Download Print this page
Philips AVENT SCF355 Manual

Philips AVENT SCF355 Manual

Hide thumbs Also See for AVENT SCF355:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6

Quick Links

SCF355

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips AVENT SCF355

 • Page 1 SCF355...
 • Page 5 ENGLISH 6 POLSKI 60...
 • Page 6 Milk warming setting for contents up to 180ml/6oz Food warming setting Milk warming setting for contents over and including 180ml/6oz Important register your appliance at www.philips.com/ welcome. Read this user manual carefully before you use the bottle warmer and save it for future reference.
 • Page 7 ENGLISH - Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. an earthed extension cord with a rating of at least 13 amperes. or the appliance itself is damaged. If the mains cord - Do not place the appliance on or near a hot gas or - This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced...
 • Page 8 - Unplug the appliance when it is not in use. - Let the appliance cool down before you clean it. - Follow the descaling instructions to avoid irreparable damage. - Do not try to open or repair the appliance yourself. in your country (see www.philips.com/support).
 • Page 9 Using the bottle warmer bottles and milk/baby food in containers and other baby food jars. Note: Philips AVENT breast milk bags cannot be used in this bottle warmer. Explanation of settings Off setting: The bottle warmer is switched off and the light is off.
 • Page 10 ENGLISH Select the desired setting. See the warming reference table at the end of this chapter to check how long the milk needs to be warmed in the selected setting (Fig. 6). Note: The speed of warming milk depends on the amount of the milk warmed and on its initial temperature, i.e.
 • Page 11 ENGLISH Using the bottle warmer to warm baby food Follow the same steps as indicated in the previous paragraph. Make sure to stir the baby food during warming as it does not holding the container/jar while stirring. (Fig. 11) After warming test the baby food with a spoon to ensure it is not too bottle warmer and warm the baby food until it has the desired temperature.
 • Page 12 290-330ml/10-11oz 5 min 7.5 min Note: The indicated warming times are based on Philips AVENT Classic and Natural PP bottle ranges. Be aware that warming timings of Philips AVENT standard bottles and glass bottles deviate from these indications. The characteristics of bottles such as material or thickness may also impact the warming times, therefore it may take less time to warm a larger volume of milk.
 • Page 13 10 minutes. Leave the solution in the bottle warmer until all limescale has dissolved. You can purchase citric acid (SCF943) at www.shop.philips.com/service. (Fig. 15) Note: You can also mix 50ml/1.7oz of white vinegar with 100ml/3.4oz of cold water to descale the appliance.
 • Page 14 ENGLISH Environment Do not throw away the appliance with the normal household waste environment (Fig. 16). Guarantee and support www.philips.com/ support.
 • Page 15 www.philips.com/welcome.
 • Page 18 www.philips.com/support).
 • Page 22 20 °C 5 °C...
 • Page 23 www.shop.philips.com/service...
 • Page 24 www.philips.com/support.
 • Page 25 Všeobecný popis (Obr. 1) Kontrolka www.philips.com/welcome. Varování...
 • Page 26 dozoru.
 • Page 27 www.philips.com/support).
 • Page 28 Elektromagnetická pole (EMP) Philips AVENT. Popis nastavení nebo sklenici se stravou.
 • Page 29 na 30...
 • Page 30 Nastavení rozmrazování...
 • Page 31 20 °C 5 °C 3 min 3 min 3 min 4 min 7 min 5 min stravu Philips AVENT.
 • Page 32 www.shop.philips.com/service...
 • Page 33 Záruka a podpora www.philips.com/support.
 • Page 34 Seadistuste nupp Seade „Off“ (väljas) Sulatamisseade Toidu soojendamise seade kasutamiseks registreerige oma seade veebilehel www.philips.com/welcome. Enne pudelisoojendaja kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles. Hoiatus - Kasutage seadet ainult siseruumides. - Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
 • Page 35 nimipingele. pinge on vähemalt 13 amprit. seade ise on kahjustatud. Kui toitejuhe on seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada vanemad kui 8 eluaastat ning nad teevad seda järelevalve all. - Ärge eelsoojendage seadet. pudelisoojendajasse alati enne vee lisamist.
 • Page 36 - Enne toitmist kontrollige alati toidu temperatuuri. Ettevaatust motellide jm majutusasutuste klientide poolt. - Laske seadmel enne puhastamist maha jahtuda. katlakivi eemaldamise juhiseid. klienditeeninduskeskusega (vt www.philips.com/ support).
 • Page 37 Märkus. Philips AVENTi rinnapiimakotte ei saa selles pudelisoojendajas kasutada. Seadete selgitus olekusse. Soojendamist ei toimu. soojendada. Pange pistik pistikupessa (Jn 3). Asetage pudel pudelisoojendajasse (Jn 4). Täitke pudelisoojendaja joogiveega kuni pudelis oleva piima tasemeni. Suurte piimakoguste puhul on suurim lubatud veetase umbes 1 cm pudelisoojendaja ülaservast allpool.
 • Page 38 pudelisoojendaja on sisse lülitatud (Jn 7). Kontrollige soojendusaegade võrdlustabelist, kui kaua on vaja piima soojendada. Võtke pudel pudelisoojendajast, kui tabelis näidatud aeg saab täis (Jn 8). Nõuanne. Kui leiate, et piim ei ole piisavalt soe, asetage pudel seadmesse tagasi maksimaalselt 30 ei muuda piima liiga kuumaks.
 • Page 39 7 min 290-330 ml 5 min Märkus. Toodud soojendamisaegade puhul on aluseks võetud Philips AVENTI Philips AVENTI tavaliste ja klaasist lutipudelite soojendamisajad võivad neist aegadest erineda. Pudeli omadused, näiteks materjal või paksus, võivad samuti soojendamisaega mõjutada, seetõttu võib suure piimakoguse...
 • Page 40 Märkus. Märgitud sulatamisaegade puhul on aluseks võetud Philips AVENTI toidunõud. Märkus. Et beebitoitude valik on väga suur, ei ole võimalik näidata beebitoidu soojendamise aegu. Märkus. Toit või piim võivad teile veidi jahedavõitu tunduda, kuid vastsündinule on see temperatuur väga meeldiv.
 • Page 41 Enne tühjendamist eemaldage pudelisoojendaja elektrivõrgust (Jn 12). Tühjendage pudelisoojendaja ja loputage selle sisemust põhjalikult. Kui katlakivijäljed on pärast loputamist ikka näha, korrake katlakivi eemaldamise toimingut (Jn 13). Keskkond www.philips.com/ support.
 • Page 42 Általános leírás (ábra 1) Fontos! www.philips.com/welcome weboldalon.
 • Page 43 szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell...
 • Page 44 környezetek.
 • Page 45 support).
 • Page 46 a tejet. 30 másodpercre. Így a tej egy kicsivel melegebb lesz, nem lesz azonban túlzottan felmelegszik.
 • Page 47 tovább melegszik. Kiolvasztás beállítás...
 • Page 48 20 °C 5 °C Fagyott 60-90 ml 3 perc 90-110 ml 3 perc 125-150 ml 3 perc 180-210 ml 4 perc 240-260 ml 7 perc 290-330 ml 5 perc...
 • Page 49 (SCF943): www.shop.philips.com/service. (ábra 15) www.philips.com/support weboldalra.
 • Page 50 www.philips.com/welcome...
 • Page 53 (www.philips.com/support...
 • Page 57 www.shop.philips.com/service...
 • Page 58 www.philips.com/support...
 • Page 60 POLSKI Opis ogólny (rys. 1) Ustawienie podgrzewania jedzenia www.philips.com/welcome. pomieszczeniach. butelek.
 • Page 61 POLSKI powierzchni. pewnie tkwi w gniazdku. najmniej 13 A. W przypadku uszkodzenia przewodu sieciowego nagrzanym piekarniku.
 • Page 62 POLSKI nadzorowane. podczas pracy. temperatura.
 • Page 63 POLSKI Uwaga www.philips.com/support). Pola elektromagnetyczne (EMF) elektromagnetycznych. Korzystanie z podgrzewacza do butelek do przechowywania pokarmu Philips AVENT.
 • Page 64 POLSKI podgrzewana. 180 ml mleka. elektrycznego (rys. 3). wybranym ustawieniu (rys. 6).
 • Page 65 POLSKI zbyt mocno. podgrzewacza do butelek temperatury.
 • Page 66 POLSKI w tabeli z zalecanymi czasami podgrzewania oczekiwane czasy temperatura mleka 20°C 5°C 3 min 3 min 3 min 4 min 7 min 5 min...
 • Page 67 POLSKI AVENT. czasu podgrzewania jedzenia dla dzieci. noworodka jest to bardzo przyjemna temperatura. Czyszczenie i usuwanie kamienia Czyszczenie butelek (rys. 13). Usuwanie kamienia kamienia z podgrzewacza do butelek co cztery tygodnie.
 • Page 68 POLSKI Wymieszaj 10 g kwasu cytrynowego z 200 ml zimnej wody i wlej www.shop.philips.com/service. (rys. 15) octu wymieszanego ze 100 ml zimnej wody. www.philips.com/support.
 • Page 69 www.philips.com/welcome.
 • Page 72 www.philips.com/support).
 • Page 75 20 °C 5 °C...
 • Page 77 www.shop.philips.com/service...
 • Page 78 www.philips.com/support.
 • Page 84 4213.342.2055.3...

This manual is also suitable for:

Avent scf355/00