Algemene Veiligheidswaarschuwingen Voor Elektrisch Gereedschap - Hitachi CE 16SA Handling Instructions Manual

Hand
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Nederlands
ALGEMENE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR
ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
WAARSCHUWING
Lees alle waarschuwingen en instructies aandachtig door.
Nalating om de waarschuwingen en instructies op te volgen kan in
een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel resulteren.
Bewaar alle waarschuwingen en aanwijzingen voor eventuele naslag
in de toekomst.
De term “elektrisch gereedschap” heeft zowel betrekking op elektrisch
gereedschap dat via de netvoeding van stroom wordt voorzien als
gereedschap dat via een accu (snoerloos) van stroom wordt voorzien.
1) Veiligheid van de werkplek
a) Zorg voor een schone en goed verlichte werkplek.
Een rommelige of donkere werkplek verhoogt de kans op
ongelukken.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet in een omgeving
met ontplofbare vloeistoffen, gassen of stof.
Elektrisch gereedschap kan vonken afgeven. Deze vonkjes
kunnen stofdeeltjes of gassen doen ontbranden.
c) Houd kinderen en andere toeschouwers tijdens het gebruik
van elektrische gereedschap uit de buurt.
Afleidingen kunnen gevaarlijk zijn.
2) Elektrische veiligheid
a) De stekker op het elektrische gereedschap moet geschikt
zijn voor aansluiting op de wandcontactdoos.
De stekker mag op geen enkele manier gemodificeerd
worden. Gebruik geen verloopstekker met geaard elektrisch
gereedschap.
Deugdelijke stekkers en geschikte wandcontactdozen
verminderen het risico op een elektrische schok.
b) Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken
zoals leidingen, radiatoren, fornuizen en koelkasten.
Wanneer uw lichaam in contact staat met geaarde
oppervlakken loopt u een groter risico op een elektrische
schok.
c) Stel het elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
vochtige omstandigheden.
Het risico op een elektrische schok wordt vergroot wanneer
er water in het elektrisch gereedschap terechtkomt.
d) Behandel het snoer voorzichtig. Draag het gereedschap
nooit door dit bij het snoer vast te houden. Trek niet aan
het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact wilt
halen.
Houd het snoer uit de buurt van warmtebronnen, olie,
scherpe randen of bewegende onderdelen.
Een beschadigd of verward snoer verhoogt het risico op
een elektrische schok.
e) Gebruik buitenshuis een verlengsnoer dat specifiek
geschikt is voor het gebruik buiten.
Het gebruik van een snoer dat specifiek geschikt is voor
gebruik buitenshuis vermindert het risico op een elektrische
schok.
f)
Als het elektrisch gereedschap in een vochtige omgeving
gebruikt moet worden, dient een voeding met RCD
(reststroom-apparaat) beveiliging te worden gebruikt.
Gebruik van een RCD vermindert de kans op een elektrische
schok.
3) Persoonlijke veiligheid
a) Blijf waakzaam, let voortdurend op uw werk en gebruik
uw gezond verstand wanneer u elektrisch gereedschap
gebruikt.
Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent
of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
Eén moment van onoplettendheid kan in ernstig lichamelijk
letsel resulteren.
b) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd
oogbescherming.
Beschermingsmiddelen zoals stofmaskers, niet-glijdende
veiligheidsschoenen, een helm of oorbescherming
vermindert het risico op lichamelijk letsel.
c) Voorkom dat het gereedschap per ongeluk kan starten.
Controleer of de schakelaar in de uit- stand staat voordat u
de voeding en/of de accu aansluit, het gereedschap oppakt
of gaat dragen.
Zorg ervoor dat u tijdens het verplaatsen van het elektrisch
gereedschap uw vingers uit de buurt van de schakelaar
houdt en sluit de stroombron niet aan terwijl de schakelaar
op aan staat om ongelukken te vermijden.
d) Verwijder sleutels en moersleutels uit het gereedschap
voordat u het elektrisch gereedschap aanzet.
Een (moer-)sleutel die op een bewegend onderdeel van
het elektrisch gereedschap bevestigd is kan in lichamelijk
letsel resulteren.
e) Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u te allen tijde stevig
staat en uw evenwicht behoudt.
Op deze manier heeft u tijdens een onverwachte situatie
meer controle over het elektrisch gereedschap.
f)
Draag geen loszittende kleding of sieraden. Houd uw
haar, kleding en handschoenen uit de buurt van
bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden en lang haar kunnen in de
bewegende onderdelen verstrikt raken.
g) Indien het elektrisch gereedschap van een aansluiting voor
stofafzuiging is voorzien dan dient u ervoor te zorgen dat de
stofafzuiging aangesloten en op de juiste manier gebruikt
wordt.
Het gebruik van stofafzuiging vermindert eventuele
stofgerelateerde risico’s.
4) Bediening en onderhoud van elektrisch gereedschap
a) Het elektrisch gereedschap mag niet geforceerd worden.
Gebruik het juiste gereedschap voor het karwei.
U kunt de klus beter en veiliger uitvoeren wanneer u het
juiste elektrische gereedschap gebruikt.
b) Gebruik het elektrisch gereedschap niet als de schakelaar
niet goed werkt.
Elektrisch gereedschap dat niet via de schakelaar bediend
kan worden is gevaarlijk en moet onmiddellijk gerepareerd
worden.
c) Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de voeding
en/of de accu van het elektrisch gereedschap losmaakt,
afstellingen verricht, accessoires verwisselt of voordat u
het elektrisch gereedschap opbergt.
Dergelijke
preventieve
veiligheidsmaatregelen
verminderen het risico dat het elektrisch gereedschap per
ongeluk opstart.
d) Berg elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen
op en sta niet toe dat personen die niet bekend zijn met
het juiste gebruik van het gereedschap of deze
voorschriften dit elektrisch gereedschap gebruiken.
Eletrisch gereedschap is gevaarlijk in onbevoegde handen.
e) Het elektrisch gereedschap moet regelmatig onderhouden
worden. Controleer het gereedschap op een foutieve
uitlijning, vastgelopen of defecte bewegende onderdelen
en andere problemen die van invloed zijn op de juiste
werking van het gereedschap.
Indien het gereedschap defect of beschadigd is moet het
gerepareerd worden voordat u het gereedschap opnieuw
gebruikt.
Page 19

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents