Download Print this page

Indikace Led - Asus ABTU012 User Manual

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Indikace LED

Nabíjení baterie Power
Bank
Stav nabíjení
< 5%
5% - 30%
31% - 60%
61% - 100%
Byla zjištěna
chyba*
*
Chcete-li ukončit blikání baterie Power Bank po zjištění chyby, odpojte a znovu
připojte kabel baterie Power Bank.
POZNÁMKY:
K dyž externí baterie začne nabíjet vaše zařízení, rozsvítí se kontrolky LED a po 5
sekundách začnou blikat.
Stisknete-li vypínač baterie Power Bank bez nabíjení připojeného zařízení, indikátory
LED rozsvícením zobrazí stav nabití baterie Power Bank. Po 5 sekundách zhasnou.
S tisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 3 - 5 sekund zapnete nebo vypnete
LED svítilnu.
8
LED 1 LED 2 LED 3
Nabíjení zařízení z
baterie Power Bank
Stav vybití
61% - 100%
31% - 60%
5% - 30%
< 5%
Byla zjištěna
chyba*
LED 1 LED 2 LED 3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012