til A 300/2 og A 300/3 ......26 A 301/4 ..........................27 A 301/5 ..........................27 Komponenter, der kan købes som ekstraudstyr til A 301/4 og A 301/5 ......28 A 302/2 ..........................
 • Page 23: Vejledning Til Brugsanvisningen

  Udtryk, der forekommer i displayet, er vist med en fremhævet skriftty- pe, der er magen til skriften i displayet. Eksempel: Menuen Indstillinger  Spørgsmål og tekniske problemer Kontakt venligst Miele ved spørgsmål eller tekniske problemer. Kon- taktinformationer står på bagsiden af brugsanvisningen til rengørings- maskinen eller på www.miele.com/professional.
 • Page 24: Retningslinjer Vedrørende Brugen

  -utensili- Injektormodulerne A 300/2 A 300/3 A 301/4 A 301/5 A 302/2 og A 302/3, er beregnet til genbehandling af laboratorieglas med smal hals.
 • Page 25: Medfølgende Udstyr

  - Medfølgende udstyr A 300/2 – Injektormodul, højde 73 mm, bredde 133 mm, dybde 475 mm. A 300/3 – Injektormodul, højde 73 mm, bredde 133 mm, dybde 475 mm. Medfølger ved – 4 x A 840, injektordyse med plaststøtte, til utensilier med en åb- levering ningsvidde på...
 • Page 26: Komponenter, Der Kan Købes Som Ekstraudstyr Til A 300/2 Og A 300/3

  De forskellige diametre har indflydelse på skylletrykket og dermed rengøringseffekten. Kontakt Miele Service, hvis der skal anvendes dyser med forskel- lige diametre. – A 860, holdegitter med centreringer til modulerne A 300/2 og A 300/3 Yderligere komponenter kan fås som ekstraudstyr hos Miele.
 • Page 27 da - Medfølgende udstyr A 301/4 – Injektormodul, højde 73 mm, bredde 173 mm, dybde 475 mm. A 301/5 – Injektormodul, højde 73 mm, bredde 173 mm, dybde 475 mm. Medfølger ved – 9 x A 842, injektordyse med plaststøtte, til utensilier med en åb- levering ningsvidde på...
 • Page 28: Komponenter, Der Kan Købes Som Ekstraudstyr Til A 301/4 Og A 301/5

  Efter behov kan der monteres dyser på modulerne med forskellige diametre. De forskellige diametre har indflydelse på skylletrykket og dermed rengøringseffekten. Kontakt Miele Service, hvis der skal anvendes dyser med forskel- lige diametre. – A 861, holdegitter med centreringer til modulerne A 301/4 og A 301/5 Holdegitteret A 861 kan kun bruges som ekstraudstyr til moduler, der udelukkende anvendes i underkurven A 150.
 • Page 29 da - Medfølgende udstyr A 302/2 – Injektormodul, højde 73 mm, bredde 195 mm, dybde 475 mm. A 302/3 – Injektormodul, højde 73 mm, bredde 195 mm, dybde 475 mm. Medfølger ved – 16 x A 844, injektordyse med plaststøtte, til utensilier med en åb- levering ningsvidde på...
 • Page 30: Komponenter, Der Kan Købes Som Ekstraudstyr Til A 302/2 Og A 302/3

  De forskellige diametre har indflydelse på skylletrykket og dermed rengøringseffekten. Kontakt Miele Service, hvis der skal anvendes dyser med forskel- lige diametre. – A 862, holdegitter med udstyr til modulerne A 302/2 og A 302/3 Yderligere komponenter kan fås som ekstraudstyr hos Miele.
 • Page 31: Råd Om Sikkerhed Og Advarsler

   Modulet må kun anvendes til de formål, der er nævnt i afsnittet An- vendelsesteknik i denne brugsanvisning. Komponenter, som fx dyser må kun erstattes af Miele komponenter eller originale reservedele fra producenten.  Inden første brug skal nye moduler/vogne/kurve/indsatser skylles i rengøringsmaskinen uden utensilier.
 • Page 32: Montering

  da - Montering Injektordyser Nødvendigt – Skruenøgle, nøglevidde 9 mm (SW 9) værktøj: Injektordyser skrues i Løft injektordysens holder, og skru dysen i den ønskede position .  Stram injektordysen med skruenøgle .  Skub holderen nedad, indtil den slutter til på vandføringen . ...
 • Page 33: Holdegitter

  da - Montering Holdegitter Ved genbehandling af særligt sarte utensilier kan der monteres et ekstra holdegitter. Dette forhindrer, at utensilierne berører hinanden under genbehandlingsprocessen. Holdegitter er afstemt efter modulernes størrelse og kan altid efter- monteres.  Træk ikke i holdegitrene, og løft ikke modulerne i holdegitrene. Utensilierne kan blive beskadiget, eller holdegitteret kan løsne sig fra modulerne.
 • Page 34: Anvendelsesteknik

  da - Anvendelsesteknik Injektormoduler  Sæt altid kun tomme moduler uden utensilier i kurvene. Kontrol- ler, at modulerne er rigtigt fastlåst, inden de fyldes. Modulerne skal være helt tømt, inden de tages ud. Ved isætning og udtagning af fyldte moduler kan utensilierne blive beskadiget og evt.
 • Page 35: Fyldningseksempler

  Rundkolber Erlenmeyer- Målekolber sker kolber A 300/2 og Modulerne A 300/2 og A 300/3 har hhv. 8 positioner til genbehandling A 300/3 af utensilier. Modulerne er beregnet til utensilier med en volumen på 200 ml til 1000 ml. Kapacitet Volumen...
 • Page 36: Butyrometer

  da - Anvendelsesteknik Butyrometer Til genbehandling af butyrometre anbefales modulerne A 301/4 eller A 301/5. Modulerne skal da være udstyret med dyser SD-B til genbehandling af burytometre. På grund af dysernes højde kan modulet kun anbringes i underkurven A 150. Det er ikke muligt at anvende en overkurv samtidig. A 302/2 og Modulerne A 302/2 og A 302/3 har hhv.
 • Page 37: Utensilierne Placeres

  da - Anvendelsesteknik Utensilierne placeres Ved genbehandling skal der være en afstand til utensilierne ved siden Ved genbehandling af særligt sarte utensilier kan der monteres et ekstra holdegitter. Det forhindrer, at utensilierne berører hinanden under genbehandlingsprocessen. Når der står løgformede utensilier ved siden af hinanden i modulet, kan de berøre hinanden.
 • Page 38 da - Anvendelsesteknik  Skader på utensilierne Kanten på utensiliet skal støtte på hele overfladen på injektordy- sens holder. Hvis utensilierne på dyser, der sidder ved siden af hin- anden, berører hinanden under genbehandlingen, kan der på kon- taktstedet opstå beskadigelser, fx ridser eller brud. Vælg:–...
 • Page 39 da - Anvendelsesteknik Spidsen på dysen er beregnet til at kunne ramme mod glasbunden under genbehandlingen. Beskyttelseskappens udformning sikrer, at vandet kan løbe ud af dysen under genbehandlingen.  Skader på utensilierne Ved hyppig genbehandling kan der opstå skader på berøringsste- derne på...
 • Page 40: Kontroller Ved Hver Fyldning Og Inden Hver Programstart

  da - Anvendelsesteknik Kontroller ved hver fyldning og inden hver programstart: – Er skylleanordningerne, fx hylstre og dyser, skruet godt fast?  For at sikre et ensartet spuletryk for alle skylleanordninger skal alle skruetilslutninger være forsynet med dyser, adaptere, hylstre eller blindskruer.
 • Page 41 Intended use ........................ 43 Items supplied ........................ 44 A 300/2 ..........................44 A 300/3 ..........................44 Additional components for A 300/2 and A 300/3..............45 A 301/4 ..........................46 A 301/5 ..........................46 Additional components for A 301/4 and A 301/5..............47 A 302/2 ..........................
 • Page 42: Notes About These Instructions

  Example: Settings  menu. Queries and technical problems In the event of queries or technical problems, please contact Miele. Contact details can be found at the end of the operating instructions for your cleaning machine or at www.miele.com/professional.
 • Page 43: Intended Use

  The A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 and A 302/3 injector modules are suitable for reprocessing narrow-necked laboratory glassware.
 • Page 44: Items Supplied

  - Items supplied A 300/2 – Injector module, height 73 mm, width 133 mm, depth 475 mm. A 300/3 – Injector module, height 73 mm, width 133 mm, depth 475 mm. Items supplied – 4 x A 840, injector nozzle with plastic support, for load items with an opening width of 12 to 85 mm, length 130 mm, Ø 6 mm –...
 • Page 45: Additional Components For A 300/2 And A 300/3

  Please speak to the Miele Customer Service Department if you wish to use nozzles with different diameters. – A 860, holding rack with centring aids for the A 300/2 and A 300/3 modules Further components are available from Miele as optional extras.
 • Page 46 en - Items supplied A 301/4 – Injector module, height 73 mm, width 173 mm, depth 475 mm. A 301/5 – Injector module, height 73 mm, width 173 mm, depth 475 mm. Items supplied – 9 x A 842, injector nozzle with plastic support, for load items with an opening width of 10 to 70 mm, length 90 mm, Ø 4 mm –...
 • Page 47: Additional Components For A 301/4 And A 301/5

  However, the different diameters will affect the wash pressure and hence the cleaning performance. Please speak to the Miele Customer Service Department if you wish to use nozzles with different diameters. – A 861, holding rack with centring aids for the A 301/4 and A 301/5 modules...
 • Page 48 en - Items supplied A 302/2 – Injector module, height 73 mm, width 195 mm, depth 475 mm. A 302/3 – Injector module, height 73 mm, width 195 mm, depth 475 mm. Items supplied – 16 x A 844, injector nozzle with plastic support, for load items with an opening width of 6 to 55 mm, length 80 mm, Ø 2.5 mm –...
 • Page 49: Additional Components For A 302/2 And A 302/3

  However, the different diameters will affect the wash pressure and hence the cleaning performance. Please speak to the Miele Customer Service Department if you wish to use nozzles with different diameters. – A 862, holding rack with coating for the A 302/2 and A 302/3 modules...
 • Page 50: Warning And Safety Instructions

   The module is approved solely for the applications specified in the “Areas of application” chapter of these operating instructions. Com- ponents such as nozzles may only be replaced with Miele compon- ents or genuine original spare parts.  New load carriers must be cleaned in the washer-disinfector without a load prior to first use.
 • Page 51: Installation

  en - Installation Injector nozzles Tools required: – 9 mm Spanner (WAF 9) Screwing in in- jector nozzles Lift up the injector nozzle support and screw the nozzle into the re-  quired position . Use the spanner to tighten the injector nozzle . ...
 • Page 52: Holding Rack

  en - Installation Holding rack An additional holding rack can be mounted when reprocessing partic- ularly fragile load items. This prevents them from touching each other if they are moved by the force of water during reprocessing. The holding racks are tailored to the size of the modules and can be retrofitted at any time.
 • Page 53: Areas Of Application

  en - Areas of application Injector modules  Only place empty, unloaded modules in baskets. Check that they are correctly engaged before loading them. Modules must be completely emptied before taking them out. Placing loaded modules in baskets or removing them can cause damage to the wash load and cause injury should glassware be broken.
 • Page 54: Sample Loads

  Erlenmeyer Measuring flasks flasks flasks A 300/2 and The A 300/2 and A 300/3 modules each have 8 positions for repro- A 300/3 cessing load items. The modules are designed for load items with a volume from 200 ml to 1000 ml. Capacity Volume...
 • Page 55: Butyrometers

  en - Areas of application Butyrometers The A 301/4 or A 301/5 modules are recommended for reprocessing butyrometers. The modules must be equipped with the SD-B nozzles for repro- cessing butyrometers. Due to the height of the nozzles, the module may only be used in the A 150 lower basket.
 • Page 56: Preparing The Load

  en - Areas of application Preparing the load Ideally, a gap should be left between neighbouring items when they are reprocessed. An additional frame can be mounted when reprocessing particularly fragile items. This prevents them from touching each other if they are moved by the force of water during reprocessing.
 • Page 57 en - Areas of application  Damage to the items. The rims of the items should rest fully on the support of the injector nozzle. If items dislodge neighbouring nozzles, damage can occur during reprocessing, for example, the items may become scratched or the glass may break.
 • Page 58 en - Areas of application The tip of the nozzle is designed so that it can touch the bottom of a piece of glassware during reprocessing. The shape of the protective cap ensures that water can flow out of the nozzle during repro- cessing.
 • Page 59: Before Loading The Machine And Before Starting A Programme

  en - Areas of application Before loading the machine and before starting a programme – Check that fittings such as irrigation sleeves and injector nozzles are securely screwed into position.  Make sure that all screw connectors are fitted with injector nozzles, adapters, irrigation sleeves or blind stoppers to ensure that all fittings in use are supplied with sufficient standardised pressure.
 • Page 60 Vakiovarusteet ........................ 63 A 300/2 ..........................63 A 300/3 ..........................63 Erikseen ostettavat komponentit moduuleihin A 300/2 ja A 300/3 ........64 A 301/4 ..........................65 A 301/5 ..........................65 Erikseen ostettavat komponentit moduuleihin A 301/4 ja A 301/5 ........66 A 302/2 ..........................
 • Page 61: Ohjeita Käyttöohjeen Lukemiseen

  Tiedot, jotka liittyvät koneen näyttöruudussa näkyviin teksteihin, on esitetty näyttöruudun kirjasintyyliä jäljittelevällä kirjoituksella. Esimerkki: Valikko Asetukset  Kysymykset ja tekniset ongelmat Jos sinulla on kysyttävää tai teknisiä ongelmia, ota yhteyttä Mieleen. Yhteystiedot löydät pesu- ja desinfiointikoneen käyttöohjeen takasi- vulta tai osoitteesta www.miele.com/professional.
 • Page 62: Määräystenmukainen Käyttö

  -välineiden käsittelyyn tarkoitetussa pesu- ja desinfiointiko- neessa. Noudata pesu- ja desinfiointikoneen käyttöohjetta sekä labo- ratoriolasitavaran ja laboratoriovälineiden valmistajien ohjeita. Suorasuihkumoduulit A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 ja A 302/3 on tarkoitettu kapeakaulaisille laboratoriolaseille. Moduulit voi asettaa seuraaviin koreihin: –...
 • Page 63 - Vakiovarusteet A 300/2 – Suorasuihkumoduuli, korkeus 73 mm, leveys 133 mm, sy- vyys 475 mm. A 300/3 – Suorasuihkumoduuli, korkeus 73 mm, leveys 133 mm, sy- vyys 475 mm. Toimituksen – 4 x A 840, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineille, sisältö joiden suun halkaisija on 12–85 mm, pituus 130 mm, Ø 6 mm – 4 x A 841, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineille,...
 • Page 64: Erikseen Ostettavat Komponentit Moduuleihin A 300/2 Ja A 300/3

  Moduuleihin voidaan tarpeen mukaan asentaa halkaisijaltaan eri- suuruisia suuttimia. Halkaisijan koko vaikuttaa pesupaineeseen ja siten myös pesute- hoon. Kysy tarvittaessa neuvoa asiakaspalvelusta, jos haluat käyttää hal- kaisijaltaan erisuuruisia suuttimia. – A 860, keskittimillä varustettu tukiritilä moduuleihin A 300/2 ja A 300/3 Muita osia tilattavissa lisävarusteena Mieleltä.
 • Page 65 fi - Vakiovarusteet A 301/4 – Suorasuihkumoduuli, korkeus 73 mm, leveys 173 mm, sy- vyys 475 mm. A 301/5 – Suorasuihkumoduuli, korkeus 73 mm, leveys 173 mm, sy- vyys 475 mm. Toimituksen – 9 x A 842, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineille, sisältö joiden suun halkaisija on 10–70 mm, pituus 90 mm, Ø 4 mm – 9 x A 843, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineille, joiden suun halkaisija on 10–70 mm, pituus 185 mm, Ø 4 mm...
 • Page 66: Erikseen Ostettavat Komponentit Moduuleihin A 301/4 Ja A 301/5

  fi - Vakiovarusteet Erikseen ostettavat komponentit moduuleihin A 301/4 ja A 301/5 – A 802, huuhtelusuutin luukkuannostinta varten – A 842, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineille, joi- den suun halkaisija on 10–70 mm, pituus 90 mm, Ø 4 mm – A 843, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineille, joi- den suun halkaisija on 10–70 mm, pituus 185 mm, Ø 4 mm Moduuleihin voidaan tarpeen mukaan asentaa halkaisijaltaan eri- suuruisia suuttimia.
 • Page 67 fi - Vakiovarusteet A 302/2 – Suorasuihkumoduuli, korkeus 73 mm, leveys 195 mm, sy- vyys 475 mm. A 302/3 – Suorasuihkumoduuli, korkeus 73 mm, leveys 195 mm, sy- vyys 475 mm. Toimituksen – 16 x A 844, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineil- sisältö le, joiden suun halkaisija on 6–55 mm, pituus 80 mm, Ø 2,5 mm – 16 x A 845, suorasuihkusuutin, jossa muovituki, tarkoitettu välineil- le, joiden suun halkaisija on 6–55 mm, pituus 125 mm, Ø 2,5 mm...
 • Page 68: Erikseen Ostettavat Komponentit Moduuleihin A 302/2 Ja A 302/3

  Pakkaus suojaa tuotetta vaurioilta kuljetuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu luonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön soveltuvista mate- riaaleista. Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon, säästät raaka-aineita ja vä- hennät syntyvien jätteiden Määrää. Miele Kauppiaasi huolehtii yleensä kuljetuspakkauksen talteenotosta. Voit myös itse palauttaa materiaalit kierrätykseen.
 • Page 69: Tärkeitä Turvallisuusohjeita

  fi - Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin alat käyttää moduulia. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja mo- duulin rikkoutumisen. Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti.  Lue ehdottomasti myös pesu- ja desinfiointikoneen käyttöohje – erityisesti kohta “Tärkeitä turvallisuusohjeita”.  Moduuli on tarkoitettu ainoastaan tämän käyttöohjeen kohdassa Käyttötekniikkaa mainittuun käyttötarkoitukseen.
 • Page 70: Suorasuihkusuuttimet

  fi - Asennus Suorasuihkusuuttimet Tarvittavat työka- – Kita-avain, 9 mm (SW 9) lut: Suorasuihkusuut- timien kiinnitys Nosta suorasuihkusuuttimen kannatinta ja kierrä suutin haluamaasi  liitäntään . Kiristä suorasuihkusuutin kita-avaimella .  Paina kannatin takaisin alas niin, että se tulee vesiliitäntää vasten ...
 • Page 71: Tukiritilä

  fi - Asennus Tukiritilä Helposti särkyvien välineiden käsittelyssä voidaan lisäksi käyttää eril- listä tukiritilää. Ne estävät välineitä koskettamasta toisiaan, kun ne heiluvat pesusuihkun voimasta. Tukiritilät on sovitettu moduulien kokoon ja niitä voidaan asentaa mo- duuleihin jälkikäteen.  Älä vedä tai nosta moduuleja tarttumalla kiinni tukiritilään. Käsiteltävät välineet voivat vahingoittua tai tukiritilät irrota moduu- leista.
 • Page 72: Suorasuihkumoduulit

  fi - Käyttötekniikkaa Suorasuihkumoduulit  Aseta koreihin vain tyhjiä moduuleja. Varmista aina ennen mo- duulin täyttöä, että se on kiinnitetty kunnolla. Tyhjennä moduulit kokonaan ennen kuin otat ne pois korista. Jos asetat moduulin koriin tai otat sen sieltä pois täytettynä, koris- sa olevat tavarat voivat mennä...
 • Page 73: Esimerkkejä Käsiteltävistä Välineistä

  - Käyttötekniikkaa Esimerkkejä käsiteltävistä välineistä Välineen muoto Laboratorio- Pyörökolvit Erlenmeyer- Mittapullot pullot pullot A 300/2 ja A 300/3 Moduuleissa A 300/2 ja A 300/3 on kummassakin 8 paikkaa käsiteltä- ville välineille. Moduulit sopivat 200–1000 ml:n välineille. Kapasiteetti Vetoisuus Labora- Pyörökolvit Erlen- Mittapullot [ml]...
 • Page 74: Butyrometri

  fi - Käyttötekniikkaa Butyrometri Butyrometrien käsittelyyn suositellaan moduulia A 301/4 tai A 301/5. Moduulit on butyrometrien käsittelyä varten varustettava suuttimilla SD-B. Suutinten korkeuden vuoksi moduulin voi tällöin sijoittaa vain alakoriin A 150. Koneessa ei voi samanaikaisesti käyttää yläkoria. A 302/2 ja A 302/3 Moduuleissa A 302/2 ja A 302/3 on kummassakin 32 paikkaa käsitel- täville välineille.
 • Page 75: Välineiden Asetteluohjeita

  fi - Käyttötekniikkaa Välineiden asetteluohjeita Käsittelyn kannalta on parempi, kun välineiden väliin jää pieni rako. Helposti särkyvien välineiden käsittelyssä voidaan lisäksi käyttää erillistä tukiritilää. Se estää välineitä koskettamasta toisiaan, kun ne heiluvat pesusuihkun voimasta. Pulleat pullot saattavat koskettaa toisiaan, jos niitä asetellaan moduu- liin vierekkäisille paikoille.
 • Page 76 fi - Käyttötekniikkaa  Välineiden vaurioitumisen vaara. Pullon suun tulee olla joka kohdasta suorasuihkusuuttimen kannat- timen varassa. Jos vierekkäisiin suuttimiin asetetut välineet pääse- vät koskettamaan toisiaan käsittelyn aikana, niihin voi tulla naarmu- ja tai ne voivat jopa hajota. Käytä tällöin: –...
 • Page 77 fi - Käyttötekniikkaa Suuttimen kärki on suunniteltu siten, että se saa käsittelyn aikana ot- taa kiinni astian pohjaan. Suojuksen muoto on sellainen, että vesi pääsee virtaamaan ulos suuttimesta.  Välineiden vaurioitumisen vaara. Kun välineitä käsitellään usein, niiden pintaan voi suuttimen koske- tuskohtaan tulla vaurioita, esim.
 • Page 78: Tarkista Vaunua Täyttäessäsi/Ennen Ohjelman Käynnistämistä

  fi - Käyttötekniikkaa Tarkista vaunua täyttäessäsi/ennen ohjelman käynnis- tämistä: – Ovatko kaikki huuhteluhylsyt ja suuttimet kunnolla kiinni paikoil- laan?  Jotta kaikkien suihkupidikkeiden pesuveden paine olisi riittävä ja standardien mukainen, jokainen ruuvikiinnitys on varustettava jo- ko suuttimella, sovittimella, huuhteluhylsyllä tai sulkuruuvilla. Vahingoittuneita suuttimia, sovittimia tai silikoniletkuja ei saa mis- sään tapauksessa käyttää.
 • Page 79 Szállítási csomag....................... 82 A 300/2 ..........................82 A 300/3 ..........................82 Utólag megvásárolható alkatrészek az A 300/2 és A 300/3 modulokhoz ......83 A 301/4 ..........................84 A 301/5 ..........................84 Utólag megvásárolható alkatrészek az A 301/4 és A 301/5 modulokhoz ......85 A 302/2 ..........................
 • Page 80: Kérdések És Technikai Problémák

  Példa: Menü Beállítások  Kérdések és technikai problémák Kérdések vagy technikai problémák esetén kérjük, forduljon a Miele munkatársaihoz. Az elérhetőségi adatokat a tisztítóautomata haszná- lati utasításnak hátoldalán vagy a www.miele.com/professional felüle- ten találja.
 • Page 81: Rendeltetésszerű Használat

  és fertőtlenítő berendezés használati útmutató- ját, valamint a laborüvegek és laboreszközök gyártóinak tájékoztatóit. Az A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 és A 302/3 injektor- modulok szűk nyakrésszel rendelkező laborüveg előkészítésére szol- gálnak.
 • Page 82: Szállítási Csomag

  - Szállítási csomag A 300/2 – Injektormodul (73 mm magas, 133 cm széles, 475 mm hosszú) A 300/3 – Injektormodul (73 mm magas, 133 cm széles, 475 mm hosszú) A szállítási cso- – 4 db A 840 injektorfúvóka műanyag támasszal, 12–85 mm-es nyí- mag tartalmazza: lással, 130 mm hosszúságú és 6 mm átmérőjű mosogatnivalóhoz –...
 • Page 83: Utólag Megvásárolható Alkatrészek Az A 300/2 És A 300/3 Modulokhoz

  A különböző átmérők azonban befolyásolják a mosónyomást, és ezáltal a tisztítási teljesítményt. Ha különböző átmérőjű fúvókákat szeretne használni, egyeztessen a vevőszolgálattal. – A 860 tartórács központosító elemekkel az A 300/2 és A 300/3 mo- dulokhoz Opcionálisan további alkatrészek igényelhetők a Miele vállalattól.
 • Page 84 hu - Szállítási csomag A 301/4 – Injektormodul (73 mm magas, 173 cm széles, 475 mm hosszú) A 301/5 – Injektormodul (73 mm magas, 173 cm széles, 475 mm hosszú) A szállítási cso- – 9 db A 842 injektorfúvóka műanyag támasszal, 10–70 mm-es nyí- mag tartalmazza: lással, 90 mm hosszúságú és 4 mm átmérőjű mosogatnivalóhoz –...
 • Page 85: Utólag Megvásárolható Alkatrészek Az A 301/4 És A 301/5 Modulokhoz

  Az A 861 tartórácsot csak olyan modulokba lehet utólag beszerelni, amelyekben kizárólag az A 150 alsó kosarat használják. – SD-B injektorfúvóka butirométerhez (140 mm hosszú, 4 mm átmé- rőjű) és hegesztett, lapított fúvóka (100 mm hosszú, 1,5 mm átmé- rőjű) Opcionálisan további alkatrészek igényelhetők a Miele vállalattól.
 • Page 86 hu - Szállítási csomag A 302/2 – Injektormodul (73 mm magas, 195 cm széles, 475 mm hosszú) A 302/3 – Injektormodul (73 mm magas, 195 cm széles, 475 mm hosszú) A szállítási cso- – 16 db A 844 injektorfúvóka műanyag támasszal, 6–55 mm nyílással, mag tartalmazza: 80 mm hosszúságú és 2,5 mm átmérőjű mosogatnivalóhoz –...
 • Page 87: Utólag Megvásárolható Alkatrészek Az A 302/2 És A 302/3 Modulokhoz

  Ha különböző átmérőjű fúvókákat szeretne használni, egyeztessen a vevőszolgálattal. – A 862 tartórács bevonattal az A 302/2 és A 302/3 modulokhoz Opcionálisan további alkatrészek igényelhetők a Miele vállalattól. A csomagolóanyag megsemmisítése A csomagolás megóvja a készüléket a szállítási sérülésektől. A cso- magolóanyagokat környezetvédelmi és hulladékkezelés-technikai...
 • Page 88  A modul kizárólag a használati útmutató „Alkalmazási technika” című fejezetében megadott felhasználási területeken használható. Az alkatrészeket, így például a fúvókákat csak Miele alkatrészekkel vagy a gyártó eredeti alkatrészeivel szabad helyettesíteni.  Az első használat előtt az új műszertartó kocsit a tisztító automatá- ban mosogatnivaló...
 • Page 89: Injektorfúvókák

  hu - Szerelés Injektorfúvókák Szükséges eszkö- – 9 mm-es villáskulcs (SW 9) zök: Az injektorfúvó- kák becsavarozá- Emelje meg az injektorfúvóka tartóját, és csavarozza be a fúvókát a  kívánt pozícióban . Húzza meg az injektorfúvókát a villáskulccsal .  Nyomja lefelé...
 • Page 90: Tartórács

  hu - Szerelés Tartórács A különösen érzékeny mosogatnivaló előkészítéséhez kiegészítő tar- tórács is felszerelhető. Ez megakadályozza az érintkezést, miközben az öblítőszerkezet mozgatja a mosogatnivalót. A tartórácsok a modulok méretéhez igazodnak, és bármikor felszerel- hetők utólag is.  Ne húzza meg a tartórácsokat, és ne emelje fel a modulokat a tartórácsoknál fogva.
 • Page 91: Injektormodulok

  hu - Alkalmazástechnika Injektormodulok  Mindig üres, mosogatnivaló eszköz nélküli modulokat helyezzen a kosárba. Minden betöltés előtt ellenőrizze a helyes rögzítést. A modulok kiemelése előtt teljesen ki kell pakolni azokat. A bepakolt modulok behelyezése vagy kiemelése közben a moso- gatnivaló eszközök megsérülhetnek, és pl. üvegtörés esetén sérü- lést okozhatnak.
 • Page 92: Felszerelési Példák

  Laboratóriumi Gömblombi- Erlenmeyer- Mérőlombikok formái palackok lombikok A 300/2 és Az A 300/2 és A 300/3 modul 8 tárhellyel rendelkezik a mosogatnivaló A 300/3 előkészítéséhez. A modulokat 200 ml és 1000 ml közötti térfogatú mosogatnivalóhoz alakították ki. Kapacitás Térfogat Laboratóri- Gömblom- Erlen- Mérőlombi-...
 • Page 93: Butirométer

  hu - Alkalmazástechnika Butirométer A butirométerek előkészítéséhez az A 301/4 vagy A 301/5 modult ja- vasoljuk. A butirométerek előkészítéséhez a modulokat az SD-B fúvókákkal kell felszerelni. A fúvókák magassága miatt a modul csak az A 150 alsó kosárba he- lyezhető be. Ilyenkor a felső kosár nem használható. A 302/2 és Az A 302/2 és A 302/3 modul 32 tárhellyel rendelkezik a mosogatni- A 302/3...
 • Page 94: A Mosogatnivaló Elrendezése

  hu - Alkalmazástechnika A mosogatnivaló elrendezése Ajánlott, hogy az egymás mellett lévő mosogatnivalók között bizo- nyos távolság legyen. A különösen érzékeny mosogatnivaló előkészítéséhez kiegészítő tartórács is felszerelhető. Ez megakadályozza, hogy a mosogatni- valók érintkezzenek egymással, miközben az öblítőszerkezet moz- gatja azokat. Ha a modul szomszédos tárhelyeire helyezi be az öblös alakú...
 • Page 95 hu - Alkalmazástechnika  A mosogatnivaló sérülésének veszélye A mosogatnivaló szájának a teljes kerületével fel kell feküdnie az in- jektorfúvóka tartóján. Ha a szomszédos fúvókákon lévő mosogatni- valók egymásnak nyomódnak, akkor az előkészítés során megsé- rülhetnek, pl. megkarcolódhatnak, vagy eltörhet az üveg. Használjon: –...
 • Page 96 hu - Alkalmazástechnika A fúvóka csúcsa úgy van kialakítva, hogy az előkészítés során fel tud- jon feküdni az üveg alján. A védősapka formája biztosítja, hogy az előkészítés során víz áramolhasson ki a fúvókából.  A mosogatnivaló sérülésének veszélye Gyakori előkészítés esetén a mosogatnivaló felülete a felfekvési ponton megsérülhet, pl.
 • Page 97: A Bepakolásnál És Minden Programstart Előtt Ellenőrizze

  hu - Alkalmazástechnika A bepakolásnál és minden programstart előtt ellenőriz- – Az öblítő berendezések, mint pl. az öblítő hüvelyek és a fúvókák szorosan be vannak csavarozva.  Annak érdekében, hogy minden öblítőberendezéshez adott le- gyen a kielégítően standardizált víznyomás, minden csavaros részt fúvókákal, adapterekkel, öblítőhüvelyekkel vagy vakcsavarokkal kell ellátni.
 • Page 98 Standardlevering ...................... 101 A 300/2 ..........................101 A 300/3 ..........................101 Komponenter som kan kjøpes i ettertid til A 300/2 og A 300/3 ........102 A 301/4 ..........................103 A 301/5 ..........................103 Komponenter som kan kjøpes i ettertid til A 301/4 og A 301/5 ........104 A 302/2 ..........................
 • Page 99: Spørsmål Og Tekniske Problemer

  I bruksanvisningen vises displaytekster med en skrifttype som ligner på den i displayet. Eksempel: Meny Innstillinger  Spørsmål og tekniske problemer Ta kontakt med Miele ved spørsmål eller tekniske problemer. Kontakt- dataene finner du på baksiden av bruksanvisningen til rengjørings- automaten eller under www.miele.com/professional.
 • Page 100: Forskriftsmessig Bruk

  Følg bruksanvisningen til vaskedekontaminatoren samt informasjon fra produsenten av laboratorieglassene og laboratorieutstyret. Injektormodulene A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 og A 302/3 er beregnet for klargjøring av smalhalsede laboratorieglass. Modulene kan klargjøres i følgende kurver: –...
 • Page 101 - Standardlevering A 300/2 – Injektormodul, høyde 73 mm, bredde 133 mm, dybde 475 mm. A 300/3 – Injektormodul, høyde 73 mm, bredde 133 mm, dybde 475 mm. Med leveringen – 4 x A 840, injektordyse med kunststoffstuss, for laboratorieglass følger med en åpning på 12 til 85 mm, lengde 130 mm, Ø 6 mm – 4 x A 841, injektordyse med kunststoffstuss, for laboratorieglass...
 • Page 102: Komponenter Som Kan Kjøpes I Ettertid Til A 300/2 Og A 300/3

  De forskjellige diametrene påvirker imidlertid spyletrykket og der- med rengjøringsytelsen. Rådfør deg med serviceavdelingen når du vil bruke dyser med ulike diametere. – A 860, holdegitter med sentrering for modulene A 300/2 og A 300/3 Ytterligere komponenter er å få kjøpt hos Miele.
 • Page 103 no - Standardlevering A 301/4 – Injektormodul, høyde 73 mm, bredde 173 mm, dybde 475 mm. A 301/5 – Injektormodul, høyde 73 mm, bredde 173 mm, dybde 475 mm. Med leveringen – 9 x A 842, injektordyse med kunststoffstuss, for laboratorieglass følger med en åpning på 10 til 70 mm, lengde 90 mm, Ø 4 mm – 9 x A 843, injektordyse med kunststoffstuss, for laboratorieglass med en åpning på...
 • Page 104: Komponenter Som Kan Kjøpes I Ettertid Til A 301/4 Og A 301/5

  – A 861, holdegitter med sentrering for modulene A 301/4 og A 301/5 Holdegitteret A 861 kan kun ettermonteres i moduler som kun skal settes i underkurv A 150. – SD-B, injektordyse for butyrometer, lengde 140 mm, Ø 4 mm, pluss påsveiset, flattrykt dyse, lengde 100 mm, Ø 1,5 mm Ytterligere komponenter er å få kjøpt hos Miele.
 • Page 105 no - Standardlevering A 302/2 – Injektormodul, høyde 73 mm, bredde 195 mm, dybde 475 mm. A 302/3 – Injektormodul, høyde 73 mm, bredde 195 mm, dybde 475 mm. Med leveringen – 16 x A 844, injektordyse med kunststoffstuss, for laboratorieglass følger med en åpning på 6 til 55 mm, lengde 80 mm, Ø 2,5 mm – 16 x A 845, injektordyse med kunststoffstuss, for laboratorieglass med en åpning på...
 • Page 106: Komponenter Som Kan Kjøpes I Ettertid Til A 302/2 Og A 302/3

  Rådfør deg med serviceavdelingen når du vil bruke dyser med ulike diametere. – A 862, holdegitter med belegg for modulene A 302/2 og A 302/3 Ytterligere komponenter er å få kjøpt hos Miele. Retur og gjenvinning av transportemballasjen Emballasjen beskytter mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på...
 • Page 107  Modulen er kun tillatt brukt for de anvendelsesområdene som er nevnt i kapittelet «Anvendelsesteknikk» i bruksanvisningen. Kompo- nenter som f.eks. dyser, må kun erstattes av Miele-komponenter eller originale reservedeler fra produsenten.  Før første gangs bruk må nye vogner, moduler o.l. skylles uten utensiler i rengjøringsautomaten.
 • Page 108: Injektordyser

  no - Montering Injektordyser Du trenger – Fastnøkkel, nøkkelvidde 9 mm (SW 9) følgende verktøy: Skru inn injektor- dysene Løft opp støtten på injektordysen og skru dysen i ønsket posisjon  . Stram injektordysen med fastnøkkelen .  Skyv støtten nedover til den hviler på vanntilførselen . ...
 • Page 109: Holdegitter

  no - Montering Holdegitter For klargjøring av spesielt ømfintlig glassutstyr, kan det monteres et ekstra holdegitter. Det forhindrer glassene fra å berøre hverandre når spylemekanikken setter glassene i bevegelse. Holdegitteret er tilpasset størrelsen på modulene og kan når som helst ettermonteres. ...
 • Page 110: Injektormoduler

  no - Anvendelsesteknikk Injektormoduler  Sett alltid tomme moduler uten utensiler inn i kurvene. Kontroller at de er festet riktig før hver innlasting. Modulene må være fullstendig tømt før de tas ut. Ved innsetting eller uttak av fulle moduler kan utensilene bli ødelagt og f.eks.
 • Page 111: Eksempler På Utstyr

  Rundkolber Erlenmeyer- Målekolber flasker kolber A 300/2 og Modulene A 300/2 og A 300/3 har 8 posisjoner hver for klargjøring av A 300/3 glass. Modulene er beregnet for laboratorieglass med et volum på 200 ml til 1 000 ml. Kapasitet Volum Laboratorie-...
 • Page 112: Butyrometer

  no - Anvendelsesteknikk Butyrometer For klargjøring av butyrometre anbefales det å bruke modulene A 301/4 eller A 301/5. Modulene må derfor utstyres med dysene SD-B til klargjøring av butyrometrene. På grunn av høyden på dysene kan modulen kun plasseres i under- kurv A 150.
 • Page 113: Plassering Av Utensilene

  no - Anvendelsesteknikk Plassering av utensilene Ved klargjøring må det være avstand mellom utensilene som står ved siden av hverandre. For klargjøring av spesielt ømfintlige utensiler, kan det monteres et ekstra holdegitter. Det forhindrer at utensilene berører hverandre når spylemekanikken setter utensilene i bevegelse. Hvis kuleformede utensiler plasseres ved siden av hverandre i modulen, kan det føre til at utensilene berører hverandre.
 • Page 114 no - Anvendelsesteknikk  Skader på utensilene. Kanten på utensilene må ligge plant på underlaget til injektordysen. Hvis det er trangt mellom utensilene som er plassert ved siden av hverandre, kan det forårsake skader under klargjøringen, f.eks. riper eller glasskår. Bruk: - en annen posisjon i modulen - en modul med større avstand mellom dysene...
 • Page 115 no - Anvendelsesteknikk Spissen på dysen er konstruert slik at den kan ligge mot bunnen i glasset under klargjøringen. Formen på beskyttelseskappen er utfor- met slik at det kan renne vann ut av dysen under klargjøringen.  Skader på utensilene. Ved hyppig klargjøring kan det oppstå...
 • Page 116: Kontroller Ved Plasseringen Og Før Hver Programstart

  no - Anvendelsesteknikk Kontroller ved plasseringen og før hver programstart: – Er spyleinnretningene, som f.eks. spylehylsene og dysene, skrudd godt fast?  For at alle spyleinnretningene skal ha et tilstrekkelig standard- isert spyletrykk, må alle skruetilkoblinger utstyres med dyser, adap- tere, spylehylser eller blindskruer.
 • Page 117 Zawartość zestawu ...................... 120 A 300/2 ..........................120 A 300/3 ..........................120 Komponenty możliwe do dokupienia dla A 300/2 i A 300/3 ..........121 A 301/4 ..........................122 A 301/5 ..........................122 Komponenty możliwe do dokupienia dla A 301/4 i A 301/5 ..........123 A 302/2 ..........................
 • Page 118: Pytania I Problemy Techniczne

  Przykład: Menu Ustawienia  Pytania i problemy techniczne W razie pytań lub problemów technicznych proszę się zwrócić do Miele. Dane kontaktowe znajdują się na okładce instrukcji użytkowa- nia myjni lub pod adresem www.miele.com/professional.
 • Page 119 Moduły iniekcyjne A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 i A 302/3 są przeznaczone do przygotowywania szkła laboratoryjnego z wąską szyjką. Moduły można zastosować w następujących koszach: –...
 • Page 120 - Zawartość zestawu A 300/2 – Moduł iniekcyjny, wysokość 73 mm, szerokość 133 mm, głębokość 475 mm. A 300/3 – Moduł iniekcyjny, wysokość 73 mm, szerokość 133 mm, głębokość 475 mm. Zakres dostawy – 4 x A 840, dysza spryskująca z króćcem plastikowym, dla ładunku o szerokości otworu od 12 do 85 mm, długość 130 mm, Ø 6 mm –...
 • Page 121: Komponenty Możliwe Do Dokupienia Dla A 300/2 I A 300/3

  Różne średnice mają jednak wpływ na ciśnienie mycia i tym samym na wydajność czyszczenia. Proszę ew. skontaktować się z serwisem, gdy mają być stosowane dysze o różnych średnicach. – A 860, kratka podtrzymująca z centrowaniem dla modułów A 300/2 i A 300/3 Dalsze komponenty są opcjonalnie dostępne w Miele.
 • Page 122 pl - Zawartość zestawu A 301/4 – Moduł iniekcyjny, wysokość 73 mm, szerokość 173 mm, głębokość 475 mm. A 301/5 – Moduł iniekcyjny, wysokość 73 mm, szerokość 173 mm, głębokość 475 mm. Zakres dostawy – 9 x A 842, dysza spryskująca z króćcem plastikowym, dla ładunku o szerokości otworu od 10 do 70 mm, długość 90 mm, Ø 4 mm –...
 • Page 123: Komponenty Możliwe Do Dokupienia Dla A 301/4 I A 301/5

  Kratka podtrzymująca A 861 może być używana tylko w takich mo- dułach, które są stosowane wyłącznie w koszu dolnym A 150. – SD-B, dysza iniekcyjna dla butyrometrów, długość 140 mm, Ø 4 mm, plus przyspawana, rozpłaszczona dysza, długość 100 mm, Ø 1,5 mm Dalsze komponenty są opcjonalnie dostępne w Miele.
 • Page 124 pl - Zawartość zestawu A 302/2 – Moduł iniekcyjny, wysokość 73 mm, szerokość 195 mm, głębokość 475 mm. A 302/3 – Moduł iniekcyjny, wysokość 73 mm, szerokość 195 mm, głębokość 475 mm. Zakres dostawy – 16 x A 844, dysza spryskująca z króćcem plastikowym, dla ładunku o szerokości otworu od 6 do 55 mm, długość 80 mm, Ø 2,5 mm –...
 • Page 125: Komponenty Możliwe Do Dokupienia Dla A 302/2 I A 302/3

  średnicach. – A 862, kratka podtrzymująca powlekana dla modułów A 302/2 i A 302/3 Dalsze komponenty są opcjonalnie dostępne w Miele. Utylizacja opakowania transportowego Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas trans- portu. Materiały, z których wykonano opakowanie zostały specjalnie dobrane pod kątem ochrony środowiska i techniki utylizacji i dlatego...
 • Page 126 Moduł jest dopuszczony wyłącznie do zastosowań określonych w tej instrukcji użytkowania w rozdziale Technika zastosowań. Kompo- nenty, takie jak np. dysze, mogą zostać zastąpione wyłącznie przez komponenty Miele lub oryginalne części zamienne producenta.  Przed pierwszym użyciem nowy nośnik ładunku musi zostać umyty w myjni bez ładunku.
 • Page 127: Dysze Iniekcyjne

  pl - Montaż Dysze iniekcyjne Potrzebne – klucz płaski 9 mm (SW 9) narzędzia Wkręcanie dysz iniekcyjnych Podważyć nakładkę dyszy iniekcyjnej i wkręcić dyszę iniekcyjną w  wybranym miejscu . Dokręcić dyszę iniekcyjną za pomocą klucza płaskiego .  Przesunąć nakładkę na dyszy iniekcyjnej do dołu, aż oprze się ona ...
 • Page 128: Kratka Podtrzymująca

  pl - Montaż Kratka podtrzymująca Do przygotowywania szczególnie wrażliwego ładunku można zamon- tować dodatkową kratkę podtrzymującą. Zapobiega ona dotykaniu, gdy mechanika mycia porusza ładunek. Kratki podtrzymujące są dopasowane do wielkości modułów i mogą zostać zastosowane w każdej chwili.  Nie ciągnąć za kratkę podtrzymującą ani nie podnosić modułu za kratkę...
 • Page 129: Moduł Iniekcyjny

  pl - Technika zastosowań Moduł iniekcyjny  Zawsze wkładać do koszy tylko puste moduły bez ładunku. Przed każdym załadunkiem sprawdzić poprawność zamocowania. Przed wyjęciem moduły muszą zostać całkowicie opróżnione. Przy wkładaniu lub wyjmowaniu załadowanych modułów ładunek może zostać uszkodzony a np. w przypadku stłuczenia szkła moż- na się...
 • Page 130: Przykłady Załadunku

  Kolby Erlen- Kolby miarowe toryjne meyera A 300/2 i A 300/3 Moduły A 300/2 i A 300/3 mają po 8 miejsc do przygotowywania ła- dunku. Moduły są przeznaczone dla ładunku o objętości od 200 ml do 1000 ml. Ładowność Objętość Butelki la- Kolby okrą-...
 • Page 131: Butyrometry

  pl - Technika zastosowań Butyrometry Do przygotowywania butyrometrów zalecane są moduły A 301/4 lub A 301/5. Moduły muszą być w tym celu wyposażone w dysze SD-B do przy- gotowywania butyrometrów. Ze względu na wysokość dysz moduł może zostać założony tylko w koszu dolnym A 150.
 • Page 132: Układanie Ładunku

  pl - Technika zastosowań Układanie ładunku Odstęp pomiędzy sąsiadującymi elementami ładunku jest optymalny do przygotowywania. Do przygotowywania szczególnie wrażliwego ładunku można za- montować dodatkową kratkę podtrzymującą. Zapobiega to styka- niu się ładunku, gdy mechanika mycia porusza ładunek. Gdy ładunek o formie wybrzuszonej zostanie umieszczony na sąsied- nim miejscu modułu, może dojść...
 • Page 133 pl - Technika zastosowań  Uszkodzenia ładunku. Krawędź ładunku powinna na całej powierzchni opierać się na na- kładce dyszy iniekcyjnej. Gdy ładunek wystaje na sąsiadujące dy- sze, podczas przygotowywania może dojść do uszkodzeń, np. za- rysowań lub pęknięć szkła. Zastosować: –...
 • Page 134 pl - Technika zastosowań Końcówka dyszy jest wykonana w taki sposób, żeby podczas przy- gotowywania mogła ona przylegać do szklanego dna. Forma nakładki ochronnej gwarantuje, że podczas przygotowywania z dyszy będzie mogła wypływać woda.  Uszkodzenia ładunku. Przy częstym przygotowywaniu w miejscu przyłożenia mogą wystą- pić...
 • Page 135: Skontrolować Przy Załadunku I Przed Każdym Startem Programu

  pl - Technika zastosowań Skontrolować przy załadunku i przed każdym startem programu: – Czy urządzenia myjące, jak np. tuleje i dysze, są dobrze wkręcone?  Aby na wszystkich przyłączach myjących było wystarczająco standaryzowane ciśnienie mycia, wszystkie gniazda gwintowe mu- szą być zaopatrzone w dysze, adaptery, tuleje lub śruby zaślepiają- Nie wolno stosować...
 • Page 136 Întrebuinţare adecvată.................... 138 Conținutul ambalajului .................... 139 A 300/2 ..........................139 A 300/3 ..........................139 Componente suplimentare pentru A 300/2 și A 300/3 ............140 A 301/4 ..........................141 A 301/5 ..........................141 Componente suplimentare pentru A 301/4 și A 301/5 ............142 A 302/2 ..........................
 • Page 137: Întrebări Şi Probleme Tehnice

  Exemplu: Meniu Setări  Întrebări şi probleme tehnice Dacă aveți întrebări sau probleme tehnice, vă rugăm să vă adresați la Miele. Datele de contact se găsesc pe verso-ul acestor instrucţiuni de utilizare ale automatului dumneavoastră de curățare sau la www.miele.com/professional.
 • Page 138 și informațiile producătorilor de sticlărie de la- borator și ustensile de laborator. Modulele de injecție A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 și A 302/3 sunt prevăzute pentru curățarea sticlăriei de laborator cu gât în- gust.
 • Page 139 - Conținutul ambalajului A 300/2 – Modul de injecție, înălțime 73 mm, lățime 133 mm, adânci- me 475 mm. A 300/3 – Modul de injecție, înălțime 73 mm, lățime 133 mm, adânci- me 475 mm. Ambalajul de li- – 4 x A 840, duză cu injector cu ștuț de plastic, pentru vase cu lăți- vrare conţine:...
 • Page 140: Componente Suplimentare Pentru A 300/2 Și A 300/3

  Dacă este necesar, consultați Serviciul Clienți dacă doriți să utilizați duze cu diametre diferite. – A 860, grilă de susținere cu centrare pentru module A 300/2 și A 300/3 La Miele sunt disponibile și alte componente opționale.
 • Page 141 ro - Conținutul ambalajului A 301/4 – Modul de injecție, înălțime 73 mm, lățime 173 mm, adânci- me 475 mm. A 301/5 – Modul de injecție, înălțime 73 mm, lățime 173 mm, adânci- me 475 mm. Ambalajul de li- – 9 x A 842, duză cu injector cu ștuț de plastic, pentru vase cu lăți- vrare conţine: mea de deschidere de 10 până...
 • Page 142: Componente Suplimentare Pentru A 301/4 Și A 301/5

  Grila de susținere A 861 poate fi reconfigurată la modulele care sunt utilizate exclusiv în coșul inferior A 150. – SD-B, duză cu injector pentru butirometru, lungime 140 mm, Ø 4 mm, plus duză sudată, încastrată, lungime 100 mm, Ø 1,5 mm La Miele sunt disponibile și alte componente opționale.
 • Page 143 ro - Conținutul ambalajului A 302/2 – Modul de injecție, înălțime 73 mm, lățime 195 mm, adânci- me 475 mm. A 302/3 – Modul de injecție, înălțime 73 mm, lățime 195 mm, adânci- me 475 mm. Ambalajul de li- – 16 x A 844, duză cu injector cu ștuț de plastic, pentru vase cu lăți- vrare conţine: mea de deschidere de 6 până...
 • Page 144: Componente Suplimentare Pentru A 302/2 Și A 302/3

  – A 862, grilă de susținere cu înveliș protector pentru module A 302/2 și A 302/3 La Miele sunt disponibile și alte componente opționale. Aruncarea ambalajului de transport Ambalajul protejează aparatul de posibilele avarii din timpul transpor- tului.
 • Page 145  Modulul este autorizat exclusiv pentru domeniile de utilizare menți- onate în aceste instrucţiuni de utilizare în secțiunea Tehnica de utiliza- re. Componentele precum duzele pot fi înlocuite doar cu Miele com- ponente sau piese originale.  Înainte de prima utilizare, dispozitivele de încărcare noi trebuie clă- tite în automatul de curăţare, fără...
 • Page 146: Duze Cu Injector

  ro - Montare Duze cu injector Unelte necesare – Cheie fixă, deschiderea de 9 mm (SW 9) Înșurubarea duze- lor cu injector Ridicați suportul duzei cu injector și înșurubați duza în poziția dorită  . Strângeți duza cu injector cu cheia fixă . ...
 • Page 147: Grila De Susținere

  ro - Montare Grila de susținere Pentru curățarea articolelor deosebit de sensibile, poate fi montată o grilă de susținere suplimentară. Acestea previn contactul atunci când mecanismul de curățare mută vasele care trebuie spălate. Grilele de susținere sunt potrivite dimensiunii modulului și pot fi re- configurate oricând.
 • Page 148: Module De Injecţie

  ro - Tehnica de utilizare Module de injecţie  Introduceţi exclusiv module goale fără vase în coşuri. Înainte de încărcare, verificaţi blocarea corectă. Înainte de a fi scoase, modulele trebuie golite complet. Dacă sunt introduse sau scoase module pline cu vase, vasele pot fi deteriorate şi pot duce la răniri în cazul spargerii sticlei.
 • Page 149: Exemple De Încărcare

  Flacoane Er- Balon cotat rator lenmeyer A 300/2 și A 300/3 Fiecare modul A 300/2 și A 300/3 au 8 poziții pentru curățarea vase- lor. Modulele sunt proiectate pentru vase cu un volum cuprins între 200 ml și 1000 ml. Capacitate Volum...
 • Page 150: Butirometre

  ro - Tehnica de utilizare Butirometre Pentru curățarea butirometrelor, se recomandă utilizarea modulului A 301/4 sau A 301/5. Pentru aceasta, modulele trebuie să fie dotate cu duzele SD-B pentru curățarea butirometrelor. Datorită înălțimii duzelor, modulul poate fi utilizat doar în coșul inferior A 150.
 • Page 151: Ordonarea Vaselor

  ro - Tehnica de utilizare Ordonarea vaselor Pentru curățare trebuie păstrată o distanță optimă între vasele conca- Pentru curățarea articolelor deosebit de sensibile, poate fi montată o grilă de susținere suplimentară. Acest lucru previne contactul atunci când mecanismul de curățare mută vasele care trebuie spă- late.
 • Page 152 ro - Tehnica de utilizare  Deteriorarea vaselor. Marginea vaselor care trebuie spălate trebuie să rămână deasupra întregii suprafețe a suportului duzei cu injector. În cazul în care va- sele sunt puse pe duze alăturate, pot apărea deteriorări în timpul spălării, de ex.
 • Page 153 ro - Tehnica de utilizare Vârful duzei este proiectat astfel încât să poată rămâne pe fundul sti- clei în timpul procesului de curățare. Forma capacului de protecție permite apei să iasă din duză în timpul procesului.  Deteriorarea vaselor. În cazul curățărilor repetate, pe suprafața vaselor care trebuie spă- late pot apărea deteriorări în punctele de atingere, de ex.
 • Page 154: La Încărcare Şi Înainte De Fiecare Pornire A Programului Controlaţi Următoarele

  ro - Tehnica de utilizare La încărcare şi înainte de fiecare pornire a programului controlaţi următoarele: – Toate dispozitivele de clătire precum manşoanele de clătire şi duze- le sunt înşurubate bine?  Pentru ca la toate dispozitivele de clătire să existe o presiune de spălare standardizată...
 • Page 155 Používanie na stanovený účel .................. 157 Súčasti dodávky ...................... 158 A 300/2 ..........................158 A 300/3 ..........................158 Komponenty na dokúpenie A 300/2 a A 300/3 ..............159 A 301/4 ..........................160 A 301/5 ..........................160 Komponenty na dokúpenie A 301/4 a A 301/5 ..............161 A 302/2 ..........................
 • Page 156: Otázky A Technické Problémy

  Výrazy zobrazené na displeji sa vyznačujú špeciálnym typom písma napodobňujúcim písmo na zobrazovačoch. Príklad: Menu Nastavenia  Otázky a technické problémy Pri otázkach a technických problémoch sa obráťte prosím na Miele. Kontaktné údaje nájdete na zadnej strane návodu na použitie Vašej umývacieho automatu alebo v www.miele.com/professional.
 • Page 157 Injektorové moduly A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5 A 302/2 a A 302/3 sú určené na prípravu laboratórneho skla s úzkym hrdlom. Moduly možno nasadiť do týchto košov: –...
 • Page 158 - Súčasti dodávky A 300/2 – Injektorový modul, výška 73 mm, šírka 133 mm, hĺbka 475 mm. A 300/3 – Injektorový modul, výška 73 mm, šírka 133 mm, hĺbka 475 mm. Obsah dodávky – 4 x A 840, injektorová tryska s plastovou podperou, pre umývané predmety s veľkosťou otvoru od 12 do 85 mm, dĺžka 130 mm, Ø 6 mm...
 • Page 159: Komponenty Na Dokúpenie A 300/2 A A 300/3

  Rôzne priemery majú ale vplyv na umývací tlak a tým na čistiaci vý- kon. Ak chcete používať trysky s rôznymi priemermi, podraďte sa prípadne so servisnou službou. – A 860, mriežkový držiak s vycentrovaniami pre moduly A 300/2 a A 300/3 Ďalšie komponenty je možné podľa želania obdržať v Miele.
 • Page 160 sk - Súčasti dodávky A 301/4 – Injektorový modul, výška 73 mm, šírka 173 mm, hĺbka 475 mm. A 301/5 – Injektorový modul, výška 73 mm, šírka 173 mm, hĺbka 475 mm. Obsah dodávky – 9 x A 842, injektorová tryska s plastovou podperou, pre umývané predmety s veľkosťou otvoru od 10 do 70 mm, dĺžka 90 mm, Ø 4 mm –...
 • Page 161: Komponenty Na Dokúpenie A 301/4 A A 301/5

  Mriežkovým držiakom A 861 je možné dodatočne vybaviť len moduly, ktoré sa používajú výlučne v spodnom koši A 150. – SD-B, injektorové tryska pre butyrometer, dĺžka 140 mm, Ø 4 mm, plus navarená plochá tryska, dĺžka 100 mm, Ø 1,5 mm Ďalšie komponenty je možné podľa želania obdržať v Miele.
 • Page 162 sk - Súčasti dodávky A 302/2 – Injektorový modul, výška 73 mm, šírka 195 mm, hĺbka 475 mm. A 302/3 – Injektorový modul, výška 73 mm, šírka 195 mm, hĺbka 475 mm. Obsah dodávky – 16 x A 844, injektorová tryska s plastovou podperou, pre umývané predmety s veľkosťou otvoru od 6 do 55 mm, dĺžka 80 mm, Ø 2,5 mm –...
 • Page 163: Komponenty Na Dokúpenie A 302/2 A A 302/3

  – A 862, mriežkový držiak s povrchovou úpravou pre moduly A 302/2 a A 302/3 Ďalšie komponenty je možné podľa želania obdržať v Miele. Likvidácia obalového materiálu Obal chráni pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené...
 • Page 164  Modul je schválený výlučne pre použitia uvedené v tomto návode na obsluhu v kapitole Technika používania. Komponenty ako napr. trysky môžu byť nahradené len Miele komponentami alebo originálny- mi náhradnými dielmi výrobcu.  Pred prvým použitím musia byť nové umývacie koše umyté v umý- vacom automate bez predmetov na umývanie.
 • Page 165: Injektorové Trysky

  sk - Montáž Injektorové trysky Potrebné náradie: – plochý kľúč, veľkosť kľúča 9 mm Zaskrutkovanie injektovorých try- siek Nadvihnite dosadaciu plochu na injektorovej tryske a zaskrutkujte  trysku na požadovanú pozíciu . Injektorovú trysku utiahnite plochým kľúčom .  Dosadaciu plochu posúvajte smerom dolu, pokým nedosadne na ...
 • Page 166: Mriežkový Držiak

  sk - Montáž Mriežkový držiak Pre prípravu obzvlášť citlivých predmetov je možné namontovať do- datočne mriežkový držiak. Zabráni dotyku, keď bude oplachovacia mechanika hýbať umývanými predmetmi. Mriežkové držiaky sú dodné podľa veľkosti modulov a je možné ich kedykoľvek doplniť.  Neťahajte za mriežkové držiaky ani za ne nenadvihujte moduly Umývané...
 • Page 167: Injektorové Moduly

  sk - Technika používania Injektorové moduly  Do košov dávajte vždy len prázdne moduly bez predmetov na umývanie. Pred každým naplnením skontrolujte správnu aretáciu. Moduly musia byť pred vybratím úplne vyprázdnené. Pri nasadzovaní alebo vyberaní osadených modulov sa môžu po- škodiť...
 • Page 168: Príklady Osadenia

  Erlenmeyerove odmerné ban- predmetov fľaše banky A 300/2aA 300/3 Moduly A 300/2 a A 300/3 majú vždy 8 pozícií pre umývanie predme- tov. Moduly sú koncipované pre umývané predmety s objemom od 200 ml do 1000 ml. kapacita objem laboratórne okrúhle...
 • Page 169: Butyrometer

  sk - Technika používania Butyrometer Pre prípravu butyrometrov sa doporučujú moduly A 301/4 alebo A 301/5. Moduly musia byť k tomu vybavené tryskami SD-B pre prípravu buty- rometrov. Z dôvodu výšky trysiek sa modul môže používať len v spodnom koši A 150.
 • Page 170: Uloženie Predmetov Na Umývanie

  sk - Technika používania Uloženie predmetov na umývanie Pre prípravu je optimálna medzera medzi susediacimi umývanými predmetmi. Pre prípravu obzvlášť citlivých predmetov je možné namontovať do- datočne držiak s mriežkou. Zabráni dotyku, keď bude oplachovacia mechanika hýbať umývanými predmetmi. Ak sa zoradia vypuklé predmety na susedné pozície modulu, môže dôjsť...
 • Page 171 sk - Technika používania  Poškodenia umývaných predmetov. Okraj umývaných predmetov by mal ležať celou plochou na podlož- ke injektorovej trysky. Ak sa počas prípravy umývané predmety na vedľa seba ležiacich tryskách tlačia, môže dôjsť v mieste kontaktu k poškodeniu, napr. ku poškriabaniu alebo prasknutiu skla. Použite: - inú...
 • Page 172 sk - Technika používania Hrot trysky je skoncipovaný tak, aby počas prípravy dosadal na dno skla. Forma ochrannej čapice zaisťuje vytekanie vody z trysky počas prípravy.  Poškodenia umývaných predmetov. Pri častej príprave môže dôjsť k poškodeniu povrchu umývaných predmetov na podložke, napr. k škrabancom. Pri citlivých predmetoch zvoľte kratšiu trysku, aby ste zabránili kon- taktu trysky s umývanými predmetmi.
 • Page 173: Pri Plnení A Pred Každým Spustením Programu Skontrolujte

  sk - Technika používania Pri plnení a pred každým spustením programu skontro- lujte: – Sú umývacie zariadenia ako napr. umývacie puzdrá a trysky pevne zaskrutkované?  Aby bol pre všetky umývacie zariadenia k dispozícii dostatočne štandardizovaný umývací tlak, musia byť všetky skrutkovacie nad- stavce vybavené...
 • Page 174 I leveransen ingår ...................... 177 A 300/2 ..........................177 A 300/3 ..........................177 Komponenter som kan köpas till för A 300/2 och A 300/3 ..........178 A 301/4 ..........................179 A 301/5 ..........................179 Komponenter som kan köpas till för A 301/4 och A 301/5 ..........180 A 302/2 ..........................
 • Page 175: Frågor Och Tekniska Problem

   Välj ett alternativ med hjälp av pilknapparna och spara inställningen med OK. Display Text som visas i displayen står med en speciell skrifttyp. Exempel: Inställningar  Meny Frågor och tekniska problem Vid frågor eller tekniska problem, kontakta Miele. Kontaktuppgifter finns på baksidan av diskdesinfektorns bruksanvisning eller under www.miele.se/professional.
 • Page 176 Miele. Följ diskdesinfektorns bruksanvisning och informationen från tillverkaren av medicinprodukterna respektive laboratorieglasen och - instrumenten. Injektormodulerna A 300/2, A 300/3, A 301/4, A 301/5, A 302/2 och A 302/3 är avsedda för rengöring av laboratorieglas med smal hals. Modulerna passar i följande korgar.
 • Page 177: I Leveransen Ingår

  - I leveransen ingår A 300/2 – Injektormodul, höjd 73 mm, bredd 133 mm, djup 475 mm. A 300/3 – Injektormodul, höjd 73 mm, bredd 133 mm, djup 475 mm. I leveransen ingår – 4 x A 840, injektordysa med plaststöd, för diskgods med en öpp- ningsbredd på 12 till 85 mm, längd 130 mm, Ø 6 mm –...
 • Page 178: Komponenter Som Kan Köpas Till För A 300/2 Och A 300/3

  Olika diametrar påverkar dock spoltrycket och därmed rengörings- effekten. Kontakta Miele service om du vill använda dysor med olika diame- trar. – A 860, hållargaller med centreringar för modulerna A 300/2 och A 300/3 Ytterligare komponenter kan köpas till hos Miele.
 • Page 179 sv - I leveransen ingår A 301/4 – Injektormodul, höjd 73 mm, bredd 173 mm, djup 475 mm. A 301/5 – Injektormodul, höjd 73 mm, bredd 173 mm, djup 475 mm. I leveransen ingår – 9 x A 842, injektordysa med plaststöd, för diskgods med en öpp- ningsbredd på 10 till 70 mm, längd 90 mm, Ø 4 mm –...
 • Page 180: Komponenter Som Kan Köpas Till För A 301/4 Och A 301/5

  Vid behov kan dysor med olika diametrar monteras på modulerna. Olika diametrar påverkar dock spoltrycket och därmed rengörings- effekten. Kontakta Miele service om du vill använda dysor med olika diame- trar. – A 861, hållargaller med centreringar för modulerna A 301/4 och A 301/5 Hållargallret A 861 kan bara eftermonteras på...
 • Page 181 sv - I leveransen ingår A 302/2 – Injektormodul, höjd 73 mm, bredd 195 mm, djup 475 mm. A 302/3 – Injektormodul, höjd 73 mm, bredd 195 mm, djup 475 mm. I leveransen ingår – 16 x A 844, injektordysa med plaststöd, för diskgods med en öpp- ningsbredd på 6 till 55 mm, längd 80 mm, Ø 2,5 mm –...
 • Page 182: Komponenter Som Kan Köpas Till För A 302/2 Och A 302/3

  Vid behov kan dysor med olika diametrar monteras på modulerna. Olika diametrar påverkar dock spoltrycket och därmed rengörings- effekten. Kontakta Miele service om du vill använda dysor med olika diame- trar. – A 862, hållargaller med ytskikt för modulerna A 302/2 och A 302/3 Ytterligare komponenter kan köpas till hos Miele.
 • Page 183  Modulen får endast användas på det sätt som beskrivs i avsnittet “Användningsteknik” i denna bruksanvisning. Komponenter som till exempel dysor får bara bytas ut mot tillbehör från Miele eller reserv- delar i original.  Innan nya insatser används måste de rengöras i diskdesinfektorn utan diskgods.
 • Page 184: Injektordysor

  sv - Montering Injektordysor Nödvändiga verk- – Fast nyckel, nyckelvidd 9 mm (SW 9) tyg: Skruva in injektor- dysor Lyft injektordysans hållare och skruva in dysan på önskad position  . Dra fast injektordysan med den fasta nyckeln .  Skjut hållaren neråt tills den ligger mot vattentillförseln . ...
 • Page 185: Hållargaller

  sv - Montering Hållargaller För rengöring av särskilt ömtåligt diskgods kan ett extra hållargaller monteras. Gallret förhindrar att diskgodsets delar tar i varandra när de flyttas runt av vattenstrålarna. Hållargallren är anpassade efter modulernas storlekar och kan när som helst eftermonteras. ...
 • Page 186: Injektormoduler

  sv - Användningsteknik Injektormoduler  Sätt alltid in tomma moduler utan diskgods i korgarna. Se alltid till att allt sitter korrekt innan varje ilastning. Modulerna måste vara helt tömda innan de plockas ut. Är de inte de är det lätt hänt att något går sönder och du kan råka skära dig på...
 • Page 187: Placeringsexempel

  Diskgods Laboratorie- Rundkolvar Erlenmeyer- Mätkolvar flaskor kolvar A 300/2 och Modul A 300/2 och A 300/3 har vardera 8 positioner för rengöring av A 300/3 diskgods. Modulerna är avsedda för diskgods med en volym på 200– 1000 ml. Kapacitet Volym Laboratori- Rundkolvar Erlenmey- Mätkolvar...
 • Page 188: Butyrometer

  sv - Användningsteknik Butyrometer För rengöring av butyrometrar rekommenderas A 301/4 eller A 301/5. För detta ska modulerna utrustas med dysorna SD-B för rengöring av butyrometrar. På grund av dysornas höjd kan modulen bara användas i underkorg- en A 150. Det går inte att samtidigt använda en överkorg. A 302/2 och Modul A 302/2 och A 302/3 har vardera 32 positioner för rengöring av A 302/3...
 • Page 189: Placera Diskgods

  sv - Användningsteknik Placera diskgods För rengöringen är ett avstånd mellan närliggande diskgodsdelar opti- malt. För rengöring av särskilt ömtåligt diskgods kan ett extra hållargaller monteras. Gallret förhindrar att diskgodsets delar tar i varandra när de flyttas runt av vattenstrålarna. Om diskgods som har rundare form i mitten placeras på...
 • Page 190 sv - Användningsteknik  Skador på diskgodset. Diskgodsets kant ska ligga med hela ytan på injektordysans hålla- re. Om det är trångt mellan diskgods som är placerade bredvid varandra så kan det orsaka skador under rengöringen, till exempel repor eller sprickor i glaset. Använd: –...
 • Page 191 sv - Användningsteknik Dysans spets är konstruerad så att den kan ligga mot glasets botten under rengöringen. Skyddskåpans form säkerställer att vattnet kan rinna ut ur dysan under rengöringen.  Skador på diskgodset. Vid en frekvent diskning kan hållarytan orsaka skador på diskgods- ets yta, till exempel repor.
 • Page 192: Kontrollera Vid Placering Av Instrument Och Före Varje Programstart

  sv - Användningsteknik Kontrollera vid placering av instrument och före varje programstart – Är spolanordningarna, som till exempel spolhylsor och munstycken ordentligt fastskruvade?  För att spoltrycket ska vara tillräckligt i alla spolanslutningar måste alla förses med dysor, adaptrar, spolhylsor eller blindskruvar. Inga skadade spolanslutningar som till exempel dysor, adaptrar eller spolhylsor får användas.
 • Page 196 Manufacturer: Miele & Cie. KG Carl-Miele-Straße 29 33332 Gütersloh Germany Manufacturing site: Miele & Cie. KG Mielestraße 2 33611 Bielefeld Germany Internet: www.miele.com/professional Alteration rights reserved/2019-11-19 M.-Nr. 10 318 180 / 00 ...

This manual is also suitable for:

A 300/3A 301/4A 301/5A 302/2A 302/3A 312

Table of Contents