Download Print this page

Advertisement

TEKNISKA DATA

FÖRSTÄRKARDELEN
• Minimal uteffekt (effektivvärde)
(8 Ω , 20 Hz till 20 kHz, 0,019% övertonsdistorsion)
[AX-497] .............................................................. 85 W + 85 W
[AX-397] .............................................................. 60 W + 60 W
(6 Ω , 20 Hz till 20 kHz, 0,038% övertonsdistorsion)
[AX-497] .......................................................... 100 W + 100 W
[AX-397] .............................................................. 70 W + 70 W
• Dynamikeffekt (IHF) (8/6/4/2 Ω)
[AX-497] ....................................................... 130/150/185/220 W
[AX-397] ....................................................... 100/120/140/150 W
• Maximal uteffekt
(1 kHz, 0,7% övertonsdistorsion, 4 Ω)
[Gäller endast modeller till Europa, inkl. Storbritannien]
[AX-497] ......................................................................... 120 W
[AX-397] ........................................................................... 95 W
(1 kHz, 10% övertonsdistorsion, 8/6 Ω)
[AX-497]
[Gäller endast modeller till Asien, inkl.
Kina och Korea, samt allmän modell] .................. 130/150 W
[AX-397]
[Gäller endast modeller till Asien, inkl. Kina,
samt allmän modell] .............................................. 100/110 W
• Uteffekt enligt IEC
[Gäller endast modeller till Europa, inkl. Storbritannien]
(1 kHz, 0,019% övertonsdistorsion, 8 Ω)
[AX-497] ......................................................................... 100 W
[AX-397] ........................................................................... 75 W
• Effektbandbredd
[AX-497] (0,04% övertonsdistorsion, 42,5 W, 8 Ω)
......................................................................... 10 Hz till 50 kHz
[AX-397] (0,04% övertonsdistorsion, 30 W, 8 Ω)
......................................................................... 10 Hz till 50 kHz
• Dämpningsfaktor
20 Hz till 20 kHz, 8 Ω ...............................................240 eller mer
• Maximal insignal
PHONO (1 kHz, 0,003% övertonsdistorsion) ... 115 mV eller mer
CD etc. (1 kHz, 0,5% övertonsdistorsion) ............ 2,2 V eller mer
• Frekvensåtergivning
CD etc. (20 Hz till 20 kHz) .......................................... 0 ± 0,5 dB
CD/DVD DIRECT AMP ON (10 Hz till 100 kHz)
.................................................................................... 0 ± 1,0 dB
• Utjämningsavvikelse enligt RIAA
PHONO ........................................................................... ± 0,3 dB
• Övertonsdistorsion
PHONO till OUT (REC)
(20 Hz till 20 kHz, 3 V) ............................ 0,003% eller mindre
CD etc. till SP OUT
(20 Hz till 20 kHz, 42,5 W, 8 Ω) ............... 0,009% eller mindre
• Signalbrusförhållande (IHF-A nätverk)
PHONO (kortsluten ingång) ................................ 88 dB eller mer
CD (kortsluten ingång)
CD/DVD DIRECT AMP ON ......................... 110 dB eller mer
• Restbrus (IHF-A nätverk)
[AX-497]
CD/DVD DIRECT AMP ON .......................................... 35 µV
PURE DIRECT ON ......................................................... 90 µV
[AX-397]
CD/DVD DIRECT AMP ON .......................................... 35 µV
CD/DVD DIRECT AMP OFF ....................................... 100 µV
18
TEKNISKA DATA
STYRNINGSDELEN
• Ingångskänslighet/ingångsimpedans
PHONO .................................................................. 3,0 mV/47 kΩ
CD etc. ................................................................... 150 mV/47 kΩ
• Utnivå/utgångsimpedans
OUT (REC)
[AX-497] ...................................... 195 mV/1,6 kΩ eller mindre
[AX-397] ...................................... 165 mV/1,6 kΩ eller mindre
• Utnivå/impedans för hörlurar
CD etc. (1 kHz inmatning, 150 mV, 8 Ω , 0,019% övertonsdistorsion)
[AX-497] ................................................................ 0,3 V/680 Ω
[AX-397] .............................................................. 0,25 V/680 Ω
• Kanalseparation
CD etc. (5,1 kΩ , kortsluten ingång, 1/10 kHz)
....................................................................... 65/50 dB eller mer
• Tonkontrollskarakteristik
BASS
Ökning/minskning (20 Hz) ............................................. ±10 dB
Övergångsfrekvens ......................................................... 350 Hz
TREBLE
Ökning/minskning (20 kHz) ........................................... ±10 dB
Övergångsfrekvens ........................................................ 3,5 kHz
• Kontinuerlig fysiologisk volymkontroll
Dämpning (1 kHz) ............................................................. –30 dB
ALLMÄNT
• Strömförsörjning
[Modeller till U.S.A. och Kanada] ...... 120 V nätspänning, 60 Hz
[Modell till Asien] ........... 220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
[Allmän modell] .... 110/120/220/230–240 V nätspänning, 50/60 Hz
[Modell till Kina] ................................. 220 V nätspänning, 50 Hz
[Modell till Korea] (Gäller endast AX-497)
........................................................... 220 V nätspänning, 60 Hz
[Modell till Australien] ........................ 240 V nätspänning, 50 Hz
[Modeller till Europa, inkl. Storbritannien] ... 230 V nätspänning, 50 Hz
• Effektförbrukning
[AX-497]
[Modeller till U.S.A. och Kanada] ..................... 220 W/300 VA
[Modell till Asien] ........................................................... 190 W
[Övriga modeller] ............................................................ 220 W
[AX-397] ............................................................................ 170 W
• Effektförbrukning i viloläge
[Modeller till Asien och allmän modell]
(110/120 V)......................................................................... 1,1 W
(220/230–240 V) ................................................................ 2,7 W
[Övriga modeller] ................................................................ 1,1 W
(Effektförbrukningen är 0 W medan strömbrytaren POWER är
utskjuten i läget OFF.)
• Maximal effektförbrukning [Gäller endast allmäna modeller]
(1 kHz, 6 Ω , 10% övertonsdistorsion)
[AX-497] ......................................................................... 490 W
[AX-397] ......................................................................... 400 W
• Nätuttag
[Modeller till Storbritannien och Australien] ...... 1 (totalt högst 100 W)
[Modell till Korea] ................................................................. Inget
[Allmän modell] ............................................ 3 (totalt högst 50 W)
[Övriga modeller] ...................................... 3 (totalt högst 100 W)
• Yttermått (b x h x d) ......................................... 435 x 151 x 390 mm
• Vikt
[AX-497] ............................................................................. 9,1 kg
[AX-397] ............................................................................. 8,3 kg
* Rätt till ändringar av tekniska data utan föregående meddelande förbehålls.

Advertisement

Chapters

   Also See for Yamaha AX-397

   Related Manuals for Yamaha AX-397

This manual also for:

Ax-497

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: