Download  Print this page

Panasonic BQ-CC55E Operating Instructions Manual page 4

Hide thumbs
   

Advertisement

Parts location
Charging indicator light
Перш ніж почати користуватися виробом, ознайомтеся з усіма
(In a battery charger)
вказівками та попередженнями й збережіть цей посібник для
використання у майбутньому. Крім того, обов'язково прочитайте
попередження на акумуляторах.
УВАГА
Для уникнення травмування та пошкодження майна, будь ласка,
дотримуйтесь наступних інструкцій:
1. У цілях безпеки рекомендуємо використовувати акумулятори Ni-MH
terminal
торгової марки Panasonic.
2. Використовуйте лише акумулятори.
AC plug
3. Не відкривайте і не розбирайте зарядний пристрій.
4. Не допускайте намокання пристрою або потрапляння усередину
зарядного пристрою води або інших рідин.
AAA
terminal
5. Використовуйте зарядний пристрій в сухих приміщеннях.
6. Не використовуйте зарядний пристрій з несправною вилкою або
AA
terminal
пошкодженими акумуляторами.
Fig. 1
7. Не використовуйте пристрій в зоні прямої дії сонячних променів.
Даний пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років та
A
особами з обмеженими фізичними, чуттєвими чи розумовими
B
можливостями, або особами з браком досвіду та знань, якщо вони
A
перебувають під наглядом або після інструктажу щодо використання
даного пристрою безпечним шляхом та усвідомлюють можливі супутні
B
ризики.
Діти не повинні гратися з пристроєм.
Очищення та технічне обслуговування не повинні виконуватись дітьми
без нагляду.
AA
AAA
ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ
Можна заряджати один акумулятор AA чи AAA або до чотирьох
If an AAA battery is inserted from the
акумуляторів одночасно (Мал. 3).
positive (+) end first, the negative (-)
1) Дотримуйтесь полярності шляхом співставлення (+) та (-) на
terminal on the charger may be damaged.
акумуляторах з (+) та (-) на зарядному пристрої.
Fig. 2
Вставте акумулятори, дотримуючись полярності шляхом
співставлення (+) та (-) на акум уляторах з (+) та (-) на з арядному
пристрої. (Мал. 2)
2) Під'єднайте зарядний пристрій до стандартної 100–240 V розетки
електромережі.
* Перед початком заряджання засвічуються індикатори (зліва
направо) і світитимуться зеленим світлом протягом приблизно 3
секунд. У цей час виконується перевірка стану акумуляторів.
3) Засвітиться індикатор заряджання на ознаку виконання
AA size 1 - 4 pcs
заряджання.
1. Колір індикаторів відповідає залишковому заряду акумуляторів.
Після цього розпочинається процес заряджання.
2. У процесі заряджання колір індикаторів змінюється, як показано
нижче.
Стан індикаторів
AAA size 1 - 4 pcs
Червоний
Процес
Жовтий
заряджання
Зелений
Не світиться
Заряджання
Жовтий
завершено
лимаючий
Червоний
Помилка
блимаючий
* Індикацію залишкового заряду можна використовувати тільки
як приблизний показник.
Тривалість заряджання залежить від стану акумуляторів і від
умов навколишнього середовища під час заряджання. Тому
Combinations of up to four
заряджання акумуляторів слід продовжувати доти, доки не
згаснуть індикатори.
AA or AAA batteries
Fig. 3
Якщо світловий індикатор не світиться і не блимає:
a) Впевніться, що елементи живлення вставлені та мають контакт
із кожним полюсом у відповідному відсіку.
RUS
b) Впевніться, що зарядний пристрій ввімкнено в робочу розетку
електромережі.
< Предупреждение >
c) Впевніться, що ваші акумулятори не пошкоджені та призначені
Следуйте нижеприведённым правилам,
для перезаряджання.
если иное не указано в других документах.
4)Заряджання вважається закінченим, коли індикатор згасне (перед
1. Устанавливайте прибор на твёрдой
цим він має світитися зеленим світлом). Відключіть зарядний
плоской поверхности, за исключением
пристрій від розетки електричної мережі та вийміть з нього
отсоединяемых или несъёмных частей.
заряджені акумулятори.
2. Хранить в сухом, закрытом помещении.
РЕМОНТ, ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ
3. Во время транспортировки не бросать,
● Від'єднайте зарядний пристрій від розетки електромережі.
не подвергать излишней вибрации или
● Протріть сухою серветкою для видалення пилу та забруднень.
ударов о другие предметы.
4. Утилизировать в соответствии с национальным
Таблиця 1
и/или местным законодательством.
Тип елементів
Ємність
Правила и условия реализации не установлены
живлення
изготовителем и должны соответствовать
2400 – 2550 мАгод.
национальному и/или местному
AA
1900 – 2000 мАгод.
законодательству страны реализации товара.
950 – 1000 мАгод.
KAZ
900 – 950 мАгод.
750 – 800 мАгод.
AAA
<Ескерту>
550 – 650 мАгод.
Егер басқа жолдама құжаттарда көрсетілмеген
жағдайда, төмендегі шарттарды орындаңыз.
Технічні характеристики
1. Тегіс, берік бетке орналастырыңыз, тек
Модель
: BQ-CC55E / BQ-CC55U
алынатын бөлшектер немесе
Вхід
: Змін. струм 100–240 B / 50–60 Гц 0,3 A
қозғалмайтын бөлшектерден басқа.
Вихід
: AA: 1,5 В x 4 ---; макс. 3,2 A;
2. Жабық жəне құрғақ жерде сақтау керек.
AAA: 1,5 В x 4 ---; макс. 1,2 A;
3. Тасылмалдауды құлатусыз, аса
Робоча температура : 0~35℃ (виключно для використання у приміщенні)
вибрациясыз жəне басқа заттарға
Гарантійні обов'язки:
соғусыз жасау керек.
Гарантія починається з моменту придбання.
4. Кəдеге жаратуды ұлттық жəне жергілікті
PECE відновить або замінить на еквівалентний ЗП у разі
заңдарға сəйкес жасау керек.
виправданої скарги.
Сату шарттары өндірушімен орнатылмаған жəне
Гарантія дійсна тільки для даного пристрою.
мемлекеттің тауарды пайдаланудың ұлттық
Гарантія розповсюджується тільки на виробничі дефекти.
немесе жергілікті заңдарына сай болуы керек.
UKR
Детальну інформацію ви можете отримати на сайті
http://service.panasonic.ua або в
Інформаційному центрі Panasonic за тел.:
+380-44-490-38-98 (міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва)
0-800-309-880 (безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах
України)
Дату виготовлення можна визначити за номером, розташованим на корпусі
виробу.
Приклад: 15.12.13 (15: день, 12: місяць, 13: рік )
< Увага >
Виконуйте наступні застереження, якщо інше не вказано в
супровідних документах.
1. Встановлюйте пристрій на жорсткій, рівній поверхні.
2. Зберігайте всередині захищеного від вологи приміщення.
3. Під час транспортування уникайте падіння пристрою, його
надмірної вібрації або ударів об інші об'єкти.
4. Правила та умови утилізації мають відповідати національному
та/або місцевому законодавству.
Умови реалізації не встановлені виробником та мають відповідати
національним та/або місцевим законодавчим вимогам країни
реалізації виробу.
DD MM YY
Пример
1 5 .1 2 .1 3
15: ден ь
12: месяц
13: год
Рис. 4
Залишковий заряд /
стан акумулятора
Менше 20%
Від 20% до 80%
Більше 80%
100%
Рекомендується замінити
акумулятор
Встановлено неприпустимі
елементи живлення (не
перезаряджувані)
Час заряджання
1-2 шт.
3-4 шт.
2 год.
4 год.
1,5 год.
3 год.
0,75 год.
1,5 год.
2 год.
4 год.
1,5 год.
3 год.
1,25 год.
2,5 год.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОДУКТУ
Зарядні пристрої моделі
BQ-CC55* (K-KJ55*)
торгової марки "Panasonic"
відповідають вимогам Технічного Регламенту з електромагнітної сумісності обладнання
(затвердженому постановою Кабінету Міністрів України №785 від 29 липня 2009 р.) та вимогам
Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання (затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України №1149 від 29 жовтня 2009)
ДСТУ EN 55014-1:2004;
Моделі BQ-CC55* (K-KJ55*)
ДСТУ CISPR 14-2:2007;
торгової марки Panasonic
ДСТУ EN 61000-3-3:2014;
вiдповiдають вимогам
ДСТУ EN 61000-3-2:2015;
ДСТУ IEC 60335-2-29:2008;
ноpмативних документiв:
ДСТУ IEC 60335-2-29:2008/Зміна № 2:2014
Примітка: * - від двох до шести будь-яких літер латинського алфавіту та/або цифр для позначення
комплектації та країни призначення виробу
Декларацію
про
відповідність
можна
переглянути
на
«Документи»
Виробник:
Panasonic Corporation
1-1, Matsushita-cho, Moriguchi-
Адреса виробника:
City, Osaka 570-8511, Japan
Країна походження:
China
Уповноважений
ТОВ "ПАНАСОНІК УКРАЇНА ЛТД"
представник:
Адреса
уповноваженого
провулок Охтирський, будинок 7, місто Київ, 03022, Україна
представника:
Інформаційний центр Panasonic
Міжнародні дзвінки та дзвінки з Києва: +380-44-490-38-98
Безкоштовні дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України : 0-800-309-880
Термін служби
Декларація про Відповідність вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких
Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (затвердженого Постановою
№1057 Кабінету Міністрів України)
Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних
Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).
Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:
1. свинець(Pb) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd)– не перевищує 0,01% ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин
на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на
мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000
частин на мільйон.
http://service.panasonic.ua
у
розділі
Панасонік Корпорейшн
1-1, Мацусіта-чо, Морігучі-Сіті,
Осака 570-8511, Японія
Китай
7 років

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Bq-cc55u