Download  Print this page

Starten Van Wd-k10pbs In Zendontvangermodus - Kenwood WD-K10PBS User Manual

Portable base transceiver.
Hide thumbs

Advertisement

VOORZICHTIG
   
Stofbestendig/waterdicht en omgeving van gebruik
Wanneer de meegeleverde microfoonstekker montagebeugel
wordt gebruikt tijdens het aansluiten van de gespecificeerde optie
op de speaker-/microfoonterminal, dan voldoet de zendontvanger
aan de IP67 stofbestendige/waterdichte specificaties. De
stofbestendige/waterdichte prestaties van de optie variëren met
ieder optioneel product.
Als een andere optie dan degene hierboven is aangesloten, is de
zendontvanger niet meer stofbestendig/waterdicht.
STARTEN VAN WD-K10PBS IN
ZENDONTVANGERMODUS
WD-K10PBS kan worden gebruikt als een basisunit of als een
sub-unit.
Om als een sub-unit te gebruiken, voert u de volgende
handelingen uit en start u in zendontvanger modus.
1 Als de unit ingeschakeld is, schakelt u deze uit door middel
van het indrukken en het vasthouden van de [Stroom] knop
totdat de status-LED uit gaat.
2 Terwijl u de [PF 1] toets indrukt, drukt u op de [Stroom] knop
en houd u deze voor 2 of meer seconden ingedrukt.
De unit gaat over op de zendontvangermodus. Spraakaankondiging
wordt afgespeeld en de status-LED knippert groen.
Opmerking:
Wanneer de unit is opgestart in zendontvangermodus (sub-unit), zal
het de volgende keer opnieuw in zendontvangermodus starten door
simpelweg de stroom in te schakelen.
Het uitvoeren van dezelfde handeling wanneer in
zendontvangermodus (sub-unit) veranderd de unit naar
basisstationmodus (basisunit).
Wanneer de unit verandert naar basisstationmodus (basisunit), zal de
spraakaankondiging worden afgespeeld en de status-LED knippert
oranje.
 
N-15

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Kenwood WD-K10PBS

This manual is also suitable for:

Wd-k10tr

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: