Download  Print this page

Bellen In Groepsgesprekmodus; Het Maken Van Een All Call - Kenwood WD-K10PBS User Manual

Portable base transceiver.
Hide thumbs

Advertisement

BELLEN IN GROEPSGESPREKMODUS

De unit gaat over op de Groepoproepfunctie onmiddellijk nadat
de stroom wordt ingeschakeld. Druk direct op de [PTT] toets om
iedereen in dezelfde groep te bellen.
Opmerking:
Om de groep te configureren of te veranderen, gebruikt u de
programmeersoftware WD-ZS10 of neem contact op met een
erkende dealer of installateur.
Het veranderen van de groep om te bellen
o
Druk op de [Groep selecteren] toets geconfigureerd in de
functietoets om de huidige groep naar een andere groep te
veranderen.
Als de groep wordt gewijzigd, dan zal de bijbehorende groep-LED
knipperen en de naam van de groep wordt aangekondigd.
Opmerking:
Wanneer deze unit wordt uitgezet na het veranderen van groep, dan
zal de groep waaraan deze unit zich zal verbinden na weer aangezet
te worden variëren naargelang de instelling van de unit.
Als "Hervatten" is geconfigureerd voor "Stroom aan groep": De
groep waartoe de unit behoorde voordat de stroom werd
uitgeschakeld wordt aangesloten.
Als een groep is opgegeven voor "Stroom aan groep": De
aangegeven groep wordt aangesloten ongeacht de groep waartoe
de unit behoorde voor het uitschakelen van de stroom.

HET MAKEN VAN EEN ALL CALL

U kunt een oproep plaatsen naar iedereen in alle groepen die
horen bij de zendontvanger in gebruik.
1 Druk op de [Alle Oproepen] toets en houd deze ingedrukt.
Een "pee-poo-pee-poo" geluid en een alle oproepen toon kan worden
gehoord uit de oortelefoon.
Wanneer er een ongeldige oproep-toon wordt gehoord, wacht
even en probeer opnieuw.
2 Spreek in de microfoon terwijl u op de [PTT] toets drukt.
3 Nadat de alle oproep is beëindigd, druk op de [Alle
Oproepen] toets en probeer opnieuw.
Een voltooi-toon klinkt en de eenheid keert terug naar
groepsgesprekmodus.
N-23

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kenwood WD-K10PBS

This manual is also suitable for:

Wd-k10tr

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: