Download  Print this page

Kenwood WD-K10PBS User Manual Page 124

Portable base transceiver.
Hide thumbs

Advertisement

HARTELIJK DANK
Wij zijn dankbaar dat u heeft gekozen voor KENWOOD voor uw
digitale zendontvanger applicaties.
BERICHTEN AAN DE GEBRUIKER ....................................................................... 2
VOORZORGSMAATREGELEN .............................................................................. 3
APPARAAT UITPAKKEN EN CONTROLEREN ................................................... 10
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES ....................................................................... 10
VOORBEREIDING ................................................................................................ 11
INSTALLEREN/ VERWIJDEREN VAN DE ACCU ............................................... 11
BEVESTIGEN VAN DE RIEMKLEM .................................................................... 12
STARTEN VAN WD-K10PBS IN ZENDONTVANGERMODUS .......................... 15
ORIENTATIE ......................................................................................................... 16
REGISTREREN SUB-UNIT OP BASISUNIT ....................................................... 18
BASISBEDIENING ................................................................................................ 20
IN-/UITSCHAKELEN VAN HET APPARAAT ....................................................... 20
BELLEN .............................................................................................................. 22
BELLEN IN GROEPSGESPREKMODUS ........................................................... 23
HET MAKEN VAN EEN ALL CALL ...................................................................... 23
BERICHTEN AAN DE GEBRUIKER
Laat onderhoud alleen uitvoeren door gekwalificeerde technici.
Veiligheid: Het is belangrijk dat de operator zich bewust is van
de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van een
zendontvanger en deze begrijpt.
N-2
INHOUD

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kenwood WD-K10PBS

This manual is also suitable for:

Wd-k10tr

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: