Download Print this page

Asus ABTU012 User Manual page 36

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Indicatoare cu LED
Încărcarea staţiei de
încărcare
Stare încărcare
< 5%
5% - 30%
31% - 60%
61% - 100%
Eroare detectată*
*
Pentru a opri aprinderea intermitentă a LED-ului staţiei de încărcare la detectarea unei
erori, reconectaţi cablul de alimentare la staţia de încărcare.
NOTE:
Când bateria externă începe să încarce dispozitivele, indicatoarele LED se aprind, iar
după 5 secunde încep să clipească.
Atunci când apăsaţi pe butonul de alimentare al staţiei de încărcare fără ca un
dispozitiv să fi e conectat la aceasta, indicatoarele LED se aprind pentru a afi şa starea
de încărcarea a produsului. Indicatoarele se sting după 5 secunde.
Apăsați şi mențineți apăsat butonul de pornire/oprire timp de 3~5 secunde pentru a
activa sau a dezactiva lanterna LED.
36
LED 1 LED 2 LED 3
Încărcarea dispozitivelor
utilizând staţia de încărcare
Stare descărcare
61% - 100%
31% - 60%
5% - 30%
< 5%
Eroare detectată*
LED 1 LED 2 LED 3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012