Download Print this page

Silvercrest SHTR 2200 E3 Operating Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Advertisement

loading

  Also See for Silvercrest SHTR 2200 E3

  Summary of Contents for Silvercrest SHTR 2200 E3

 • Page 2 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 1 Donnerstag, 29. September 2016 7:02 19 English ..................2 Dansk ..................12 Français ................. 22 Nederlands ................34 ................44 Deutsch .................. 56...
 • Page 3 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 2 Mittwoch, 28. September 2016 2:37 14 Overview / Oversigt / Aperçu de l'appareil / Overzicht / / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 2 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................4 4. Items supplied ................. 6 5. Operation ..................6 6. Cleaning ..................8 7. Storage ................... 9 8.
 • Page 5: Intended Purpose

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 3 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Thank you for your trust! 2. Intended purpose The hair dryer is intended exclusively for the Congratulations on your new hair dryer with purpose of drying and styling real, own hu- ion function.
 • Page 6: Safety Information

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 4 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 3. Safety information Warnings If necessary, the following warnings will be used in these operating instructions: DANGER! High risk: failure to observe this warning may result in injury to life and limb.
 • Page 7 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 5 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 DANGER! Risk of electric Disconnect the mains plug from the wall shock due to moisture socket… Do not use this device in the vi- … after every use, cinity of bathtubs, showers, …...
 • Page 8: Items Supplied

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 6 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 5. Operation DANGER! Risk of injury through burning Do not direct the flow of hot air into NOTE: eyes, onto hands, or onto any other • before using for the first time, switch the heat-sensitive body parts.
 • Page 9 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 7 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Ionisation function 1. Wash your hair with regular shampoo. You can use the ion switch 4 to additionally NOTE: activate the ionisation function, whatever • do not use any conditioner. It would re- setting you are using.
 • Page 10: Cleaning

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 8 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 6. Cleaning 17. If you like, you can use hairspray to set the style. 18. Do not remove the curling attachment 13 from the hair dryer until it has cooled DANGER! down.
 • Page 11: Storage

  10. Technical Packaging specifications When disposing of the packaging, make sure you comply with the environmental reg- Model: SHTR 2200 E3 ulations applicable in your country. Mains voltage: 230-240 V ~ 50 Hz Protection class: II Power rating: 2000 - 2200 W...
 • Page 12: Warranty Of The Hoyer Handel Gmbh

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 10 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 11. Warranty of the Excluded from the warranty are wear parts subject to normal wear HOYER Handel GmbH and damages to fragile parts, e.g. Dear Customer, switches, batteries, lamps or other your device is provided with a 3 year war- parts manufactured from glass.
 • Page 13 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 11 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Service Centre Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.co.uk Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: hoyer@lidl.ie Service Cyprus Tel.: 8009 4409 E-Mail: hoyer@lidl.com.cy IAN: 278227 Supplier...
 • Page 14 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 12 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Indhold 1. Oversigt ..................12 2. Brug i overensstemmelse med formålet ........13 3. Sikkerhedsanvisninger ..............14 4. Leveringsomfang ................16 5. Betjening ..................16 6. Rengøring..................18 7. Opbevaring ..................18 8. Bortskaffelse ................18 9. Problemløsning................19 10. Tekniske data ................19 11.
 • Page 15 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 13 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Mange tak for din tillid! 2. Brug i overensstem- melse med formålet Tillykke med din nye hårtørrer med ion-funkti- Hårtørreren er udelukkende beregnet til tør- ring og styling af hovedhår på mennesker, og håret skal være ægte (dvs.
 • Page 16 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 14 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 3. Sikkerhedsanvisninger Advarselshenvisninger Hvor det er påkrævet, anvendes følgende advarselshenvisninger i denne betjeningsvejledning: FARE! Høj risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage skader på liv og lemmer. ADVARSEL! Middel risiko: manglende overholdelse af advarslen kan forårsage kvæstelser eller alvorlige materielle skader.
 • Page 17 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 15 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 FARE for elektrisk stød pga. Træk altid i netstikket aldrig i tilslutnings- fugtighed ledningen for at trække netstikket ud af Benyt ikke dette apparat i nærhe- stikkontakten. den af badekar, brusere, vaske- Træk netstikket ud af stikkontakten, …...
 • Page 18 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 16 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 5. Betjening FARE for forbrændingsskader Ret ikke den varme luftstrøm mod øjne, ANVISNING: hænder eller andre varmefølsomme • inden den første brug skal du tænde ap- dele af kroppen. paratet og lade det køre i nogle minut- Rør ikke apparatets varme flader.
 • Page 19 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 17 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Ioniseringsfunktion 1. Vask håret med almindelig shampoo. Med ion-kontakten 4 kan du desuden tilkob- ANVISNING: le ioniseringsfunktionen i enhver driftsmåde. • brug ikke balsam. Det forringer hårets Der bliver så permanent tilført håret ioner. evne til at danne krøller.
 • Page 20 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 18 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Diffuser Rengøring af beskyttelsesgitter Brug diffuseren 12 til at lave krøller og lette 1. Drej beskyttelsesgitteret 2 lidt mod uret bølger i længden og på spidserne samt til at og tag det af. give hold og volumen ved hårkanten.
 • Page 21 Garantiperiode og lovpligtige 10. Tekniske data krav ved fejl Garantiperioden bliver ikke forlænget som Model: SHTR 2200 E3 følge af garantiydelsen. Dette gælder også Netspænding: 230-240 V ~ 50 Hz for udskiftede og reparerede dele. Eventuel- Beskyttelsesklasse: II le skader og mangler, der allerede forefin- des ved købet, skal omgående meddeles...
 • Page 22 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 20 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Garantidækning med vedhæftning af købsbilaget (kvitte- ringen) og angivelse af, hvori fejlen be- Apparatet er blevet omhyggeligt fremstillet ef- står, samt hvornår denne er opstået. ter strenge kvalitetsretningslinjer og kontrolle- På www.lidl-service.com kan du ret samvittighedsfuldt inden leveringen.
 • Page 23 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 21 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13...
 • Page 24: Aperçu De L'appareil

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 22 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Sommaire 1. Aperçu de l'appareil ..............22 2. Utilisation conforme ..............23 3. Consignes de sécurité ..............24 4. Éléments livrés ................26 5. Utilisation ..................27 6. Nettoyage ...................29 7. Rangement ..................29 8. Mise au rebut ................29 9.
 • Page 25: Utilisation Conforme

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 23 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Merci beaucoup pour 2. Utilisation conforme votre confiance ! Le sèche-cheveux est uniquement destiné à sécher et mettre en forme vos propres che- Nous vous félicitons pour l'achat de votre nou- veux, humains et naturels.
 • Page 26: Consignes De Sécurité

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 24 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 3. Consignes de sécurité Avertissements Les avertissements suivants sont utilisés si nécessaire dans le présent mode d’emploi : DANGER ! Risque élevé : le non-respect de l’avertissement peut provoquer des blessures graves, voire la mort. AVERTISSEMENT ! Risque moyen : le non-respect de l’avertissement peut provoquer des blessures ou des dommages matériels graves.
 • Page 27 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 25 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 DANGER ! Risque d'électrocution DANGER pour les enfants Ne mettez pas l’appareil en service, si Le matériel d'emballage n'est pas un l’appareil ou le câble de raccordement jouet. Les enfants ne doivent pas jouer présente des dommages visibles ou si avec les sachets en plastique.
 • Page 28: Éléments Livrés

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 26 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 N'essayez jamais d'éliminer de la pous- Laissez refroidir tous les accessoires sière ou des corps étrangers de l'inté- avant de les détacher de l'appareil. rieur de l'appareil à l'aide d'objets pointus (par ex. avec un peigne à AVERTISSEMENT : risque de queue).
 • Page 29: Utilisation

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 27 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 5. Utilisation Lorsque vous n'avez plus besoin du flux d'air froid, relâchez la touche 9 REMARQUE : Fonction ionisante • avant la première utilisation, mettez La touche 4 permet d'ajouter la fonction io- l'appareil en marche et faites-le fonc- nisante à...
 • Page 30 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 28 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 12. Afin de fixer la forme au moyen d'un flux d'air froid, maintenez la touche 9 REMARQUE : • le résultat dépend des facteurs suivants : foncée dans la phase finale du séchage. - votre type de cheveux ;...
 • Page 31: Nettoyage

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 29 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 6. Nettoyage 3. Laissez l'accessoire (11, 12 ou 13) sé- cher complètement avant de l'utiliser à nouveau. DANGER ! 7. Rangement Débranchez la fiche secteur 5 de la prise de courant avant de nettoyer le sèche-cheveux.
 • Page 32: Dépannage

  étrangers. 10. Caractéristiques techniques Modèle : SHTR 2200 E3 Tension secteur : 230-240 V ~ 50 Hz Classe de protection : Puissance : 2 000 - 2 200 watts Sous réserves de modifications tech-...
 • Page 33: Garantie De Hoyer Handel Gmbh

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 31 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 11. Garantie de Article L211-5 du Code de la consommation HOYER Handel GmbH Pour être conforme au contrat, le bien doit : Chère cliente, cher client, 1. Etre propre à l‘usage habituellement at- Vous obtenez pour cet appareil une garantie tendu d‘un bien semblable et, le cas de 3 ans à...
 • Page 34 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 32 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Conditions de garantie les interrupteurs, batteries, sources d'éclairage ou d'autres pièces en Le délai de garantie commence à la date verre. d’achat. Conservez le ticket de caisse d’ori- gine. Ce document sert de justificatif d’achat. Cette garantie est perdue si l’appareil n’a pas Si au cours des trois années suivant la date été...
 • Page 35 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 33 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Centre de service Service France Tel.: 0800 919270 E-Mail: hoyer@lidl.fr Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.be IAN : 278227 Fournisseur Attention ! L’adresse suivante n’est pas une adresse de service. Contactez d’abord le centre de service cité...
 • Page 36 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 34 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Inhoud 1. Overzicht ..................34 2. Correct gebruik ................35 3. Veiligheidsinstructies ..............36 4. Levering ..................38 5. Bediening ..................39 6. Reinigen ..................41 7. Opbergen ..................41 8. Weggooien ..................41 9. Problemen oplossen ..............42 10. Technische gegevens ..............42 11.
 • Page 37 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 35 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Hartelijk dank voor uw 2. Correct gebruik vertrouwen! De haardroger is uitsluitend bedoeld voor het drogen en stylen van echt, eigen, menselijk Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe haar- hoofdhaar. droger met ionische functie. Het apparaat is ontworpen voor privé-ge- bruik en mag niet voor commerciële doelein- Om het product veilig te gebruiken en om...
 • Page 38 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 36 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 3. Veiligheidsinstructies Waarschuwingen Indien nodig vindt u de volgende waarschuwingen in deze handleiding: GEVAAR! Hoog risico: het negeren van de waarschuwing kan tot letsel leiden. WAARSCHUWING! Matig risico: het niet in acht nemen van de waarschuwing kan ver- wondingen of ernstige materiële schade veroorzaken.
 • Page 39 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 37 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 GEVAAR door een elektrische schok GEVAAR voor kinderen Neem het apparaat niet in gebruik, Verpakkingsmateriaal is geen kinder- wanneer het apparaat of het aansluit- speelgoed. Kinderen mogen niet met de snoer zichtbaar beschadigd is of wan- plastic zakken spelen.
 • Page 40 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 38 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 WAARSCHUWING voor materiële GEVAAR - Brandgevaar schade Laat het aangesloten apparaat nooit Gebruik uitsluitend de originele acces- zonder toezicht achter. soires. Dek het apparaat nooit af en leg het Leg het apparaat nooit op hete opper- nooit op zachte voorwerpen (zoals bijv.
 • Page 41 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 39 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 5. Bediening Wanneer de koele luchtstroom niet meer no- dig is, laat u de knop 9 los. AANWIJZING: Ionisatiefunctie • vóór het eerste gebruik dient u het ap- Met de ionisatieschakelaar 4 kunt u in elke paraat in te schakelen en laat u het en- werkingsmodus ook de ionisatiefunctie in- kele minuten met de hoogste snelheid...
 • Page 42 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 40 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 12. Om de vormgeving door een koele luchtstroom te stabiliseren, houdt u de AANWIJZING: • het resultaat hangt af van de volgende knop 9 tijdens de laatste fase van factoren: het drogen ingedrukt. 13.
 • Page 43 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 41 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 6. Reinigen 7. Opbergen WAARSCHUWING voor materiële GEVAAR! schade! Trek de stekker 5 uit het stopcontact, Wikkel het snoer niet rond het apparaat voordat u de haardroger schoonmaakt. (risico op kabelbreuk!). WAARSCHUWING voor materiële •...
 • Page 44 Met reparatie of vervanging van het product 10. Technische gegevens begint geen nieuwe garantieperiode. Model: SHTR 2200 E3 Garantieperiode en wettelijke garantieaanspraken wegens Netspanning: 230-240 V ~ 50 Hz gebreken...
 • Page 45: Nederlands

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 43 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Omvang van de garantie • Wanneer zich functiestoringen of ande- re onvolkomenheden voordoen, neemt u Het apparaat werd zorgvuldig geproduceerd eerst telefonisch of per e-mail con- volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen en nauw- tact op met het hierna genoemde ser- gezet gecontroleerd vóór levering.
 • Page 46 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 44 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 ..................... 44 ............... 45 ................... 46 ................48 ......................49 ....................... 51 ....................... 51 ......................52 ..................52 ..................... 52 HOYER Handel GmbH ..........53 1 LED On/Off 0 (off) / “...
 • Page 47 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 45 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 • • • • • (Extensions).
 • Page 48 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 46 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 (FI/RCD) 30 mA...
 • Page 49 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 47 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13...
 • Page 50 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 48 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 ( . . ( . . ( . . -10 °C +40 °C. , . . On/Off 0 (off),...
 • Page 51 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 49 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 • • LED 1 • On/Off 7 LED 1 • 0 = off On/Off 7 0 (off)
 • Page 52 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 50 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 • . . ., •...
 • Page 53 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 51 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 (11, 12 (11, 12 (11, 12 • • •...
 • Page 54 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 52 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 2012/19/E . • • On/Off 7 0 (off), SHTR 2200 E3 230-240 V ~ 50 Hz 2000 - 2200 W...
 • Page 55 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 53 Mittwoch, 28. September 2016 2:36 14 HOYER Handel GmbH , . . – – • IAN: 278227 •...
 • Page 56 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 54 Mittwoch, 28. September 2016 2:36 14 • email. • www.lidl-service.com Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) E-Mail: hoyer@lidl.gr Tel.: 8009 4409 E-Mail: hoyer@lidl.com.cy IAN: 278227 HOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg...
 • Page 57 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 55 Mittwoch, 28. September 2016 2:36 14...
 • Page 58: Übersicht

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 56 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Inhalt 1. Übersicht ..................56 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 57 3. Sicherheitshinweise ............... 58 4. Lieferumfang ................. 60 5. Bedienung ..................61 6. Reinigen ..................63 7. Aufbewahrung ................63 8. Entsorgen ..................63 9.
 • Page 59: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 57 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Herzlichen Dank für Ihr 2. Bestimmungsgemäßer Vertrauen! Gebrauch Der Haartrockner ist ausschließlich zum Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Haar- Trocknen und Stylen von echten, eigenen, trockner mit Ionen-Funktion. menschlichen Kopfhaaren vorgesehen. Das Gerät ist für den privaten Haushalt kon- Für einen sicheren Umgang mit dem Produkt zipiert und darf nicht für gewerbliche Zwecke...
 • Page 60: Sicherheitshinweise

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 58 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 3. Sicherheitshinweise Warnhinweise Falls erforderlich, werden folgende Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung verwendet: GEFAHR! Hohes Risiko: Missachtung der Warnung kann Schaden für Leib und Le- ben verursachen. WARNUNG! Mittleres Risiko: Missachtung der Warnung kann Verletzungen oder schwere Sachschäden verursachen.
 • Page 61 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 59 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 GEFAHR durch Stromschlag GEFAHR für Kinder Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, Verpackungsmaterial ist kein Kinder- wenn das Gerät oder die Anschlussleitung spielzeug. Kinder dürfen nicht mit den sichtbare Schäden aufweist oder wenn Kunststoffbeuteln spielen.
 • Page 62: Lieferumfang

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 60 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 WARNUNG vor Sachschäden GEFAHR - Brandgefahr Verwenden Sie nur das Original-Zube- Lassen Sie das angeschlossene Gerät hör. niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie das Gerät niemals auf heiße Gerät niemals abdecken oder auf wei- Oberflächen (z.
 • Page 63: Bedienung

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 61 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 5. Bedienung Wenn Sie den kühlen Luftstrom nicht mehr benötigen, lassen Sie die Taste 9 los. HINWEIS: Ionisierungs-Funktion • Vor dem ersten Gebrauch schalten Sie Mit dem Ionen-Schalter 4 können Sie bei je- das Gerät einige Minuten ein und las- der Betriebsart zusätzlich die Ionisierungs- sen es auf höchster Geschwindigkeit...
 • Page 64 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 62 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 - der Dicke der Haarsträhnen die Sie 14. Schalten Sie den Haartrockner aus und pro Vorgang trocknen; lassen Sie die Haare auskühlen. - der Vorbehandlung des Haares. 15. Drehen Sie nun die einzelnen Lo- ckensträhnen auf.
 • Page 65: Reinigen

  __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 63 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 6. Reinigen 7. Aufbewahrung WARNUNG vor Sachschäden! GEFAHR! Wickeln Sie das Kabel nicht um das Ziehen Sie den Netzstecker 5 aus der Gerät (Gefahr von Kabelbruch!). Steckdose, bevor Sie den Haartrockner reinigen.
 • Page 66: Problemlösung

  Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. 10. Technische Daten Garantiezeit und gesetzliche Modell: SHTR 2200 E3 Mängelansprüche Die Garantiezeit wird durch die Gewährleis- Netzspannung: 230-240 V ~ 50 Hz tung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetz- Schutzklasse: te und reparierte Teile.
 • Page 67 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 65 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13 Die Garantieleistung gilt für Material- oder • Ein als defekt erfasstes Produkt können Fabrikationsfehler. Sie dann unter Beifügung des Kaufbe- legs (Kassenbon) und der Angabe, wor- Von der Garantie ausgeschlossen in der Mangel besteht und wann er sind Verschleißteile, die normaler aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Abnutzung ausgesetzt sind und Be-...
 • Page 68 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 66 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13...
 • Page 69 __NAS278227_Haartrockner_B6.book Seite 67 Mittwoch, 28. September 2016 1:23 13...