Download Print this page

Electrolux E6WHPED3 Installation Instruction

Pedestal with drawer
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Pedestal with drawer / Поставка с чекмедже /
Pedestal with drawer / Поставка с чекмедже /
Podstavec se zásuvkou / Sokkel med skuffe /
Podstavec se zásuvkou / Sokkel med skuffe /
Unterbausockel mit Schublade / Βάζε κε ζπξηάξη /
Unterbausockel mit Schublade / Βάζε κε ζπξηάξη /
Pedestal con cajón / Sahtliga alus / Vetolaatikolla
Pedestal con cajón / Sahtliga alus / Vetolaatikolla
varustettu jalusta / Socle avec tiroir / Podnožje
varustettu jalusta / Socle avec tiroir / Podnožje
s ladicom / Fiókos talapzat / Piedistallo con
s ladicom / Fiókos talapzat / Piedistallo con
cassetto / Pagrindas su stalčiumi / Pamatne ar
cassetto / Pagrindas su stalčiumi / Pamatne ar
atvilktni / Sokkel med skuff / Voetstuk met
atvilktni / Sokkel med skuff / Voetstuk met
lade / Podstawa z szufladą / Pedestal com
lade / Podstawa z szufladą / Pedestal com
gaveta / Suport cu sertar / Тумба с ящиком /
gaveta / Suport cu sertar / Тумба с ящиком /
Podstavec so zásuvkou / Podstavek s predalom /
Podstavec so zásuvkou / Podstavek s predalom /
Постоље са фиоком / Piedestal med låda /
Постоље са фиоком / Piedestal med låda /
Çekmeceli kaide / Підставка з висувним ящиком
Çekmeceli kaide / Підставка з висувним ящиком
EN
Accessories
EN
Accessories
BG
Аксесоари
BG
Аксесоари
CZ
Příslušenství
CZ
Příslušenství
DA
Tilbehør
DA
Tilbehør
DE
Zubehör
DE
Zubehör
EL
Δμαξηήκαηα
EL
Δμαξηήκαηα
ES
Accesorios
ES
Accesorios
ET
Tarvikud
ET
Tarvikud
FI
Tarvikkeet
FI
Tarvikkeet
FR
Accessoires
FR
Accessoires
HR
Dodaci
HR
Dodaci
HU
Tartozékok
HU
Tartozékok
IT
Accessori
IT
Accessori
LT
Priedai
LT
Priedai
LV
Piederumi
LV
Piederumi
NL
Accessoires
NL
Accessoires
NO
Tilbehør
NO
Tilbehør
PL
Akcesoria
PL
Akcesoria
PT
Acessórios
PT
Acessórios
RO
Accesorii
RO
Accesorii
RU
Аксессуары
RU
Аксессуары
SI
Pripomočki
SI
Pripomočki
SK
Príslušenstvo
SK
Príslušenstvo
SR
Прибор
SR
Прибор
SV
Tillbehör
SV
Tillbehör
TR
Aksesuarlar
TR
Aksesuarlar
UA
Аксесуари
UA
Аксесуари
Model E6WHPED3
Model E6WHPED3
Installation Instruction
Installation Instruction
Инструкция за монтаж
Инструкция за монтаж
Pokyny k instalaci
Pokyny k instalaci
Installationsvejledning
Installationsvejledning
Montageanleitung
Montageanleitung
Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο
Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο
Instrucciones de instalación
Instrucciones de instalación
Paigaldusjuhend
Paigaldusjuhend
Asennusohjeet
Asennusohjeet
Instructions d'installation
Instructions d'installation
Upute za montažu
Upute za montažu
Szerelési utasítások
Szerelési utasítások
Istruzioni di installazione
Istruzioni di installazione
Montavimo instrukcija
Montavimo instrukcija
Uzstādīšanas norādījumi
Uzstādīšanas norādījumi
Montage-instructies
Montage-instructies
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
Instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji
Instruções de instalação
Instruções de instalação
Instrucțiuni de instalare
Instrucțiuni de instalare
Инструкции по установке
Инструкции по установке
Navodila za namestitev
Navodila za namestitev
Návod na použitie
Návod na použitie
Упутство за постављање
Упутство за постављање
Installationsinstruktion
Installationsinstruktion
Montaj Talimatı
Montaj Talimatı
Інструкція з установки
Інструкція з установки
Model
E6WHPED3
E6WHPED2
2
7
12
14
14
17
20
20
22
26
26
27
32
32
38
32
38
37
44
44
42
50
50
47
56
56
52
62
62
68
57
68
62
74
74
67
80
80
86
72
86
77
92
92
82
98
98
104
87
104
110
92
110
116
97
116
122
102
122
128
107
128
134
112
134
140
117
140
146
122
146
127
152
152
132
158
158
1
2
2
8
8

Advertisement

loading

  Related Manuals for Electrolux E6WHPED3

  Summary of Contents for Electrolux E6WHPED3

 • Page 1 Model Pedestal with drawer / Поставка с чекмедже / Model E6WHPED3 Pedestal with drawer / Поставка с чекмедже / Model E6WHPED3 E6WHPED3 Podstavec se zásuvkou / Sokkel med skuffe / Podstavec se zásuvkou / Sokkel med skuffe / E6WHPED2 Unterbausockel mit Schublade / Βάζε κε ζπξηάξη / Unterbausockel mit Schublade / Βάζε...
 • Page 2: Safety Information

  Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! WARNING! WARNING! Information Information Information • Dimension Dimension Do not stack a dryer on top of washing WARNING!
 • Page 3: Installation Procedure

  Adjust the front adjustable feet to Installation Procedure Screw the front brackets on the make the pedestal stable. Adjust the front adjustable feet to Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal.
 • Page 4 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws Use the screws supplied to secure the Where included, you can insert the 17. Where included, you can insert removed in step 12 and adjust the rear brackets (B) on both the washer additional container (F).
 • Page 5: Environmental Concerns

  Environmental Concerns Recycle the materials with the Do not dispose appliances marked symbol . Put the packaging in with the symbol with the household applicable containers to recycle it. waste. Help protect the environment and Return the product to your local human health and to recycle waste recycling facility or contact your of electrical and electronic...
 • Page 6 Note...
 • Page 7: Информация За Безопасност

  Информация за Продукт и аксесоари безопасност Информация Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! WARNING! ВНИМАНИЕ! Information Information Information •...
 • Page 8 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Процедура по Screw the front brackets on the Завийте предните скоби върху поставката. pedestal. Adjust the front adjustable feet to монтиране make the pedestal stable. Installation Procedure Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal.
 • Page 9 For washing machine. Lay the Положете поставката на същата Преместете монтираната pedestal on the same side and страна и я плъзнете напред, така поставка с уреда на постоянното slide it forward so that the че предните крачета на уреда да се й...
 • Page 10 Грижа за околната среда Не изхвърляйте уреди, отбелязани Рециклирайте материалите със символа . Поставете със символа заедно с битовите опаковката в подходящ контейнер, отпадъци. за да бъде рециклирана. Помогнете за опазването на Върнете продукта в местно околната среда и здравето на съоръжение...
 • Page 11 Забележка...
 • Page 12: Bezpečnostní Informace

  Bezpečnostní informace Výrobek a příslušenství Safety Information Product & Accessories Poznámka Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! VAROVÁNÍ! WARNING! Information Information Information • Rozměry Podstavec nelze použít spolu Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 13: Pokyny K Instalaci

  Adjust the front adjustable feet to Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Pokyny k instalaci make the pedestal stable. Našroubujte přední držáky Screw the front brackets on the pedestal. pedestal. na podstavec.
 • Page 14 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws Použijte dodané šrouby k zajištění Je-li součástí výbavy, můžete vložit 17. Where included, you can insert removed in step 12 and adjust the zadních držáků...
 • Page 15 Dopad na životní prostředí Recyklujte materiály označené Spotřebiče označené příslušným symbolem . Obaly vyhoďte do symbolem nelikvidujte spolu příslušných odpadních kontejnerů s domovním odpadem. k recyklaci. Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a Spotřebič odevzdejte v místním recyklovat elektrické a elektronické sběrném dvoře nebo kontaktujte spotřebiče určené...
 • Page 16 Poznámka...
 • Page 17 Sikkerhedsoplysninger Produkt og tilbehør Safety Information Product & Accessories Oplysninger Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! ADVARSEL! WARNING! Information Information Information • Mål Soklen kan ikke anvendes til WARNING! WARNING!
 • Page 18 Adjust the front adjustable feet to Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installationsprocedure Skru frontbeslagene på soklen make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal. pedestal. Installation Procedure Installation Procedure Fjern soklen og alt tilbehør - For tumble dryer.
 • Page 19 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws 17. Where included, you can insert Brug de medfølgende skruer til at Hvis der medfølger en ekstra removed in step 12 and adjust the the additional container (F).
 • Page 20 Miljøhensyn Genbrug materialerne med Apparater, der er mærket med symbolet . Anbring emballagen i symbolet , må ikke bortskaffes relevante beholdere for at genbruge sammen med husholdningsaffald. den. Hjælp med at beskytte miljøet og sundheden og med henblik på at Returnér produktet til den lokale genbruge affald fra elektriske og genbrugsstation, eller kontakt...
 • Page 21 Note...
 • Page 22 Sicherheitshinweise Produkt & Zubehör Safety Information Product & Accessories Informationen Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! WARNUNG! WARNING! Information Information Information • Abmessungen Dieser Maschinensockel kann nicht Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 23: Installation Procedure

  Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure Schrauben Sie die vorderen Winkel Adjust the front adjustable feet to Installation Procedure make the pedestal stable. pedestal. am Unterbausockel an. Screw the front brackets on the pedestal.
 • Page 24 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws Schrauben Sie die hinteren Winkel (B) Falls vorhanden, können Sie den 17. Where included, you can insert removed in step 12 and adjust the mit den mitgelieferten Schrauben zusätzlichen Behälter (F) einsetzen.
 • Page 25: Hinweise Zum Umweltschutz

  Hinweise zum Umweltschutz Recyceln Sie Materialien mit dem Entsorgen Sie Geräte mit dem Symbol . Entsorgen Sie die Symbol nicht mit dem Hausmüll. Verpackung in den entsprechenden Entsorgen Sie das Produkt über Recyclingcontainern. Recyceln Sie Ihre örtlichen Recyclingstelle zum Schutz der Umwelt und der oder wenden Sie sich an Ihre menschlichen Gesundheit Gemeindebehörde.
 • Page 26 Hinweis...
 • Page 27 Πιεξνθνξίεο Αζθάιεηαο Πξντόληνο & Πιεξνθνξίεο Safety Information Product & Accessories Δμαξηεκάησλ Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗƩΗ! WARNING! Information Information Information • Γηάζηαζε Η...
 • Page 28 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Γηαδηθαζία Βηδώζηε ηα εκπξόο ζηεξίγκαηα Adjust the front adjustable feet to pedestal. make the pedestal stable. επάλσ ζηε βάζε. Screw the front brackets on the Δγθαηάζηαζεο...
 • Page 29 Αθνπκπήζηε ηε βάζε ζηελ ίδηα Μεηαθηλήζηε ηε δηάηαμε Βάζεο/ For washing machine. Lay the πιεπξά θαη ζύξεηέ ηελ πξνο ηα Σπζθεπήο ζηε κόληκε ζέζε ηεο. 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance pedestal on the same side and 16.
 • Page 30 Πεξηβαιινληηθά Θέκαηα Αλαθπθιώλεηε ηα πιηθά κε ην Μελ απνξξίπηεηε κε ηα νηθηαθά ζύκβνιν . Τνπνζεηείηε ηα πιηθά απνξξίκκαηα ζπζθεπέο πνπ θέξνπλ ζπζθεπαζίαο ζε θαηάιιεια δνρεία γηα αλαθύθισζε. Σπκβάιεηε ζηελ ην ζύκβνιν πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη Δπηζηξέςηε ην πξντόλ ζηελ ηεο αλζξώπηλεο πγείαο αλαθπθιώλνληαο...
 • Page 31 Σεκείσζε...
 • Page 32 Información sobre Producto y accesorios seguridad Información Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! Information Information Information WARNING! ¡ADVERTENCIA! •...
 • Page 33: Procedimiento De Instalación

  Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Procedimiento Atornille los soportes delanteros del Adjust the front adjustable feet to Installation Procedure make the pedestal stable. pedestal. pedestal. Screw the front brackets on the de instalación pedestal.
 • Page 34 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the Utilice los tornillos suministrados para En los casos en que se incluya, appliance by using the screws 17. Where included, you can insert asegurar los soportes traseros (B) en puede insertar el contenedor adicional removed in step 12 and adjust the the additional container (F).
 • Page 35: Aspectos Medioambientales

  Aspectos medioambientales Recicle los materiales con el No deseche los aparatos marcados símbolo . Coloque el material con el símbolo junto con los de embalaje en los contenedores residuos domésticos. adecuados para reciclarlo. Ayude a proteger el medio ambiente y la Lleve el producto a su centro de salud pública, así...
 • Page 36 Nota...
 • Page 37 Ohutusteave Tooted ja tarvikud Teave Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! HOIATUS! WARNING! Information Information Information • Mõõtmed WARNING! WARNING! WARNING!
 • Page 38 Adjust the front adjustable feet to Adjust the front adjustable feet to Paigalduse protseduur make the pedestal stable. Kruvige eesmised klambrid make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Screw the front brackets on the aluse külge. pedestal. pedestal.
 • Page 39 kasutades komplekti kuuluvaid Paigutage alus koos seadmega oma kruvisid, kinnitage tagumised püsivasse asukohta. Seadme õige 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance klambrid (B) nii pesumasina kui asendi kontrollimiseks kasutage loodi.
 • Page 40 Jäätmekäitlus Ärge visake sümboliga tähistatud Suunake sümboliga tähistatud materjalid ringlusse. Selleks viige seadmeid majapidamisjäätmete hulka. pakendid vastavatesse Viige seade kohalikku ringluspunkti konteineritesse. Aidake hoida või pöörduge saamiseks keskkonda ja inimeste tervist ja kohalikku omavalitsusse. suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed ringlusse.
 • Page 41 Märkus...
 • Page 42 Turvallisuusohjeet Tuote ja tarvikkeet Safety Information Product & Accessories Tiedot Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! VAROITUS! WARNING! Information Information Information • Mitat Jalustaa ei voi käyttää...
 • Page 43 Adjust the front adjustable feet to Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Asennus Kierrä jalustan etukiinnikkeet make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal. paikoilleen. pedestal. Installation Procedure Installation Procedure Poista jalusta ja kaikki tarvikkeet - For tumble dryer.
 • Page 44 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws 17. Where included, you can insert Kiinnitä pesukoneen ja jalustan Voit lisätä ylimääräisen säiliön (F), removed in step 12 and adjust the the additional container (F).
 • Page 45 Ympäristönsuojelu Kierrätä symbolilla merkityt Älä hävitä tunnuksella merkittyjä materiaalit. Kierrätä pakkaus laitteita kotitalousjätteen mukana. asettamalla se asianmukaiseen Palauta tuote paikalliseen kierrätysastiaan. Suojele kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä ympäristöä ja ihmisten terveyttä paikalliseen viranomaiseen. kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
 • Page 46 Huomaa...
 • Page 47: Informations Relatives À La Sécurité

  Informations relatives Produit & Accessoires à la sécurité Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! WARNING! AVERTISSEMENT ! Information Information Information •...
 • Page 48: Procédure D'installation

  Adjust the front adjustable feet to Adjust the front adjustable feet to Procédure d’installation make the pedestal stable. Vissez les supports avant sur make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Screw the front brackets on the le socle. pedestal.
 • Page 49 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws Utilisez les vis fournies pour fixer les S’il est joint, vous pouvez insérer 17. Where included, you can insert removed in step 12 and adjust the supports arrière (B) sur le lave-linge le bac supplémentaire (F).
 • Page 50: Protection De L'environnement

  Protection de l'environnement Recyclez les matériels portant le Ne jetez pas les appareils portant le symbole . Mettez les emballages symbole avec les déchets dans des conteneurs destinés à leur ménagers. recyclage. Participez à la protection de l’environnement et des hommes Rapportez le produit à...
 • Page 51 Remarque...
 • Page 52: Sigurnosne Informacije

  Sigurnosne informacije Proizvod i pribor Safety Information Product & Accessories Informacije Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! UPOZORENJE! WARNING! Information Information Information • Dimenzije Postolje se ne može koristiti za sušilice, WARNING! WARNING!
 • Page 53 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Adjust the front adjustable feet to Postupak postavljanja Zavijte prednje nosače na podnožje. make the pedestal stable. pedestal. Screw the front brackets on the pedestal.
 • Page 54 15. For tumble dryer. Screw the rear brackets (C) to the back of the appliance by using the screws Priloženim vijcima pričvrstite stražnji Ako je priložen, možete umetnuti 17. Where included, you can insert st the 11. For washing machine. Put the removed in step 12 and adjust the nosač...
 • Page 55 Ekološke informacije Reciklirajte materijale sa simbolom UreĎaje označene simbolom ne . Ambalažu za recikliranje odlažite zajedno s kućnim otpadom. odložite u prikladne spremnike. Proizvod odnesite na lokalno Pomozite u zaštiti okoliša i reciklažno mjesto ili kontaktirajte ljudskog zdravlja te u recikliranju nadležnu službu.
 • Page 56 Napomena...
 • Page 57 Biztonsági információk Termék és tartozékok Safety Information Product & Accessories Információk Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! FIGYELEM! WARNING! Information Information Information • Méret A lábazat szárítógépekkel nem Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 58 Adjust the front adjustable feet to Adjust the front adjustable feet to Szerelési eljárás make the pedestal stable. Csavarozza az elülső tartókat make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Screw the front brackets on the az alapzatra. pedestal.
 • Page 59 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent A hátsó...
 • Page 60 Környezetvédelmi előírások Ne dobja a háztartási szemétbe a Hasznosítsa újra a szimbólummal jelzett szimbólummal jelzett anyagokat. Az újrahasznosítás készülékeket. érdekében tegye szelektív Jutassa vissza a terméket a helyi hulladékgyűjtőbe a készülék újrahasznosító létesítménybe, vagy csomagolóanyagait. Támogassa a forduljon az önkormányzathoz. környezet- és egészségvédelmet, és hasznosítsa újra az elektromos és elektronikus eszközök...
 • Page 61 Jegyzetek...
 • Page 62: Informazioni Sulla Sicurezza

  Informazioni Prodotto e Accessori sulla sicurezza Informazioni Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! Information Information Information WARNING! AVVERTENZA! •...
 • Page 63: Procedura D'installazione

  Adjust the front adjustable feet to Procedura d’installazione Avvitare le staffe anteriori make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Adjust the front adjustable feet to sul piedistallo. pedestal. Installation Procedure make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal.
 • Page 64 For washing machine. Lay the Sistemare il gruppo piedistallo/ Sistemare il piedistallo sullo stesso lato 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance pedestal on the same side and apparecchiatura nell’ubicazione e farlo scorrere in avanti in modo che and slide backwards so that the...
 • Page 65 Questioni ambientali Riciclare i materiali che riportano il Non smaltire le apparecchiature simbolo .Smaltire gli imballaggi contrassegnate con il simbolo nei contenitori appropriati per con i rifiuti domestici. riciclarli.Aiutate a proteggere Riconsegnare il prodotto al punto l'ambiente e la salute umana e a di raccolta locale o contattare il riciclare le apparecchiature proprio ufficio municipale.
 • Page 66 Nota...
 • Page 67 Informacija apie saugą Gaminys ir priedai Safety Information Product & Accessories Informacija Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! ĮSPĖJIMAS! WARNING! Information Information Information •...
 • Page 68 Adjust the front adjustable feet to Montavimo procesas make the pedestal stable. Prisukite priekinius laikiklius Screw the front brackets on the Adjust the front adjustable feet to prie pagrindo. make the pedestal stable. pedestal. Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal.
 • Page 69 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance Naudokite pateiktus varžtus galiniams Move Perkelkite pagrindo / prietaiso and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent laikikliams (B) pritvirtinti prie...
 • Page 70 Aplinkos apsaugos klausimai Perdirbkite medžiagas, pažymėtas Neišmeskite prietaisų, pažymėtų simboliu . Pakuotės medžiagas simboliu , kartu su buitinėmis sudėkite į atitinkamus konteinerius, atliekomis. kad jos būtų perdirbtos. Padėkite Grąžinkite gaminį į savo vietos saugoti aplinką ir žmonių sveikatą perdirbimo įmonę arba susisiekite bei perdirbkite elektros ir su savo savivaldybės tarnyba.
 • Page 71 Pastaba...
 • Page 72 Drošības informācija Izstrādājums un piederumi Safety Information Product & Accessories Informācija Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! UZMANĪGI! WARNING! Information Information Information • Izmēri Pamatni nevar izmantot veļas mašīnām Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 73 Adjust the front adjustable feet to Uzstādīšanas kārtība Pieskrūvējiet priekšējos kronšteinus make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Adjust the front adjustable feet to pie pamatnes. pedestal. Installation Procedure Installation Procedure make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal.
 • Page 74 For washing machine. Lay the 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance pedestal on the same side and Pārvietojiet pamatnes/ierīces Nolieciet pamatni zemē uz tiem pašiem and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the...
 • Page 75 Vides aizsardzības apsvērumi Nododiet pārstrādei materiālus ar Neizmetiet ierīces, kuras ir marķētas šādu simbolu . Ievietojiet ar šādu simbolu kopā ar iepakojumu tā pārstrādei mājsaimniecības atkritumiem. paredzētajās tvertnēs. Palīdziet Nododiet izstrādājumu vietējai aizsargāt apkārtējo vidi un cilvēku pārstrādes rūpnīcai vai sazinieties veselību un pārstrādāt elektrisko ar pašvaldības dienestu.
 • Page 76 Piezīme...
 • Page 77 Veiligheidsinformatie Product & accessoires Safety Information Product & Accessories Informatie Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! WAARSCHUWING! WARNING! Information Information Information • Afmetingen De sokkel kan niet voor droogtrommels Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 78 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Montageprocedure Screw the front brackets on the Schroef de voorste beugels aan het Adjust the front adjustable feet to voetstuk. pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal.
 • Page 79 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent Gebruik de meegeleverde Zet het geheel op zijn permanente appliance front feet slides under...
 • Page 80: Bescherming Van Het Milieu

  Bescherming van het milieu Zet apparaten met het symbool Recycleer de materialen met het symbool . Doe het niet bij het huishoudelijk afval. verpakkingsmateriaal in de Breng product naar daartoe bestemde afvalcontainers plaatselijke recyclageverzamelpunt voor recyclage. Help het milieu en neem contact de gezondheid van de mensen te...
 • Page 81 Opmerking...
 • Page 82 Sikkerhetsinformasjon Produkt- og tilbehørs- Safety Information informasjon Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! ADVARSEL! WARNING! Information Information Information • Mål WARNING! Sokkelen kan ikke brukes med tørketroml- WARNING!
 • Page 83 Adjust the front adjustable feet to Installasjonsprosedyre Skru fast de fremre brakettene på make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Adjust the front adjustable feet to sokkelen. pedestal. Installation Procedure Installation Procedure make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal.
 • Page 84 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent For washing machine.
 • Page 85 Miljøhensyn Resirkuler materialer som er merket Ikke kast produkter som er merket med symbolet . Legg med symbolet sammen med emballasjen i riktige beholdere for å husholdnings-avfallet. resirkulere det. Hjelp med å Produktet leveres hvor beskytte miljøet og menneskelig tilsvarende produkt selges eller på helse og resirkuler avfall fra miljøstasjonen i kommunen.
 • Page 86 Notater...
 • Page 87: Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa

  Informacje dotyczące Produkty i akcesoria bezpieczeństwa Informacje Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! WARNING! OSTRZEŻENIE! Information Information Information •...
 • Page 88: Procedura Instalacji

  Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Procedura instalacji Screw the front brackets on the Przykręcić przednie wsporniki do Adjust the front adjustable feet to podstawy. pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal.
 • Page 89 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance Za pomocą dołączonych do zestawu Przenieść podstawę wraz z and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent śrub przymocować...
 • Page 90: Ochrona Środowiska Naturalnego

  Ochrona środowiska naturalnego Nie wolno wyrzucać urządzeń Materiały oznaczone symbolem należy poddać utylizacji oznaczonych symbolem wraz Umieścić elementy opakowania z odpadami domowymi. w odpowiednim pojemniku, aby Należy zwrócić produkt zostały poddane recyklingowi. miejscowego punktu recyklingu lub Należy zadbać o ponowne skontaktować...
 • Page 91 Uwaga...
 • Page 92: Informação De Segurança

  Informação Produtos e Acessórios de segurança Informação Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! Information Information Information WARNING! AVISO! •...
 • Page 93: Procedimento De Instalação

  Adjust the front adjustable feet to Procedimento Fixe os suportes dianteiros no make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Adjust the front adjustable feet to pedestal com os parafusos. de instalação pedestal. Installation Procedure Installation Procedure make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal.
 • Page 94 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance For washing machine. Lay the 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance Desloque o conjunto pedestal/ Pouse o pedestal sobre o mesmo and slide backwards so that the assembly to its permanent pedestal on the same side and and slide backwards so that the...
 • Page 95: Preocupações Ambientais

  Preocupações ambientais Recicle os materiais que estiverem Não elimine os aparelhos que marcados com o símbolo estiverem marcados com o símbolo Coloque os materiais da juntamente com residuos embalagem dos pontos de recolha domésticos comuns. adequados para reciclagem. Ajude Entregue produto a proteger o ambiente e a saúde instalações de reciclagem locais...
 • Page 96 Nota...
 • Page 97: Informații Privind Siguranța

  Informații privind Produs și accesorii siguranța Informații Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! WARNING! AVERTISMENT! Information Information Information •...
 • Page 98 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Procedura de instalare Screw the front brackets on the Înșurubați suporturile frontale pe Adjust the front adjustable feet to suport. pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure pedestal.
 • Page 99 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent Utilizați șuruburile furnizate pentru Mutați ansamblul suport-dispozitiv în appliance front feet slides under...
 • Page 100 Aspecte legate de protecția mediului Reciclați materialele cu simbolul Nu casați dispozitivele marcate cu . Aruncați ambalajul în simbolul împreună cu deșeurile recipientele corespunzătoare pentru menajere. a-l recicla. Contribuiți la protecția Returnați produsul la unitatea mediului și a sănătății umane și de reciclare locală...
 • Page 101 Notă...
 • Page 102 Сведения по технике Изделие и аксессуары безопасности Информация Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! ВНИМАНИЕ! WARNING! Information Information Information •...
 • Page 103: Порядок Установки

  Adjust the front adjustable feet to Порядок установки Привинтите к тумбе передние make the pedestal stable. Screw the front brackets on the скобы. pedestal. Installation Procedure Adjust the front adjustable feet to Installation Procedure make the pedestal stable. Screw the front brackets on the - For tumble dryer.
 • Page 104 For washing machine. Lay the pedestal on the same side and Передвиньте тумбу с прибором на Положите тумбу на ту же сторону и 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16.
 • Page 105: Охрана Окружающей Среды

  защитить окружающую среду и здоровье человека. Хранить в сухом крытом помещении. Дата изготовления (выпуска) указана на упаковке. Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция. Изготовлено в Китае. Импортёр и уполномоченная изготовителем организация: ООО ”Электролюкс Рус”, Кожевнический проезд 1, 115114,...
 • Page 106 Примечание...
 • Page 107: Varnostne Informacije

  Varnostne informacije Izdelek in pripomočki Safety Information Product & Accessories Informacije Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! OPOZORILO! WARNING! Information Information Information • Mera Podstavec sa nesmie používať...
 • Page 108: Installation Procedure

  Adjust the front adjustable feet to Postopek namestitve Na podstavek privijte sprednja nosilca. Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the make the pedestal stable. Screw the front brackets on the pedestal. Installation Procedure Installation Procedure pedestal.
 • Page 109 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent appliance front feet slides under location.
 • Page 110: Skrb Za Okolje

  Skrb za okolje Reciklirajte materiale, ki jih Naprav, označenih s simbolom označuje simbol . Embalažo ,ne odstranjujte z gospodinjskimi odložite v ustrezne zabojnike za odpadki. reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati Izdelek vrnite krajevno odpadke električnih in elektronskih zbirališče za recikliranje ali se naprav.
 • Page 111 Opomba...
 • Page 112: Bezpečnostné Informácie

  Bezpečnostné informácie Výrobok a príslušenstvo Safety Information Product & Accessories Informácie Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! UPOZORNENIE! WARNING! Information Information Information • Rozmer SSStojalo se lahko uporablja le s WARNING! Dimension...
 • Page 113 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Postup pri montáži Screw the front brackets on the Naskrutkujte predné svorky na Adjust the front adjustable feet to podstavec. pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure Installation Procedure pedestal.
 • Page 114 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent Za pomocą...
 • Page 115 Environmentálne otázky Recyklujte materiály so symbolom Spotrebiče označené symbolom . Vyhoďte obaly do príslušných nevyhadzujte s domovým nádob na recykláciu. Pomôžte odpadom. chrániť životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad Výrobok vráťte miestnemu z elektrických a elektronických zariadeniu na recykláciu alebo spotrebičov.
 • Page 116 Poznámka...
 • Page 117 Безбедносне Производ и прибор информације Информације Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! WARNING! УПОЗОРЕЊЕ! Information Information Information • Димензије WARNING! WARNING! WARNING!
 • Page 118 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Поступак постављања Зашрафите предње држаче на Adjust the front adjustable feet to pedestal. постоље. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure Installation Procedure pedestal.
 • Page 119 For washing machine. Lay the 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance pedestal on the same side and Преместите склоп постоље/уређај Положите постоље на исту страну и and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the...
 • Page 120 Заштита животне средине Немојте одлагати уређаје који су Рециклирајте материјале који носе симбол за рециклирање обележени симболом заједно . Амбалажу одлажите у са кућним отпадом. одговарајуће контејнере за рециклажу. Помозите у заштити Вратите производ на локални животне средине и људског пункт...
 • Page 121 Напомена...
 • Page 122 Säkerhetsinformation Produkt och tillbehör Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! VARNING! WARNING! Information Information Information • Dimensioner Piedestallen kan inte användas Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 123 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Installationsprocedur Screw the front brackets on the Skruva fast de främre fästena på Adjust the front adjustable feet to piedestalen. pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure Installation Procedure pedestal.
 • Page 124 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent Använd de medföljande skruvarna Flytta piedestalen/produkten dit där appliance front feet slides under...
 • Page 125 Miljöskydd Återvinn material med symbolen Kassera inte produkter med symbolen . Släng förpackningsmaterialet i de vanliga hushålls-soporna. i lämplig återvinningscontainer. Returnera produkten till din Hjälp till att skydda miljön och lokala återvinningsstation eller människors hälsa genom att kontakta din kommun. återvinna elektriska och elektroniska apparater.
 • Page 127 Güvenlik Bilgileri Ürün ve Aksesuarlar Safety Information Product & Accessories Bilgi Safety Information Product & Accessories Information Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information WARNING! UYARI! WARNING! Information Information Information • Boyut Altlık kurutma makineleriyle kullanılamaz, Dimension Do not stack a dryer on top of washing...
 • Page 128 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Montaj Prosedürü Kaidenin ön braketlerini vidalayın. Adjust the front adjustable feet to pedestal. make the pedestal stable. Screw the front brackets on the Installation Procedure Installation Procedure pedestal.
 • Page 129 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance Kaideyi/Cihaz tertibatını daimi Hem çamaşır mekinesi hem de and slide backwards so that the assembly to its permanent and slide backwards so that the assembly to its permanent konumuna taşıyın.
 • Page 130 Çevreyle İlgili Hususlar sembolü taşıyan materyaller sembolü bulunan evsel atıkları geri dönüştürülebilirdir. Materyali atmayın. geri dönüştürmek için ambalajını Ürünü bölgenizde bulunan bir ilgili kaplara koyun. Çevre ve insan geri dönüşüm tesisine verin sağlığının korunmasına ve elektrik veya bulunduğunuz belediyeye ve elektrikli cihazların atıklarının geri danışın.
 • Page 132 Інформація з техніки Продукт і аксесуари безпеки Інформація Safety Information Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Safety Information Safety Information Product & Accessories Product & Accessories Safety Information Product & Accessories Information Information WARNING! ПОПЕРЕДЖЕННЯ! WARNING! Information Information Information •...
 • Page 133 Adjust the front adjustable feet to make the pedestal stable. Процедура Screw the front brackets on the Прикрутіть передні скоби Adjust the front adjustable feet to на підставку. pedestal. make the pedestal stable. встановлення Screw the front brackets on the Installation Procedure Installation Procedure pedestal.
 • Page 134 Використовуйте гвинти, що Перемістіть зібрану підставку постачаються, для фіксації задніх з приладом у місце постійного 14. For tumble dryer. Lift the appliance 16. Move the Pedestal/Appliance 14. For tumble dryer. Lift the appliance скоб (В) на пральній машині та розташування. Використовуйте 16.
 • Page 135: Охорона Довкілля

  Охорона довкілля Не викидайте прилади, позначені Здавайте на повторну переробку матеріали, позначені символом символом разом з іншим . Викидайте упаковку у домашнім сміттям. відповідні контейнери для вторинної сировини. Допоможіть Поверніть продукт до заводу із захистити навколишнє вторинної переробки у вашій середовище...
 • Page 136 Примітка...

This manual is also suitable for:

E6whped2