Download  Print this page

Onderhoud En Reiniging; De Vriezer Ontdooien; Periodieke Reiniging - AEG A51020HSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8 www.aeg.com
• Wikkel het voedsel in aluminiumfolie
of plastic en zorg ervoor dat de pakjes
luchtdicht zijn.
• Leg vers, nog niet ingevroren voedsel
niet tegen het al ingevroren voedsel
aan, om te voorkomen dat dit laatste
warm wordt.
• Mager voedsel kan beter worden
ingevroren dan vet voedsel. Zout zorgt
dat het voedsel minder lang in de
vriezer goed blijft.
• Ingevroren vloeistoffen kunnen aan de
huid vastvriezen als ze rechtstreeks uit
het vriesvak geconsumeerd worden.
• Het is aan te bevelen de invriesdatum
op elk pakje te vermelden, dan kunt u
zien hoe lang het al bewaard is.

7. ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING!
Raadpleeg de hoofdstukken over
Veiligheid.

7.1 Periodieke reiniging

LET OP!
Trek voordat u welke onderhouds-
handeling dan ook verricht, de
stekker uit het stopcontact.
Gebruik geen schoonmaakmidde-
len, schuurmiddelen, sterk gepar-
fumeerde schoonmaakproducten
of boenwas om de binnenkant van
het apparaat schoon te maken.
Zorg ervoor dat u het koelsysteem
niet beschadigt. Het is niet nodig
om het compressorgedeelte
schoon te maken.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Maak het apparaat en de toebehoren
regelmatig schoon met lauwwarm
water en neutrale zeep.
Maak de afsluiting van het deksel voor-
zichtig schoon
3. Maak het apparaat volledig droog.
4. Steek de stekker in het stopcontact.
5. Schakel het apparaat in.
6.2 Tips voor het bewaren van
ingevroren voedsel
Om de beste resultaten van dit apparaat
te verkrijgen, doet u het volgende:
• Verzeker u ervan dat de commercieel
ingevroren levensmiddelen op ge-
schikte wijze door de detailhandelaar
werden opgeslagen.
• Zorg ervoor dat de ingevroren levens-
middelen zo snel mogelijk van de win-
kel naar uw vriezer gebracht worden.
• Open het deksel niet vaker of langer
dan strikt noodzakelijk.
• Als voedsel eenmaal ontdooid is, be-
derft het snel en kan het niet opnieuw
worden ingevroren.
• Bewaar het voedsel niet langer dan
de door de fabrikant aangegeven
bewaarperiode.

7.2 De vriezer ontdooien

LET OP!
Gebruik nooit scherpe metalen
hulpmiddelen om de rijp van de
verdamper te krabben, deze zou
beschadigd kunnen raken. Ge-
bruik geen mechanische of andere
middelen om het ontdooiproces
te versnellen, behalve die mid-
delen die door de fabrikant zijn
aanbevolen. Een temperatuurstij-
ging tijdens het ontdooien van de
ingevroren levensmiddelen, kan
de veilige bewaartijd verkorten.
Ontdooi de vriezer wanneer de rijplaag
een dikte van ongeveer 10-15 mm heeft
bereikt.
De hoeveelheid rijp op de wanden van
het apparaat wordt vergroot door een
hoge mate van vocht in de buitenom-
geving en als het voedsel niet goed is
verpakt.
Het beste moment om de vriezer te ont-
dooien is wanneer deze geen of weinig
voedsel bevat.
1. Schakel het apparaat uit.
2. Verwijder al het ingevroren voedsel,
wikkel het in een paar lagen kran-
tenpapier en leg het op een koele
plaats.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A51020HSW0

This manual is also suitable for:

A51010hsw0