Download Table of Contents Print this page

Silvercrest SSM 250 B1 Operating Instructions Manual

Smoothie blender
Hide thumbs Also See for SSM 250 B1:

Advertisement

SMOOTHIE BLENDER SSM 250 B1
SMOOTHIE BLENDER
Operating instructions
MEŠALNIK ZA SMOOTHIJE
Navodilo za uporabo
SMOOTHIE MIXÉR
Návod na obsluhu
IAN 273031
CPE273031_Smoothie_Mixer_Cover_LB4.indd 2
SMOOTHIE MIXER
Kezelési útmutató
SMOOTHIE MIXÉR
Návod k obsluze
SMOOTHIE-MIXER
Bedienungsanleitung
10.11.15 14:45

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SSM 250 B1

 • Page 1 SMOOTHIE BLENDER SSM 250 B1 SMOOTHIE BLENDER SMOOTHIE MIXER Operating instructions Kezelési útmutató MEŠALNIK ZA SMOOTHIJE SMOOTHIE MIXÉR Navodilo za uporabo Návod k obsluze SMOOTHIE MIXÉR SMOOTHIE-MIXER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 273031 CPE273031_Smoothie_Mixer_Cover_LB4.indd 2 10.11.15 14:45...
 • Page 2 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  English..................2 Magyar ................. 12 Slovenšêina ................24 éesky ..................34 Slovenêina ................44 Deutsch ................. 54...
 • Page 3 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Overview / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. How to use ..................6 6. Operation ..................6 7. Cleaning ..................8 8.
 • Page 5: Intended Purpose

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Thank you for your trust! 2. Intended purpose The Smoothie Mixer is intended solely for Congratulations on your new Smoothie blending whole fruit drinks (smoothies) and Blender. crushing small quantities of ice. The device is designed for use in private For a safe handling of the device and in or- households.
 • Page 6: Safety Information

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Safety information Warnings If necessary, the following warnings will be used in these operating instructions: DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.
 • Page 7 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Disconnect the mains plug from the wall DANGER! Risk of electric socket… shock due to moisture … if there is a fault, ~ The device must never be operated in …...
 • Page 8: Items Supplied

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Do not operate the device when it is 5. How to use empty, as this causes the motor to over- • Remove all packing material. heat and may result in it being dam- •...
 • Page 9 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Preparing food 3. Turn the blender jug as far as it will go in a clockwise direction, until the marking|9 points to the closed lock|5. WARNING! Risk of material 4. Connect the mains plug|7 with the wall damage! socket.
 • Page 10: Cleaning

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. Cleaning 6. The rest of the parts can be cleaned with warm water and some detergent. Clean the device prior to its first use! 7. Allow all parts to dry completely before you put them away or use the device again.
 • Page 11: Storage

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Storage Possible causes / Fault Action DANGER for children! Keep the • Has the device been device out of the reach of children. connected to the power DANGER! In order to avoid acci- supply? dents, the mains plug|7 must never •...
 • Page 12: Technical Specifications

  The warranty period is not extended when the warranty has been claimed. This also ap- Model: SSM 250 B1 plies to replaced and repaired parts. Any damages and defects already existing at the Mains voltage: 230 V ~ 50 Hz...
 • Page 13 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  The warranty applies to material or factory Service Centre defects. This warranty does not include prod- uct parts that are subject to standard wear Service Great Britain and therefore can be considered wear parts; Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 14 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Tartalom 1. Áttekintés ..................12 2. Rendeltetésszer használat............. 13 3. Biztonsági utasítások..............14 4. A csomag tartalma ................. 16 5. Üzembevétel................... 16 6. Használat ..................16 7. Tisztítás ..................18 8. Tárolás ................... 19 9.
 • Page 15 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Köszönjük bizalmát! 2. Rendeltetésszer használat Gratulálunk új Smoothie mixeréhez. A Smoothie mixert kizárólag egészgyümöl- csös (ún. Smoothie) italok keveréséhez és kis A készülék biztonságos használata, továb- mennyiség jég aprításához terveztük. bá a szolgáltatások teljes kör megismerése A készülék kizárólag háztartási célokra ké- érdekében: szült.
 • Page 16 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Biztonsági utasítások FIGYELMEZTETÉS! Közepes kockázat: A figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása sérü- Figyelmeztet jelzések léseket vagy súlyos anyagi károkat okozhat. A kezelési útmutató szükség esetén a követ- VIGYÁZAT: Alacsony kockázat: A figyel- kez figyelmeztet jelzéseket használja: meztetés figyelmen kívül hagyása kisebb sé- VESZÉLY! Magas kockázat: A fi-...
 • Page 17 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ A készülék elhelyezése során ügyeljen VESZÉLY nedvesség arra, hogy a csatlakozóvezeték ne következtében fellép akadjon vagy csíp djön be. áramütés ~ A hálózati csatlakozót mindig a dugó- ~ A készülék töltését soha ne végezze nál fogja és ne a kábelénél, amikor ki- kád, zuhanyzó...
 • Page 18: A Csomag Tartalma

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  5. Üzembevétel hogy a készülék megfelel en van-e ös- szeszerelve. • Távolítson el minden csomagolóanyagot. ~ Üres állapotban ne m ködtesse a készü- • Ellen rizze, hogy megvan-e minden tar- léket, mert így a motor túlmelegedhet és tozék, és sértetlenek-e.
 • Page 19 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Az élelmiszerek el készítése 3. Forgassa el a poharat ütközésig az óramutató járásával azonosan, míg a jelölés|9 a zárt zárra|5 nem mutat. FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra! 4. Dugja a csatlakozódugót|7 a dugaszo- A kemény héjakat (pl.: citrusfélék, ananász ló...
 • Page 20 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. Tisztítás 4. Döntse a motoregységet|1 felfelé. Ha ételmaradékok (pl. gyümölcsmagok) A készüléket az els használat el tt maradnak a tömít gy r n|14, akkor tisztítsa meg! törölje le azokat egy konyhai papír tör- l kend vel, a megfelel tömítés biztosí- tásához.
 • Page 21 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Tárolás 10. Problémamegoldás Ha a készüléke nem megfelel en m ködik, VESZÉLY a gyermekekre el ször ellen rizze az ellen rz listán felso- nézve! A készüléket gyerekekt l rolt problémákat. Lehetséges, hogy csak ki- távol kell tartani.
 • Page 22 (mixelje) össze ket. szibarack-banán Smoothie 12. M szaki adatok • 1/2 banán (meghámozva) • 2 fél szibarack (meghámozva és kima- Modell: SSM 250 B1 gozva) Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz • 50 ml grapefruitlé • 1 kis adag citromlé...
 • Page 23 érvénye- sítheti az áruházakban, valamint a Gyártási szám: 273031 jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervi- A termék típusa: SSM 250 B1 zekben. A fogyasztó jótállási kifogásáról A termék azono- Smoothie Mixer, Késfel- a forgalmazó (szerviz) jegyz könyvet kö- sításra alkalmas...
 • Page 24 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  t ségének határideje a termék, vagy f darabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termék- re, illetve alkatrészre újra kezd dik. 5. A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési esz- közön nem szállítható...
 • Page 25 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Garanciakártya 273031 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 26 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Vsebina 1. Pregled................... 24 2. Namen uporabe ................25 3. Varnostni napotki................26 4. Obseg dobave ................28 5. Priêetek uporabe ................28 6. Upravljanje..................28 7. éišêenje ..................30 8. Shranjevanje .................. 31 9.
 • Page 27 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Najlepša hvala za Vaše 2. Namen uporabe zaupanje! Mešalnik za smoothije je predviden izkljuê- no za mešanje napitkov iz celega sadja éestitamo Vam, da imate novo napravo za (smoothijev) in drobljenje majhnih koliêin le- mešanje smoothijev.
 • Page 28 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Varnostni napotki OPOZORILO! Srednje tveganje: Neupo- števanje opozorila lahko privede do po- Opozorila škodb ali veêje materialne škode. Po potrebi upoštevajte naslednja varnostna POZOR: Majhno tveganje: Neupoštevanje navodila v teh navodilih za uporabo: opozorila lahko privede do lažjih poškodb NEVARNOST! Visoko tveganje: ali materialne škode.
 • Page 29 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Pred ponovno uporabo napravo temelji- nju mora biti voda tako êista, da so re- to preglejte. zila jasno vidna. ~ Naprave se ne dotikajte z mokrimi rokami. ~ Naprave v nobenem primeru ni dovolje- ~ V primeru, da je naprava padla v vodo, no uporabljati brez posode.
 • Page 30 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  4. Obseg dobave 6. Upravljanje 1 mešalnik za smoothijev 1 nastavek z noži|4 NEVARNOST elektriênega 1 lovilna skleda|12 udara! Omrežni vtiê|7 vstavite v 3 posode|6/8: maksimalna koliêina polnje- vtiênico šele, ko je mešalnik za nja pribl.
 • Page 31 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Mešanje 11. Povlecite posodo navzdol, da jo sna- mete z nastavka z noži|4. ée želite odstraniti veliko posodo, enoto motorja POZOR: Glede na trdoto in sestavo živil najprej rahlo zavrtite navzgor. posode|6 ne napolnite do vrha, saj lahko to 12.
 • Page 32 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. éišêenje 7. Preden napravo pospravite ali ponov- no uporabite, morate poêakati, da se Pred prvo uporabo napravo oêistite! vsi deli popolnoma osušijo. NEVARNOST elektriênega Intenzivno êišêenje udara! ée ostankov živil ni veê mogoêe odstraniti z ~ Pred êišêenjem mešalnika smoothijev uporabo êistilne posode, lahko z naprave izvlecite omrežni vtiê|7 iz vtiênice.
 • Page 33 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Shranjevanje 10. Odpravljanje težav ée vaš aparat nenadoma ne deluje tako, kot bi želeli, najprej preglejte spodnji seznam. NEVARNOST za otroke! Napravo shranjujte izven dosega Morda gre za manjšo težavo, ki jo lahko odpravite sami.
 • Page 34 12. Tehniêni podatki • 2 polovici breskve (olupljeni in izkošêiêeni) • 50 ml sadnega soka iz grenivke Model: SSM 250 B1 • 1 brizg limoninega soka Omrežna napetost: 230 V ~ 50 Hz 1. Operite sadje in odstranite lupine in je- Razred zašêite:...
 • Page 35 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  13. Garancija 5. Kupec je dolžan pooblašêenemu servi- su predložiti garancijski list in raêun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. Dobavitelj 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov blašêeni servis ali oseba, kupec ne more servisnega centra.
 • Page 36 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Obsah 1. P ehled ..................34 2. Použití k urêenému úêelu ............... 35 3. Bezpeênostní pokyny ..............36 4. Rozsah dodávky ................38 5. Uvedení do provozu ..............38 6. Obsluha ..................38 7.
 • Page 37 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Døkujeme za vaši d vøru! 2. Použití k urêenému úêelu Gratulujeme vám k vašemu novému Smoothie mixér je urêen výhradnø k mixová- Smoothie mixéru. ní nápoj z celých plod (Smoothies) a drce- ní...
 • Page 38 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Bezpeênostní pokyny VÝSTRAHA! St ední riziko: Nerespekto- vání výstrahy m že mít za následek zranøní Výstražné pokyny nebo tøžké vøcné škody. V p ípadø pot eby jsou v tomto návodu k POZOR: Nízké...
 • Page 39 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ P ístroj nepoužívejte, pokud vykazuje vi- NEBEZPEéÍ úrazu ditelná poškození na p ístroji nebo na- elektrickým proudem v pájecím vedení. d sledku vlhkosti ~ Aby se p edešlo rizik m, neprovádøjte ~ P ístroj nesmíte nikdy používat v blízkos- na p ístroji žádné...
 • Page 40 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ P ístroj je vybaven plastovými protisklu- 6. Obsluha zovými p ísavkami. Jelikož je nábytek potažen rozmanitými laky a umølými NEBEZPEéÍ úrazu elektrickým látkami a je ošet ován r znými prost ed- proudem! Sí...
 • Page 41 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Mixování 10. Otáêejte pohárem proti smøru hodino- vých ruêiêek, dokud znaêka|9 neuka- zuje na otev ený zámek|5. POZOR: V závislosti na tvrdosti a konzis- 11. Stáhnøte pohár dol z nástavce s tenci p ísad pohár|6 nenapl ujte až...
 • Page 42 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. éištøní navlhêeným had íkem. Poté vysušte suchým had íkem. P ed prvním použitím p ístroj vyêis- 6. Zbylé díly p íslušenství m žete umýt tep- tøte! lou vodou s trochou êisticího prost edku. 7.
 • Page 43 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Uschování 10. ešení problém Pokud by váš p ístroj nefungoval podle po- žadavk , projdøte si prosím nejd íve tento NEBEZPEéÍ pro døti! P ístroj uchovávejte mimo dosah døtí. kontrolní seznam. Možná se jedná o nepatr- ný...
 • Page 44 2. Dejte p ísady do poháru a rozmixujte je. 12. Technické parametry Broskvovo-banánový Smoothie • 1/2 banánu (oloupaného) Model: SSM 250 B1 • 2 p lky broskve (oloupané a bez pecky) • 50 ml grepové š ávy Sí ové napøtí: 230 V ~ 50 Hz •...
 • Page 45 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  kladem pro poskytnutí záruky je to, že bø- Pr bøh v p ípadø uplat ování hem t íleté lh ty bude p edložen defektní záruky p ístroj a doklad o nákupu (úêtenka) s krát- Pro zajištøní...
 • Page 46 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Obsah 1. Preh ad ..................44 2. Použitie pod a urêenia ..............45 3. Bezpeênostné upozornenia ............. 46 4. Rozsah dodávky................48 5. Uvedenie do prevádzky..............48 6. Obsluha ..................48 7.
 • Page 47 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ëakujeme vám za vašu 2. Použitie pod a dôveru! urêenia Smoothie mixér je urêený výluêne na mixo- Gratulujeme vám k novému Smoothie mixé- vanie nápojov z celého ovocia (smoothies) a drvenie menších množstiev adu. Prístroj je koncipovaný...
 • Page 48 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Bezpeênostné VÝSTRAHA! Stredné riziko: Nerešpekto- vanie tejto výstrahy môže spôsobi porane- upozornenia nia alebo rozsiahle vecné škody. Výstražné upozornenia POZOR: Nízke riziko: Nerešpektovanie tejto výstrahy môže spôsobi ahké porane- V prípade, že je to potrebné, sú v tomto ná- nia alebo vecné...
 • Page 49 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ~ Vytiahnite zástrêku zo zásuvky, ... NEBEZPEéENSTVO zásahu … pri poruche, elektrickým prúdom v … keì Smoothie mixér nepoužívate a dôsledku vlhkosti … poêas búrky. ~ Prístroj nesmiete nikdy nabíja v blízkos- ~ Prístroj nepoužívajte v prípade, že sú...
 • Page 50 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  6. Obsluha Následne sa prístroj musí vypnú na do- bu, kým nedosiahne izbovú teplotu. ~ Používajte len originálne príslušenstvo. NEBEZPEéENSTVO v dôsledku ~ Prístroj (telo prístroja, jednotka motora, zásahu elektrickým prúdom! pripojovacie vedenie so zástrêkou) sa Zástrêku|7 zasu te do zásuvky až...
 • Page 51 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Mixovanie 10. Otáêajte pohárom proti smeru hodino- vých ruêiêiek dovtedy, kým znaêka|9 nebude ukazova na otvorený zámok|5. POZOR: V závislosti od tvrdosti a konzis- 11. Pohár odoberte smerom nadol z nožo- tencie prísad pohár|6 nenap ajte až...
 • Page 52 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. éistenie 5. V prípade potreby poutierajte telo prí- stroja|3, jednotku motora|1 a pripojo- Pred prvým použitím prístroj vyêisti- vacie vedenie|7 mierne navlhêenou handrou. Následne prístroj utrite su- chou handrou. NEBEZPEéENSTVO v dôsledku 6.
 • Page 53 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Uschovanie 10. Riešenie problémov Ak váš prístroj nebude fungova tak, ako si želáte, preêítajte si, prosím, najskôr tento NEBEZPEéENSTVO pre deti! Prístroj uschovávajte mimo dosahu kontrolný zoznam. Možno ide len o malý problém, ktorý...
 • Page 54 12. Technické údaje • 1/2 banánu (olúpaný) • 2 poloviêné broskyne (olúpané a od- kôstkované) Model: SSM 250 B1 • 50 ml š avy z grapefruitu Sie ovénapätie: 230 V ~ 50 Hz • 1 strek citrónovej š avy Trieda ochrany: II 1.
 • Page 55 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  pod a nášho uváženia - zdarma opravíme ale- Postup pri reklamácii bo vymeníme. Toto záruêné plnenie predpokla- Pre rýchle spracovanie vašej žiadosti, prosím, dá, že v rámci trojroênej lehoty predložíte postupujte pod a nasledovných pokynov: nefunkêný...
 • Page 56: Übersicht

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Inhalt 1. Übersicht ..................54 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 55 3. Sicherheitshinweise ............... 56 4. Lieferumfang ................. 58 5. Inbetriebnahme ................58 6. Bedienen ..................58 7. Reinigen ..................60 8. Aufbewahren ................61 9.
 • Page 57: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Smoothie-Mixer ist zum Mixen von Ganz- Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Smoo- fruchtgetränken (Smoothies) und Zerkleinern thie-Mixer. kleiner Mengen Eis vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Gerät zipiert.
 • Page 58: Sicherheitshinweise

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  3. Sicherheitshinweise WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder Warnhinweise schwere Sachschäden verursachen. Falls erforderlich, werden folgende Warn- VORSICHT: Geringes Risiko: Missachtung hinweise in dieser Bedienungsanleitung ver- der Warnung kann leichte Verletzungen wendet: oder Sachschäden verursachen.
 • Page 59 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  GEFAHR für und durch Wickeln Sie die Anschlussleitung nicht um das Gerät. Haus- und Nutztiere ~ Das Gerät ist auch nach Ausschalten ~ Von Elektrogeräten können Gefahren für nicht vollständig vom Netz getrennt. Um Haus- und Nutztiere ausgehen.
 • Page 60: Lieferumfang

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  5. Inbetriebnahme sofort, wenn die Klingen des Messerauf- satzes nicht oder nur schwer drehen. • Entfernen Sie sämtliches Verpackungs- Ziehen Sie den Netzstecker und über- material. prüfen Sie, ob sich ein Hindernis im Be- •...
 • Page 61 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Lebensmittel vorbereiten 3. Drehen Sie den Becher bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, bis die Markierung|9 auf das geschlossene Schloss|5 zeigt. WARNUNG vor Sachschäden! Dicke oder feste Schalen (z. B. von Zitrus- 4.
 • Page 62: Reinigen

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  7. Reinigen Führen Sie ggf. eine Intensivreinigung (siehe unten) durch. Reinigen Sie das Gerät vor der ers- 5. Wischen Sie Gehäuse|3, Motorein- ten Benutzung! heit|1 und die Anschlussleitung|7 bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab.
 • Page 63: Aufbewahren

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  8. Aufbewahren 10. Problemlösung Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht GEFAHR für Kinder! Bewahren funktionieren, gehen Sie bitte erst diese Sie das Gerät außerhalb der Reich- Checkliste durch. Vielleicht ist es nur ein klei- weite von Kindern auf.
 • Page 64: Rezepte

  Sie diese. fehlen wir Ihnen Crushed Ice zu verwenden. 12. Technische Daten Pfirsich-Bananen Smoothie • 1/2 Banane (geschält) Modell: SSM 250 B1 • 2 halbe Pfirsiche (geschält und entkernt) 230|V ~ 50 Hz Netzspannung: • 50|ml Grapefruitsaft Schutzklasse: •...
 • Page 65: Garantie Der Hoyer|Handel Gmbh

  BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  13. Garantie der Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt HOYER|Handel GmbH sich nicht auf Produktteile, die normaler Ab- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, nutzung ausgesetzt sind und daher als Ver- Sie erhalten auf dieses Gerät 3|Jahre Ga- schleißteile angesehen werden können oder rantie ab Kaufdatum.
 • Page 66 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbü- cher, Produktvideos und Software herunterladen. Service-Center Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei) E-Mail: hoyer@lidl.de Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.at Service Schweiz Tel.: 0842 665566...
 • Page 67 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 68 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 69 BB&3(B%ERRN 6HLWH )UHLWDJ 1RYHPEHU  ...
 • Page 70 HOYER HANDEL GMBH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Germany Status of information · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11/2015 · Ident.-Nr.: SSM 250 B1 IAN 273031 CPE273031_Smoothie_Mixer_Cover_LB4.indd 1 10.11.15 14:45...

This manual is also suitable for:

273031

Table of Contents