Download Print this page

Yamaha AX-397 Owner's Manual: Justering Av Tonkvalitet

Hide thumbs

Advertisement

Justering av tonkvalitet

■ Inställning av reglaget BALANCE
Vrid på detta reglage för att korrigera volymbalansen mellan
vänster och höger högtalare i enlighet med högtalarnas
placering eller förhållandena i lyssningsrummet.
BALANCE
1
2
3
4
L
5
■ Användning av omkopplaren
CD/DVD DIRECT AMP
Tryck på denna omkopplare för att leda signaler från en
CD/DVD-spelare direkt till det specialinbyggda
förstärkarsteget för CD/DVD-spelare. Det gör att signalerna
matas förbi ingångsväljaren INPUT och reglagen BASS,
TREBLE, BALANCE och LOUDNESS (samt omkopplaren
TAPE MONITOR på AX-397) och sänds direkt till
effektförstärkaren, så att förändringar av CD- eller DVD-
signalerna undviks och ett så rent ljud som möjligt återges.
CD/DVD DIRECT AMP
■ Användning av omkopplaren
PURE DIRECT (Gäller endast AX-497)
Tryck på denna omkopplare för att leda förbi insignaler
från ljudkällor. Det gör att insignalerna matas förbi
reglagen BASS, TREBLE, BALANCE och LOUDNESS,
så att förändringar av ljudsignalerna undviks och ett så
rent ljud som möjligt återges.
PURE DIRECT
Anmärkning
Gäller endast AX-497: Om både omkopplaren
CD/DVD DIRECT AMP och PURE DIRECT slås till, så
fungerar endast omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP.
■ Inställning av reglagen BASS och TREBLE
Använd dessa reglage till att ställa in den höga respektive
låga frekvensåtergivningen.
BASS
Vrid på detta reglage för att öka eller minska den låga
frekvensåtergivningen.
TREBLE
Vrid på detta reglage för att öka eller minska den höga
frekvensåtergivningen.
BASS
1
1
2
2
3
3
4
4
+
5
5
1
2
3
4
5
R
Tänds
Tänds
TREBLE
1
1
2
2
3
3
4
4
+
5
5
LJUDÅTERGIVNING OCH INSPELNING
■ Inställning av reglaget LOUDNESS
Detta reglage kan användas till att upprätthålla full
bandbredd vid vilken volymnivå som helst, så att det
mänskliga örats brist på känslighet för hög- och
lågfrekvensområden vid låga volymnivåer kompenseras.
OBSERVERA
Om omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP (eller
omkopplaren PURE DIRECT på AX-497) är tillslagen
och reglaget LOUDNESS är inställt på en viss nivå, så
matas insignaler förbi reglaget LOUDNESS vilket
resulterar i en plötslig höjning av volymnivån. Undvik
oavsiktlig skada på öron eller högtalare genom att se till
att trycka på omkopplaren CD/DVD DIRECT AMP (eller
omkopplaren PURE DIRECT på AX-497) EFTER att
volymnivån har sänkts eller EFTER att ha kontrollerat att
reglaget LOUDNESS är korrekt inställt.
1
Ställ reglaget LOUDNESS i läget FLAT.
LOUDNESS
2
3
4
5
2
Vrid på reglaget VOLUME på frontpanelen
(eller tryck på VOLUME +/– på fjärrkontrollen)
för att ställa in önskad maximal volymnivå.
16
16
20
20
12
12
VOLUME
26
26
8
40
40
4
60
60
2
0
-dB
-dB
Frontpanelen
3
Vrid på reglaget LOUDNESS tills önskad
normal volymnivå uppnås.
LOUDNESS
2
3
4
5
FLAT
1
–30dB
10
9
8
7
6
+
VOLUME
eller
Fjärrkontroll
FLAT
1
–30dB
10
9
8
7
6
13

Advertisement

Chapters

   Also See for Yamaha AX-397

   Related Manuals for Yamaha AX-397

This manual also for:

Ax-497

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: