Download Print this page

Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa - Asus ABTU012 User Manual

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Ładowanie
ładowarki Power
Bank
Korzystanie z
ładowarki Power
Bank
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie podręczniki
dostarczone z urządzeniem.
Przed pierwszym użyciem ładowarki Power Bank należy ją całkowicie naładować.
Do ładowania ładowarki Power Bank oraz do ładowania za jej pomocą innych urządzeń
należy używać dołączonego kabla.
Po pełnym naładowaniu urządzenia należy odłączyć je od ładowarki Power Bank.
Przed użyciem Power Banku,należy sprawdzić lokalne przepisy dotyczące napięcia.
Nie należy nigdy podejmować prób demontażu i ponownego montażu ładowarki
Power Bank.
Z ładowarki Power Bank nie wolno korzystać w miejscach o temperaturze
przekraczającej 60
ognia ani podejmować żadnych prób otwarcia obudowy.
30
º
C (140ºF), a także nie wolno wystawiać jej na działanie wody lub

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012