Download Print this page

Technische Gegevens - Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hand
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Slecht onderhouden elektrisch gereedschap is
verantwoordelijk voor een groot aantal doe-het-zelf
ongelukken.
f)
Houd snijwerktuigen scherp en schoon.
Goed onderhouden snijwerktuigen met scherpe snijranden
lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker in het gebruik.
g) Elektrisch gereedschap, toebehoren, bits enz. moeten in
overeenstemming met deze instructies worden gebruikt
waarbij de werkomstandigheden en het werk in
overweging moeten worden genomen.
Gebruik van het elektrisch gereedschap voor andere
doeleinden dan waarvoor het is bedoelt, kan resulteren in
een gevaarlijke situatie.
5) Onderhoudsbeurt
a) Het gereedschap mag uitsluitend door bevoegd
onderhoudspersoneel worden onderhouden die
authentieke onderdelen gebruikt.
Hierdoor kunt u erop aan dat de veiligheid van het elektrisch
gereedschap behouden blijft.

TECHNISCHE GEGEVENS

Voltage (verschillend van gebied tot gebied)*
Opgenomen vermogen
Vloeistalen platen (400N/mm
Snijcapaciteit
Roestvrij staal (600N/mm
Aluminium platen (200N/mm
Aantal slagen onbelast
Gewicht (zonder snoer)
*Kontroleer het naamplaatje op het apparaat daar het apparaat afhankelijk van het gebied waar het verkocht
wordt gewijzigd kan worden.
STANDAARD TOEBEHOREN
(1) Voelermaatje ............................................................... 1
(2) Inbussleutel ................................................................. 1
De standaard toebehoren kunnen zonder aankondiging
op ieder moment worden veranderd.
TOEPASSINGEN
Voor het knippen van staalplaten, messingplaten,
koperen platen, aluminium platen, roestvrij
staalplaten, tinnen platen en andere metalen platen.
Tevens voor het knippen van leer en platen van
vezelmateriaal.
VOOR BEGIN VAN WERK
1. Netspanning
Kontroleren of de netspanning overeenkomt met de
opgave op het naamplaatje.
2. Netschakelaar
Kontroleren of de netschakelaar op "UIT" staat.
Wanneer de stekker op het net aangesloten is, terwijl
de schakelaar op "AAN" staat, begint het
gereedschap onmiddellijk te draaien, hetwelk ernstig
gevaar betekent.
VOORZORGMAATREGELEN
Houd kinderen en kwetsbare personen op een afstand.
Het gereedschap moet na gebruik buiten het bereik van kinderen
en andere kwetsbare personen worden opgeborgen.
VOORZORGSMAATREGELEN BETREFFENDE
HET GEBRUIK VAN DE PLATENSCHAAR
1.
Voorzichtig met de scherpe kanten van de plaat.
De kant van de plaat die zojuist met de platenschaar
geknipt is, is bijzonder scherp. Zorg ervoor dat u
zich niet snijdt aan de scherpe kant.
2.
Begin pas met het snijden of knippen nadat het
schaarblad de juiste snelheid heeft bereikt.
Nadat het apparaat met de netschakelaar is
ingeschakeld, dient u eventjes te wachten totdat
het schaarblad de juist snelheid heeft bereikt. Begin
dan met snijden of knippen.
3.
Houd het netsnoer in goede staat.
Zorg ervoor dat het netsnoer niet langs de scherpe
kant van de plaat of het apparaat schuurt of dat
in het netsnoer gesneden wordt.
(110V, 120V, 127V, 220V, 230V, 240V)
2
)
2
)
2
)
3. Verlengsnoer
Wanneer het werkterrein niet in de buurt van een
stopcontact ligt, dan moet men gebruik maken van
een verlengsnoer, dat voldoende dwarsprofiel en
voldoende nominaal vermogen heeft. Het
verlengsnoer moet zo kort mogelijk gehouden
worden.
4. Instellen van de horizontale opening tussen de
schaarbladen
Stel de horizontale opening tussen de schaarbladen
(A in Afb. 2) in op ongeveer 1/10 van de staalplaat
die u wilt knippen, waarbij u te werk gaat volgens
de onderstaande aanwijzingen. (Afb. 3)
(1) Draai de zeskant-inbusbouten, die de nietbewegende
schaarbladen op hun plaats houden, vast. Draai de
M4 vergrendelmoer los en duw de normale M4
schroeven enigszins terug.
(2) Kies uit de bijgeleverde voelermaatjes er een die
1/10 is van de dikte van de te knippen staalplaat.
De meetdikte van elk voelermaatje is op het
voelermaatje aangegeven. Steek het voelermaatje
tussen de schaarbladen en draai dan de
zeskantinbusbouten enigszins vast. Vervolgens
gebruikt u een schroevedraaier om de normale M4
schroeven zo in te stellen dat het niet-beweegbare
schaarblad in aanraking komt met het voelermaatje.
Nederlands
400W*
1,6 mm
1,2 mm
2,3 mm
-1
4700 min
1,7 kg
20

Advertisement

Table of Contents
loading