Asus ABTU012 User Manual page 42

Credit card size 10050mah
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nabíjanie externej
batérie s nabíjačkou
Power Bank
Používanie externej
batérie s nabíjačkou
Power Bank
Bezpečnostné pokyny
Pred prevádzkovaním tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky príručky, ktoré boli
dodané spolu so zariadením.
Externá batéria s nabíjačkou Power Bank musí byť pred prvým použitím úplne nabitá.
Na nabíjanie externej batérie s nabíjačkou Power Bank alebo na nabíjanie svojho
zariadenia pomocou nej použite dodaný kábel.
Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte ho od externej batérie s nabíjačkou Power
Bank.
Pred používaním zariadenia Power Bank si prečítajte predpisy týkajúce sa miestneho
napätia.
Externú batériu s nabíjačkou Power Bank sa nikdy nepokúšajte rozobrať a znovu
zmontovať.
Externú batériu s nabíjačkou Power Bank nepoužívajte pri teplote okolia 60 ºC (140 ºF)
ani ju nevystavujte vode alebo ohňu a ani sa nepokúšajte otvoriť kryt.
42

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Asus ABTU012