Ennen Ensikäyttöä - Electrolux PURE 9 Series Instruction Book

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Sähköteknisiä tietoja
VAROITUS! Varo tulipalo- ja sähköiskuvaaraa.
Jos et ole varma, onko pistorasia maadoitettu
kunnolla tai suojattu sulakkeella tai suojakatkaisijalla,
asennuta pätevällä sähköasentajalla soveltuvien
sähköasennusmääräysten mukainen pistorasia.
Älä käytä jatkojohtoa tai sovitinta.
Älä koskaan irrota laitteen pistoketta pistorasiasta
johdosta vetämällä. Pidä aina hyvin kiinni
pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
Varmista, ettei virtajohto jää puristuksiin, taitu tai
mene solmuun.
Älä leikkaa tai vahingoita virtajohtoa. Jos virtajohto
vahingoittuu, sen saa vaihtaa vain valtuutettu
Electrolux-huoltohenkilö. Tämä laite ei sisällä
käyttäjän huolettavissa olevia osia. Ota aina yhteyttä
valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen laitteen
korjaamiseksi.
Jos virtajohto vaurioituu, sen saa vaaratilanteiden
välttämiseksi vaihtaa vain valmistaja, huoltoliike tai
vastaava ammattitaitoinen henkilö.
Irrota laitteen pistoke sähköverkosta ennen puhdistusta
sähköiskujen tai tulipalon välttämiseksi.
Turvallisuusohjeet
HUOMAUTUS! Varo vakavien henkilövahinkojen tai
kuolemanvaaraa.
Älä työnnä sormia tai esineitä ilmanpoistoalueelle tai
laitteen etusäleikköön.
Älä käynnistä tai pysäytä laitetta irrottamalla
virtajohdon tai kytkemällä virran pois päältä
sähkötaulusta.
Mikäli toimintahäiriöitä (kipinöitä, palaneen hajua, jne.)
esiintyy, lopeta käyttö välittömästi, irrota virtajohto ja ota
yhteyttä valtuutettuun Electrolux-huoltoliikkeeseen.
Älä käytä laitetta märillä käsillä.
Älä vedä virtajohdosta.
HUOMAUTUS! Varo henkilövahinkoja ja laitteen tai
muun omaisuuden vahingoittamista.
Älä kohdista ilmavirtaa takkoihin tai muihin
lämpölähteisiin, sillä vaarana on tulipalo.
Älä kiipeä tai aseta esineitä laitteen päälle.
Älä ripusta laitteeseen esineitä.
Älä sijoita nesteellä täytettyjä astioita laitteen päälle.
Katkaise virtalähteestä laitteen virta, jos laitetta ei
käytetä pitkään aikaan.
Käytä laitetta vain ilmansuodattimen ollessa
paikallaan.
Älä tuki tai peitä ilmanottoaukkoja,
ilmanpoistoaluetta ja -aukkoja.
www.electrolux.com
Varmista, että muut sähkö-/elektroniikkalaitteet ovat 30
cm:n päässä laitteesta.
HÄvITTÄMINEN
Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva
symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi käsitellä
tavallisena kotitalousjätteenä.
Jos haluat kierrättää tuotteen, vie se viralliseen
keräyspisteeseen tai Electroluxin valtuutettuun
huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun
ja sähköosat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata
maasi sääntöjä liittyen sähkölaitteiden ja akkujen
erilliseen keräykseen.
SUOMALAINEN
Kiitos Electrolux-kodinkoneen hankinnastaja ja PURE
A9-40/PURE A9-60 valinnasta.
Käytä aina alkuperäisiä varaosia saadaksesi parhaat
tulokset. Laite on suunniteltu ympäristöä ajatellen.
Kaikki muoviosat on merkitty kierrätystä varten.
kÄYTTööNOTTO
• Lue nämä ohjeet huolellisesti.
• Tarkista, että kaikki kuvatut osat on toimitettu.
• Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin!
kuva sivu 4-5
ENNEN ENSIkÄYTTöÄ
Sijoita tuote alla olevien ohjeiden mukaan
optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
1
Parhaiden tulosten saamiseksi tulee
ilmanpuhdistinta käyttää suljetussa huoneessa.
Sulje kaikki ovet, ikkunat ja muut huoneen
aukot.
2
Laita ilmanpuhdistin paikkaan, jossa laitteen
päältä kulkeva ilmanvirtaus ei esty.
3
Laite pitää asettaa tasaiselle lattialle, joka
kantaa sen.
4
Laitteen ympärillä pitää olla vähintään 30 cm
tyhjää tilaa.
Muovisen suojapussin poistaminen
monikerrossuodattimesta
5
Vedä kangasvedintä ulospäin ilmanoton
takasuojuksen irrottamiseksi.
6
Poista monikerrossuodatin tarttumalla
suodattimen kahvoihin ja vetämällä se ulos.
7
Poista muovinen suojapussi
monikerrossuodattimesta.
8
Asenna monikerrossuodatin.
GB
DA
FI
NO
Sv
15

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

This manual is also suitable for:

Pure a9-40Pure a9-60

Table of Contents