Download Print this page

Silvercrest SSMS 600 C3 Operating Instructions Manual

Hand blender set
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
HAND BLENDER SET SSMS 600 C3
HAND BLENDER SET
Operating instructions
STAVMIXER, SET
Bruksanvisning
TRINTUVAS (RINKINYS)
Naudojimo instrukcija
IAN 278853
SAUVASEKOITINSARJA
Käyttöohje
BLENDER RĘCZNY - ZESTAW
Instrukcja obsługi
STABMIXER-SET
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SSMS 600 C3

 • Page 1 HAND BLENDER SET SSMS 600 C3 HAND BLENDER SET SAUVASEKOITINSARJA Operating instructions Käyttöohje STAVMIXER, SET BLENDER RĘCZNY - ZESTAW Bruksanvisning Instrukcja obsługi TRINTUVAS (RINKINYS) STABMIXER-SET Naudojimo instrukcija Bedienungsanleitung IAN 278853...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 4: Table Of Contents

  Mayonnaise ............19 SSMS 600 C3  ...
 • Page 5: Introduction

  Claims of any kind resulting from damage caused by improper use, in- competent repairs, unauthorized modifi cations or the use of non-approved spare parts will not be acknowledged. The operator alone bears liability. ■ 2  │   SSMS 600 C3...
 • Page 6: Items Supplied

  NOTICE ► If possible preserve the appliance's original packaging during the warranty period so that in the case of a warranty claim you can package the appliance properly for return. SSMS 600 C3   │  3 ■...
 • Page 7: Description Of Appliance / Accessories

  Let the liquidiser cool down for around 2 minutes after 1 minute of operation. Let the whisk cool down for around 2 minutes after 2 minutes of operation. If these operating times are exceeded the device can be damaged by overheating! ■ 4  │   SSMS 600 C3...
 • Page 8: Safety Instructions

  Never immerse the blender’s motor unit in liquids, or allow liquids to get into the motor unit housing. SSMS 600 C3   │  5...
 • Page 9 ► sharp! Always be careful when emptying the bowl! The blades are ► extremely sharp! The appliance should always be disconnected from the mains ► when unattended and before assembly, disassembly or cleaning. ■ 6  │   SSMS 600 C3...
 • Page 10: Utilisation

  1 minute at a time and then letting it cool down. WARNING - PROPERTY DAMAGE! ► Do not use the liquidiser to process liquids. This would lead to irreparable damage to the appliance! SSMS 600 C3   │  7 ■...
 • Page 11: Assembling

  The blade 7 is not fi xed fi rmly in the holder. This is normal. The blade 7 ► is only sits fi rmly when the bowl lid 6 is put on. Fill the bowl with the foodstuff s you wish to liquidise 8. ■ ■ 8  │   SSMS 600 C3...
 • Page 12: Holding The Appliance

  6 and motor unit 4 and, if needs be, the blade 7. Loosen the base of the bowl 8 and then place it onto the bowl 8. Holding the appliance To operate the appliance, hold it as follows: SSMS 600 C3   │  9...
 • Page 13: Operation

  4) When you have completed the processing of the foodstuff s, simply release the switch. NOTICE ► Should unusual noises be heard during operation, such as squeaks or similar, lubricate the drive shaft of the blender with a few drops of neutral cooking oil: ■ 10  │   SSMS 600 C3...
 • Page 14 15 Sec. Level 1 - 5 Hazelnuts/ 200 g approx. 30 Sec. Turbo Almonds Walnuts 200 g approx. 25 Sec. Level 3 - 4 Parmesan 250 g approx. 30 Sec. Turbo 1 cm SSMS 600 C3   │  11 ■...
 • Page 15: Cleaning

  7 thoroughly in washing-up water and then remove the detergent residues by rinsing them with clean water. 4) Dry everything well with a dish towel and ensure that the appliance is com- pletely dry before re-use. ■ 12  │   SSMS 600 C3...
 • Page 16: Disposal Of The Appliance

  Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, the ErP Directive 2009/125/EC and the Low Voltage Directive 2014/35/EU. The complete original declaration of conformity can be obtained from the importer. SSMS 600 C3   │  13 ■...
 • Page 17: Kompernass Handels Gmbh Warranty

  The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifi cations / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres. ■ 14  │   SSMS 600 C3...
 • Page 18: Service

  IAN 278853 Importer Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3   │  15 ■...
 • Page 19: Recipes

  3) Wash the parsley, shake it dry and remove the stems. Break the parsley into large pieces and add them to the soup. Puree everything with the hand blender 5 for about 1 minute. Season with salt, pepper and grated nutmeg. ■ 16  │   SSMS 600 C3...
 • Page 20: Pumpkin Soup

  3) Season the soup with orange juice, white wine, sugar, salt and pepper so that it has both a sweet and a balanced sour-salty note in addition to the sharp fl avour. SSMS 600 C3   │  17...
 • Page 21: Sweet Fruit Spread

  1 minute and then purée it again for 60 seconds. 6) Enjoy the fruit spread straight away or pour it into a glass jar with a screw cap and fi rmly seal it. ■ 18  │   SSMS 600 C3...
 • Page 22: Chocolate Cream

  3. 2) Slowly add the cooking oil in a thin uniform stream (within 1:30 minutes), so that the oil combines with the other ingredients. 3) Finally, season to taste with salt and pepper. SSMS 600 C3   │  19...
 • Page 23 ■ 20  │   SSMS 600 C3...
 • Page 24 Majoneesi ............. 38 SSMS 600 C3  ...
 • Page 25: Johdanto

  Käytä laitetta ainoastaan määräystenmukaisesti. Noudata tässä käyttöohjeessa kuvattuja toimintatapoja. Valmistaja ei vastaa min- käänlaisista määräystenvastaisesta käytöstä, virheellisesti suoritetuista kor- jauksista, luvattomista muutostöistä tai muiden kuin hyväksyttyjen varaosien käytöstä aiheutuvista vahingoista. Vastuu on yksinomaan käyttäjällä. ■ 22  │   SSMS 600 C3...
 • Page 26: Toimituslaajuus

  Pakkauksen palauttaminen materiaalikiertoon säästää raaka-aineita ja vähentää syntyvien jätteiden määrää. Hävitä tarpeettomat pakkausmateriaalit paikallisten voimassa olevien määräysten mukaisesti. OHJE ► Säilytä alkuperäispakkaus mahdollisuuksien mukaan laitteen takuuajan, jotta voit pakata laitteen asianmukaisesti mahdollisen takuutapahtuman sattuessa. SSMS 600 C3   │  23 ■...
 • Page 27: Laitteen Kuvaus / Varusteet

  Anna sauvasekoittimen jäähtyä 1 minuutin käytön jälkeen n. 2 minuuttia. Anna leikkurin jäähtyä 1 minuutin käytön jälkeen n. 2 minuuttia. Anna vispilän jäähtyä 2 minuutin käytön jälkeen n. 2 minuuttia. Näiden käyttöaikojen ylittäminen voi johtaa laitteen ylikuumenemiseen ja laite- vaurioihin! ■ 24  │   SSMS 600 C3...
 • Page 28: Turvaohjeet

  Pidä laite ja sen liitäntäjohto poissa lasten ulottuvilta. ► Sauvasekoittimen moottorilohkon koteloa ei saa avata. Tämä ► vaarantaa turvallisuuden ja aiheuttaa takuun raukeamisen. Älä koskaan upota sauvasekoittimen moottorilohkoa nes- teeseen ja varmista, ettei moottorilohkon koteloon pääse nesteitä. SSMS 600 C3   │  25 ■...
 • Page 29 Puhdista laite erittäin varovasti. Terät ovat erittäin teräviä! ► Ole aina varovainen tyhjentäessäsi kulhoa! Terät ovat erittäin ► teräviä! Laite on irrotettava sähköverkosta aina, kun sitä ei valvota, ► sekä ennen kokoamista, purkamista ja puhdistamista. ■ 26  │   SSMS 600 C3...
 • Page 30: Käyttö

  Suosittelemme, että leikkuria käyte- tään kork. 1 minuutti kerrallaan ja että sen annetaan sitten jäähtyä. HUOMIO - AINEELLISET VAHINGOT! ► Älä käytä leikkuria nesteiden sekoittamiseen. Se johtaa laitteessa korjaus- kelvottomiin vaurioihin! SSMS 600 C3   │  27 ■...
 • Page 31: Kokoaminen

  7 hieman niin, että se liukuu pidikkeeseen. OHJE Terä 7 ei ole tällöin aivan tiiviisti pidikkeessä. Se on normaalia. Terä 7 ► on vasta sitten tiiviisti paikoillaan, kun sekoituskulhon kansi 6 asetetaan paikoilleen. Täytä hienonnettavat elintarvikkeet kulhoon 8. ■ ■ 28  │   SSMS 600 C3...
 • Page 32: Laitteen Pitäminen Kädessä

  Irrota tätä varten kulhon kansi 6 ja moottori- lohko 4 sekä tarvittaessa terä 7 varovasti. Irrota kulhon 8 jalka ja aseta se kulholle 8. Laitteen pitäminen kädessä Pitele laitetta käyttöä varten seuraavasti: SSMS 600 C3   │  29 ■...
 • Page 33: Käyttö

  4) Kun olet saanut elintarvikkeet työstettyä, sinun tarvitsee vain vapauttaa alas painettu kytkin. OHJE ► Jos käytön aikana kuuluu epätavallisia ääniä, kuten nitinää tai vastaavaa, voitele tehosekoittimen pääakseli muutamalla tipalla neutraalia ruokaöljyä: ■ 30  │   SSMS 600 C3...
 • Page 34 Taso 1 - 5 Hasselpähki- 200 g n. 30 s Turbo nät/ mantelit Saksanpäh- 200 g n. 25 s Taso 3 - 4 kinät Parmesaani 250 g n. 30 s Turbo 1 cm SSMS 600 C3   │  31 ■...
 • Page 35: Puhdistus

  Älä missään tapauksessa heitä laitetta tavallisen talousjätteen sekaan. Tämä tuote on eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU alainen. Anna laite hyväksytyn jätehuoltoyrityksen tai kunnallisen jätelaitoksen hävitet- täväksi. Noudata voimassa olevia määräyksiä. Ota epävarmoissa tilanteissa yhteyttä jätelaitokseen. ■ 32  │   SSMS 600 C3...
 • Page 36: Ey-Vaatimustenmukaisuusvakuutusta Koskevia Ohjeita

  Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa. Tämä koskee myös vaihdettuja ja korjattuja osia. Mahdollisesti jo oston yhteydessä havaittavista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pakkauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. SSMS 600 C3   │  33...
 • Page 37: Huolto

  Liitä mukaan selvitys viasta ja siitä, milloin se on ilmennyt. Osoitteessa www.lidl-service.com voit ladata tämän ja monia muita käsikirjoja, tuotevideoita ja ohjelmia. Huolto Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 278853 ■ 34  │   SSMS 600 C3...
 • Page 38: Maahantuoja

  3) Pese persilja, ravistele kuivaksi ja poista varret. Revi persilja paloiksi ja lisää keittoon. Soseuta kaikki sauvasekoittimella 5 noin 1 minuutin ajan. Mausta suolalla, pippurilla ja raastetulla muskottipähkinällä. SSMS 600 C3   │  35...
 • Page 39: Kurpitsakeitto

  Sekoita kaikki sauvasekoittimella 5 tasaiseksi. Lisää tällöin kookosmaitoa niin paljon, että keitosta tulee sopivan pehmeän sosemaista. 3) Mausta keitto appelsiinimehulla, valkoviinillä, sokerilla, suolalla ja pippurilla niin, että keitto saa mausteisen aromin lisäksi myös makean ja tasapainoisen happamensuolaisen aromin. ■ 36  │   SSMS 600 C3...
 • Page 40: Makea Marjalevite

  1) Kiehauta kerma, murustele suklaa ja sulata se kermassa hitaasti alhaisessa lämpötilassa. Raavi puolikkaan vaniljatangon ydin ja sekoita se massaan. 2) Anna jäähtyä ja kovettua täysin jääkaapissa. 3) Vaahdota ennen tarjoilua vispilällä 0. VINKKI: Maistuu hyvältä tuoreiden hedelmien ja marjojen kanssa. SSMS 600 C3   │  37 ■...
 • Page 41: Majoneesi

  1) Lisää kananmuna ja sitruunamehu sekoitusastiaan, pidä vispilää 0 astiassa pystysuorassa ja paina Turbo-painiketta 3. 2) Lisää öljy tasaisena, ohuena nauhana hitaasti (n. 1,5 minuutin sisällä) niin, että öljy sitoutuu muihin ainesosiin. 3) Mausta lopuksi suolalla ja pippurilla maun mukaan. ■ 38  │   SSMS 600 C3...
 • Page 42 Majonäs ............. . 56 SSMS 600 C3  ...
 • Page 43: Inledning

  är ett resultat av att produkten använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna, felaktigt utförda reparationer, otillåtna änd- ringar på produkten eller för att reservdelar som inte är godkända använts. Det är användaren själv som bär hela ansvaret. ■ 40  │   SSMS 600 C3...
 • Page 44: Leveransens Innehåll

  Kassera förpackningar som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser. OBSERVERA ► Spara helst originalförpackningen under garantitiden så att du kan använda den för att packa in produkten ordentligt om du skulle behöva skicka in den för att utnyttja garantiförmånerna. SSMS 600 C3   │  41 ■...
 • Page 45: Beskrivning/Tillbehör

  Låt stavmixern svalna i ca 2 minuter efter 1 minuts drift. Låt hacktillsatsen svalna i ca 2 minuter efter 1 minuts drift. Låt ballongvispen svalna i ca 2 minuter efter 2 minuts drift. Om drifttiderna överskrids kan produkten överhettas och skadas! ■ 42  │   SSMS 600 C3...
 • Page 46: Säkerhetsanvisningar

  Du får inte öppna motorblockets hölje. Då kan säkerheten ► inte garanteras och garantin upphör att gälla. Du får aldrig doppa ner stavmixerns motorblock i vatten eller andra vätskor och det får inte komma in vätska i motor- blockets hölje. SSMS 600 C3   │  43 ■...
 • Page 47 Var alltid försiktig när du tömmer skålen! Knivarna är mycket ► vassa! Bryt alltid strömförbindelsen till produkten när den inte hålls ► under uppsikt, när den tas isär eller sätts ihop eller när den rengörs. ■ 44  │   SSMS 600 C3...
 • Page 48: Användning

  Vi rekommenderar att inte låta hacktillsatsen arbeta längre än 1 minut i sträck för att därefter få stå och svalna. AKTA - RISK FÖR MATERIALSKADOR! ► Använd inte hacktillsatsen för att bearbeta vätskor. Då blir produkten total- förstörd! SSMS 600 C3   │  45 ■...
 • Page 49: Montering

  Då sitter inte kniven 7 riktigt fast på fästet. Det ska vara så. Kniven 7 ► fastnar inte förrän skålens lock 6 sätts på. Fyll sedan skålen 8 med de livsmedel som ska hackas. ■ ■ 46  │   SSMS 600 C3...
 • Page 50: Hålla Produkten

  Ta då försiktigt av det andra locket 6 och motorblocket 4 samt ev. kniven 7. Lossa skålens 8 fot och sätt den på skålen 8. Hålla produkten Gör så här när du använder produkten: SSMS 600 C3   │  47 ■...
 • Page 51: Användning

  4) När du är färdig släpper du bara knappen. OBSERVERA ► Om det skulle uppstå konstiga ljud, t ex gnissel, när du använder produkten ska du hälla lite neutral matolja på stavmixerns drivaxel: ■ 48  │   SSMS 600 C3...
 • Page 52 15 sek. Läge 1 - 5 Hasselnöt- 200 g ca 30 sek. Turbo ter/Mandel Valnötter 200 g ca 25 sek. Läge 3 - 4 Parmesanost 250 g ca 30 sek. Turbo 1 cm SSMS 600 C3   │  49 ■...
 • Page 53: Rengöring

  7 noga i vatten och diskmedel och skölj sedan bort alla rester av diskmedlet med rent vatten. 4) Torka av alla delar ordentligt med en kökshandduk och försäkra dig om att produkten är helt torr innan du använder den igen. ■ 50  │   SSMS 600 C3...
 • Page 54: Kassera Produkten

  Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. SSMS 600 C3   │  51...
 • Page 55: Service

  Dessa och många andra handböcker, produktfi lmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com. Service Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 278853 ■ 52  │   SSMS 600 C3...
 • Page 56: Importör

  3) Skölj, torka och skaka av persiljan och ta sedan bort stjälkarna. Riv persiljan i stora bitar och tillsätt i soppan. Kör allt till puré med stavmixern 5 i ca 1 minut. Smaka av med salt, peppar och riven muskotnöt. SSMS 600 C3   │...
 • Page 57: Pumpasoppa

  5. Tillsätt sedan kokosmjölk tills soppan får den rätta mjuka och krämiga konsistensen. 3) Smaka av soppan med apelsinsaft, vitt vin, salt och peppar. Då får den en söt och balanserat syrlig och salt smak med sting. ■ 54  │   SSMS 600 C3...
 • Page 58: Rårörd Marmelad

  5 i ca 45 - 60 sekunder. Om det fortfarande fi nns stora bitar kvar ska du röra allt i 1 minut och därefter mosa i ytterligare 60 sekunder. 6) Avnjut marmeladen genast eller häll upp den i en burk med skruvlock. SSMS 600 C3   │...
 • Page 59: Chokladmousse

  3. 2) Tillsätt oljan långsamt i en jämn och tunn stråle (inom ca 1,5 minut) så att den binder sig med smeten. 3) Smaka av med salt och peppar. ■ 56  │   SSMS 600 C3...
 • Page 60 Majonez ............. . 74 SSMS 600 C3  ...
 • Page 61: Wprowadzenie

  Należy przestrzegać opisanych w niniejszej instrukcji obsługi metod postępo- wania. Wyklucza się możliwość wnoszenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu uszkodzeń spowodowanych zastosowaniem niezgodnie z przeznaczeniem, nieprawidłowymi naprawami, niedozwolonymi zmianami lub użyciem niedopuszczalnych części zamiennych. Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. ■ 58  │   SSMS 600 C3...
 • Page 62: Zakres Dostawy

  Zwracanie opakowania do obiegu materiałów oszczędza surowce naturalne i zmniejsza zanieczyszczenie odpadami. Zbędne materiały opakowania utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami. WSKAZÓWKA ► W miarę możliwości zachowaj oryginalne opakowanie na czas trwania gwarancji, by w razie odsyłania urządzenia móc je prawidłowo zapakować. SSMS 600 C3   │  59 ■...
 • Page 63: Opis Urządzenia / Oprzyrządowanie

  Po 1 minucie pracy pozostawić rozdrabniacz, by ostygł przez 2 minuty. Po 2 minutach pracy pozostawić trzepaczkę, by ostygła przez 2 minuty. Jeśli te czasy pracy zostaną przekroczone, może dojść do przegrzania i związa- nego z tym uszkodzenia urządzenia! ■ 60  │   SSMS 600 C3...
 • Page 64: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

  Nie wolno otwierać obudowy bloku silnika blendera ręcznego. ► Stanowi to poważne zagrożenie i powoduje wygaśnięcie gwarancji. Bloku silnika nigdy nie zanurzać w wodzie oraz unikać przedostania się płynu do wnętrza obudowy silnika. SSMS 600 C3   │  61 ■...
 • Page 65 ► ostre! Podczas opróżniania misy należy zawsze zachowywać ► ostrożność! Noże są bardzo ostre! Przy braku nadzoru oraz przed montażem, złożeniem, rozło- ► żeniem lub czyszczeniem należy zawsze odłączać urządzenie od zasilania sieciowego. ■ 62  │   SSMS 600 C3...
 • Page 66: Przeznaczenie

  Zalecamy po upływie maks. 1 minuty pracy rozdrabniacza wyłączyć urzą- dzenie i zaczekać, aż silnik ostygnie. UWAGA – SZKODY MATERIALNE! ► Nie stosować rozdrabniacza w przypadku płynnych artykułów spożyw- czych. Następstwem jest nieodwracalne uszkodzenie urządzenia! SSMS 600 C3   │  63 ■...
 • Page 67: Składanie Urządzenia

  Nóż 7 nie jest przy tym sztywno osadzony w uchwycie. Jest to normalne. ► Nóż 7 jest sztywno osadzony dopiero po założeniu pokrywy miski 6. Napełnij pojemnik 8 artykułami spożywczymi przeznaczonymi do rozdrob- ■ nienia. ■ 64  │   SSMS 600 C3...
 • Page 68: Trzymanie Urządzenia

  8 i użyć jej jako pokrywki. W tym celu zdejmij pokrywkę 6 i blok silnika 4, a także ostrożnie ewentualnie nóż 7. Zdejmij podstawę pod pojemnikiem 8 i załóż ją na pojemnik 8. Trzymanie urządzenia Urządzenie trzymaj w następujący sposób: SSMS 600 C3   │  65 ■...
 • Page 69: Obsługa

  4) Po zakończeniu obróbki po prostu puść wciśnięty włącznik. WSKAZÓWKA ► Gdy w trakcie pracy dojdzie do nietypowych hałasów, pisków lub innych podobnych objawów, posmaruj wałek blendera odrobiną oleju jadalnego: ■ 66  │   SSMS 600 C3...
 • Page 70 Stopień 1 - 5 Orzechy laskowe/ 200 g około 30 sek. turbo migdały Orzechy 200 g około 25 sek. Stopień 3 - 4 włoskie Parmezan 250 g około 30 sek. turbo 1 cm SSMS 600 C3   │  67 ■...
 • Page 71: Czyszczenie

  7 wymyj dokładnie wodą z płynem do mycia naczyń, a następnie wypłucz pod bieżącą wodą. 4) Wytrzyj wszystkie elementy suchą szmatką i przed ponownym użyciem urządzenia sprawdź, czy jest całkowicie suche. ■ 68  │   SSMS 600 C3...
 • Page 72: Utylizacja Urządzenia

  fi skalnym) oraz krótkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy wystąpiła. Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji. SSMS 600 C3   │  69...
 • Page 73 Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym do- wodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu. Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, fi lmów o produktach oraz oprogramowanie. ■ 70  │   SSMS 600 C3...
 • Page 74: Serwis

  3) Pietruszkę umyć, osuszyć i odkroić natkę. Pietruszkę rozdzielić na większe kawałki i dodać do zupy. Całość miksować blenderem 5 przez około 1 minutę. Doprawić do smaku solą pieprzem i startą gałką muszkatołową. SSMS 600 C3   │  71...
 • Page 75: Zupa Dyniowa

  3) Zupę doprawić do smaku sokiem z pomarańczy, białym winem, cukrem, solą i pieprzem tak, by miała ona wyraźny ostry i słodki smak. ■ 72  │   SSMS 600 C3...
 • Page 76: Słodki Przecier Owocowy

  Do masy dodać startą połówkę laseczki wanilii. 2) Po ostygnięciu wstawić do lodówki i zaczekać, aż masa stężeje. 3) Przed podaniem wymieszać trzepaczką 0 do uzyskania kremowej konsy- stencji. Wskazówka: Podawać ze świeżymi owocami. SSMS 600 C3   │  73 ■...
 • Page 77: Majonez

  Turbo 3. 2) Równomiernym strumieniem dolewać olej (w ciągu około 1:30 minuty) tak, by połączył się z pozostałymi składnikami. 3) Na końcu dodać sól i pieprz do smaku. ■ 74  │   SSMS 600 C3...
 • Page 78 Majonezas............. 93 SSMS 600 C3 ■...
 • Page 79: Įžanga

  Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį. Veikite, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Nepriimame jokių pretenzijų dėl žalos, atsiradusios gaminį naudojus ne pagal paskirtį, netinkamai remontavus, neleistinai atlikus pakeitimų arba panaudojus nesertifi kuotų atsarginių dalių. Riziką prisiima vien tik naudotojas. ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 80: Tiekiamas Rinkinys

  Pakuotę grąžinus į medžiagų perdirbimo ciklą, sutaupoma žaliavų ir mažinamas išmetamų atliekų kiekis. Nebereikalingas pakuotės medžiagas išmeskite laikyda- miesi regione galiojančių teisės aktų. NURODYMAS ► Jei įmanoma, prietaiso garantijos galiojimo laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotę, kad prireikus teikti garantiją galėtumėte tinkamai supakuoti prietaisą. SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 81: Prietaiso Aprašas / Priedai

  Strypiniam trintuvui veikus 1 minutę, leiskite jam apie 2 minutes atvėsti. Smulkintuvui veikus 1 minutę, leiskite jam apie 2 minutes atvėsti. Plakimo šluotelei veikus 2 minutes, leiskite jai apie 2 minutes atvėsti. Viršijus šį veikimo laiką, prietaisas gali perkaisti ir sugesti! ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 82: Saugos Nurodymai

  Prietaisą ir jo prijungimo laidą laikykite vaikams nepasiekiamoje ► vietoje. Draudžiama atidaryti strypinio trintuvo variklio bloko korpusą. ► Tai yra nesaugu ir prarandama garantija. Strypinio trintuvo variklio bloko jokiu būdu nenardinkite į skysčius, saugokite, kad į variklio bloko korpusą nepatektų skysčių. SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 83 Prietaisą valykite labai atsargiai. Peiliai nepaprastai aštrūs! ► Ištuštindami smulkinimo indą, visuomet būkite atsargūs! ► Peiliai nepaprastai aštrūs! Visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo, kai jis lieka nepri- ► žiūrimas, prieš surinkdami, išrinkdami ar valydami. ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 84: Naudojimas

  6, galite smulkinti ir kietesnius maisto produktus. Rekomenduojame smulkintuvą vienu kartu naudoti ne ilgiau nei 1 minutę ir po to leisti jam atvėsti. DĖMESIO – MATERIALINĖS ŽALOS PAVOJUS! ► Nenaudokite smulkintuvo skysčiams apdoroti. Tai nepataisomai sugadins prietaisą! SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 85: Surinkimas

  Užmovus peilį 7, ant laikiklio jis laikosi ne visiškai tvirtai. Tai yra normalu. ► Visiškai tvirtai peilis 7 laikysis tik uždėjus smulkinimo indo dangtį 6. Į smulkinimo indą 8 sudėkite maisto produktus, kuriuos norite susmulkinti. ■ ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 86: Prietaiso Laikymas Rankose

  6 ir variklio bloką 4, atsargiai ištraukite peilį 7, jei jis yra. Atskir- kite smulkinimo indo 8 stovą ir uždėkite jį ant smulkinimo indo 8. Prietaiso laikymas rankose Kad prietaisą galėtumėte valdyti, jį rankose laikykite taip: SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 87: Valdymas

  „Turbo“ jungiklį 3. Paspaudus „Turbo“ jungiklį 3, prietaisas iškart ima veikti didžiausiu greičiu. 4) Apdoroję maisto produktus, nuspaustą jungiklį tiesiog atleiskite. NURODYMAS ► Jei veikiant prietaisui pasigirstų neįprastų garsų, pvz., girgždesys ar pan., ant strypinio trintuvo varančiojo veleno užpilkite šiek tiek neutralaus valgomojo aliejaus: ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 88 200 g apie 15 s 1–5 padėtis Lazdyno riešutai / 200 g apie 30 s Turbo migdolai Graikiniai 200 g apie 25 s 3–4 padėtis riešutai Parmezano 250 g apie 30 s Turbo sūris 1 cm SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 89: Valymas

  8, plakimo šluotelę 0, matavimo indą su matavimo indo dangčiu-sto- vu q ir peilį 7 kruopščiai išplaukite ir perplaukite švariu vandeniu, kad ant jų neliktų ploviklio likučių. 4) Sausa šluoste viską gerai nusausinkite ir prieš vėl naudodami prietaisą įsitikin- kite, kad prietaisas visiškai sausas. ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 90: Prietaiso Utilizavimas

  Informacija apie EB atitikties deklaraciją Šis prietaisas atitinka pagrindinius ir kitus esminius Europos Sąjun- gos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos 2014/30/EU, Ekologinio projektavimo direktyvos 2009/125/EC ir Žemosios įtampos direktyvos 2014/35/EU reikalavimus. Visą originalios atitikties deklaracijos tekstą gali pateikti importuotojas. SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 91: Kompernaß Handels Gmbh Garantija

  įspėjama. Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba. ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 92: Priežiūra

  Tel. 880 033 144 Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt IAN 278853 Importuotojas Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 93: Receptai

  Jei reikia, dar įpilkite sultinio, kad daržovės visada būtų apsemtos. 3) Petražoles nuplaukite, išpurtykite vandenį ir pašalinkite kotelius. Petražoles suplėšykite stambiais gabalais ir sudėkite į sriubą. Viską sutrinkite į tyrę, apie 1 minutę trindami strypiniu trintuvu 5. Pagardinkite druska, pipirais ir tarkuotu muskato riešutu. ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 94: Moliūgų Sriuba

  5. Maišydami vis įpilkite kokosų pieno, kol sriuba taps tinkamo lengvo tirštumo. 3) Sriubą pagardinkite apelsinų sultimis, baltuoju vynu, cukrumi, druska ir pipirais – tai greta aštrios skonio natos jai suteiks saldumo bei subalansuoto rūgštoko sūrumo. SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 95: Saldi Vaisių Užtepėlė

  5 45–60 sekundžių. Jei mišinyje liko stambesnių gabalėlių, apie 1 minutę palaukite, tada dar kartą trinkite mišinį 60 sekundžių. 6) Valgykite iškart arba vaisių užtepėlę sudėkite į stiklainį su užsukamu dangteliu ir dangtelį užsukite. ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 96: Šokoladinis Kremas

  1) Į maišymo indą įmuškite kiaušinį, supilkite citrinos sultis ir, plakimo šluotelę 0 inde laikydami vertikaliai, paspauskite „Turbo“ jungiklį 3. 2) Lėtai tolygia, plona srovele pilkite aliejų (supilkite maždaug per 1.30 min.), kad aliejus susimaišytų su kitomis sudedamosiomis dalimis. 3) Galiausiai pagal skonį pagardinkite druska ir pipirais. SSMS 600 C3 ■ │...
 • Page 97 ■ SSMS 600 C3 │...
 • Page 98 Mayonnaise ............113 SSMS 600 C3 DE │...
 • Page 99: Einleitung

  Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber. ■ 96  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 100: Lieferumfang

  örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garan- tiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │  97 ■...
 • Page 101: Gerätebeschreibung/Zubehör

  Den Zerkleinerer nach 1 Minute Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Den Schneebesen nach 2 Minuten Betrieb ca. 2 Minuten abkühlen lassen. Wenn diese Betriebszeiten überschritten werden, kann es durch Überhitzung zu Schäden am Gerät führen! ■ 98  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 102: Sicherheitshinweise

  öff nen. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Sie dürfen den Motorblock des Stabmixers keinesfalls in Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gehäuse des Motorblocks gelangen lassen. SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │  99...
 • Page 103 Seien Sie stets vorsichtig beim Leeren der Schüssel! Die Messer ► sind extrem scharf! Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem ► Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen. ■ 100  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 104: Verwendung

  Zerkleinerer max. 1 Minute am Stück zu betreiben und ihn dann abkühlen zu lassen. ACHTUNG - SACHSCHADEN! ► Benutzen Sie den Zerkleinerer nicht zur Bearbeitung von Flüssigkeiten. Das führt zu irreparablen Schäden am Gerät! SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │  101 ■...
 • Page 105: Zusammenbauen

  Das Messer 7 sitzt dabei nicht ganz fest auf der Halterung. Das ist ► normal. Das Messer 7 sitzt erst ganz fest, wenn der Schüssel-Deckel 6 aufgesetzt wird. Füllen Sie die zu zerkleinernden Lebensmittel in die Schüssel 8. ■ ■ 102  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 106: Gerät Halten

  Messer 7 vorsichtig heraus. Lösen Sie den Standfuß der Schüssel 8 und setzen Sie ihn auf die Schüssel 8. Gerät halten Um das Gerät zu bedienen, halten Sie es bitte folgendermaßen: SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 107: Bedienen

  Schalter los. HINWEIS ► Sollte es während des Betriebes zu ungewöhnlichen Geräuschen, wie Quietschen oder ähnlichem, kommen, geben Sie ein wenig neutrales Spei- seöl an die Antriebswelle des Stabmixers: ■ 104  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 108 Stufe 1 - 5 Haselnüsse/ 200 g ca. 30 Sek. Turbo Mandeln Walnüsse 200 g ca. 25 Sek. Stufe 3 - 4 Parmesan 250 g ca. 30 Sek. Turbo 1 cm SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │  105 ■...
 • Page 109: Reinigen

  Sie danach Spülmittelreste mit klarem Wasser. 4) Trocknen Sie alles mit einem Trockentuch gut ab und stellen Sie sicher, dass das Gerät vor der erneuten Benutzung vollständig trocken ist. ■ 106  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 110: Gerät Entsorgen

  Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromag- netische Verträglichkeit 2014/30/EU, der ErP-Richtlinie 2009/125/EC, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │  107 ■...
 • Page 111: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwen- dung und bei Eingriff en, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. ■ 108  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 112: Service

  IAN 278853 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontak- tieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │  109 ■...
 • Page 113: Rezepte

  3) Petersilie waschen, trocken schütteln und Stiele entfernen. Petersilie in grobe Stücke reißen und zur Suppe geben. Alles mit dem Stabmixer 5 für etwa 1 Minute pürieren. Mit Salz, Pfeff er und geriebener Muskatnuss abschmecken. ■ 110  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 114: Kürbissuppe

  Suppe die richtige, sanft-cremige Konsistenz hat. 3) Die Suppe mit Orangensaft, Weißwein, Zucker, Salz und Pfeff er abschme- cken, sodass die Suppe neben der scharfen auch eine süße und eine ausge- wogene säuerlich-salzige Note hat. SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 115: Süßer Fruchtaufstrich

  Stücke vorhanden sein, das Ganze 1 Minute ruhen lassen und dann erneut 60 Sekunden pürieren. 6) Gleich genießen oder den Fruchtaufstrich in ein Glas mit Schraubdeckel abfüllen und verschließen. ■ 112  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 116: Schoko-Creme

  2) Das Öl in einem gleichmäßig dünnen Strahl langsam (innerhalb von ca. 1:30 Minute) dazu geben, so dass das Öl sich mit den anderen Zutaten verbindet. 3) Abschließend nach Geschmack mit Salz und Pfeff er würzen. SSMS 600 C3 DE │ AT │ CH   │...
 • Page 117 ■ 114  │   DE │ AT │ CH SSMS 600 C3...
 • Page 118 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 09 / 2016 · Ident.-No.: SSMS600C3-082016-1 IAN 278853...

This manual is also suitable for:

278853