Download Print this page

Wskaźniki Led - Asus ABTU012 User Manual

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Wskaźniki LED
Ładowanie ładowarki
Power Bank
Naładowanie
(stan)
< 5%
5% - 30%
31% - 60%
61% - 100%
Wykryto błąd*
*
W celu wyłączenia migania wskaźników ładowarki Power Bank po wykryciu błędu należy
ponownie podłączyć kabel ładowarki Power Bank.
UWAGI:
Po rozpoczęciu przez Power Bank ładowania urządzeń, wskaźniki LED zaświecą się i po 5
sekundach zaczną migać.
Naciśnięcie przycisku zasilania ładowarki Power Bank, gdy żadne urządzenie nie jest
ładowane, powoduje włączenie diod LED wskazujących stan zasilania. Diody zgasną po
upływie 5 sekund.
Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 3~5 s w celu włączenia lub wyłączenia
latarki LED.
28
LED 1 LED 2 LED 3
Ładowanie urządzeń za
pomocą ładowarki Power
Bank
Rozładowanie
(stan)
61% - 100%
31% - 60%
5% - 30%
< 5%
Wykryto błąd*
LED 1 LED 2 LED 3

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012