Download  Print this page

Bellen - Kenwood WD-K10PBS User Manual

Portable base transceiver.
Hide thumbs

Advertisement

BELLEN

Gebruik de [PTT] toets op deze unit of de [PTT] toets op de
klipmicrofoon om een oproep te maken.
1 Spreek in de microfoon terwijl u op de [PTT] toets drukt.
Wanneer een klipmicroon is aangesloten, kan de ingebouwde
microfoon op deze eenheid niet worden gebruikt.
2 Laat de [PTT] toets los om de oproep te beëindigen.
Bediening op het configureren van de
o
microfoonfunctie
De "PTT", "PTT Lock" en "VOX" methoden om te bellen zijn
beschikbaar via de [PTT] toets. De methode is afhankelijk van de
instelling.
De bedrijfsmodus gebruikt de "PTT" instelling als beschreven in
deze handleiding.
U kunt een oproep maken terwijl de [PTT] toets op deze
PTT
unit of op de klipmicrofoon wordt ingedrukt.
Druk op de [PTT] toets op deze unit of op de klemmicrofoon
om te bellen. Druk nogmaals op de knop om de oproep te
PTT Lock
beëindigen. Als "PTT-slotvertraging" is geconfigureerd,
wordt het gesprek automatisch beëindig wanneer de
geconfigureerde tijdsduur verstrijkt.
De microfoon schakelt automatisch in als reactie op
VOX
geluidssignalen. Handsfree bellen is mogelijk zonder dat u
op de [PTT] toets hoeft te drukken.
Opmerking:
"PTT" is de standaardinstelling.
De PTT-, PTT Lock- en de VOX-instellingen kunnen worden
veranderd door middel van de "Setup-menumodus". Voor meer
informatie, raadpleeg "Het configureren van iedere functie (Setup-
menumodus)".
U kunt ook de programmeersoftware WD-ZS10 gebruiken om de
instelling te configureren.
N-22

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kenwood WD-K10PBS

This manual is also suitable for:

Wd-k10tr

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: