Download  Print this page

Technische Informatie; Milieubescherming; Technische Gegevens - AEG A51020HSW0 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

11. TECHNISCHE INFORMATIE

11.1 Technische gegevens

Hoogte
Breedte
Diepte
Maximale bewaartijd bij stroomuitval
Spanning
Frequentie
De technische gegevens staan op het
typeplaatje aan de buiten- of binnenkant
van het apparaat en op het energielabel.

12. MILIEUBESCHERMING

Recycle de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezond-
heid te beschermen en recycle het afval
van elektrische en elektronische appa-
raten.
Gooi apparaten die zijn gemarkeerd met
het symbool
huishoudelijke afval. Breng het product
naar het milieustation bij u in de buurt of
neem contact op met de gemeente.
niet weg met het gewone
mm
mm
mm
uur
Volt
Hz
NEDERLANDS
837
563
526
30
220-240
50
13

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for AEG A51020HSW0

This manual is also suitable for:

A51010hsw0