Asus ABTU012 User Manual page 61

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ TÜKETİCİYE SAĞlANAN
SEÇİMlİlİK HAKlArI
TÜKETİCİNİN SEÇİMlİK HAKlArI
Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait
olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik
haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi
yerine getirmekle yükümlüdür.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki
başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı
yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
61

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012