Download Table of Contents Print this page

Asus ABTU012 User Manual

Credit card size 10050mah
Hide thumbs Also See for ABTU012:

Advertisement

Q13755-1
First Edition
Şubat 2018
Credit Card Size10050mAh
Quick Charge Power Bank
User Manual
Model: ABTU012

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Asus ABTU012

 • Page 1 Q13755-1 First Edition Şubat 2018 Credit Card Size10050mAh Quick Charge Power Bank User Manual Model: ABTU012...
 • Page 2 Table of Contents English ............................3 Čeština ............................7 Français ..........................11 Deutsch ..........................15 Magyar ...........................19 Italiano ...........................23 Polski ............................27 Pyccкий ..........................31 Română ..........................35 Slovenčina ..........................39 Español ...........................43 Українська ..........................47 Türkçe .............................51 Português ..........................62...
 • Page 3: Product Feature

  • Slim size: 100mm x 59.6mm (credit card size). • Artwork: comes in various colored options, made from aluminum. • Safety: comes with ASUS PowerSafe to ensure personal safety while charging. • Long lasting: adjusts the charging current automatically based on the ambient temperature to extend the Power Bank’s life span.
 • Page 4: Led Indications

  LED indications Charging the Power Bank Charging devices using the Power Bank Charge status LED 1 LED 2 LED 3 Discharge status LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% <...
 • Page 5: Specifications

  Specifications Rechargeable lithium-ion cell Cell type DC 3.6V / 10050 mAh (36Wh) Cell capacity C - 35 Charging temperature 100mm x 59.6mm (Credit card size) x Size 22mm 230 ± 3g Weight < 6 hrs with DC 5V 2A standard cable Charging time <...
 • Page 6: Charging The Power Bank

  Check your local voltage regulations before using the Power Bank. • Never attempt to disassemble and reassemble the Power Bank. º • Do not operate the Power Bank beyond 60 C (140ºF) environment, nor subject it to water or fire, or any attempt to break the casing. Rechargeable Battery Recycling Service in North America For US and Canada customers, you can call 1-800-822-8837 (toll-free) for recycling information of your ASUS products’ rechargeable batteries.
 • Page 7: Vlastnosti Produktu

  Vlastnosti produktu • Rychlé nabíjení: podporuje technologii Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 • Elegantní velikost: 100 mm x 59,6 mm (velikost kreditní karty). • Estetické provedení: k dispozici v různých barevných provedeních, vyrobeno z hliníku. • Bezpečnost: k dispozici včetně ASUS PowerSafe pro zajištění osobní bezpečnosti během nabíjení. • Dlouhá výdrž: automaticky upravuje nabíjecí proud podle okolní teploty pro prodloužení životnosti baterie Power Bank. • Vysoká odolnost: splňuje náročný standard odolnosti konektoru USB na základě testu 5000 násobného použití. • Tříportový design: Podporuje současné vybíjení tři mobilních zařízení. Popis baterie Power Bank Vypínač LED svítilna Indikátory LED Stav barvy LED Svítí Port USB typu Bliká...
 • Page 8: Indikace Led

  Indikace LED Nabíjení baterie Power Nabíjení zařízení z Bank baterie Power Bank Stav nabíjení LED 1 LED 2 LED 3 Stav vybití LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% < 5% Byla zjištěna Byla zjištěna chyba* chyba* Chcete-li ukončit blikání baterie Power Bank po zjištění chyby, odpojte a znovu připojte kabel baterie Power Bank. POZNÁMKY: • K dyž externí baterie začne nabíjet vaše zařízení, rozsvítí se kontrolky LED a po 5 sekundách začnou blikat. • Stisknete-li vypínač baterie Power Bank bez nabíjení připojeného zařízení, indikátory LED rozsvícením zobrazí stav nabití baterie Power Bank. Po 5 sekundách zhasnou.
 • Page 9 Specifikace Nabíjecí lithium-ionový článek Typ článku Stejnosm. 3,6 V / 10 050 mAh (36 Wh) Kapacita článku C - 35 Teplota nabíjení 100 mm x 59,6 mm (velikost kreditní karty) Velikost x 22 mm 230 ± 3 g Hmotnost < 6 hod. se standardním stejnosm. kabelem 5 V 2A Délka nabíjení < 9 hod. se standardním stejnosm. kabelem 5 V 1A 5V 3A (Max.) Vstup Výstup 1 (podporuje 5,1V~6,1V 3A technologii Qualcomm® 6,1V~12,1V / 18,3W (Max.) Quick Charge™ 3.0) 5,1V 1A (MAX.) Výstup 2 5,1V v 3A (MAX.) Výstup typ C 23,5W (MAX.)
 • Page 10 Nabíjení baterie Power Bank Používání baterie Power Bank Poznámky k bezpečnosti • Před použitím tohoto výrobku si pozorně přečtěte všechny příručky dodané se zařízením. • Před prvním použitím baterii Power Bank zcela nabijte. • Při nabíjení baterie Power Bank nebo k napájení vašeho zařízení z této baterie používejte dodaný kabel. • Když se baterie Power Bank zcela nabije, odpojte ji od vašeho zařízení. • Před použitím externí baterie ověřte napětí v místní elektrické síti. • Baterii Power Bank se v žádném případě nepokoušejte rozebrat a znovu sestavit. º º • Baterii Power Bank nepoužívejte v prostředí s okolní teplotou vyšší než 60 C (140 F), nevystavujte ji vodě ani ohni ani se nepokoušejte porušit její plášť.
 • Page 11 Produktmerkmale • Schnellaufladung: unterstützt Qualcomm Quick Charge™ 3.0. • Schlankes Format: 100 mm x 59,6 mm (Kreditkartenformat). • Kunstvoll gestaltet: Erhältlich in verschiedenen Farbvarianten, hergestellt aus Aluminium. • Sicherheit: Beinhaltet ASUS PowerSafe zur Gewährleistung Ihrer persönlichen Sicherheit während des Aufladens. • Langlebigkeit: Passt den Ladestrom zur Verlängerung der Powerbank-Lebensdauer automatisch an, basierend auf der Umgebungstemperatur. • Hohe Beständigkeit: Durchlief erfolgreich den anspruchsvollen USB- Anschluss-Beständigkeitstest für 5.000 Einsätze. • Dreifach-Port-Design: Unterstützt das gleichzeitige Aufladen von drei Mobilgeräten. Kennenlernen Ihrer Powerbank LED- Ein-/Austaste Taschenlampe LED-Anzeigen LED-Farbstatus USB Typ-C (Eingabe/ Blinkend Ausgabe) Blinkt schnell Anschluss USB (Ausgabe) Anschluss mit USB (Ausgabe) Anschluss...
 • Page 12: Led-Anzeigen

  LED-Anzeigen Geräte mit der Powerbank aufladen Powerbank aufladen Entladestatus LED 1 LED 2 LED 3 Ladestatus LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 61% - 100% 31% - 60% 5% - 30% 5% - 30% 31% - 60% < 5% 61% - 100% Fehler erkannt* Fehler erkannt* Damit die Powerbank bei Erkennung eines Fehlers aufhört zu blinken, müssen Sie das Kabel der Powerbank ziehen und wieder anschließen. HINWEISE: • W enn die Powerbank mit dem Aufladen Ihrer Geräte startet, leuchten die LED-Anzeigen auf und beginnen nach 5 Sekunden zu blinken. • W enn Sie die Ein-/Austaste der Powerbank drücken, ohne dass ein Gerät daran aufgeladen wird, leuchtet die LED-Anzeige zur Darstellung des Betriebszustands. Sie erlöscht nach 5 Sekunden.
 • Page 13: Spezifikationen

  Spezifikationen Wiederaufladbare Lithium-lonen-Zelle Akkutyp 3,6 V Gleichspannung / 10050 mAh Akkukapazität (36Wh) 0° C - 35° C Ladetemperatur 100 mm x 59,6 mm (Kreditkartenformat) Größe x 22 mm 230 ± 3 g Gewicht < 6 Stunden mit Standardkabel (5 V Gleichspannung / 2 A) Ladezeit < 9 Stunden mit Standardkabel (5 V Gleichspannung / 1A) 5V 3A (Max) Eingang Ausgabe 1 5,1V~6,1V 3A (unterstützt Qual- comm Quick Charge™ 6,1V~12,1V / 18,3W (Max.) 3.0) 5,1V 1A (Max.) Ausgabe 2 5,1V 3A (Max.) Ausgabe Typ-C 23,5W (Max.) Ausgabe 1+2+Typ-C...
 • Page 14: Powerbank Verwenden

  Powerbank aufladen Powerbank verwenden Sicherheitshinweise • Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Handbücher, die mit dem Gerät geliefert wurden, sorgfältig durch. • Laden Sie die Powerbank vor der ersten Benutzung vollständig auf. • Verwenden Sie beim Aufladen der Powerbank oder bei Verwendung des Produktes zum Aufladen Ihrer Geräte das mitgelieferte Kabel. • Trennen Sie Ihr Gerät von der Powerbank, sobald es vollständig aufgeladen ist. • Überprüfen Sie Ihre örtliche Nennspannung, bevor Sie die Powerbank verwenden. • Versuchen Sie niemals, die Powerbank auseinander- und wieder zusammenzubauen. • Betreiben Sie die Powerbank nicht bei einer Umgebungstemperatur von mehr als ° C (104° F), setzen Sie sie weder Wasser noch Feuer aus, und versuchen Sie nicht, das Gehäuse aufzubrechen. Wiederaufladbarer Akku Recycling Service in Nordamerika Für USA- und Kanada-Kunden: Sie können 1-800-822-8837 (gebührenfrei) anrufen, für Informationen über das Recycling von Akkus der ASUS Produkte.
 • Page 15: Caractéristiques Du Produit

  Caractéristiques du produit • Chargement rapide : Compatible avec Qualcomm® Quick Charge™ 3.0. • Dimensions réduites : 100mm x 59,6mm (format carte de crédit). • Visuel : Disponible en différents choix de couleurs, fabriqué en aluminium. • Sécurité : Doté d'ASUS PowerSafe pour assurer votre sécurité lors du chargement. • Longévité : Ajuste automatiquement le courant en fonction de la température ambiante pour prolonger la durée de vie du power bank. • Extrêmement durable : A passé le test de durabilité de haut niveau du connecteur USB 5000 fois. • Conception à trois ports : Prend simultanément en charge trois appareils mobiles en cours de déchargement. Présentation de la batterie de secours...
 • Page 16: Indications Led

  Indications LED Charger le power bank Charger des appareils à l'aide du power bank État de charge LED 1 LED 2 LED 3 État de décharge LED 1 LED 2 LED 3 < 5 % 61 % - 100 % 5 % - 30 % 31 % - 60 % 31 % - 60 % 5 % - 30 % 61 % - 100 % < 5 % Erreur détectée* Erreur détectée* Pour arrêter le clignotement du power bank lorsqu'une erreur est détectée, rebranchez le câble du power bank. REMARQUES : • L orsque le power bank commence à charger vos appareils, les témoins lumineux s'allument et se mettent à clignoter après 5 secondes. •...
 • Page 17: Spécifications Techniques

  Spécifications techniques Cellule lithium-ion rechargeable Type de cellule 3,6V (CC) / 10050mAh (36Wh) Capacité de la cellule Température de 0° C - 35° C chargement 100mm x 59,6mm (Format carte de crédit) x Taille 22mm 230 ± 3g Poids < 6 heures avec câble standard CC 5V 2A Temps de chargement < 9 heures avec câble standard CC 5V 1A 5V 3A (Max) Entrée Sortie 1 (Compatible 5.1V~6.1V 3A avec Qualcomm® Quick 6.1V~12.1V / 18.3W (Max) Charge™ 3.0) 5.1V 1A (MAX) Sortie 2 5.1V 3A (MAX)
 • Page 18: Charger Le Power Bank

  Charger le power bank Utiliser le power bank Avertissements de sécurité • Avant d'utiliser le produit, prenez le temps de bien lire tous les manuels fournis avec votre appareil. • Chargez complètement le power bank avant sa première utilisation. • Utilisez le câble fourni lorsque vous rechargez le power bank ou lorsque vous utilisez le power bank pour charger un appareil. • Débranchez votre appareil du power bank une fois que celui-ci est complètement chargé. • Consultez les réglementations locales en matière de tension avant d'utiliser la batterie de secours. • Ne tentez jamais de désassembler ou de ré-assembler le power bank. º • N'utilisez pas le power bank dans un environnement dont la température dépasse 60 (140ºF), ne l'exposez pas à l'eau ni au feu. Ne tentez pas de casser le boîtier.
 • Page 19 A termék jellemzői • Gyors töltés: támogatja a Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 használatát • Vékony kialakítás: 100 mm x 59,6 mm (bankkártya méretű). • Borító: különféle színes változatok állnak rendelkezésre alumínium kivitelben. • Biztonság: tartalmazza az ASUS PowerSafe technológiát, ami töltés közben gondoskodik a személyi biztonságról. • Tartós hatás: automatikusan beállítja a töltés áramerősségét a környezeti hőmérséklet alapján, hogy a vésztöltő minél hosszabb ideig eredeti állapotában működjön. • Rendkívüli tartósság: az eszköz megfelelt az USB-csatlakozók 5000 feltöltést vizsgáló tartóssági tesztje során állított szigorú követelményeknek. • Háromportos kialakítás: egyidejűleg három lemerülő mobilkészülék töltését is lehetővé teszi. A vésztöltő bemutatása LED-vaku Főkapcsoló gomb LED-jelzőfények LED-színek állapota Világít USB Type-C...
 • Page 20 LED-jelzések A vésztöltő feltöltése Eszközök feltöltése a vésztöltővel Töltés állapota LED 1 LED 2 LED 3 Lemerülés LED 1 LED 2 LED 3 állapota < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% < 5% Hiba észlelhető* Hiba észlelhető* Ha azt szeretné, hogy hiba esetén a vésztöltő ne villogjon, húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa újra a vésztöltőbe. MEGJEGYZÉSESK: • A mikor a külső akkumulátor elkezdi feltölteni az eszközöket, a LED-jelzőfények kigyulladnak, és 5 másodperc elteltével elkezdenek villogni. • Ha megnyomja a vésztöltő főkapcsoló gombját, és eközben nem tölt készüléket a vésztöltővel, akkor a LED-jelzőfények világítani kezdenek, és megjelenítik a vésztöltő működési állapotát. A világítás 5 másodperc elteltével megszűnik. •...
 • Page 21: Műszaki Jellemzők

  Műszaki jellemzők Újratölthető lítium-ion cella Cellatípus 3,6 V / 10050 mAh (36 Wh) Cellakapacitás C - 35 Töltési hőmérséklet 100 mm x 59,6 mm (bankkártya-méret) x Méret 22 mm 230 ± 3 g Súly < 6 óra szabványos kábellel (5 V 2 A) Töltési idő < 9 óra szabványos kábellel (5 V 1A) 5 V 3 A (Max.) Bemenet 1. kimenet (támogatja a 5,1V~6,1V 3A Qualcomm® Quick Char- 6,1V~12.1V / 18,3W (Max.) ge™ 3.0 használatát) 5,1V 1A (MAX.) 2. kimenet 5,1V 3A (MAX.) Kimeneti Type-C 23,5 W (max.)
 • Page 22: Biztonsági Megjegyzések

  A vésztöltő feltöltése A vésztöltő használata Biztonsági megjegyzések • A termék használata előtt olvassa el figyelmesen az eszközhöz kapott összes útmutatót. • Teljesen töltse fel a vésztöltőt, mielőtt első alkalommal használná. • Mindig a csomagban lévő kábelt használja, ha a vésztöltőt tölti vagy a vésztöltővel más eszközt tölt. • Válassza le az eszközt a vésztöltőről, miután teljesen feltöltötte. • A külső akkumulátor használata előtt ellenőrizze a feszültséggel kapcsolatos helyi előírásokat. • Soha ne próbálja meg szétszerelni vagy újra összeszerelni a vésztöltőt. º • Ne használja a vésztöltőt 60 C-ot meghaladó hőmérsékleten, és ne tegye ki tűz vagy víz hatásának, továbbá ügyeljen, hogy ne repedjen meg a vésztöltő burkolata.
 • Page 23: Caratteristiche Del Prodotto

  • Dimensioni compatte: 100mm x 59.6mm (dimensioni di una carta di credito). • Aspetto: diversi colori disponibili, case in alluminio. • Sicurezza: dotato di ASUS PowerSafe per garantire la sicurezza durante la carica. • Lunga durata: regola la corrente di carica automaticamente in base alla temperatura ambientale per estendere il ciclo di vita del Power Bank.
 • Page 24 Attività LED Carica del Power Bank Carica di dispositivi tramite Power Bank Stato LED 1 LED 2 LED 3 Carica residua LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% <...
 • Page 25 Specifiche Cella ricaricabile agli ioni di litio Tipo di cella DC 3.6V / 10050 mAh (36Wh) Capacità della cella 0° C - 35° C Temperatura di carica 100mm x 59.6mm (dimensioni di una Dimensioni carta di credito) x 22mm 230 ± 3g Peso <...
 • Page 26 Carica del Power Bank Utilizzo del Power Bank Comunicazioni sulla sicurezza • Prima di utilizzare il prodotto leggete attentamente tutti i manuali forniti con il vostro dispositivo. • Caricate completamente il Power Bank prima del primo utilizzo. • Quando caricate il Power Bank, o quando lo usate per caricare il vostro dispositivo, servitevi del cavo in dotazione.
 • Page 27 • Niewielkie wymiary: 100 mm x 59.6 mm (wielkość karty kredytowej). • Eleganckie wykończenie: wykonana z aluminium i dostępna w różnych kolorach. • Bezpieczeństwo: wyposażona w technologię ASUS PowerSafe, która zapewnia bezpieczeństwo podczas ładowania. • Długi czas pracy: automatyczne dostosowywanie prądu ładowania w zależności od temperatury otoczenia w celu wydłużenia czasu...
 • Page 28: Wskaźniki Led

  Wskaźniki LED Ładowanie urządzeń za Ładowanie ładowarki pomocą ładowarki Power Power Bank Bank Naładowanie Rozładowanie LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 (stan) (stan) < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100%...
 • Page 29 Specyfikacje Akumulator litowo-jonowy Typ baterii Prąd stały 3.6 V/10050 mAh (36 Wh) Pojemność baterii C - 35 Temperatura ładowania 100 mm x 59.6 mm (wielkość karty Wymiary kredytowej) x 22 mm 230 ±3 g Waga < 6 godzin przy użyciu standardowego kabla DC 5V Czas ładowania < 9 godzin przy użyciu standardowego kabla DC 5V 3A (maks.) Wejście...
 • Page 30: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Ładowanie ładowarki Power Bank Korzystanie z ładowarki Power Bank Informacje dotyczące bezpieczeństwa • Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać wszystkie podręczniki dostarczone z urządzeniem. • Przed pierwszym użyciem ładowarki Power Bank należy ją całkowicie naładować. • Do ładowania ładowarki Power Bank oraz do ładowania za jej pomocą innych urządzeń należy używać...
 • Page 31: Характеристики Продукта

  • Тонкий размер: 100 мм x 59 мм (размер кредитной карты). • Произведение искусства: поставляется в различных цветах, сделано из алюминия. • Безопасность: поставляется с ASUS PowerSafe для обеспечения личной безопасности во время зарядки. • Продолжительность: автоматически регулирует ток зарядки в...
 • Page 32 Индикаторы Зарядка Power Bank Зарядка устройства с помощью Power Bank Состояние Состояние Инд. 1 Инд. 2 Инд. 3 Инд. 1 Инд. 2 Инд. 3 заряда разряда < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 85% - 100% <...
 • Page 33 Спецификация Литий- ионный Тип DC 3.6V / 10050 мАч (36Wh) Емкость 0° C - 35° C Температура зарядки 100 мм x 59 мм (размер кредитной Размер карты) x 22мм 230 ± 3g Вес < 6 часов при 5В / 2A пост. тока Время...
 • Page 34 Не используйте Power Bank выше 60 C (140°F) не подвергайте его воздействию воды или огня и не пытайтесь сломать корпус. Служба по утилизации аккумуляторов в Северной Америке Пользователи США и Канады могут получить информацию об утилизации аккумуляторов продукции ASUS по телефону 1-800-822-8837 (звонок бесплатный).
 • Page 35: Caracteristici Produs

  • Aspect deosebit: produsul este disponibil în diferite variante de culoare şi este fabricat din aluminiu. • Siguranţă: produsul include funcţia ASUS PowerSafe, cu rol de protejare a siguranţei persoanelor în timpul încărcării. • Rezistenţă în timp: staţia de încărcare ajustează curentul de încărcare în mod automat, în funcţie de temperatura ambiantă,...
 • Page 36 Indicatoare cu LED Încărcarea staţiei de Încărcarea dispozitivelor încărcare utilizând staţia de încărcare Stare încărcare LED 1 LED 2 LED 3 Stare descărcare LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100%...
 • Page 37 Specificaţii Element litiu-ion reîncărcabil Tip element 3.6 V c.c./10050 mAh (36 Wh) Capacitate element 0 ºC - 35 ºC Temperatură de încărcare 100 mm x 59.6 mm (la dimensiunile unei Dimensiuni cărţi de credit) x 22 mm 230 ± 3 g Greutate <...
 • Page 38 Încărcarea staţiei de încărcare Utilizarea staţiei de încărcare Informaţii de siguranţă • Înainte de a folosi produsul, citiți cu atenție toate manualele care au însoțit dispozitivul. • Încărcaţi complet staţia de încărcare înainte de a o utiliza pentru prima oară. •...
 • Page 39: Vlastnosti Výrobku

  • Štíhly rozmer: 100 x 59.6 mm (veľkosť kreditnej karty). • Umelecké dielo: Dodáva sa v rôznych farebných variantoch, vyrobené z hliníka. • Bezpečnosť: Dodáva sa s aplikáciou ASUS PowerSafe na zaistenie osobnej bezpečnosti počas nabíjania. • Dlhá životnosť: Nabíjací prúd automaticky nastavuje podľa teploty okolia, aby sa predĺžila prevádzková...
 • Page 40 Svetelné indikátory LED Nabíjanie externej batérie Nabíjanie zariadení s nabíjačkou Power Bank pomocou externej batérie s nabíjačkou Power Bank Stav nabitia LED 1 LED 2 LED 3 Stav vybitia LED 1 LED 2 LED 3 < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60%...
 • Page 41: Technické Parametre

  Technické parametre Dobíjateľná lítiovo-iónový článok Typ článku Jedn. prúd 3,6 V/10 050 mAh (36 Wh) Kapacita článku 0 ºC až 35 ºC Teplota pri nabíjaní 100 x 59.6 (veľkosť kreditnej karty) x 22 mm. Veľkosť 230 ±3 g Hmotnosť < 6 hodín so štandardným káblom pre jedn. prúd DC 5 V Doba nabíjania <...
 • Page 42 Nabíjanie externej batérie s nabíjačkou Power Bank Používanie externej batérie s nabíjačkou Power Bank Bezpečnostné pokyny • Pred prevádzkovaním tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky príručky, ktoré boli dodané spolu so zariadením. • Externá batéria s nabíjačkou Power Bank musí byť pred prvým použitím úplne nabitá. •...
 • Page 43: Características Del Producto

  • Tamaño plano: 100 mm x 59.6 mm (tamaño de tarjeta de crédito). • Trabajo artístico: se proporciona en varios colores, fabricado en aluminio. • Seguridad: incluye ASUS PowerSafe para garantizar la seguridad personal durante la carga. • Larga duración: permite ajustar la corriente de carga automáticamente en función de la temperatura ambiente para prolongar el período de...
 • Page 44: Indicaciones Led

  Indicaciones LED Cargar el cargador móvil Cargar dispositivos utilizando el cargador móvil Estado Estado LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 de la carga de la carga < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30%...
 • Page 45: Especificaciones

  Especificaciones Celda de ion-litio recargable Tipo de celda 3.6 V / 10050 mAh (36 Wh) Capacidad de celda 0°C - 35°C Temperatura de carga 100 mm x 59.6 mm (tamaño de tarjeta de Tamaño crédito) x 22 mm 230 ± 3 g Peso <...
 • Page 46: Cargar El Cargador

  Cargar el cargador móvil Utilizar el cargador móvil Avisos de seguridad • Antes de utilizar el producto, lea atentamente todos los manuales incluidos con el dispositivo. • Cargue su cargador móvil completamente antes de utilizarlo por primera vez. • Utilice el cable integrado cuando cargue su cargador móvil o cuando utilice el producto para cargar el dispositivo.
 • Page 47 Функція виробу • Швидке зарядження: підтримує Qualcomm® Quick Charge™ 3.0 • Тонкий: 100 мм x 59,6 мм (розмір кредитної картки). • Естетика: багато кольорів на вибір. Зроблений з алюмінію. • Безпека: оснащений ASUS PowerSafe для безпеки осіб під час зарядження. • Довго служитиме: автоматично реуглює струм зарядження згідно температури оточення, щоб подовжити строк роботи зовнішнього акумулятора. • Дуже витривалий: 5000 разів витримав перевірку витривалості стандартного USB-сполучувача. • Дизайн з трьома портами: Одночасно підтримує розрядження трьома мобільних пристроїв. Знайомство з зовнішнім акумулятором Кнопка LED- живлення ліхтарик LED-індикатори Колір-статус LED Робочий Мерехтить...
 • Page 48 Значення LED Зарядження зовнішнього Зарядження пристроїв за акумулятора допомогою зовнішнього акумулятора Зарядження Розрядження LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 статус статус < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% < 5% Помилка Помилка визначено* визначено* Щоб зовнішній акумулятор перестав мерехтіти після визначення помилки, вийміть і знову підключіть кабель зовнішнього акумулятора. ПриміТКи: • Коли зовнішній акумулятор починає заряджувати пристрої, світлодіодні індикатори загоряться і почнуть мерехтіти через 5 секунд. • К...
 • Page 49: Технічні Характеристики

  Технічні характеристики Перезаряджувана літій-іонна батарея Тип батареї Постійний струм 3,6 В / 10050 мА/год Обсяг батареї (36 Вт-год) Температура заря- C - 35 º º дження 100 мм x 59,6 мм (розмір кредитної картки) розмір х 22 мм 230 ± 3 г маса < 6 годин зі стандартним кабелем 5 В 2 A постійного струму Час зарядження < 9 годин зі стандартним кабелем 5 В 1A постійного струму 5,1 В 3A (макс.) Вхід Вихід 1 (підтри- 5,1 В ~6,1 В 3A муєQualcomm® Quick 6,1 В ~12,1 В 3A (макс.) Charge™...
 • Page 50: Заходи Безпеки

  Зарядження зовнішнього акумулятора Користування зовнішнім акумулятором Заходи безпеки • Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте посібники до нього. • Повністю зарядіть зовнішній акумулятор перед першим користуванням. • Користуйтеся кабелем з комплекту для зарядження зовнішнього акумулятора або зарядження вашого пристрою акумулятором. • Коли пристрій повністю зарядився, відключіть його від зовнішнього акумулятора. • Перевірте місцеві норми напруги в мережі, перш ніж користуватися зовнішнім акумулятором. • Ніколи не намагайтеся розібрати і зібрати зовнішній акумулятор. • Не користуйтеся зовнішнім акумуляторам там, де температура перевищила 60ºC (140ºF). Бережіть від води і вогню. Не намагайтеся розламати корпус.
 • Page 51 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cad. No:1 Ümraniye, 34775, İstanbul Telefon: (850) 277 0 277 Faks: (216) 415 23 69 E-Posta: info@penta.com.tr ASUS Çağrı Merkezi Tel: +90 216 524 30 00 Fax: +90 216 481 8380 e-posta adresi: destek@asus.com www.support.asus.com www.asus.com.tr...
 • Page 52: Teknik Özellikler

  Teknik Özellikler Şarj edilebilir lityum iyon pil Pil tipi DC 3,6 V / 10050 mAh (36 Wh) Pil kapasitesi 0ºC - 35ºC Şarj etme sıcaklığı 100 mm x 59,6 mm (kredi kartı boyutu) x Boyut 22 mm 230 ± 3 g Ağırlık DC 5 V 2 A standart kabloyla 6 saatten az...
 • Page 53: Ürün Özellikleri

  • İnce boyut: 100 mm x 59,6 mm (kredi kartı boyutu). • Görünüm: Çeşitli renk seçeneklerine sahiptir, alüminyumdan yapılmıştır. • Güvenlik: Şarj sırasında kişisel güvenliği sağlamak için ASUS PowerSafe özelliğine sahiptir. • Uzun ömürlü: Güç Bankasının ömrünü uzatmak için, şarj etme akımını...
 • Page 54 lED Göstergeler Güç Bankasını Şarj Etme Güç Bankasını Kullanarak Aygıtları Şarj Etme Şarj Boşalma LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 durumu durumu < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30% 61% - 100% <...
 • Page 55 Periyodik Bakım Gerekmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kim Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler • Ürün periyodik bakım gerektirmemektedir. Kurulum ve Kullanım Güç Bankasını Şarj Etme Şarj edeceğiniz elektronik aletinizin şarj kablosunun USB girişini güç bankanıza, diğer girişi de şarj edeceğiniz alete takarak şarj edebilirsiniz. Ürününüzle beraber gelen şarj kablonuzun USB girişini güç...
 • Page 56 Enerji Tüketen Mallarda, Malın Enerji Tüketimi Açısından verimli Kullanımına İlişkin Bilgiler ; Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. TAŞIMA VE NAKlİYE SIrASINDA DİKKAT EDİlECEK HUSUSlAr Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalaj ile yapınız. İndirme-bindirme ve taşıma sırasında ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
 • Page 57 • Fiziksel hasarlı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan arızalar GARANTİ DlŞI’dır. • Ürün üzerindeki etiketleri ve S/N ibareli barkodu kaybetmeyiniz, yırtmayınız, çıkarmayınız, karalamayınız. Seri numarası okunmayan ürünler GARANTİ DlŞI’dır. • Voltaj değişimlerinden, elektrik tesisatından veya topraklamadan kaynaklanan arızalar GARANTİ DlŞI’dır. • Yetkili servislerin elemanlarından başka kişi veya kurumlarca ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünün garantisini sona erdirir. • Ürünle ilgili bir sorun olduğunda ürünü garanti belgesi ile birlikte satın aldığınız bayi aracılığı ile yetkili teknik servislerimize ulaştırınız. • Korumalı kapakları çıkartmaya çalışmayınız. Ürüne hasar verebilirsiniz. • Ürününüzü çevresinde manyetik ürünler çalışırken kullanmayınız. Kullanım Hataları...
 • Page 58: Kullanım Talimatları

  • Tamamen şarj olduğunda aygıtınızın Güç Bankasıyla bağlantısını kesin. • Güç Bankasını kesinlikle parçalarına ayırmaya, yeniden birleştirmeye ya da delmeye çalışmayın. • Güç Bankasını 60ºC (140ºF) üstündeki ortamda çalıştırmayın, suya ya da ateşe maruz bırakmayın veya kasasını kırmaya çalışmayın. • Bu ürünün kullanım ömrü 5yıl, garanti süresi 2 yıldır. Garanti süresi kullanım ömrüne dahildir. Garanti süresi dolduktan sonra kullanım ömrü boyunca ASUS’un yetkili servis istasyonlarından ücretli bakım, onarım ve montaj hizmetleri alabilirsiniz. • Bu cihaz Türkiye alt yapısına ve Türkiye’de kullanmaya uygundur.
 • Page 59 Issue Date: January 17, 2018 Ref. Report No. ISL-18LE048CE Product Name Rechargeable Li-ion Power Bank Model(s) ABTU012 Brand ASUS Responsible Party SIMPLO Technology Co., Ltd. Address No.471, Sec. 2, Pa Teh Rd., Hu Kou 303, Hsin Chu Hsien, Taiwan We, International Standards Laboratory Corp., hereby certify that:...
 • Page 60 Yayın Tarihi: 17 Ocak 2018 Ref. Rapor No. ISL-18LE048CE Ürün Adı Şarj Edilebilir Li-ion Taşınabilir şarj aleti Model (ler) i: ABTU012 Marka ASUS Sorumlu Taraf SIMPLO Technology Co., Ltd. Adres No.471 Bölüm, . 2, Pa Teh Sokak ., Hu Kou 303, Hsin Chu Hsien, Tayvan Biz, Uluslararası...
 • Page 61 KANUNUN 11. MADDESİNDEKİ TÜKETİCİYE SAĞlANAN SEÇİMlİlİK HAKlArI TÜKETİCİNİN SEÇİMlİK HAKlArI Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını...
 • Page 62: Características Do Produto

  • Tamanho reduzido: 100 mm x 59.6 mm (tamanho de um cartão de crédito). • Design: disponível em várias cores, fabricado em alumínio. • Segurança: inclui o ASUS PowerSafe para garantir a segurança pessoal durante o carregamento. • Longa duração: ajusta automaticamente a corrente de carregamento com base na temperatura ambiente para prolongar a vida útil do...
 • Page 63 Indicações dos LED Carregar o carregador de Carregar dispositivos com o bateria carregador de bateria Estado da Estado de LED 1 LED 2 LED 3 LED 1 LED 2 LED 3 carga descarga < 5% 61% - 100% 5% - 30% 31% - 60% 31% - 60% 5% - 30%...
 • Page 64 Especificações Célula de iões de lítio recarregável Tipo de célula 3.6V DC/ 10050 mAh (36Wh) Capacidade das células Temperatura de 0ºC - 35ºC carregamento 100 mm x 59.6 mm (tamanho de um cartão de Tamanho crédito) x 22 mm 230 ±3g Peso <...
 • Page 65 Carregar o carregador de bateria Utilizar o carregador de bateria Avisos de segurança • Antes de utilizar o produto, leia atentamente todos os manuais fornecidos com o dispositivo. • Carregue totalmente o carregador antes da primeira utilização. • Utilize o cabo fornecido para carregar o carregador ou quando utilizar o produto para carregar outro dispositivo.

Table of Contents