Download  Print this page

Advertisement

Specifications are subject to change without notice
© 2016 Koninklijke Philips N.V.
4213.342.2053.4
All rights reserved

User manual

SCF355
Always here to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Advertisement

   Also See for Philips scf355

   Summary of Contents for Philips scf355

 • Page 1: User Manual

  User manual SCF355 Always here to help you Specifications are subject to change without notice Register your product and get support at © 2016 Koninklijke Philips N.V. 4213.342.2053.4 www.philips.com/welcome All rights reserved...
 • Page 3: Table Of Contents

  ENGLISH 6 DANSK 17 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 ESPAÑOL 40 SUOMI 53 NORSK 64 PORTUGUÊS 75 SVENSKA 88...
 • Page 4: English

  8. Food warming setting 9. Express milk warming setting for contents over and including 180ml/6oz Important To fully benefit from the support that Philips offers, register your appliance at www.philips.com/welcome. Read this user manual carefully before you use the bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 5 - Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 6 ENGLISH supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 years and supervised.Keep the appliance and its cord out of the reach of children aged less than 8 years.
 • Page 7 ENGLISH - When the food or milk has reached the required temperature, remove the bottle or container from the bottle warmer. If you leave food or milk in the bottle warmer, the temperature of the food or milk increases. - Always check the food temperature before you feed your child.
 • Page 8 This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields. Using the bottle warmer With this bottle warmer, you can safely warm all Philips Avent feeding bottles and milk/baby food in containers and other baby food jars.
 • Page 9 ENGLISH Keep warm setting: Milk is warmed at a slower speed and be kept at right temperature. Defrost setting: Defrost a bottle/container of milk/baby food to liquid state. No warming occurs. Using the bottle warmer with express milk warming setting Put the mains plug in the wall socket (Fig.
 • Page 10 ENGLISH Caution: If you leave the bottle in the bottle warmer longer than the time indicated in the settings table, the milk may become overheated. Note: If you overheat breast milk, valuable nutrients and vitamins may be lost. Always check the temperature before you feed your baby.
 • Page 11 ENGLISH Note: The indicated warming times are based on Philips Avent Classic and Natural PP bottle ranges. Be aware that warming timings of Philips Avent standard bottles and glass bottles deviate from these indications. The characteristics of bottles such as material or thickness may also impact the warming times, therefore it may take less time to warm a larger volume of milk.
 • Page 12 15-20min. The warming time may be longer or shorter depends on the milk volumes and starting temperature. Note: Philips Avent recommends to feed your baby as soon as possible after the milk is warmed. We advise not to reheat the milk after it has cooled down again.
 • Page 13 1-1.5 180 ml/6 oz-210 ml/7 oz 1.5-2.5 You may also defrost baby food in Philips Avent food container by this setting. After your baby food is defrosted, choose food warming setting to warm it. Please refer to the previous chapter for usage instruction.
 • Page 14 Follow your country’s rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health. Guarantee and support If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.
 • Page 15: Dansk

  9. Indstilling for ekspresopvarmning af mælk for indhold på 180 ml/6 oz og derover Vigtigt For at få fuldt udbytte af den vejledning, som Philips tilbyder, skal du registrere dit apparat på www.philips.com/welcome. Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, inden flaskevarmeren tages i brug, og opbevar den til eventuel senere brug.
 • Page 16 13 ampere. - Brug ikke apparatet, hvis stik, netledning, eller selve apparatet er beskadiget. Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. - Placér ikke apparatet på eller i nærheden af et varmt gasblus eller en elkoger eller i en varm ovn.
 • Page 17 DANSK må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn. Hold apparatet og dets ledning uden for rækkevidden af børn under 8 år. - Lad ikke børn lege med apparatet. - Undgå at spilde vand på stikket. - Brug kun apparatet som beskrevet i brugervejledningen for derved at undgå...
 • Page 18 - Varmelegemets overflade kan være varm efter brug. - Lad apparatet køle af, før du stiller den væk. - Følg afkalkningsinstruktionerne for at undgå uoprettelig skade. - Prøv ikke selv at åbne eller reparere apparatet. Du kan kontakte det lokale Philips Kundecenter (se www.philips.com/support).
 • Page 19 Brug af flaskevarmeren Med denne flaskevarmer kan du på sikker vis varme alle Philips Avent-sutteflasker og mælk/babymad i beholdere og andre glas med babymad. Bemærk: Philips Avent-modermælksposer og Philips Avent-sutteflasker på 60 ml/2 oz kan ikke bruges i denne flaskevarmer.
 • Page 20 DANSK Brug af flaskevarmeren med indstilling for ekspresopvarmning af mælk Sæt stikket i stikkontakten (Fig. 3). Placer en flaske i flaskevarmeren (Fig. 4). Fyld drikkevand i flasken op til niveauet for mælk i flasken. Ved store mængder mælk er den maksimale vandstand omtrent 1 cm under toppen af flaskevarmeren.
 • Page 21 180 ml/6 oz - 210 ml/7 oz 240 ml/8 oz - 260 ml/9 oz 290 ml/10 oz - 330 ml/11 oz Bemærk: De angivne opvarmningstider er baseret på Philips Avent Classic og Natural PP-sutteflasker. Vær opmærksom på, at opvarmningstiderne for Philips Avent-standardflasker og -glasflasker afviger fra disse angivelser.
 • Page 22 DANSK Bemærk: Mælken føles måske kølig for dig, men for et nyfødt barn er temperaturen meget behagelig. Opvarming af babymad ved hjælp af flaskevarmeren Følg de samme trin som angivet i forrige afsnit. Sørg for at røre rundt i babymaden under opvarmning, da den ikke cirkuleres automatisk.
 • Page 23 DANSK Bemærk: Philips Avent anbefaler, at barnet mades hurtigst muligt, efter at mælken er varmet. Vi fraråder genopvarmning af mælken, efter at den er kølet ned igen. Bemærk: Kontroller altid temperaturen, før du begynder at made barnet (Fig. 9). Drej knappen tilbage til ”off”, når flasken/beholderen fjernes fra flaskevarmeren (Fig.
 • Page 24 DANSK Du kan også optø babymad i Philips Avent-madbeholder ved denne indstilling. Når babymaden er optøet, skal du vælge indstilling for opvarmning af mad for at varme den. Se vejledning til brug i det forrige kapitel. Bemærk: På grund af den store variation i konsistensen af babymad anbefales det på...
 • Page 25 Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred. Reklamationsret og support Hvis du har brug for hjælp eller support, bedes du besøge www.philips.com/support eller læse i den separate folder “World-Wide Guarantee”.
 • Page 26 9. Ρύθμιση για γρήγορο ζέσταμα γάλακτος σε ποσότητα από 180 ml/6 oz και άνω Σημαντικό! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε τη συσκευή σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome. Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το θερμαντήρα...
 • Page 27 - Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί φθορά. Αν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς...
 • Page 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν διεργασίες συντήρησης, εκτός κι αν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα. Κρατήστε τη...
 • Page 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ - Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν περιέχει ζεστό νερό. - Όταν η τροφή ή το γάλα φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, αφαιρέστε το μπιμπερό ή το σκεύος από το θερμαντήρα μπιμπερό. Αν αφήσετε τροφή ή γάλα στο θερμαντήρα, η θερμοκρασία της τροφής ή του γάλακτος...
 • Page 30 ασφάλεια όλα τα μπιμπερό και τα σκεύη γάλακτος/βρεφικών τροφών Philips Avent, καθώς και άλλα δοχεία βρεφικών τροφών. Σημείωση: Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σακούλες μητρικού γάλακτος Philips Avent και μπιμπερό 2 oz/60 ml Philips Avent σε αυτόν το θερμαντήρα μπιμπερό. Επεξήγηση ρυθμίσεων...
 • Page 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Επιλέξτε αυτήν τη ρύθμιση αν θέλετε να ζεστάνετε γρήγορα ένα μπιμπερό που περιέχει από 180 ml/6 oz γάλακτος και άνω. Μόλις το μπιμπερό φτάσει στην κατάλληλη θερμοκρασία, πρέπει να το αφαιρέσετε αμέσως, ώστε να μην υπερθερμανθεί το γάλα. Ρύθμιση διατήρησης θερμοκρασίας: Το γάλα θερμαίνεται πιο αργά και...
 • Page 32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Σημείωση: Κατά το ζέσταμα, το γάλα ανακινείται και θερμαίνεται ομοιόμορφα. Για να δείτε πόσος χρόνος χρειάζεται μέχρι να ζεσταθεί γρήγορα το γάλα, ανατρέξτε στον πίνακα αναφοράς για το ζέσταμα. Αφαιρέστε το μπιμπερό από το θερμαντήρα μπιμπερό, μόλις περάσει ο χρόνος που υποδεικνύεται στον πίνακα αναφοράς για το ζέσταμα (Εικ. 8). Συμβουλή: Αν διαπιστώσετε ότι το γάλα δεν είναι αρκετά ζεστό, μπορείτε να τοποθετήσετε ξανά το μπιμπερό στη συσκευή μέχρι 30 δευτερόλεπτα, ώστε να ζεσταθεί περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο θα ζεσταθεί λίγο περισσότερο...
 • Page 33 290 ml/10 oz-330 ml/11 oz Σημείωση: Οι χρόνοι ζεστάματος που υποδεικνύονται αφορούν τις σειρές μπιμπερό Philips Avent Classic και Natural PP. Σας επισημαίνουμε ότι οι χρόνοι ζεστάματος για τα τυπικά και τα γυάλινα μπιμπερό Philips Avent διαφέρουν από αυτούς που υποδεικνύονται. Τα χαρακτηριστικά των...
 • Page 34 να χρειαστεί περισσότερο ή λιγότερο χρόνο ανάλογα με τον όγκο του γάλακτος και την αρχική θερμοκρασία. Σημείωση: Η Philips Avent συνιστά να ταΐζετε το μωρό σας όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά το ζέσταμα του γάλακτος. Σας συνιστούμε να μη ζεσταίνετε ξανά το γάλα αν έχει κρυώσει.
 • Page 35 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μόλις αφαιρέσετε το μπιμπερό/δοχείο από το θερμαντήρα μπιμπερό, γυρίστε το κουμπί στη θέση απενεργοποίησης (Εικ. 10). Χρήση του θερμαντήρα μπιμπερό με τη ρύθμιση απόψυξης Βάλτε το φις στην πρίζα (Εικ. 3). Τοποθετήστε το μπιμπερό ή το δοχείο στο θερμαντήρα μπιμπερό (Εικ. 4). Γεμίστε το θερμαντήρα μπιμπερό με πόσιμο νερό μέχρι τη στάθμη του γάλακτος ή της βρεφικής τροφής στο μπιμπερό/ δοχείο. Αν η ποσότητα του γάλακτος ή της βρεφικής τροφής είναι μεγάλη, η μέγιστη στάθμη του νερού πρέπει να είναι περίπου 1 εκ. κάτω από την κορυφή του θερμαντήρα μπιμπερό (Εικ. 5). Επιλέξτε τη θέση απόψυξης (Εικ. 6). Σε αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε να θερμάνετε κατεψυγμένο γάλα ή κατεψυγμένη βρεφική τροφή μέχρι να υγροποιηθεί. Για κατεψυγμένο γάλα, ανατρέξτε στον πίνακα αναφοράς με τους αναμενόμενους...
 • Page 36 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Με αυτήν τη ρύθμιση μπορείτε επίσης να αποψύξετε βρεφική τροφή σε δοχείο Philips Avent. Μετά την απόψυξη της βρεφικής τροφής επιλέξτε μια ρύθμιση ζεστάματος τροφής για να τη ζεστάνετε. Για οδηγίες χρήσης ανατρέξτε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σημείωση: Λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη σύνθεση των βρεφικών τροφών, σας συνιστούμε να ανακατεύετε συνεχώς και να ελέγχετε την τροφή κατά την απόψυξη, ώστε να πετύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. Σημείωση: Λόγω της μεγάλης ποικιλίας στη σύνθεση των βρεφικών...
 • Page 37 ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Εγγύηση και υποστήριξη Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support ή διαβάστε το ξεχωριστό φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.
 • Page 38: EspaÑol

  9. Posición de calentamiento de leche rápido para contenidos de 180 ml o superiores Importante Para sacar el mayor partido a la asistencia que Philips le ofrece, registre el aparato en www.philips.com/welcome. Antes de usar el calientabiberones, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el...
 • Page 39 Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro. - No coloque el aparato sobre o cerca de una cocina de gas o eléctrica caliente, o...
 • Page 40 ESPAÑOL los conocimientos y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conlleva su uso. - Los niños no deben llevar a cabo los procesos de limpieza ni de mantenimiento a menos que tengan más de ocho años y lo hagan bajo supervisión.
 • Page 41 ESPAÑOL cuando el calientabiberones contenga agua caliente. - Las superficies accesibles del aparato pueden calentarse durante el uso y están sujetas a calor residual después de su uso. - No mueva el aparato cuando contenga agua caliente. - Cuando la comida o la leche haya alcanzado la temperatura necesaria, quite el biberón o el recipiente del calientabiberones.
 • Page 42 Philips Avent y otros recipientes para comida de bebé. Nota: Las bolsas para leche materna de Philips Avent y los biberones Philips Avent de 60 ml no se pueden utilizar en este calientabiberones.
 • Page 43 ESPAÑOL Posición de calentamiento de leche rápido para contenidos de hasta 180 ml: seleccione esta posición si desea calentar rápidamente un biberón de leche con un contenido de hasta 180 ml. El biberón debe retirarse inmediatamente una vez que se haya calentado a la temperatura adecuada. De lo contrario, la leche se calentará...
 • Page 44 ESPAÑOL Seleccione la posición que desee en función del volumen de leche. Consulte la tabla de referencia de calentamiento rápido al final de este capítulo para obtener información sobre el tiempo que debe calentar la leche en la posición seleccionada (Fig. 6). Nota: La velocidad de calentamiento de la leche depende de la cantidad de leche que se va a calentar y de su temperatura inicial, es decir, temperatura ambiente (20 °C)
 • Page 45 Nota: Los tiempos de calentamiento indicados se basan en las gamas de biberones de polipropileno Classic y Natural de Philips Avent. Tenga en cuenta que los tiempos de calentamiento de los biberones estándar y de cristal de Philips Avent no se corresponden con estas indicaciones.
 • Page 46 ESPAÑOL Nota: Puede que le parezca que la leche está fría, pero para un recién nacido su temperatura es muy agradable. Uso del calientabiberones para calentar comida Siga los mismos pasos indicados en el párrafo anterior. Asegúrese de remover la comida para bebés durante el calentamiento, ya que el calor no circula automáticamente.
 • Page 47 Nota: Philips Avent recomienda alimentar al bebé tan pronto como sea posible después de calentar la leche. Se recomienda no volver a calentar la leche una vez que se haya enfriado.
 • Page 48 180 ml/6 oz-210 ml/7 oz 1,5-2,5 También puede descongelar comida para bebés en un recipiente de comida Philips Avent con esta posición. Después de descongelar la comida para bebés, elija la posición para calentar comida para calentarla. Consulte el capítulo anterior para acceder a las instrucciones de uso.
 • Page 49 ESPAÑOL Limpieza y eliminación de depósitos de cal Limpieza Después de cada uso, desenchufe el calientabiberones y deje que se enfríe (fig. 12). Quite el agua del calientabiberones por razones de higiene (fig. 13). Frote el exterior y el interior del calientabiberones con un paño húmedo (fig.
 • Page 50 La correcta eliminación de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana (Fig. 16). Garantía y asistencia Si necesita ayuda o información, visite www.philips.com/support o lea el folleto de garantía mundial independiente.
 • Page 51: Suomi

  8. Ruoanlämmitysasetus 9. Maidon pikalämmitysasetus yli 180 ml:n sisällölle Tärkeää Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen pullonlämmittimen käyttöä ja säilytä opas myöhempää tarvetta varten. Vaara - Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
 • Page 52 SUOMI - Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa. - Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon. - Jos sinun on käytettävä jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua, vähintään 13 ampeerin johtoa.
 • Page 53 SUOMI alaisena. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden ulottuvilta. - Lasten ei pidä leikkiä laitteella. - Älä läikytä vettä pistokkeen päälle. - Käytä laitetta vain käyttöoppaan ohjeiden mukaan, jotta vältät mahdolliset virheellisestä käytöstä aiheutuvat vahingot. - Älä esilämmitä laitetta. - Aseta aina täysin koottu pullo, jossa on suojus, pullonlämmittimeen ennen kuin lisäät vettä.
 • Page 54 - Noudata kalkinpoisto-ohjeita, sillä niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa pysyviä vikoja. - Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Voit ottaa yhteyttä Philipsin maakohtaiseen kuluttajapalveluun (katso www.philips. com/support). Sähkömagneettiset kentät (EMF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.
 • Page 55 SUOMI Pullonlämmittimen käyttäminen Tällä pullonlämmittimellä voit turvallisesti lämmittää kaikki Philips Avent -tuttipullot, maidon ja vauvanruuan säilytysastiat ja vauvanruokapurkit. Huomautus: Philips Avent -rintamaitopusseja ja Philips Avent -sarjan 60 ml:n pulloja ei voi käyttää tässä pullonlämmittimessä. Asetusten kuvaus Virrankatkaisuasetus: pullonlämmittimen virta on sammutettu, ja valo ei pala.
 • Page 56 SUOMI Täytä pullonlämmitin juomavedellä pullossa olevan maidon tasolle. Jos lämmitettävänä on suuri määrä maitoa, veden pinta saa yltää enintään 1 cm:n päähän lämmittimen yläreunasta. Oikea vedenkorkeus takaa oikeanlaisen lämmityksen (kuva 5). Valitse oikea asetus maitomäärän perusteella. Katso maidon oikeat pikalämmitysajat tämän osion lopussa olevasta taulukosta (kuva 6).
 • Page 57 290 ml/10 oz-330 ml/11 oz Huomautus: Taulukossa annetut lämmitysajat on laskettu Philipsin Avent Classic- ja Natural PP -sarjojen pullojen perusteella. Huomaa, että normaalien Philips Avent -pullojen ja lasipullojen lämpenemisajat poikkeavat annetuista ajoista. Pullojen ominaisuudet, kuten niiden materiaali tai paksuus, voivat myös vaikuttaa lämmitysaikoihin, joten suuremman maitomäärän...
 • Page 58 SUOMI Vauvanruuan lämmittäminen pullonlämmittimellä Toimi edellisen kappaleen ohjeiden mukaisesti. Muista sekoittaa vauvanruokaa lämmittämisen aikana, sillä se ei sekoitu itsestään. Varo polttamasta sormiasi kun pidät kiinni lämmitysastiasta sekoittamisen aikana (kuva 11). Varmista vauvanruoan lämpötila lusikalla, ennen kuin tarjoat sitä vauvalle. Jos ruoka ei ole tarpeeksi lämmintä, aseta astia takaisin pullonlämmittimeen ja lämmitä...
 • Page 59 Sulatettu maito on ennen lämmitystä noin jääkaappilämpöistä. Katso lämmitysaika taulukosta. ml/oz tuntia 60 ml/2 oz-90 ml/3 oz 1–1,5 180 ml/6 oz-210 ml/7 oz 1,5–2,5 Tällä asetuksella voit sulattaa myös Philips Avent -astiassa olevaa vauvanruokaa. Kun vauvanruoka on sulatettu, lämmitä se ruoanlämmitysasetuksella. Katso ohjeet edellisestä luvusta.
 • Page 60 SUOMI Huomautus: Vauvanruuan erilaisten koostumusten takia sulatuksen aikana on erittäin suositeltavaa sekoittaa ruokaa ja valvoa lämpötilaa. Huomautus: Vauvanruuan erilaisten koostumusten takia vauvanruuille ei voida antaa ohjelämmitysaikoja. Puhdistus ja kalkinpoisto Puhdistaminen Irrota pullonlämmitin pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä (Kuva 12). Tyhjennä...
 • Page 61 (2012/19/EU). (kuva 16) Noudata maasi sähkö- ja elektroniikkalaitteiden erillistä keräystä koskevia sääntöjä. Asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia. Takuu ja tuki Jos haluat tukea tai lisätietoja, käy Philipsin verkkosivuilla osoitteessa www.philips.com/support tai lue erillinen kansainvälinen takuulehtinen.
 • Page 62: Norsk

  8. Innstilling for oppvarming av mat 9. Innstilling for rask oppvarming av mer enn 180 ml (6 oz) melk Viktig Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer apparatet ditt på www.philips.com/welcome. Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker flaskevarmeren, og ta vare på...
 • Page 63 - Ikke bruk apparatet hvis støpselet, strømledningen, eller selve apparatet er skadet. Hvis strømledningen er skadet, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
 • Page 64 NORSK forstår risikoen. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn eller barn under åtte år. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn under åtte år. - Barn skal ikke leke med apparatet. - Ikke søl vann på støpsel. - Bruk bare apparatet som beskrevet i brukerhåndboken for å...
 • Page 65 - Følg avkalkingsinstruksjonene for å unngå uopprettelig skade. - Ikke prøv å åpne eller reparere apparatet selv.Du kan kontakte Philips forbrukerstøtte i landet der du bor (se www.philips.com/support). Elektromagnetiske felt (EMF) Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.
 • Page 66 NORSK Bruk flaskevarmeren Med denne flaskevarmeren kan du trygt varme opp alle Philips Avent-tåteflasker og melk-/matbeholdere og andre glass med babymat. Merk: Philips Avent-brystmelkposer og Philips Avent-flasker på 60 ml (2 oz) kan ikke brukes i denne flaskevarmeren. Forklaring av innstillinger Av-innstilling: Flaskevarmeren er slått av og lampen er av.
 • Page 67 NORSK Fyll flaskevarmeren med springvann opp til nivået for melk i flasken. Hvis du skal varme mye melk, er det høyeste nivået for vann omtrent 1 cm nedenfor toppen av flaskevarmeren. Et nøyaktig vannivå sikrer riktig oppvarming (fig. 5). Velg ønsket innstilling basert på hvor mye melk du skal varme.
 • Page 68 Merk: De angitte oppvarmingstidene er basert på Philips Avent Classic- og Natural PP-flaskeseriene. Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden på standardflasker fra Philips Avent og glassflasker avviker fra den angitte tiden i denne tabellen. Egenskapene til forskjellige flasker, for eksempel materiale eller tykkelse, kan også påvirke hvor lang tid det tar å...
 • Page 69 NORSK Bruke flaskevarmeren for å varme opp babymat Følg de samme trinnene som er angitt i forrige avsnitt. Pass på å røre i babymaten under oppvarmingen, siden den ikke sirkulerer automatisk. Vær forsiktig så du ikke brenner fingrene når du holder beholderen/kannen under omrøring (fig.
 • Page 70 NORSK Merk: Philips Avent anbefaler at du mater babyen så snart som mulig etter at melken er ferdig oppvarmet. Vi anbefaler ikke å varme opp melk etter at den er avkjølt. Merk: Kontroller alltid temperaturen før du begynner å mate barnet (fig.
 • Page 71 NORSK Du kan også tine babymat i Philips Avent- matbeholderen ved denne innstillingen. Etter at babymaten er tint, velger du innstillingen for matvarming for å varme den. Se det tidligere kapitlet for instruksjoner om bruk. Merk: På grunn av den store variasjonen i babymatkonsistens anbefaler vi at du rører og sjekker...
 • Page 72 Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø. Garanti og støtte Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/support eller lese i garantiheftet.
 • Page 73: PortuguÊs

  9. Regulação para aquecimento rápido de leite para volumes iguais ou superiores a 180 ml Importante Para beneficiar de todas as vantagens da assistência Philips, registe o seu aparelho em www.philips.com/welcome. Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aquecedor de biberões e guarde-o para uma eventual...
 • Page 74 - Não utilize o aparelho se a ficha, o cabo de alimentação ou o próprio aparelho estiverem danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado, para evitar situações de perigo.
 • Page 75 PORTUGUÊS - Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou recebam instruções relativas à...
 • Page 76 PORTUGUÊS - Certifique-se de que adiciona água antes de ligar o aquecedor de biberões. - A água quente pode causar queimaduras graves. Tenha cuidado quando o aquecedor de biberões contiver água quente. - As superfícies acessíveis do aparelho podem aquecer durante a utilização e estão sujeitas a calor residual após a utilização.
 • Page 77 Philips Avent e ainda o leite/ comida do seu bebé em outro tipo de recipientes. Nota: os sacos de leite materno Philips Avent e os biberões de 60 ml Philips Avent não podem ser utilizados neste aquecedor de biberões.
 • Page 78 PORTUGUÊS Regulação para aquecimento rápido de leite para volumes até 180 ml: seleccione esta opção quando pretender aquecer rapidamente um biberão de leite com até 180 ml. O biberão tem de ser retirado de imediato depois de ser aquecido à temperatura correcta, caso contrário o leite ficará...
 • Page 79 PORTUGUÊS Seleccione a regulação pretendida com base no volume de leite. Consulte a tabela de referência para aquecimento rápido no final deste capítulo para verificar quanto tempo o leite demora a aquecer na regulação seleccionada (Fig. 6). Nota: a rapidez de aquecimento do leite depende da quantidade de leite aquecida e da respectiva temperatura inicial, por exemplo, se estava à...
 • Page 80 290 ml/10 oz-330 ml/11 oz Nota: os tempos de aquecimento indicados são baseados nas gamas de biberões PP Classic e Natural da Philips Avent. Tenha em atenção que os tempos de aquecimento dos biberões padrão e de vidro da Philips Avent diferem destas indicações.
 • Page 81 PORTUGUÊS Nota: o leite pode parecer-lhe frio mas para um recém- nascido a temperatura será muito agradável. Utilizar o aquecedor de biberões para aquecer comida para bebé Siga os passos indicados no parágrafo anterior. Assegure-se de que mexe a comida de bebé durante o aquecimento, visto que esta não circula automaticamente.
 • Page 82 Nota: a Philips Avent recomenda que alimente o seu bebé assim que possível depois de o leite ser aquecido. Recomendamos que não volte a aquecer o leite depois de este arrefecer novamente.
 • Page 83 180 ml/6 oz-210 ml/7 oz 1,5-2,5 Também pode descongelar comida de bebé num recipiente para alimentos Philips Avent usando esta regulação. Depois de a comida de bebé estar descongelada, seleccione a regulação de aquecimento para aquecer a comida. Consulte o capítulo anterior para obter instruções de utilização.
 • Page 84 PORTUGUÊS Limpeza e descalcificação Limpeza Depois de cada utilização, desligue o aquecedor de biberões e deixe-o arrefecer (fig. 12). Retire a água do aquecedor de biberões por razões higiénicas (fig. 13). Limpe o exterior e o interior do aquecedor de biberões com um pano húmido (fig.
 • Page 85 A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública. Garantia e assistência Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia o folheto da garantia mundial em separado.Allmän...
 • Page 86: Svenska

  8. Inställning för matuppvärmning 9. Inställning för snabbuppvärmning för volymer på minst 180 ml Viktigt Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din apparat på www.philips.com/welcome. Läs användarhandboken noggrant innan du använder flaskvärmaren, och spara den för framtida bruk.
 • Page 87 13 ampere. - Använd inte produkten om kontakten, nätsladden eller själva produkten är skadad. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av Philips, ett serviceombud auktoriserat av Philips eller av likvärdigt kvalificerade personer för att undvika faror.
 • Page 88 SVENSKA informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Rengöring och användarunderhåll får utföras av barn om de är äldre än 8 år och under tillsyn av vuxen. Håll produkten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år. - Barn ska inte leka med produkten.
 • Page 89 - Låt produkten svalna innan du rengör den. - Följ avkalkningsinstruktionerna för att undvika skador på produkten som inte går att åtgärda. - Försök inte att öppna eller att laga produkten själv. Du kan kontakta Philips kundtjänst i ditt land (se www.philips.com/support).
 • Page 90 Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält. Använda flaskvärmaren Med den här flaskvärmaren kan du säkert värma alla Philips Avent-nappflaskor, mjölk- och barnmatsbehållare samt andra kärl för barnmat. Obs! Bröstmjölkspåsar från Philips Avent och 60 ml-flaskor från Philips Avent kan inte användas i den här...
 • Page 91 SVENSKA Använda flaskvärmaren med inställningen för snabbuppvärmning Sätt i kontakten i vägguttaget (bild 3). Placera en flaska i flaskvärmaren (bild 4). Fyll flaskvärmaren med dricksvatten upp till mjölkens nivå i flaskan. Vid stora mängder mjölk är maxnivån för vattnet cirka 1 cm under flaskvärmarens överkant. Med rätt mängd vatten blir uppvärmningen rätt (bild 5).
 • Page 92 180 ml/6 oz-210 ml/7 oz 240 ml/8 oz-260 ml/9 oz 290 ml/10 oz-330 ml/11 oz Obs! Uppvärmningstiderna som anges baseras på Philips Avent Classic- och Natural PP-utbudet av flaskor. Tänk på att uppvärmningstiderna för standard- och glasflaskorna i Philips Avent-utbudet avviker från angivelserna. Flaskornas egenskaper som material eller tjocklek kan också...
 • Page 93 SVENSKA Använda flaskvärmaren till att värma barnmat Följ samma steg som anges i föregående stycke. Rör om i barnmaten under uppvärmningen eftersom den inte cirkuleras automatiskt. Var försiktig så att du inte bränner fingrarna när du håller i behållaren medan du rör om (bild 11).
 • Page 94 SVENSKA Obs! Philips Avent rekommenderar att du matar barnet så fort mjölken har värmts upp. Vi rekommenderar inte att värma upp mjölk som har svalnat på nytt. Obs! Kontrollera alltid matens temperatur innan du börjar mata barnet (bild 9). För vredet tillbaka till läget ”Off” (av) när flaskan/ behållaren är borttagen från flaskvärmaren (bild 10).
 • Page 95 SVENSKA Du kan också tina upp barnmat i Philips Avent- matbehållaren med den här inställningen. När barnmaten har tinats upp väljer du inställningen för uppvärmning för att värma den. Se föregående kapitel om instruktioner för användning. Obs! Eftersom konsistensen på barnmat i hög grad varierar bör du röra om kontinuerligt och kontrollera att resultatet...
 • Page 96 Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa. Garanti och support Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/support eller läsa garantibroschyren.

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: