Download Print this page

Asus ABTU012 User Manual page 10

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nabíjení baterie
Power Bank
Používání baterie
Power Bank
Poznámky k bezpečnosti
Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte všechny příručky dodané se
zařízením.
Před prvním použitím baterii Power Bank zcela nabijte.
Při nabíjení baterie Power Bank nebo k napájení vašeho zařízení z této baterie
používejte dodaný kabel.
Když se baterie Power Bank zcela nabije, odpojte ji od vašeho zařízení.
Před použitím externí baterie ověřte napětí v místní elektrické síti.
Baterii Power Bank se v žádném případě nepokoušejte rozebrat a znovu sestavit.
Baterii Power Bank nepoužívejte v prostředí s okolní teplotou vyšší než 60
nevystavujte ji vodě ani ohni ani se nepokoušejte porušit její plášť.
10
º
º
C (140
F),

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012